ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Matematisk Fysik, FTF131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-10
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

5 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 20%
1 20%
5 (mycket relevant)»3 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4

- Många intressanta och bra matematiska metoder!» (4)
- Bättre förståelse för kvantfysik och kvantfysikaliska beräkningar och notationer. Det var bra med lite mer grundlig braket-notation-förståelse.» (5 (mycket relevant))
- Mycket intressant kurs, en utav de bättre så här långt i utbildningen.» (5 (mycket relevant))

2. Vad var ditt helhetsintryck av kursen?

5 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
1 20%
2 40%
5 (Mycket bra)»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Mycket intressant innehåll prenterat på effektivt och proffsigt sätt. Bra (men jobbigt) med alla inlämningsuppgifter» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

5 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
3 60%
1 20%
5 (Mycket bra avvägt)»1 20%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehöll förvisso många av delarna av kursen, kändes dock lite liten på något sätt. Möjligt att man skulle kunna täcka in fler aspekter» (3)
- Tentan var mycket lättare än allt annat i kursen. (min räddning??)» (3)
- Tentan var lite för enkel, speciellt då inlämningsupppgifterna varit mycket tidskrävande. » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

5 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»5 100%

Genomsnitt: 4

- Väl värt tiden!» (>75%)
- Missade någon föreläsning och någon räknestuga pga schemakrock.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 20%
1 20%
5 (mycket bra)»3 60%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- oftast bra, men ibland antogs lite för mycket förkunskaper» (3)
- Väldigt mycket intressant ofta så pass mycket på en gång att det blev svårt att hänga med.» (4)
- Intressanta och effektiva» (5 (mycket bra))
- Bra föreläsningar, lite svårt att hänga med på vissa nya saker. (Tänker främst på föreläsningen om representationsteori)» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

5 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
4 80%
5 (Mycket stor)»1 20%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inte klarat kursen utan föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

5 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
1 20%
3 60%
5 (Mycket bra)»1 20%

Genomsnitt: 4

- Bra med konkreta problem. Kanske kunde Juan varit lite mer beskrivande» (4)
- Intressanta uppgifter, de var bättre mot slutet när Juan förklarade lite också.» (4)
- Intressanta uppgifter, jag har dock inte haft tid att titta på dem innan.» (5 (Mycket bra))

8. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

5 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
1 20%
0 0%
2 40%
5 (Mycket bra)»2 40%

Genomsnitt: 4

- För tidskrävande för en sådan liten kurs» (2)
- Jobbigt. Men väldigt bra för inlärningen. Intressanta problem. Mycket arbete för att motsvara 4,5hp men varför klaga när man får mycket kunskap tillbaka!» (4)
- Inget fel på dem, svåra. Men efter denna hösten är jag rejält trött på inlämningsuppgifter.» (4)
- De allra flesta var mycket lagom avvägda svårighetsmässigt, precis lagom utmanande. Dock var de väldigt tidskrävande, vilket mest har gått ut över andra kurser.» (5 (Mycket bra))
- Inlämningsuppgifterna var bra och roliga, men tidkrävande. I vissa fall var det uppgifter som jag inte löste, och det berodde mest på att jag var tvungen att lägga ner lite tid på de andra kurserna också.» (5 (Mycket bra))

9. Hur lång tid har du i snitt, per omgång, lagt på inlämningsuppgifterna?

5 svarande

0-5 h»0 0%
5-10h»0 0%
10-15 h»3 60%
15-20 h»1 20%
>20 h»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Vet inte säkert» (10-15 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

5 svarande

Ja»0 0%
Nej»5 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
1 20%
4 80%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Den var mycket hög, dock ej "för hög". Arbetsinsatsen för min del svarade mer mot den i en 7.5 hp:s kurs, om inte mer. (Dock inget negativt, lite svårt att hänga med i andra kurser.)» (3)
- Som sagt mycket arbete, men det gav också mycket tillbaka!» (4)
- Tillsammans med alla andra kursers inlämningsuppgifter blev det mycket att göra.» (4)
- Denna läsperioden har varit tung. Både expfys och kvanten. Hade det funnits mer tid hade jag nog uppskattat och fått ut mer av kursen.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

13. Vad tycker du om handledningen och möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
0 0%
2 50%
5 (Mycket bra)»2 50%

Genomsnitt: 4.5

- Har inte utnyttjat möjligheten men Henrik sade ju att man gärna fick maila frågor eller möta honom personligen för att diskutera problem.» (?)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

5 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
0 0%
2 40%
5 (mycket prisvärd)»3 60%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.6

- Det lilla jag hann läsa var givande...» (4)
- Den var ju inte dyr iaf. Har tyvärr inte hunnit läsa så mycket som jag skulle vilja.» (4)
- Billig OCH BRA» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok, billig och bra.» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 40%
1 20%
5 (Mycket stor)»2 40%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite tidsbrist har medfört att jag inte läst så mycket som jag velat. Men det jag läst har varit bra.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

5 svarande

Ja»3 60%
Nej»2 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.4

- Tydligare betygskriterium» (Nej)
- saknades betygsgränser på såväl inlämningar som tenta...» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Henrik har gjort ett utmärkt jobb.»
- kombination av inlämningar och tenta»
- Upplägget, inl-uppgifter, tenta, projekt.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare betygsgränser»
- Lite mer utmanande tenta som mer svarar mot nivån på inlämningsuppgifterna, vet ej hur mycket tentan väger in i det sammanlagda betyget.»

19. Övriga kommentarer

- Synd att så få studenter väljer kursen!»
- Sammanfattning: Kul, jobbigt, intressant, svårt, men tentan lättare.»
-
- Jag upplevde att "kvantmekanik-delen", (hilbertrum, generaliserad bas, dirac notation, mm) av kursen var svår. Jag förstod inte riktigt allt det som nämndes på föreläsningarna. Jag kanske hade för dåliga förkunskaper, eftersom kvantmeknikkurserna inte är speciellt djupgående matematiskt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.05
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från