ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Elektromagnetisk Fältteori F, EEF031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-19 - 2010-01-07
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

47 svarande

1 (inte alls)»4 8%
11 23%
20 42%
12 25%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen i sig var väldigt intressant, och det var en väldigt bra struktur i den. Föreläsaren är däremot under all kritik och inlämningsuppgifterna var allt för ofta dåligt eller luddigt formulerade och tog ibland upp saker vi inte gått igenom i kursen.» (1 (inte alls))
- Det överlägset roligaste ämnet såhär långt i utbildningen. Den absolut sämsta kursen hittills.» (1 (inte alls))
- Det kändes ofta som att man staplade exempel på varandra, istället för att verkligen förstå teorin.» (2)
- Jag hade hoppats på lite mer tillämpad matematik, i övrigt är jag nöjd.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

48 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 6%
6 12%
21 44%
5 (mycket relevant)»17 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.1

- På TM behöver vi såklart lite fysik, så elfält är väl hyfsat vettigt. Men de som valde kemi missade nog inte något.» (2)
- Mycket central teori för förståelsen av många fysikaliska principer och fenomen (elektrostatik, magnetostatik och EM), och grundläggande för förståelse av EM-vågor/antenner/kablar och liknande inom tillämpningar.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls)»3 6%
5 10%
17 36%
19 40%
5 (Mycket bra avvägt)»3 6%

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som spetskunskaper. » (1 (inte alls))
- (1) skrev ej tentan» (1 (inte alls))
- eftersom tentan var 50% förståelse, och föreläsningarna inte inneholer något om hur man skall förstå maxwells ekv, bara hur de ser ut. så vill jag hävda att tentan inte helt återspeglade föreläsningarna. de må vara så att de speglade kursen, men det är bara på grund av innlämningsupgifterna, där man är helt utelämnad åt sig själv, eftersom man inte kan får raka svar till dem på föreläsningarna. inte bra.Rakare svar och bättre formulerade teori frågor!» (2)
- spilldes alldeles för mycket tid på statikdelarna. 1/3 av uppgifterna handlade om någon forma av våg men det känns som att det kapitlet hastades igenom sista veckorna. Var dessutom det svåraste momentet i kursen. Borde fått mer tid. » (2)
- Tentan i sig speglade kursen men var tyvärr alldeles för svårt utformad för att tiden skulle räcka till. Och då menar jag mycket för svår.» (3)
- Lite mycket på antenner. ELler egentligen, lite tid för att gå igenom det på föreläsningarna.» (3)
- Som vanligt frågor på olika områden.» (4)
- Stämmer bra överens.» (4)
- Löpande examination och dugga är lysande sätt att se till att hela kursen kommer med i examinationen. Dock tycker jag att kursinnehållet om antenner inte motiverar en fråga på varje tenta.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

