ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Partiella differentialekvationer, TMA690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-10
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

23 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 21%
14 60%
5 (över förväntan)»4 17%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för stort ämne att täcka på en så kort kurs, svårt att få en bra helhetsbild.» (3)
- Hade förväntat mig mer teorifokus (utifrån tidigare utlåtanden) men det var mer balanserat än väntat. Mycket bra projekt!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

23 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
6 27%
8 36%
5 (mycket relevant)»8 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.09

- Svårt att säga då jag inte vet vilket masterprogram jag kommer att välja. Dock en väldigt lärorik kurs.» (3)
- Att ha rört vid FEM och gått djupare in i pde känns väldigt relevant.» (5 (mycket relevant))
- Om man gör projektet så är kursen sjukt värd. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

22 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 4%
14 63%
5 (Mycket bra avvägt)»7 31%

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I stort sett bra.» (4)
- Kanske lite väl mycket utantillplugg av formler.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

23 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 4%
50-75%»3 13%
>75%»19 82%

Genomsnitt: 3.78

- Runt 50%. Hade tyvärr alla mina tre expfyslabbar plus att jag flyttade där i ett svep, lv3-lv6.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

23 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
10 43%
5 (mycket bra)»13 56%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grigori är fantastiskt karismatisk, lite oklart emellanåt hur stringent det som hamnar på tavlan är.» (4)
- Generellt bra och intressant.» (4)
- Ganska mycket felräknande på tavlan tyvärr, men Grigori föreläser engagerat och med uppskattade insprängda sagostunder!» (5 (mycket bra))
- utmärkt, inspirerande.» (5 (mycket bra))
- 5+++» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 10%
3 30%
4 40%
5 (mycket bra)»2 20%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt med tips om uppgifter att räkna själv.» (2)
- Skulle gärna ha mer uppgiftsräkning» (3)
- Räknestugorna var integrerade i föreläsningarna och höll i princip samma nivå, dock tycker jag att det kunde varit lite mer räkneexempel.» (3)
- Förstod nog inte vilka som var räknestudor och vilke som var förel...men det är alltid bra att räkna på det som gås igenom direkt :)» (4)
- De bästa föreläsningar är de då Grigori räknar» (5 (mycket bra))
- Fanns det räknestugor???» (Deltog ej)
- Va?» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

23 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 16%
3 50%
5 (mycket bra)»2 33%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Menar ni projektet så var det lärorikt men tidkrävande» (3)
- Utgår från att detta syftar till projektet. Det var utvecklande och lärorikt. Tror att handledningen skulle kunna bli bättre till nästa år - t.ex. om hela uppgiften översätts till engelska (om det är engelsktalande handledare även då). Hasan behövde ofta fråga Herman om saker man frågade Hasan - nya handledare skulle nog ha nytta av en "implementation guide" eller liknande.» (4)
- FEM projektet var mycket bra och lärorikt, dock kunde problemet vart bättre formulerat då detta hade sparat mycket tid. FEM-projektet/laborationen tog minst 5 gånger så mycket tid som FDM projektet men gav bara dubbelt så många poäng (dock även kunskap som gav ett antal poäng på tentan). Handledarna var bra, trevliga och tillmötesgående, dock lite dåligt pålästa. Detta var helt säkert en följd av att problemet var formulerat på svenska och handledarna inte kunde svenska.» (4)
- Inlämningsuppgifter bra, projektet ej genomfört» (4)
- Antar att det är FEM-projektet som tas upp här. Det var väldigt bra. Lagom mycket var redan gjort, hade man behövt skriva allt från scratch hade det tagit alldeles för mycket tid. Precis lagom som det var nu. » (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
4 17%
7 30%
5 (Mycket stor)»12 52%

Genomsnitt: 4.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra struktur på kursen!» (4)
- Emedan Speciell Relativitet och Kvantfysik har tagit Mycket stor del av tiden denna period har PDE:n hamnat på efterkälken. Därför har föreläsningarna bidragit massor till kunskapen. Att Cleas Johnsson och David Colton båda är tunglästa bidrar än mer till denna slutsats.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.22


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

23 svarande

Ja»0 0%
Nej»23 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

1 (För låg)»1 4%
0 0%
20 86%
2 8%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- Arbetsbelastningen på kursen var lagom i ljuset av perioden, men annars hade jag gärna lagt mer tid på den. Man får ju göra den avvägningen, det ska vara möjligt att klara alla kurser även LP2 F3.» (3)
- Precis lagom för en 4.5p kurrs.» (3)
- Bra med frivilliga inluppar och projekt, det fanns att göra om man ville.» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»18 78%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.86

- Trevliga kompisar :)» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»6 26%
Har ej sökt hjälp»5 21%

Genomsnitt: 3.69

- Handledningen på bonuspoängs-projektet var mycket bra.» (Ganska bra)
- mest sökt hjälp till projektet» (Mycket bra)
- Uppskattar speciellt att Grigori besvarar mail så snabbt.» (Mycket bra)
- Skickade mail and en sats till Grigori kl 18 en fredagkväll, fick svar 20 minuter senare. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

