ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 SI ht 09 Examensarbete för sjöbefälsprogrammen, SJOX07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-20
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»3 27%

Genomsnitt: 3.36

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»2 18%
50%»2 18%
75%»3 27%
100%»4 36%

Genomsnitt: 3.81

- Fackspråksföreläsningar var katastrofalt dåliga, urusla rent ut sagt! Kändes som att man fick inte veta det man ville veta, istället ägnades timmarna åt någon slags lekstuga för vuxna. Gick på två första men ej resten. Sen den här bibliotekskursen, fruktansvärt onödigt. Detta är någonting som vi skulle ha fått i årskurs ett och INTE långt EFTER att vi hade redan valt ut ämnet och börjat skriva om det.» (25%)
- Föreläsnigarna från fackspråk och kommunikation har inte varit till någon hjälp. De har genomgående känns orellevanta. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 3.27

- högre mål än resultat i många fall» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- De obligatoriska handledningstillfällena innehållit varit mycket varierande kvalité. Ibland har läraren varit mycket väl förberedd och läst igenom arbetet men andra inte. Har varit med om att läraren tydligt gett intryck av att knappt ha skummat igenom arbetet och sedan kommit med mycket kritik som varit obefogad om man läst hela arbetet. Har även varit med om att läraren inte haft det i förväg övermailade arbetet med sig utan istället velat hämta en flera veckor gammal version av samma arbete. Skrivandet på ett arbete utvecklas och förändra ständigt och därför kan man ej komma med en inaktuell version. Denna kritik vänder sig till lärarna på fackspråk och kommunikation och ej till arbetets handledare. » (?)
- Den enda föreläsning från fackspråk som var nått att ha var den om muntlig redovisning.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Har in haft nån» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.09


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Handledaren för vårat arbete har varit mycket behjälplig.» (Mycket bra)
- Bra dialåg med handledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.72

- Skrev själv» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»6 54%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.72

- Varlite i början dåvi hade en ganska svår kurs sedan blev det väldigt mycket efter den prioteringen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»6 54%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.72


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 36%
Gott»7 63%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Kunde varit mer information innan om möjligheten att jobba med olika företag.» (Godkänt)
- Arbetskrävande men intressant att skriva ett arbete av detta slag» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- Allt verkar rimligt för mig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- att fackspråksföreläsningarna inte är efter momenten. »
- Kommer inte på något.»

16. Övriga kommentarer

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 9%
Ganska dålig»5 45%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»0 0%

- Föreläsningen om presentationsteknik var riktigt bra.» (Ganska dålig)
- Fyllde ingen större funktion» (Ganska dålig)
- Kändes överflödig för min egen del, men den är säkert behövlig många andra.» (Ganska bra)

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från