48 svarande

<25%»16 33%
25-50%»4 8%
50-75%»7 14%
>75%»21 43%

Genomsnitt: 2.68

- Man fick inte ut ngt av dem. Han stod bara o läste powerpointsen.. hade jag också kunnat göra» (<25%)
- Varför gå på föreläsningar som inte ger någonting?» (<25%)
- Jag tycker föreläsningarna blev ganska meningslösa när föreläsaren står och upprepar exakta orden från power point-slides som har funnits sen urminnes tider. » (<25%)
- Jag upptäckte snabbt att det inte fanns någon anledning att gå på dessa då föreläsaren var otroligt opedagogisk och struntade i att förbereda sig inför föreläsningarna. Det enda han gjorde var att läsa högt ur föreläsningsanteckningarna vi alla hade tillgång till utan att på något sätt förklara närmare. Då det även fanns inspelade föreläsningar med en vad jag anser mer kompetent föreläsare så höll jag mig till dessa istället.» (<25%)
- hade svårt att fokusera på föreläsn. det var mkt powerpoint, och jag halkade efter rätt tidigt. förståelsedelen (animationer osv) var ett klart +» (<25%)
- Är inte ett stort fan av Powerpoint-föreläsningar, läser hellre anteckningarna då.» (<25%)
- Var på kanske tre föreläsningar.» (<25%)
- Jag fick ångest om jag råkade gå på en föreläsning i tron om att det var en räkneövning.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»18 40%
13 28%
13 28%
1 2%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Högläsning från slides som ens företrädare skrivit år innan är i regel inte en bra undervisningsform.» (1 (inte alls bra))
- Det enda som sades var det som stod på pp-presentationen som man ändå hade köpt. Gav verkligen ingenting. Gav upp dem efter ett par veckor. » (1 (inte alls bra))
- Sluta med powerpoint» (1 (inte alls bra))
- Jag är inget stort fan av powerpoint, tror inte jag lyckades hålla mig vaken på en enda föreläsning...» (1 (inte alls bra))
- Som ovan. » (1 (inte alls bra))
- För lite härledningar av samband. För lite exemplifiering på teorin. För lite förklaring om och runtomkring teorin. All teori som ingick i kursen gicks inte igenom under föreläsningarna.» (1 (inte alls bra))
- Under all kritik. Hur kan en person som har hållt i kursen i sju år strunta i att förbereda sig inför föreläsningarna, när han uppenbarligen inte kan materialet vi gick igenom tillräckligt bra? Det är i alla fall så jag upplevde det.» (1 (inte alls bra))
- Kass med powerpoint...» (1 (inte alls bra))
- jag tycker inte att powerpoint-slides motiverar alls till intresse på föreläsningar. föreläsaren visar upp en slide med en massa siffror och formler på som antagligen är väldigt intressant... men pga att föreläsaren inte själv tvingas visa saker på tavlan eller ordentligt motivera det han säger så har föreläsaren och publiken inte samma tempo. » (1 (inte alls bra))
- känns som att föreläsaren bara stod och läste upp det som stod på ppn. Ppn var bra men de borde vara ett komplement till föreläsningarna istället.» (1 (inte alls bra))
- Detta var tyvärr ett stort misslyckande. Skippa powerpoint-bilderna till nästa gång. Det blev väldigt tråkigt och oengagerande även om jag såg fram emot kursen i förväg. Kändes mest som lite mumlande om formler, som inte ens räknades ut. Någon vidare förståelse fick man knappast i alla fall.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsningarna var inte bra. I den här kursen gick det mycket bättre att läsa in materialet själv.» (1 (inte alls bra))
- Detta är det värsta jag varit med om på F. Andreas saknar tyvärr förmågan att på ett tydligt sätt förmedla förståelsen i fysiken.» (1 (inte alls bra))
- Bara massa pwrpoints» (2)
- Jag tror att man skulle få en högre förståelse, rent pedagogiskt, om du skippade powerpointpresentationerna. Av denna anledning tyckte jag inte att föreläsningarna var så himla värda att gå på.» (2)
- Bör integrera mer exempel i föreläsningarna. Att bara slänga upp massa formler och härledningar gör det svårt att ta in.» (2)
- Det blir segt med powerpointen, men samtidigt var föreläsningsanteckningarna inte alls givande utan att gå på föreläsningarna.» (2)
- Många saker i kursen gicks igenom lite väl överskådligt vilket gjorde det svårt att förstå ordentligt» (2)
- Kunde lika gärna stannat hemma och bläddra lite» (2)
- Hade svårt att hålla koncentrationen uppe, tycker att andreas kunde prata lite mer om varje sak och gärna lite fortare och mer förklarande över stegen han gör.» (2)
- Personligen hade jag hellre fått det hela genomgånget på tavlan än presenterat med powerpoint» (2)
- Mycket hämmande för förståelsen med datorföreläsningar. Vänligen upphör med PDF och ha "vanliga" föreläsningar på tavlan.» (2)
- föreläsningsantekningarna är en aning opedagogiska, eftersom dom är en homogen blandning av härledningar och resultat, man borde t.ex framhäva mer vad som är resultat, och t.ex skilja mer på fält och källpunkt. mer pedagogik! dock var demonstrationer emn java applets väldingt givande.» (3)
- Mycket som gicks igenom på ett sätt som inte gör att man förstår varifrån det kommer eller hur det härleds. För lite om HUR man väljer sina approximationer och hur bra de är. Vad är approx/verklighet och så var ofta otydligt.» (3)
- Andreas hade bra och dåliga dagar, tyvärr mest dåliga. Men han gav åtminstone en bra bild av vad man skulle kunna.» (3)
- De kan förbättras genom att förläsare pratar lite snabbare och mer runt omkring det som står i föreläsningsanteckninagrna.» (3)
- Ibland är det svårt att ta till sig informationen från en powerpoint, framförallt i mer matematiska härledningar. Dessutom kändes tempot, fr a i början, väldigt lågt, vilket inskade ens koncentration.» (3)
- inte allt för motiverande föreläsare» (3)
- Bra föreläsningar, kanske lite svårt att vara koncentrerad då man bara lyssnar och följer med i en powerpoint, går för fort för att hinna skriva egna föreläsningsanteckningar.» (4)
- Var på de två första. Gav mig absolut ingenting» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 7%
14 33%
18 42%
5 (mycket bra)»6 14%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilka räkneövningar? Helt sjukt att dra in på en sådan viktig sak för inlärningen som räknestugor. Och nej jag räknar inte "räkneövningar" i en föreläsningssal som riktiga räknestugor. Man behöver kunna sitta och räkna ett fåtal <20 personer i ett klassrum och fråga om hjälp när det behövs. Inte en hel klass och en lärare vid katetern.» (1 (inte alls bra))
- De var bättre och räkneövningsledaren var bra på det pedagogiska planet. Jag hade däremot svårt för att förstå vad det var hon sa allt för ofta, så jag slutade även att gå på dessa.» (2)
- För få!» (2)
- kul med en engelsktalande räkneövnigsledare, men för inlärningen hade det varit bättre med en svensk räkneövningsledare.» (2)
- Trevlig människa med bra pedagog, tyvärr är tappade flytt pga lite svårtyd engelska tillsammans med att man inte förstod terminologin, kanske köra hela kursen på engelska? » (3)
- BRa att hon inte alltid löste problemet på samma som som i "Lösta exempel" vilket gjorde att man kunde se olika sätt att lösa problem.» (3)
- Helt okej. Ibland lite långa pauser mellan talen. (ineffektivt tidsutnyttjande)» (3)
- Bra exempel och genomgångar över lag. » (4)
- Bra för det mesta, ibland lite tjatiga men då är det ju bara att inte gå på just dem. Bra att öva på att prata på engelska om fysik även om det var lite svårt i början.» (4)
- Hade aldrig lärt mig nånting om det inte vore för henne, mkt bra! Hon borde föreläsa för hela kursen ist. Problemet var bara att hon trodde att vi faktiskt lärt oss nåt på föreläsningarna och kunde tillämpa teorin men vi lärde oss ju inget på föreläsningarna...» (4)
- Genomgångarna var bra, men att både vi och räkneövningsledaren pratar vra andraspråk försvårar komunikationen (Man förlorar precision både när man ställer frågan, när hon uppfattar den, när hon svarar och när man uppfattar svaret, vilket gör att svaret man får inte alltid matchar den fråga men tänkte ställa)» (4)
- chushi demonstrarar väldigt bra, och svarar alltid bra på frågor, när hun förstått deras natur, vilket hon kan missa ibland. tavel disponering skulle kunna vara lite betre, och sudd teknik. se jana eller bernad för bra tevalteknik. chushi är best» (5 (mycket bra))
- Storgruppsövningarna är guld.» (5 (mycket bra))
- bra motivation från övningsledaren» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»7 15%
11 24%
12 26%
8 17%
5 (mycket bra)»7 15%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- värdelösa och tvetydiga frågor. DET ÄR INTE SVÅRT ATT GÖRA ENTYDIGA FRÅGOR!» (1 (inte alls bra))
- Frågorna är väldigt luddiga och många är mer kuggfrågor en bra test på kunskap!» (1 (inte alls bra))
- Konstiga frågor fulla av tvetydigheter. Hur kan man svara ja eller nej när man inte riktigt försår vad frågan gå ut på pga dåligt språk och när svaret ligger någonstans mitt emellan.» (1 (inte alls bra))
- På vilket sätt skall dessa hundratals frågor reflektera sitt teoretiska kunnande? De var i många fall tvetydiga och i andra fall helt irrelevanta. Resulterade bara i massa onödig spillotid som gick ut på att bläddra bland kursmaterialet. Men jag tyckte inte man fick ut någonting från detta. Bättre i så fall med några få frågor som man får motivera (särkilt när båda svaren kan vara rätt). Men det blir väl för jobbigt att rätta?» (1 (inte alls bra))
- Många frågor var väldigt konstiga och ibland kom det frågor på exempel som inte hade räknats, inte alls bra.» (1 (inte alls bra))
- Det gick att hitta extrem fall då det som frågades efter gällde. Medans om man svarade på sådant sätt fick man fel» (1 (inte alls bra))
- Ett väldigt bra påfund! som ger kontinuitet. Men frågeställningarna är makalöst dåligt formulerade. Se till att det bara ett rätt svar på varje fråga eller lägg in att man kan svara i text.» (2)
- Inte helt rättvist, vissa personer fick svårare frågor, kanske jämnar ut sig i längden men det lär finnas de som fick svårare frågor än andra vilket jag inte tycker är alls rättvist.» (2)
- Vissa frågor är sjukt luddiga» (2)
- mann lär sig mycket på dem. men de är ofta otydliga, samt att visa är diräkte fel (,våginpedanser och en magnetostatik uppgift). Desutom är datasystemet lite oituitivt. eftersom det bara fins en ja ruta och inte en nej ruta vid inlämning, man får liksom tänka baklänges. när man sedan tittar på vilka man fick rätt för och vilka man fick fel för är det ochygligt krångligt formulerta. "skulle inte varigt med, Rätt" eller "skulle varigt med". betre hade varigt två kulumner, "du svarade" och "facit", och möjlig förklaring. » (2)
- Ofta tvetydiga. Och en del av de mer intressanta verkade inte så djupgående som man kan tolka dem. Och en del ger inte resonemangsförståelse utan mer lösa logiska satser och mekaniskt vetande och beeggreppskunskap. Bra med sånt också men det var alltför övervägande.» (2)
- Alldelles för många otydligt formulerade frågor!» (2)
- Tvetydiga frågor» (2)
- Många tvetydiga frågor, dubbla negationer och liknande på vissa gör det svårt att tolka frågan. Bra upplägg annars.» (2)
- Riktigt pinsamt av Chalmers att ha så låg kvalité. Tvetydiga ja/nej-frågor, och flera frågor med felaktiga svar. Detta i en såpass "absolut" vetenskap.» (2)
- Bra sätt att "tvingas" följa undervisningen. Många frågor var tvetydiga och/eller dåligt formulerade.» (3)
- Bra inlärningssätt och ett bra sätt att motivera studenter att ligga i fas teorimässigt. Frågorna var för diffusa och tvetydiga, kunde i många fall tolkas olika och var i en del fall ej heltäckande. Dvs. ibland gällde vissa frågor i ett makroskopiskt men inte mikroskopiskt synsätt och tvärtom. Mcyket av teorin frågorna bygggde på gicks ej igenom alls eller tydligt nog på föreläsningarna. » (3)
- De är ett väldigt bra hjälpmedel för att förstå kursen och jag tyckte om idén på att man kunde få bonuspoäng på tentan. Men alltför ofta var uppgifterna luddigt formulerade eller behandlade saker som inte gåtts igenom i kursen.» (3)
- ibland väldigt luddiga frågor» (3)
- Vissa uppgifter var väldigt svårtydda.» (3)
- Frågorna var lite luddigt ställda ibland. Formuläret för att svara på frågorna känns gammalmodigt och skulle behöva moderniseras.» (3)
- Fanns en del tvetydiga frågor, sånt är jobbigt.» (3)
- Ibland konstigt formulerade men fick en att tänka.» (4)
- Det var bra att dom fanns, och många av frågorna var relevanta för innehållet, men det var även ganska många som var väldigt konstigt formulerade, så även om man kunde svaret så var frågan så otydlig så man inte visste vad man skulle svara» (4)
- De gjorde att man hängde med vecka för vecka. Dock är många frågor onödigt kryptiskt formulerade och testar förmågan att räkna antalet negationer istället för att förstå teori.» (4)
- bra men kanske för mycket arbetsbörda» (4)
- Alla kurser borde ha liknande system. Man lär sig så otroligt mycket av att göra dem.» (5 (mycket bra))
- Det gör att man får ta tag i inläsningen tidigt och lär sig en hel del teori. Problemet är dock att det blir svårt att hinna med andra kurser som saknar deadlines...» (5 (mycket bra))
- De fyllde sin uppgift - att få en att plugga. Alla som klagar på att uppgifterna var dåligt formulerade är fjantar.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