23 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 4%
9 39%
4 17%
5 (mycket prisvärd)»9 39%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.91

- svårt att avgöra eftersom jag knappt hunnit läsa i dem..» (3)
- Böckerna gav inte så mycket eftersom det var så stor skillnad på deras och Grigoris sätt att förklara.» (3)
- Folland hade vi redan sedan Fourieranalyskursen. Den är riktigt bra. Colton och Johnsson är inte alls lika bra, men å andra sidan billiga båda två...» (3)
- Billig och hyffsat bra böcker. Dock kom finita-elementboken inte fram så ofta (även om jag gjorde FEM projektet).» (3)
- Mycket bok för pengarna, men den användes inte så mycket. » (4)
- 270/4.5=60 så den uppfyller kårens mål. Dessutom var det två böcker (ja plus Folland från tidigare då). CJ var riktigt bra. DC hade kunnat vara mer systematisk, nu fick man pussla en hel del för att se vad som gällde när och hur osv. Tidiga härledningar och exempel hade även gärna fått vara mer utförliga.» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

1 (Mycket liten)»3 13%
4 17%
7 30%
9 39%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har mest använt föreläsningsanteckningar» (1 (Mycket liten))
- Använde nästan bara föreläsningsanteckningarna» (1 (Mycket liten))
- Projektet var jättebra, lärde mig massor, annars var anteckningar det viktiga, boken använde jag inte så mycket. » (3)
- Föreläsningsanteckningarna var det viktigaste.» (3)
- Svårt när litteraturen ligger på en läge nivå än kursen.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

23 svarande

Ja»18 90%
Nej»2 10%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.1

- Det enda som saknades var information om betygsgränser på tentan. Kanske var avsiktligt.» (Ja)
- Tydlighet vad som krävs i svaret på en tenta.» (Ja)
- Möjligtvis vilka gränserna på tentan är???» (Ja)
- 1. Betygsgränser vore bra att sätta ut. 2. Gäller bonuspoängen bara första tentan eller även till senare tillfällen? 3. Vem är kursutvärderare? Finns varken på kurshemsidan eller på SNF:s hemsida.» (Nej)
- Finns ej utskrivet på tentan eller hemsidan hur mycket poäng på tentan man behöver för de olika betygen.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projekteten»
- Mindre utantillplugg av formler»
- Jag hörde rykten om att Grigori skulle lämna pde:n nästa år - det skulle vara mycket tråkigt. Även projektet bör bevaras.»
- Grigori!»
- Grigori är kul.»
- föreläsaren»
- Projektet i sin nuvarande form och Grigori som föreläsare. »
- Grigori»
- Föreläsarn»
- Grigori»
- Det mesta (helhetsintrycket).»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- räkneövningar vore bra»
- Mer uppgiftsräkning»
- Klargöra sakerna i fråga 15.»
- Vet ej»
- Mer praktiska exempel och att projektet är obligatoriskt eller att det trycks mer på att göra det.»
- Kanske borde man ha separata övningar?»

18. Övriga kommentarer

- God jul!»


Bonusuppgiften

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

23 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 12%
7 87%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 2.87

- FDM-upg var lätt.» (2)
- den ena svår och den andra lättare..» (3)
- GJorde endast första inlämningsuppgiften» (3)

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

23 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 25%
2 25%
3 37%
5 (högt inlärningsvärde)»1 12%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Igentligen bara en demonstration av en relativt enkel metod och en lösning av ett lätt ekvationssystem.» (2)

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

21 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
4 80%
1 20%
5 (mycket nöjd)»0 0%
Gjorde ej labben»16

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Behövde inte handledning.» (3)
- Skrivfel och frågorna något otydliga på hemsidan.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


FEM-projektet

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

23 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
4 50%
4 50%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 3.5

- Det var mycket arbete för de bonuspoängen, men uppgiften var givande och gav en god inblick och förståelse av FEM-lösningar.» (4)
- Bonusuppgiften var ganska lagom svår förutom att jag tycker att den uppgiften vi hade var lite svårtydd på sina ställen (den med vattenslangen).» (4)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

23 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
5 (högt inlärningsvärde)»5 62%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt väldigt relevant och lärande. FEM är efter vad jag förstått ett mycket användbart och använt sätt för lösning av väldigt många olika problem.» (5 (högt inlärningsvärde))

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

23 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
3 37%
2 25%
5 (mycket nöjd)»3 37%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tror att handledningen skulle kunna bli bättre till nästa år - t.ex. om hela uppgiften översätts till engelska (om det är engelsktalande handledare även då). Hasan behövde ofta fråga Herman om saker man frågade Hasan - nya handledare skulle nog ha nytta av en "implementation guide" eller liknande.» (3)
- Som nämnt tidigare vissa problem eftersom handledarna inte pratade svenska och uppgifterna var formulerade just på svenska. Detta skall dock inte ses som kritik mot handledaren (Hermann) som var kunnig och hjälpsam. Introduktionsföreläsningen på FEM vart lite rörig.» (4)
- Hermann var mycket engagerad och hjälpsam!» (5 (mycket nöjd))

25. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från