ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Electroacoustics and Ultrasonics 2009, VTA141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-18
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Mendel Kleiner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own background

1. Your background is:*

2 svarande

Chalmers Masters Program in Sound & Vibration»2 100%
Other Chalmers Masters Program»0 0%
Other Chalmers program»0 0%
Graduate studies at the Ph.D. level»0 0%
Foreign Masters program (Erasmus & other exchange programs)»0 0%

Genomsnitt: 1


Learning goals

2. To what extent do you feel you have acquired the knowledge, skills, and understanding, desired in the learning outcomes?

The course goals in terms of learning outcomes were specified in the lecture notes available on the course web site.

2 svarande

Less than expected»0 0%
As expected»2 100%
More than expected»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

2 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»2 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2


Your own effort

4. How many of the lectures did you attend?

2 svarande

Less than 30%»0 0%
About half»1 50%
More than 70%»1 50%

Genomsnitt: 2.5

5. How many of the classroom exercises did you attend?

2 svarande

Less than 30%»0 0%
About half»1 50%
More than 70%»1 50%

Genomsnitt: 2.5


Lectures and classroom exercises

6. To what extent were the lectures helping your learning?

2 svarande

Less than expected»2 100%
As expected»0 0%
More than expected»0 0%

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. How was the presentation speed at the lectures?

2 svarande

Too slow»0 0%
Appropriate»1 50%
Too fast»1 50%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. To what extent were the lecture notes of help in your learning?

2 svarande

Less than expected»0 0%
As expected»2 100%
Better than expected»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. To what extent were the classroom exercises of help in your learning?

2 svarande

Less than expected»0 0%
As expected»0 0%
More than expected»2 100%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. How was the presentation speed in the exercise classes?

2 svarande

Too slow»0 0%
Appropriate»2 100%
Too fast»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.1


Laboratory exercises

11. How well did the lectures and classroom exercises prepare you for the laboratory exercises?

2 svarande

Less than expected»1 50%
As expected»1 50%
More than expected»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. How well were the laboratory exercises prepared?

2 svarande

Inadequately»0 0%
Appropriately»2 100%
Much more than needed»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. How helpful was the supervision during the laboratory exercises?

2 svarande

Less than expected»0 0%
Appropriate»1 50%
More than expected»1 50%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2


Study climate

14. Rate the opportunities for asking questions to and obtaining help from the professor?

2 svarande

Insufficient»1 50%
Appropriate»0 0%
More than sufficient»1 50%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Rate the opportunities for asking questions to and obtaining help from the course assistant?

2 svarande

Insufficient»1 50%
Appropriate»0 0%
More than sufficient»1 50%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. How well have you and your fellow students been able to cooperate in this course?

2 svarande

Poorly»0 0%
Appropriately»1 50%
Very well»1 50%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.16


Overview

17. How well did the course administration, web page, handouts, etc., work?

2 svarande

Poorly»1 50%
Appropriately»1 50%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. How was the course workload?

2 svarande

Comparatively low»0 0%
Appropriate»2 100%
Comparatively high»0 0%

Genomsnitt: 2

19. Comments and suggestions for improvements:

20. Would you recommend this course to some other student?

2 svarande

Yes»1 50%
Maybe»1 50%
No»0 0%

Genomsnitt: 1.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.5


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.03
Beräknat jämförelseindex: 0.51

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från