1 (Mycket liten)»19 41%
7 15%
11 23%
9 19%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingenting. » (1 (Mycket liten))
- Om man räknar bort videoföreläsnigarna då. De var toppen.» (1 (Mycket liten))
- För få räknestugor på egen hand = bättre inlärning.» (1 (Mycket liten))
- inte mycket eftersom föreläsaren bara står och läser upp de anteckningarna som man redan har. Räkneövningarna har gett lite men inte mycket.» (1 (Mycket liten))
- I princip obefintlig.» (1 (Mycket liten))
- Mycket stor på räkneövningar» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna har snarare förvirrat det jag lärt mig ur litteraturen, än de har gett mig sammanhang och förståelse. För att överbrygga gapet mellan "kursen" och "boken" har "elfält i sammandrag" varit ett bra verktyg.» (1 (Mycket liten))
- Räkneövningarna väger upp de undermåliga föreläsningarna» (3)
- om man ger sig fan på att lära sig kursen via föreläsningarna så går det, och då funkar det. men det går inte att förstå föreläsningsantekningar från en föreläsning som man inte varigt på och då blir det svårt att hänga med.» (3)
- Framförallt samtal med föreläsare och räkneövningsledare efter lektionerna där man ändå kunde diskutera igenom sakerna ordentligt.» (4)

