ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik B för M2, 2009, MTT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-02-01
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 10 timmar»10 17%
Cirka 15 timmar»15 25%
Cirka 20 timmar»18 31%
Cirka 25 timmar»8 13%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.81

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

58 svarande

0%»1 1%
25%»5 8%
50%»8 13%
75%»18 31%
100%»26 44%

Genomsnitt: 4.08

- Plasterna var lite sega.» (75%)
- Alla korrosion, hälften av plast.» (75%)
- väldig bra och givande i bägge delaran. Öka takten på plastföreläsningarna så är ni 100%» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

58 svarande

0%»4 6%
25%»10 17%
50%»6 10%
75%»15 25%
100%»23 39%

Genomsnitt: 3.74

- zero.» (0%)
- Kanonövningar!» (100%)
- Missat typ en.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 31%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 32%

Genomsnitt: 2.68

- Målen är tydliga för plastdelen av kursen, men även en korrosionsdel hade varit till hjälp.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra mål i polymerdelen, lite mer otydligt i korrosionesdelen. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt tydligt vad man skulle lära sig» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 7%
Ja, målen verkar rimliga»35 83%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 2.02

- fast det var lite många plaster som man skulle lära sig utantill» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ta bort oxidations delen. Ger ingenting!» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»20 41%
Ja, i hög grad»24 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.54

- Personligen föredrar jag mindre räkne tal och mer teori då speciellt denna kursen bygger på grundläggande förståelse snarare än ekvationer» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan var lite "in snöad" på vissa delar. Istället för att kolla bredden så kollade den mycket om lite. » (I viss utsträckning)
- Väldigt svår korrosionsdel» (I viss utsträckning)
- Speciellt korrosionsdelen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»16 27%
Ganska stor»28 48%
Mycket stor»10 17%

Genomsnitt: 2.75

- Korrosionsdelen har varit bra, plastdelen var jätte svår att förstå vad det var som man skulle lära sig, fick inte ut något av att gå på de föreläsningarna, speciellt de första veckorna!» (Ganska liten)
- Svårt med så olika föreläsare. Mats och Antals föreläsningar har varit lätta att följa med i och från dem har man fått ut mkt kunskap.» (Ganska stor)
- Mer på korrosion än på plaster..då det kändes som om man inte fick all information på plastföreläsningarna eftersom man skulle köpa boken.......» (Ganska stor)
- Mats föreläsningar - stor Plastföreläsningarna - inte så stor. Behöver skriva mer strukturerat på tavlan. » (Ganska stor)
- Mycket stor på Mats del. Medelmycket på platsdelen, där krävdes mer läsande för att förstå.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

57 svarande

1 Inte bra»4 7%
7 12%
3 OK»20 35%
22 38%
5 Mycket bra»4 7%

Genomsnitt: 3.26

- Mats - 3 Mikael - 1 Antal - 5 » (1 Inte bra)
- Som jag skrev på fråga 7» (2)
- Föreläsningarna med Mats och Antal var bra men jag tyckte Mikaels var lite sega.» (2)
- De blev aningen långtråkiga, tempot va lågt och det kändes sällan som några nya och svåra saker. Därför blev man lätt ouppmärksam ibland.» (2)
- Korrosionsdelen var bättre än plastdelen, kanske för att läraren använde sig mer av tavlan på korrosionsdelen istället för att mest prata.» (3 OK)
- Mats - bra. Polymer - anteckningarna måste vara mer strukturerade med överrubriker och inte massa hoppande mellan olika tavlor fram och tilbaka.» (3 OK)
- Korrosion och plaster med Antal var bra. » (3 OK)
- Polymererna var som sagt inge vidare. Korrosion var bra.» (3 OK)
- Väldigt olika om de var bra eller dåliga. Om man demonstrerar saker blir det lite bättre.» (3 OK)
- Korrosionsdelen samt Antal"s delar i polymera var bra. Mikael har bitvis sämre pedagogik och väldigt ostrukturerade föreläsningar, framförallt hur han använder sig av att skriva på tavlor.» (3 OK)
- som sagt var det ganska rörigt med så många olika föreläsare - speciellt rörigt var det kring plasterna.» (4)
- Alla lärare var mycket intressanta och engagerade, dock få gärna Mikael ha ett högre tempo på förelänsningarna. » (4)
- Mats 5, Plast 4» (5 Mycket bra)
- Föreläsningarna var väldigt bra, tog upp väsentliga delar.» (5 Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

57 svarande

Totalt:

Mycket liten»7 12%
Ganska liten»8 14%
Ganska stor»26 45%
Mycket stor»16 28%

Genomsnitt: 2.89

Fördelat på olika grupper:

ML 11 & ML 5: (16 st)
Mycket liten4 25%
Ganska liten5 31%
Ganska stor4 25%
Mycket stor3 18%

Genomsnitt: 2.37

- Olika klassrum varje gång.» (Mycket stor)

ML 12 & ML 6: (2 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 50%
Ganska stor1 50%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 2.5

ML 13 & MA: (12 st)
Mycket liten2 16%
Ganska liten0 0%
Ganska stor6 50%
Mycket stor4 33%

Genomsnitt: 3

- Lite blandade salar men ML 13 & MA oftast» (Ganska stor)
- Superbra övningsledare!» (Mycket stor)
- Riktigt bra övningsledar både i korrosionen och plasterna! » (Mycket stor)
- den som var på matematiska, vet inte vad lokalerna heter» (Mycket stor)

ML 14 & MB: (17 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 5%
Ganska stor11 64%
Mycket stor5 29%

Genomsnitt: 3.23

- Övningarna var bra, kändes som en förlängning av kurslitteraturen och föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Bra rakt igenom, Henrik Mycket bra!» (Mycket stor)

ML 15 & MVH 12: (10 st)
Mycket liten1 10%
Ganska liten1 10%
Ganska stor4 40%
Mycket stor4 40%

Genomsnitt: 3.1

- I första hand. Dock inte i slutet.» (Ganska stor)
- Kunniga och svarar gärna på frågor, vill dessutom att man ställer frågor» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om övningarna?

55 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»1 1%
1 1%
3 OK»19 34%
17 30%
5 Mycket bra»17 30%

Genomsnitt: 3.87

Fördelat på olika grupper:

ML 11 & ML 5: (18 st)
1 Inte Bra1 5%
20 0%
3 OK9 50%
45 27%
5 Mycket bra3 16%

Genomsnitt: 3.5

- Olika klassrum varje gång.» (5 Mycket bra)

ML 12 & ML 6: (2 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK1 50%
40 0%
5 Mycket bra1 50%

Genomsnitt: 4

ML 13 & MA: (9 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK4 44%
41 11%
5 Mycket bra4 44%

Genomsnitt: 4

- den som var på matematiska, vet inte vad lokalerna heter» (5 Mycket bra)

ML 14 & MB: (17 st)
1 Inte Bra0 0%
21 5%
3 OK4 23%
47 41%
5 Mycket bra5 29%

Genomsnitt: 3.94

- Tror att det var de salarna jag var i och det blev lite rörigt när man bytte övn ledare hela tiden.» (3 OK)
- Suverän övningsledare. Han lärde ut de vi skulle kunna snabbt och effektivt, helt underbart.» (5 Mycket bra)

ML 15 & MVH 12: (9 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK1 11%
44 44%
5 Mycket bra4 44%

Genomsnitt: 4.33

- Väldigt bra i korrosionen igen, polyerer mindre så men ändå okej.» (4)
- Johanna var riktigt kanon som övningsledare! En av de bästa övningsledare jag haft i alla kurser. Mikael funkade mycket bättre som övningsledare än som föreläsare, riktigt bra!» (5 Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»16 27%
Ganska stor»23 39%
Mycket stor»15 25%

Genomsnitt: 2.84

- Plastlabben var riktigt bra, skönt att ha ngt att ta på och hänga upp kunskapen kring. » (Ganska stor)
- Bra laborationer, spec. polarisationsdiagrammet.» (Ganska stor)
- Testen som skrevs före lab 1 % 2 var mycket bra, man "tvingades" att lära sig viktiga delar på en gång. Kanske borde ett liknande test införas i plastlabben.» (Ganska stor)
- Men Karin Gong kan inte vara ledare för laborationerna, man lär sig inget. det får ganska stor bara för att de andra var bra. » (Ganska stor)
- Man lär sig mest på korrosionslabbarna, polymer-labben var för enkel egentligen» (Ganska stor)
- Jag tyckte alla var helt ok.» (Ganska stor)
- Den generella uppfattning jag fått är att inlärningen på labbarna berodde väldigt mycket på vilken övningsledare man hade. Vissa verkade inte ha lärt sig knappt någonting medans jag personligen hade bra övningsledare och lärde mig väldigt mycket!» (Ganska stor)
- Laborationerna var riktigt bra, alla tre! Men har hört att alla inte tycker samma pga. varierande kvalitet hos laborationsledarna.» (Mycket stor)
- Mer sånt då det är då man får ta och känna på grejerna vilket gör att iaf jag lär mig mycket bättre!» (Mycket stor)
- Korrosionen va väldigt välplanerad och bra, polarisationsdiagramen hade vi lite språkförvirring med men hon är en god lärare som försöker göra allt för att vi ska lära oss. Plast labben va också bra och givande.» (Mycket stor)
- Grymmt bra, väldigt bra att ha tester innan, dock var vissa handledare väldigt svåra att förstå språkmässigt.» (Mycket stor)
- Bra laborationer, speciellt polarisationsdiagram lab:en, det tvingade en att plugga in ett svårt (och lite tråkigt) område.» (Mycket stor)
- Bra laborationer, fick en djupare förståelse av de teoretiska delarna.» (Mycket stor)