9. Hur tycker väl tycker du att Followup-tiden har fungerat?

39 svarande

1 (Inte så bra)»3 7%
5 12%
16 41%
14 35%
5 (Mycket bra)»1 2%

Genomsnitt: 3.12

- ? » (?)
- Jag gick tyvärr aldrig på någon av dessa.» (?)
- Var aldrig där» (?)
- Vad är det?» (1 (Inte så bra))
- Vad är det???» (1 (Inte så bra))
- En repris på en dålig föreläsning, nej tack.» (1 (Inte så bra))
- Fick väl svar på någon fråga någon gång i början.» (2)
- flummigt» (2)
- ok.» (3)
- Har inte varit där» (3)
- Fungerade bra i början, men sen blev det så mycket man inte kunde.» (3)
- Bra med lite repetition på fredagar» (3)
- Det var vettigt med sån här tid.» (4)
- Bra koncept, vi har inte haft sånt här tidigare så det är svårt att utvärdera.» (4)
- Om studenterna inte har något särskilt önskemål kan det vara bra att ha förberett något som man vet att många har problem med på tentan.» (4)
- followup tiden är den bästa förbätringen av denna kurs sedan förra året. för första gången försto man D = my E bara för en lite bild som visades. att beräta saker på ett annat sätt är mycket pedagogiskt, därför borde follow upp vara repition på ett annat sätt, vilket den var ganska bra på att vara i år.» (5 (Mycket bra))

10. I kursen har förläsningar till stor del varit powerpointbaserade, vad tycker du om det?

46 svarande

1 (Inte så bra)»26 56%
7 15%
6 13%
4 8%
5 (Mycket bra)»3 6%

Genomsnitt: 1.93

- Det är väl inte powerpointsen som gör det dåligt, utan vad han gör med dom.» (?)
- man lär sig inget av det. Det står bara formler sida upp och sida ner. Vad man lär sig av det skulle vara kul att veta. Kan lika bra kolla upp det i physics. » (1 (Inte så bra))
- Helt värdelöst. Vad är meningen med att gå dit när det enda som sker är högläsning av slides som finns på internet? Dessutom är de inte bra.» (1 (Inte så bra))
- Hatar powerpoint. Man somnar lätt och det är svårt att koncentrera sig på text och ljud samtidigt. Man antecknar nästan inget vilket gör att man glömmer bort det som gicks igenom. Det är också lätt att föreläsaren hoppar över steg när allt står uppskrivet på skärmen redan.» (1 (Inte så bra))
- Jag ser mycket hellre att du går igenom det själv. Tex man fick ingen bra bild på hur härledningarna av de olika formlerna togs fram, eftersom man inte fick se hur uträkningarna gick till.» (1 (Inte så bra))
- Jag tror att det kräver väldigt mycket av en föreläsare för att kunna klara av att hålla powerpointbaserade föreläsningar på ett intressant sätt. Föredrar skriva på tavlan-metoden... » (1 (Inte så bra))
- se ovan» (1 (Inte så bra))
- jag tyckte inte det var jättebra, typ en sida formler "japp här har vi detta ... <swish swish>... s får vi detta". ekvationer är såklart nödvändiga, men ibland kan det var svårt att "tänka med" när allt redan står» (1 (Inte så bra))
- dåligt. Tar inte kursen på lika stort allvar när det är powerpoint-presentationer. Är iof bra att ha om man ska gå tillbaka i föreläsningarna och kolla upp något man glömt.» (1 (Inte så bra))
- Se ovan. En stor del av inlärandet är ju att man skriver av när en lärare gör saker på tavlan. Men att bara sitta och stirra när någon bläddrar fram lite powerpointbilder är bara hjärndött. Hade varit mer givande att bara läsa i boken och skippat alla föreläsningar.» (1 (Inte så bra))
- Man lurar sig själv att man är aktiv, hela kursen blev bara ett bläddrande i en formelsamling.» (1 (Inte så bra))
- Man blir oengagerad och somnar. I vissa fall kan det vara motiverat att köra powerpoint, men ska man göra härledningar och exempel görs de bäst på tavlan.» (1 (Inte så bra))
- Jag tycker det är lättare att koncentrera sig om materialet gås igenom på tavlan.» (1 (Inte så bra))
- Sommnar» (1 (Inte så bra))
- Powerpoint är ett kraftigt verktyg om man använder det rätt. Gör egna slides och komplettera mer med tavlan (speciellt matematiken) så det inte blir högläsning av slides! » (2)
- Jobbigt, speciellt när det bläddras mycket fram och tillbaka snabbt. Svåra att läsa om man missat en föreläsning. men förstår att det kan vara vettigt och annars skulle det bli mycket fokus på detaljerna i de långa härledningarna.» (2)
- Bra att föreläsningsanteckningarna finns på nätet, men under föreläsningen tycker jag mer skall skrivas och diskuteras på tavlan. » (2)
- Problemet är nog inte i sig att de är powerpointbaserade, utan bildernas innehåll, och brister i vad föreläsaren säger utöver vad som står på bilderna.» (2)
- Se ovan» (2)
- dom kan förbätras ur pedagogik synpunkt, skilnad på fält och källpunkt, skilja på uträkning och resultat, ineholla mer information ocm vart saker och ting kommer ifrån» (3)
- Det är ett smidigt koncept men följden blir lätt att det är svårt att hålla sig koncentrerad och tyvärr är de köpta föreläsningsanteckningarna inte heltäckande, dvs har man inte varit där eller missade vad något var är det svårt att förstå vad det handlar om.» (3)
- Det känns som att det kan fungera bra, men som sagt så har vissa saker gåtts igenom för överskådligt» (3)
- blir inte riktigt bra» (3)
- Bra med powerpoints och att de fanns i exempelsamlingen, då kan man följa med bättre. viktigt dock att inte skynda när man visar bilderna, utan att man går igenom det lika noga som om man hade skrivit på tavlan. » (4)
- Jag tycker om det, kursen blir väldigt strukturerad och fin då. Det är lätt att få en bra översikt. Jag tycker däremot att föreläsaren skötte detta dåligt.» (5 (Mycket bra))
- Bra! Då kan man komplettera med det som man inte förstår eller ytterligare förklaringar och inte bara blint skriva av.» (5 (Mycket bra))

11. Hur bra tyckte du att frågeformatet på dugga var? Med detta avses att man inte räknade själv, etc.

47 svarande

1 (Inte så bra)»8 17%
5 10%
15 31%
14 29%
5 (Mycket bra)»5 10%

Genomsnitt: 3.06

- man fick ju noll poäng för fel svar. Alla frågor bör vara möjliga att ge uträkning och motivering för att ge delpoäng för slarvfel.» (1 (Inte så bra))
- svårt ibland att få in svaret på bara två rader.» (1 (Inte så bra))
- ser ingen anledning till att ha det så. » (1 (Inte så bra))
- Jag anser att svaret utgör kanske 10% av en fråga. Det är ju vägen dit som är viktig och visar vad man kan och inte, det får väl ta lite längre tid att rätta men att enbart ha svar är inget bra system.» (1 (Inte så bra))
- Jag gillade inte duggan alls. Inte heller det oerhört skumma bonussystemet.» (1 (Inte så bra))
- Blev inte förståelsebedömning nästan alls, bara förmågan att få fram precis rätt svar.» (2)
- Fick tänka efter men hade nog gett mer att räkna själv. Förvirrande.» (2)
- Svårt att (om några) få delpoäng.» (2)
- detta påstående är ej korrekt då man faktistk var tvungen att räkna uppgifterna och inte som tidigare år då det räckte att studera uppgifterna» (2)
- Gick ju fort att rätta. Men teorifrågorna var mkt luddiga. Föreläsaren får gärna berätta att när det står "uppgiften ovan bygger på ett postulat" så menas egentligen "grunden till fysiken bygger på ett postulat".» (3)
- Det gjorde det hela lite lättare, men samtidigt är det bra att öva på att räkna innan tentan. Kluven i frågan.» (3)
- Frågorna i sig var bra utformade.» (4)
- ganska bra, man fick ställa upp uträkningen , men sen slapp man integrera, ett ok sätt att testa kunskap» (4)
- Bra sätt att täcka in många moment i kursen. Förståelsen krävdes ändå för att få rätt svar på uppgifterna.» (4)
- Jag tyckte om det, det var väldigt speciellt och man fick tänka i andra banor.» (4)
- Det testar förståelse väldigt bra.» (4)
- Funkade mycket bra. Rättningen däremot, var inte helt jämn och tydlig på duggan!» (5 (Mycket bra))