12. Vad tyckte du om lab. Korrosionstyper?

57 svarande

1 Inte bra»1 1%
0 0%
3 OK»18 31%
19 33%
5 Mycket bra»19 33%

Genomsnitt: 3.96

- Till viss del lite väl "basic" men samtidigt ör det otroligt bra att få in praktiska moment där man använder kunskapen man läst in och fördjupar den. Kunde varit en bättre handledare.» (3 OK)
- Var en enkel labb. Hade man läst häftet först kunde man svarat på frågorna innan labben nästan. » (3 OK)
- För stora grupper dock.» (5 Mycket bra)
- Välplanerad och man lärde sig mycket när vi först hade ett litet test(vilket gjorde att man såg till att vara påläst när man kom)och sedan lite undervisning som gjorde att man återuppväckte kunskap, mycket bra. Så då visste man hur det skulle va och varför saker och ting skedde när man sedan skulle börja labba.» (5 Mycket bra)
- Klockren.» (5 Mycket bra)

13. Vad tyckte du om lab. Polarisationsdiagram?

56 svarande

1 Inte bra»14 25%
10 17%
3 OK»12 21%
12 21%
5 Mycket bra»8 14%

Genomsnitt: 2.82

- Dåliga handledare på (Karin Gong) som var rörig och ostrukturerad. Svårt att få fram vad vi skulle göra och hur och drog ut på tiden rejält vilket gjorde att jag missade hela genomgången eftersom jag hade ett möte inbokat och inte kunde stanna kvar den timmen EXTRA som det tog att gå igenom labben. Nu hade jag bra koll på labben ändå, men det hade kunnat vara bättre...» (?)
- Det blev fel i vårat prov så vi fick inte ut så mycket vettig info. Dessutom var handledaren i labet, karin(?), svår att förstå.» (1 Inte bra)
- Hade Karin som handledare så gruppen drog över och jag hade annat inbokat och missade hela sammanfattningen för att hon drog över till kl18 på kvällen. Språkkunskaperna är inte tillräckliga för att hon ska förmedla det som är viktigt! Hon vill men det fungerar inte! » (1 Inte bra)
- Helt okej labb men det kunde ståt bättre i häftet samt att läraren var oförståelig.» (1 Inte bra)
- Krånglande utrustning och labbledare som har bristfälliga kunskaper i både svenska och engelska» (1 Inte bra)
- tjejen som var vår ledare gick inte att kommunicera med så bra. hon förstog aldrig vad man frågade och kunde själv knappt förklara på engelska» (1 Inte bra)
- Brister i språk och kommunikation hos läraren» (1 Inte bra)
- Allting strulade och Karin var fördålig på svenska för att kunna förklara bra. Skulle vart bättre om hon körde allt på engelska!» (2)
- Berodde nog mycket på vilken labledare man hade.» (2)
- Labben kändes lite komplicerad till en början och vi hade lite kommunikationsproblem med läraren pga. språket men hon är en jättegod person som alltid försöker få oss att förstå så till slut förstod vi fur det hela fungerade.» (3 OK)
- labbar är mycket bra och den skulle varit betydligt mer givande om komunikationen mellan labbhandledar och studenter kunde föras på ett bättre sätt.» (3 OK)
- Stefan, som jag hade som lab.ledare var mycket bra! Gav mest av allt vi gjorde på hela den kursdelen.» (5 Mycket bra)