12. Hur lättfattat var betygsystemet, enligt dig?

47 svarande

1 (Svårbegripligt)»13 27%
10 21%
12 25%
8 17%
5 (Lättfattat)»4 8%

Genomsnitt: 2.57

- Helt obegripligt. » (1 (Svårbegripligt))
- Alldeles för pråligt.» (1 (Svårbegripligt))
- det var nog det svåraste i hela kursen.» (1 (Svårbegripligt))
- Sidan med poänsättning på dugga och tenta är en A4... Det är mycket enklare om man bara får ett visst antal bonuspoäng från duggan, punkt slut. och att i princip bara ha en godkänt gräns» (1 (Svårbegripligt))
- att fatta betygssystemet och systemet för bonuspoäng var svårare än att lära sig kursen.» (1 (Svårbegripligt))
- Svårast i kursen!» (1 (Svårbegripligt))
- Men det gör inte så mkt för mig» (2)
- Lite överdrivet krångligt kanske... Lite extra problematiskt med duggan. Man kanske borde ha en blandning av förra årets och årets system, tex att man får alla poäng på en viss del om man klarar över en viss procent, och hälften om man klarar en annan. Lite jobbigt att ha tex 6p på en problemlösningsdel (man vill ju ha 8, men det blir ej värt att göra uppgiften på tentan).» (2)
- Det känns som man lagt ner mer tid för att få till något sorts betygssystem med duggor, inlämningsuppgifter osv än på att lära ut kursen så bra som möjligt. Helst skall det vara så lätträttat som möjligt också tydligen.» (2)
- Inte alltför svårt egentligen, men en ganska allvarlig kritik är att det som sas i början av kursen sen inte gällde. Som att bonus från inlämningsuppgifterna inte alls gäller förrän man klarat två av tre kriterier för godkänt trots att det sas att de var fullvärdiga bonuspoäng. Tycker inte egentligen att det är ett dåligt system men då skulle det framgått från början.» (3)
- Jag förstod men varför göra det så krångligt?» (3)
- Förstår att det var en förbättring sedan innan, men det har en liten bit att gå, behövs lite tydligare information om hur poängtilldelningen på tentan fungerar.» (3)
- Några små oklarheter, fraför allt huruvida inlämningspoänghen kunde användas till teori- eller räknedelen, eller om de var "utöver" dessa, men det reddes upp sista föreläsningen.» (3)
- Men horribelt att göra den enorma skillnaden som var från tidigare år. Då var det inte stora problem att få 24p till tentan, nu fick man kämpa hårt för att få med sig hyfsade poäng till den. Vilket i sin tur för oss tillbaka till att tentan var svårare än den någonsin varit (gjorde alla tentor från 05 och framåt) när man inte fick med sig så mycket bonus som man borde ha fått tidigare år. Klantigt och väldigt underligt. » (4)
- ass lät, det som var förra året var mycket mer svårbegripligt. det betyderdock inte att jag tycke att betygssystemet var bra, att ha en ickeobligatorisk dugga som blir obligatorisk för att man måste ha bonuspoäng för att hinna med att skriva bra unde 4 timmar tenta är inte ok. » (5 (Lättfattat))
- Det var lättfattat, men jävligt komplicerat. Det var mycket att hålla reda på.» (5 (Lättfattat))
- Förstår inte alls vad som var problemet, det stod ju vad som gällde.» (5 (Lättfattat))

13. I slutet av kursen infördes fler frågestunder, räknestugor. Vad tyckte du om det?

41 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
15 36%
11 26%
5 (Mycket bra)»15 36%

Genomsnitt: 4

- (?)
- deltog ej» (?)
- Deltog aldrig» (?)
- Var inte där.» (?)
- Deltog ej.» (3)
- En räkneövningsledare räcker inte till en så stor grupp. Kändes inte ens lönt att gå dit för kön var så lång för att få hjälp.» (3)
- (3) deltog ej» (3)
- gick inte på dem» (3)
- På rätt väg men inte i föreläsningssalar!» (3)
- Var nog bra.» (3)
- Det ger mer tid för egen räkning vilket man aldrig får för mycket av på F...» (4)
- Bra, men det hade gärna fått funnits sådana tidigare också.» (4)
- Alltid bra med sådana innan en tenta. Fler frågor som dyker upp» (5 (Mycket bra))
- Som tidigare kommenterat, Inför räknestugor där studenterna räknar och övar på egen hand. Man lär sig inte mycket av att någon annan räknar åt en...» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.79


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

47 svarande

Ja»0 0%
Nej»47 100%

Genomsnitt: 2

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
20 43%
20 43%
5 (För hög)»6 13%

Genomsnitt: 3.69

- Helt ok.» (3)
- Mkt bra, man tvingades jobba kontinuerligt vilket är jättebra.» (3)
- Speciellt i slutet när brytningsvinklar och bös började göra sin entré» (4)
- Hög, och om man ville ha djupare förståelse på en del områden var det dessutom delvis utanför kursen vilket naturligtvis blev merarbete men absolut värt.» (4)
- med 3 kurser parallellt så blev det väldigt mkt jobb.» (4)
- jag tyckte den var hög, men det beror nog på att jag fortfarande inte riktigt är kompis med fältintegraler. » (4)
- Lite väl mycket som man var tvungen att försöka förstå själv efter en föreläsning» (4)
- Det gick åt mycket tid hemma, hade problem att räkna själv.» (4)
- Talen tog överlag ganska lång tid att räkna vilket tyväörr gjorde att man kom efter.» (4)
- Helt okej. Många termer att lära sig osv. Inga labbar/rapporter. Onödigt lång tid kunde ibland gå till att förstå inlämmningsfrågornas formulering.» (4)
- Väldigt hög. Kändes omöjligt att läsa elnät och elfält bredvid varann.» (5 (För hög))
- Väldigt hög då man var tvungen att ta in kusren helt på egen hand.» (5 (För hög))
- Jag tror de flesta kan intyga att de inte hade mycket tid över till sina andra kurser.» (5 (För hög))

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»28 58%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.79

- Hade inte fungerat annars » (Mycket bra)
- Har fungerat väldigt bra att diskutera inlämningsuppgifterna med varandra.» (Mycket bra)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»7 14%
Ganska bra»24 50%
Mycket bra»5 10%
Har ej sökt hjälp»9 18%

Genomsnitt: 3.2

- De existerade inte.» (Mycket dåliga)
- Igen, räknestugor.» (Mycket dåliga)
- Fhager borde funnits på tisdagar då vi hade inlämning varje tisdag.» (Ganska dåliga)
- Jag har bland annat fått rent felaktiga svar på frågor. Andreas är mycket dålig på att förklara. Xushi är mycket bättre på att förstå frågor och förklara. Språkförbistringen till trots.» (Ganska dåliga)
- jag hade gärna sett att det fanns en räknestuga (där studenterna får räkna själva, men tillgång till en handledare) för en hel del var ganska nytt och det var lätt att fastna speciellt de första veckorna i kursen» (Ganska bra)
- Kändes inte alltid som man fick så klara svar» (Ganska bra)
- Det gavs många tillfällen att ställa frågor. Tyvärr besvarades frågorna inte särskilt bra av varken Andreas eller Xuezhi.» (Ganska bra)
- Som sagt, att räkneövningsledaren inte pratade svenska försvårar, men det fanns mycket tid och tillfällen att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Speciellt räkneövningsledaren var mycket tillmötesgående och stannade gärna eter föreläsningarna och diskuterade. Även föreläsaren var lätt att prata med.» (Mycket bra)
- Har inte behövt söka hjälp.» (Har ej sökt hjälp)
- Det känns som att när man kommer efter och inte förstår tar man tid från dem som kommer med vettiga frågor om man skulle fråga och fösöka förstå något basalt.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

48 svarande

1 (ej prisvärd)»2 4%
3 7%
13 31%
17 41%
5 (mycket prisvärd)»6 14%
Köpte inte boken»7

Genomsnitt: 3.53

- Boken fokuserade på för mkt praktik - för lite grundläggande teori.» (1 (ej prisvärd))
- lite väl dyr bok, som inte behövdes så mycket, men den var till viss hjälp» (2)
- Om man bara köper boken så kommer man väl upp i ca 90 kr/hp, skall man dessutom köpa allt annat material vilket nästan är nödvändigt så blir det väs ca 120 kr/hp. Så nej, inte så prisvärt.» (2)
- Jag tror att den andra Cheng-boken är bättre, efter att ha pratat med F:are på andra skolor som använder den och är nöjda med den.» (2)
- Lånat boken. Material på hemsidan var bra. Gillade vidoeföreläsningarna.» (3)
- Jag använde inte boken så mycket, men den är väldigt bra.» (3)
- Boken är bra, men lite väl dyr. det hade varit bra om kompendiet hade varit uppdelat i flera.» (3)
- bra bok» (4)
- Mkt bra bok!» (4)
- Bra bok helt enkelt» (4)
- Helt ok» (5 (mycket prisvärd))
- Jag fick i för sig tag i boken begagnad och mycket billigare, men det var en bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag köpte "Stora cheng" istället. Mycket mer prisvärd, men framförallt mycket tydligare och ordentligare förklaringar och härledningar. Har haft ett lånat ex. av Engineering electrodynamics för att kursen refererar till den boken hela tiden. Många förklaringar jag läst i min bok saknas helt i Lilla cheng. Detta även saker som ingår i kursen som inte alls finns i lilla cheng.» (Köpte inte boken)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
7 14%
22 46%
5 (Mycket stor)»17 36%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Videoföreläsningar och material på hemsidan var mycket hjälpsamt.» (3)
- Cheng är bra. Det är dock ganska jobbigt med alla papper runt omkring som man måste ha. Väskan blir extremt tung i och med att detsamma även gäller för elnäten.» (4)
- det fanns väldigt mycket material på kurshemsidan, som faktiskt var en av de bättre vi haft!» (4)
- Föreläsningsanteckningarna är jätte-bra, även om man ibland behöver gå till kursboken för en grundligare förklaring» (4)
- Hade aldrig klarat mig utan Cheng» (4)
- Kompendiet är mycket mer värt än boken.» (4)
- Föreläsningsanteckningarna har jag använt massor, medan jag inte använt Cheng i särskilt stor utsträckning» (4)
- Väldigt bra utdelat material» (5 (Mycket stor))
- Hur skall man annars tillgodogöra sig något?» (5 (Mycket stor))
- Gick ej på föreläsningarna, boken gjorde så jag klarade mig (och tom fick 5a?)» (5 (Mycket stor))
- Om man räknar alla resurser på hemsidan så hade jag aldrig klarat kursen annars.» (5 (Mycket stor))
- mycket stor. på föreläsningarna lärde man sig inte mycket» (5 (Mycket stor))
- Det har varit min primära källa till kunskap. I andra hand har jag utgått från MIT"s videoföreläsningar av Walter Lewin. I tredje hand "Elfält i sammandrag". Förel.ant. har inte varit till hjälp.s» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