14. Vad tyckte du om lab. Polymerers struktur och egenskaper?

56 svarande

1 Inte bra»1 1%
0 0%
3 OK»21 37%
18 32%
5 Mycket bra»16 28%

Genomsnitt: 3.85

- Ökade inte riktigt ens förståelse för plaster. » (3 OK)
- Bra handledare! Och mina kunskaper blev helt klart fördjupade , vi skulle ha mer labbar av denna typ!» (5 Mycket bra)
- Klockren igen.» (5 Mycket bra)
- Rolig och intressant, kanske inte hjälpte min inlärning speciellt mycket dock.» (5 Mycket bra)
- Hade en övn ledare som var jätteduktig på att förklara (tror det var Giovanna)och det gjorde nog att den laben gav mig mest.» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»17 29%
Ganska stor»24 41%
Mycket stor»15 25%

Genomsnitt: 2.89

- Läste den inte förrän de sista veckorna, även om de tjatat om den under hela perioden. Jag tycker de borde ha lärt ut motsvarande godkänt nivån under föreläsningarna istället för att hela tiden hänvisat till boken.» (Ganska liten)
- Dålig information ang. plastboken förrän slutet av kursen.» (Ganska liten)
- Använde bara häftet och det funkade bra även utan plastboken» (Ganska liten)
- Man läser sig till kunskapen i materialämnena! » (Mycket stor)

16. Vad tyckte du om kompendiet Materialteknik - Korrosion

57 svarande

1 Inte bra»2 3%
4 7%
3 OK»20 35%
16 28%
5 Mycket bra»15 26%

Genomsnitt: 3.66

- Visst står det mesta som man behöver kunna MEN skriv om det!!! Texten går att bearbeta otriligt mkt för att få den sammanhängade genom kompendiet och för att få bättre löptext. Samma typsnitt hade varit trevligt eftersom det bitvis är riktigt SVÅRLÄST. » (1 Inte bra)
- Jobbig text. Svåra ord och så.» (2)
- Dåligt koppierad. Det va svårt att läsa texten ibland pga. all svarta. Gammal och tråkig layout men innehöll bra information. Fast det fanns bättre sammanfattat i kompendiet från kremona.» (3 OK)
- Endel stavfel och gramatiska missar och texten är riktigt jobbig att läsa det är kladdigt och man blir snabbt trött.» (3 OK)
- Mycket stavfel och lite konstigt upplägg av tex meningar, typsnitt på bokstäverna, den kändes inte så enhetlig eller motiverande att läsa alla gånger.» (3 OK)
- Sammanfattade väl på behagligt antal sidor.» (4)
- Tungt att läsa!» (4)
- Mycket, Mycket bra!» (5 Mycket bra)

17. Vad tyckte du om boken av Callister, Polymeravsnittet?

55 svarande

1 Inte bra»6 10%
16 29%
3 OK»18 32%
9 16%
5 Mycket bra»6 10%

Genomsnitt: 2.87

- Använde ej.» (?)
- Har ej läst det ordentligt» (?)
- Inte läst» (?)
- Jag tittade på dem och skippade dem, typisk amerikansk. Mycket text och lite relevant innehåll. » (1 Inte bra)
- Callister är bra, men käns lite som att man har dubbel info när man har plaster med. Callister har ej använts i någon större utsträckning.» (3 OK)
- Gav inte så mycket » (3 OK)
- Faktiskt bra, kanske lite väl "basic" om man jämför med nivån på föreläsningar. Jfr med plastboken var det bra bilder i Callister. Jag gillar bilder, de är viktiga för min inlärning. » (4)

18. Vad tyckte du om boken Plaster, materialval och materialdata?

50 svarande

1 Inte bra»10 20%
6 12%
3 OK»21 42%
10 20%
5 Mycket bra»3 6%

Genomsnitt: 2.8

- Köpte inte den» (?)
- Har ej köpt den» (?)
- Inte läst» (?)
- Plastboken är helt överflödig om man nöjer sig med en 4:a i alla fall.. bara onödig utgift» (1 Inte bra)
- Kändes ganska onödig eftersom det mesta som stod där fanns i Callister.» (1 Inte bra)
- det är dags att uppdatera. » (1 Inte bra)
- Kändes mer som en uppslagsbok» (2)
- Tråkig!!! Visst, boken angriper området på ett ingenjörsmässigt sätt men teorin hade kunnat vara djupare. » (3 OK)
- Lite gammal i form av bilder, statistik och dyl. » (3 OK)
- ej läst» (3 OK)
- Rätt ok, hade en bok där det viktiga var understruket så jag slapp att läsa allt, dock verkar den va en bra bok om man har tid att läsa den.» (3 OK)
- Ganska dyr bok som fortfarande jämför med demark och lite andra såsaker som man stör sig på när man köper en dyr bok. Men utan den hade man inte kunnat mycket på tentan så den är helt klart läsvärd! » (3 OK)
- Lättläst och bra!» (4)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»33 56%
Mycket bra»21 36%