48 svarande

Ja»36 78%
Nej»10 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.21

- Ingen information tillåtna hjälpmedel på tentan på hemsidan (man kan inte förutsätta att det gäller samma sak som den gamla tentan)» (Nej)
- Tydlighet i betygsättningen.» (Nej)
- Fattade aldrig vad som gällde för betygsgränser. » (Nej)
- Allt fanns där, men det var luddigt formulerat» (Nej)
- Ja och nej. All information fanns på hemsidan, men den var inte alltid lätt att förstå.» (Nej)
- Kurshemsidan hade han nog inte riktigt läst igenom, tex stod det "Vid gränsfall att bli godkänd eller mellan betygsteg kommer särskild vikt läggas vid om eleven aktivt deltagit i kursens nyhetsgrupp genom att både ställa och svara på frågor som behandlar kursmaterialet. Kravet är minst tre frågor och minst tre genomtänkta svar på andra elevers frågor". Va??» (Nej)
- Det var otydligt hur tillgodoräknanden och minimikrav för betyg fungerade.» (Nej)
- Saknar facit till teorifrågorna på gamla tentor. Vet inte om man far rätt eller fel» (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att det var en dugga efter halva kursen»
- Inlämningsfrågorna, i reviderad version.»
- Videoföreläsningarna var väldigt bra att kunna kolla på. Man lärde sig mycket på inlämningsuppgifterna om för då var man tvungen att sätta sig in»
- Räkneövningarna och utforminingen till duggan»
- Duggan är bra»
- anteckningarna»
- Uppföljningstiden.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna, duggan. »
- Videoföreläsningarna»
- Tentan bortsett från förståelsefrågor.»
-
- inlämningsuppgifterna»
- kurshemsidan, och även betoningen på förståelse/visualiseringar. det är skönt när det är så mycket beräkningar»
- Upplägget, med ordning saker gås igenom och att föreläsningsanteckningar läggs upp på hemsidan är otroligt bra!»
- Kan inte komma på något som inte kan förbättras faktiskt.»
- Xuezhi»
- inlämningsuppgifterna, duggan»
- Duggan, inlämningsuppgifterna och stogruppsövningarna»
- Boken och innehållet i kursen.»
- Powerpoint-föreläsningar.»
- Fysiken i sig.»
- Dugga och inlämningsuppgifter!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare frågor så man slipper gissa sig till vad som frågas efter och tvetydigheter där man måste veta hur läraren tänker för att få rätt svar.»
- byt bok, byt fokusering av innehåll (mer teori mindre tillämpningar. Man ska ha STENKOLL på vilka approximationer man har gjort och när). Byt föreläsningsmetod, ändra inlämningsuppgifterna så dom går att förstå. Lägg till några datorlabbar som i vektorfälten. I framtiden gör man ju allt numeriskt ändå så varför inte ha några sådana moment här. Endast en föreläsning om antenner, vilket var 1/5 av tentan är också lite kass planering, borde ha varit fler.»
- Om det ska användas slides, bör föreläsaren göra egna. Läsa slidesens kan man göra själv, föreläsaren ska fokusera på förståelsen!»
- Ska man ändra så stort i svårighetsgraden att få duggapoäng till tentan ska inte tentan vara så fruktansvärt avskräckande som den var denna termin. Uselt.»
- Föreläsningarna måste förändras. »
- Teorifrågorna på tentorna! De är aldeles för många och för luddigt skrivna. Några verkade ju dessutom ha hamnat fel! Det vore bättre med frågor av typen "Hur många postulat byggde lösningen på? 1, 2, 3 eller 4?" Än fyra olika frågor för samma sak.»
- Lite fler räknestugor skulle jag tycka var trevligt. Lite tidigare i kursen också. Blev ibland liote passivt på räkneövningarna.»
- Föresläsare som föreläser hade vart trevligt....»
- Powerpointföreläsningarna»
- Powerpoint skulle jag säga»
- Sättet att föreläsa på.»
- Föreläsningarna.»
- Föreläsningssättet»
- Föreläsaren»
- Vad är poängen med att ha 120 (!) förståelsefrågor på tentan? Många är dessutom lika. Man blir galen av att under den press man har på tenta behöva svara JA/NEJ på 120 frågor, risken för att feltolka eller slarva är överhängande!»
- Räknestugorna. Inför räknestugor där studenter räknar själva. Detta ökar inlärningen!»
- föreläsningarna»
- jag tycker inte att powerpoint-slidesen ska bort helt, men de kanske skall ta ett steg tillbaka och inte vara så centrala»
- en del saker behöver gås igenom mer ordentligt och förklaras mer ordentligt på föreläsningen»
- Systemet med massa små frågor, de är tvetydiga, irrelevanta och bidrar inte till någon större förståelse. Vem bryr sig hur många "postulat" den och den frågan är uppbyggd av, och om det går att bevisa matematiskt t ex? Eller om någon krets på någon sida i någon föreläsningsanteckning är jordad eller inte? Här kan man bara fortsätta att dra exempel.»
- Det kändes som att man inte fick med sig så mycket från duggan. Kanske ta maximum av de två elektro- resp. magnetostatikuppgifterna istället för ett medel? Eller ett viktat medel, typ (3*högre+mindre)/4. Eller det kvadratiska medelvärdet, eller vad som helst som får upp poängen lite. Många fick lägre poäng från duggan än de tyckte de förtjänade.»
- Fhager»
- Inlämningsuppgifterna behöver ses över.»
- Strukturen på föreläsningarna och bonussystemet. Kanske att man om man får godkänt på duggan slipper göra statikdelen som det har varit föregående år.»
- Mer prat på föreläsninagrna som förklarar vad som står där.»
- Byt till Field & Wave Electromagnetics av Cheng. Gör om alla inlämmningsfrågor som är tvetydiga och _FELAKTIGA_. Byt föreläsare.»
- Bort med powerpoint.»
- Kör, om inte alla, så åtminstone de matematiskt tyngre föreläsningarna utan powerpoint. Lite mer stringens hade också varit bra.»

23. Övriga kommentarer

- Känns som man kan räkna på skiten, men förstår inte grunderna lika bra.»
- Det kunde varit en bra kurs... »
- Det som var nästan det huvudsakliga i kursen som jag uppfattade det, approximationerna, pratades det väldigt lite om. Är det meningen att vi ska kunna det redan, saknas i så fall tidigare i utbildningen. Det skulle jag vilja se mer av är diskussioner om hur man approximerar, varför(/om) det blir bra osv.»
- Uppskattat med gästföreläsningarna.»
- Snälla, förbered dig mer inför föreläsningarna. Ärligt talat så har föreläsaren varit den sämsta jag har varit med om.»
- Tack»
-
- Fick intrycket av att Andreas helst skulle vilja vara nån annanstans, han presenterade sig inte och kunde inte svara på frågor. Jag vill ha nån som är mer engegerad!»
- Har även hört äldre studenter tycka att det är teknisk fysiks lågvattenmärke. Ta tag i denna mycket centrala och viktiga fysikkurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från