Genomsnitt: 3.29

- Ingen struktur på vad som ligger ute, dock heller ingen info utöver vilken dag kursen börjar. Lite mer som ex. "Nu ligger formelbladet ute" "Mikael och Antal byter föreläsningstid" Hade gärna fått stå där. » (Ganska dåligt)
- Se till att vara mer strukturerade med vad som läggs ut - det är alltid skönt när man vet att allt material finns där så att man kan gå igenom det i efterhand men jag gillar egentligen inte föreläsningar på OH/PP då man inte anteckanar sj. Egentligen är det helt sjukt att vi har pluggat 1,5 år och knappt ngn kan ta anteckningar från en föreläsning om man inte skriver av direkt från tavlan. » (Ganska bra)
- Det som man ville ha har funnits.» (Ganska bra)
- Inga problem.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»21 36%
Mycket bra»13 22%
Har ej sökt hjälp»20 34%

Genomsnitt: 3.81

- Frågade på pauserna under föreläsningarna» (Ganska bra)
- gillade sista frågestunden och sättet som frågot verkligen uppmanades under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Man har fått mycket hjälp det är bara dumt att man inte utnyttjar det mer än man gör. » (Mycket bra)
- lätt att få svar på frågor och alla är hjälpsamma» (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 24%
Mycket bra»39 67%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.79

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»41 70%
Hög»11 18%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.18

- den går parallelt med maskinelemen vilket i många fall tar mycket mer tid! om resultatet på denna kursen blir dåligt kan de vara en större orsak» (Låg)
- Ganska låg/lagom» (Lagom)
- hög men lagom» (Lagom)
- Lagom-hög» (Hög)
- Jag personligen la mycket tid i början av kursen. Tycker att den svåraste delen kom i början (dvs. korrosion) Det är bra att en kurs inte tar upp det lättaste avsnittet först. Detta leder till att, i alla fall jag, blir slapp och sedan kommer efter då det svåra kommer.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna i Maskinelement tar väldigt mycket tid!» (Hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»23 39%
Hög»23 39%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 3.6

- hög men lagom» (Lagom)
- Lagom-hög» (Hög)
- Kursen Maskinelement tar mkt tid och på inlämningsuppgifterna, vilka är skojiga och lärande. Men kanske lämnade Materialteknik utanför. » (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna i Maskinelement snodde mycket tid och då dessa två föreläsarna inte riktigt utstrålade att denna kursen var en "viktig" kurs som man borde toppa så blev den lätt nedprioriterad.» (Hög)
- Iom att kursen ligger parallellt med maskinelement blev det mycket att göra under själva läsperiode. Tentaperioden var det lagom mycket att plugga in, vilktet jag tyckte var bra.» (Hög)
- Första delen av läsperioden hade alldeles för hög belastning, men det berodde på första inlämningsuppgiften i Maskinelement och inte Materialtekniken.» (För hög)
- Det är mycket i maskinelementen med konstruktionsövningarna där! Tar mycket tid från materialen tyvärr.» (För hög)
- Läste Maskinelement och Reglerteknik vid sidan om.» (För hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Godkänt»27 46%
Gott»24 41%
Mycket gott»4 6%

Genomsnitt: 3.5

- Fundera över vilka övningsledare ni skall använda, framförallt till laborationerna. Det är inte kul att göra en lab när så mkt hänger på att man förstår vad handledaren säger och man inte ens hör om denne pratar engelska eller svenska. Det är inte så kul för oss studenter. Jag känner mig så dum när jag säger det för det handlar säkert inte om deras kunskap men nu har jag hamnat hos samma person på två labbar och mer eller mindre varit mer förvirrad när jag gått därifrån än när jag kom dit. Så ska det inte vara! » (Godkänt)
- Mycket roligare än Materialteknik A.» (Gott)
- mkt bättre än material a. kändes som allt man lärde sig var relevant, till skillnad från material A där mkt kändes som onödig fakta. mer fokus på varför, hur och vad som orsakar vad istället för att plugga in alla legeringars exakta kolhalt. tentan var också mer rättvis, kunde man kursen fick man bra på tentan och vice versa.» (Gott)
- Lite för dålig förankring till själva ingenjörsyrket. » (Gott)
- Väldigt lärorik och relevant kurs.» (Mycket gott)
- Det var en väldigt intressant och lärorik kurs, blev positivt överaskad.» (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mats!! »
- Labbarna»
- Laborationsuppgifterna.»
- Bra överlag, keep up the good work!»
- Labtillfällena!»
- Labbarna och övningsledaren i MB»
- övningsledarna»
- Labbarna.»
- Mats»
- Mats.»
- Mats är en kul prick»
- Laborationerna. Labb 2 - polarisationsdiagram var ett fiasko för mig/oss mestandels eftersom det var svårt att kommunicera med övningsledaren pga språksvårigheter. Annars var labbarna jättebra!»
- Att börja kursen med korrosion, iom. att det är lite klurigt tvingas hinnar man förstå det i tid till tentan.»
- Laborationerna och själva kursinnehållet, ja det mesta var bra!»
- Labarna.»
- Det fanns i kurs B tydliga läsanvisningar (till skillnad mot kurs A). Detta är mycket positivt och bör bevaras!!»
- Labbar är mycket viktiga kan inte understrykas nog.»
- Labbarna, men med andra handledare i någon av dem.»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort uta.»
- Bättre nivå på samtliga föreläsare - mer struktur om de skall vara så många. »
- Plastföreläsarna bör sammarbeta mer. Det kändes som om de inte pratade med varrandra eftersom de reppeterade varrandra hela tiden.»
- Ge oss kursmål för korrosionsdelen»
- Föreläsningarna om polymera material»
- Tycker att det var väldigt flummigt under plastdelen, man försod inte förrän sent vad det var som man faktiskt skulle kunna. Overheadbilder som läggs på och tas bort snabbt, som sedan dessutom inte läggs ut på studieportelen, är inte någon speciellt bra föreläsningsteknik. Det är viktigt att man får material på föreläsningarna som man har nytta av och kan kolla tillbaka på när man närmar sig tentan och pluggar inför den. Det är annras vägligt svårt att komma ihåg vad det är som har sagts 4 veckor tidigare.»
- Mer labbtillfällen!»
- Se till så att de två föreläsarna inte snackar om samma sak för då känns det irrelevant och men blir ouppmärksam eller gör något annat istället. »
- Karin Gong får inte vara med på kursen! »
- kurslitteraturen! ge dom häftena om plaster som gavs ut förra året, de ger svar på allt det som efterfrågas (mer eller mindre) i kursplanen, medan de andra böckerna faktiskt suger Antal»
- Polarisationslabben var dåligt strukturerad. Svårt att ta till sig vad man verkligen hade gjort efter att ha kopplat och sett kurvan ritas ut. Bättre "intro" innan labben.»
- Vissa handledare i labbarna, polymerföreläsningarna kunde vart roligare.»
- Uppmana inte att köpa plastboken som om det är nödvändig för att klara kursen!»
- Kanske ta bort plastboken. Polarisationslaben kanske skulle kunna förkortas på något sätt. »
- Föreläsningar i Polymera material var ibland röriga och det kändes inte som att Mikael och Antal pratat igenom vad de skulle prata om, det kändes ofta som båda stod och pratade om samma sak.»
- Mitt tycke är uppdatera plastboken och klarae och Snabbare plastföreläsningar. Blir det tid över ta fler uppgifter eller repitera, som det är nu är de för långsamma. »
- Användandet av boken Plaster. Komplettera med viktigt material i kompendie?»

27. Övriga kommentarer

- Mycket roligt att a Mats Norell här, Mycket bättre i materialteknik B än i A. Det märks att Mats tycker korrosion är roligt vilket är helt underbart för oss som sitter och lyssnar!»
- Tycker som i Materialteknik A att Mats inte riktigt ställer frågor på det han har föreläst mest om utan sånt som man själv måste ha läst sig till för att kunna svara på. Samt att några frågor var svåra att förstå då dem var konstigt formulerade.»
- Varför kunde inte Materialteknik A vara lika roligt! :)»
- hur svårt skall det vara att använda internet och youtube för att visa en video för att visa exempelvis extrudering? En sjukt otydlig skiss på tavlan var vad vi fick istället. Tydligt tecken att kursen behövs ses över lite. Känns som om man gjorde "som man allitd gjort"»
- Mycket bra kurs! Ta åt er ett mycket gott omdöme och ta åt er de få saker ni kan göra bättre!»


Kursutvärderingssystem från