ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Virtuell Produktion, PPU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-16 - 2010-01-31
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Bertil Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»9 26%
Cirka 20 timmar»12 35%
Cirka 25 timmar»10 29%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Lagom mycket schemalagt i förhållande mot egenstudier. Kursboken tog tid att läsa men gav en hel del matnyttigt.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»11 32%
100%»22 64%

Genomsnitt: 4.61

- Allt, bortsett från studiebesöket och en föreläsning.» (100%)


Undervisning och kursadministration

3. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»10 29%

Genomsnitt: 3.02

- föreläsningarna har inte varit särskilt bra och powerpointen har varit väldigt varierande Vissa mycket bra andra totalt meningslösa» (Mycket liten)
- Det har varierat mycket för varje föreläsning. Vissa, t ex du Bertil, är väldigt bra medans andra är väldigt dåliga.» (Ganska stor)
- Det som sades på föreläsningarna fanns inte alltid beskrivet i kursboken.» (Mycket stor)
- PP-slidesen har vart användbara.» (Mycket stor)

4. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.7

- Hade inte kursboken» (Mycket liten)
- De slides som lagts ut efter föreläsningarna har varit till mycket stor hjälp. Många pratar snabbt, så man själv inte hinner skriva ner allt som sägs. Då kommer slidsen väl till pass.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen känns ganska avlägsen kursen under kursens gång faktiskt. Men jag gillar boken så den var bra.» (Ganska stor)
- Boken vi hade var bra att slå upp saket i.» (Ganska stor)
- Kursboken kompletterade föreläsningarna med mer fakta snarare än fördjupning, vilket jag tycker är bra då denna kurs inte är tänkt att gå på djupet i någon del utan är övergripande.» (Mycket stor)

5. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

34 svarande

Nej»1 2%
Delvis»3 8%
Ja»30 88%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- I kurs-PM saknades information om att laborationerna/övningarna ger högskolepoäng, hade varit ett positivt inslag. Syftet med studiebesöket var enligt kurs-PM endast att ge matnyttiga erfarenheter från produktionsledningen på BT, INTE tydligt att 1/10 av tentapoängen skulle baseras på om man var med på det tillfället. Bra att köra tentafråga på studiebesöksmaterial MEN informera om att det är en del av examinationen i kurs-PM. Dvs, få det att låta som viktigt (vilket det är) och inte att det enbart är ett erfarenhets-jippo. » (Delvis)
- Målen var väldigt övergripande vilket gjorde det svårt att dra någon nytta utav dem.» (Delvis)
- Väldigt bra ordning och sammanfattande!» (Ja)
- lite luddigt bara...» (Ja)
- Bra kursmål» (Ja)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»23 67%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.26

- Halvrörigt med att vissa åhörarkopior hamnade i egna mappar medan andra hamnade i mappen: "Föreläsningar". Alla i åhörarkopior i en mapp, eller sorterat i egna mappar med namn för kursmomentet, tack. Dessutom skulle det för kommande studenter vara väldigt bra om åhörarkopiorna kom ut INNAN föreläsningen, det ger lite mer om man har möjlighet att rita och anteckna direkt på bilderna när de presenteras, lättare att få med fler detaljer.» (Ganska bra)
- Vore ännu bättre om slides till föreläsningarna kom ut på kurshemsidan några dagar innan föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Alla förläsningar lades inte ut på kurshemsidan och många väldigt sent. det hade varit till fördel om de lades ut innan föreläsningen, så man kan följa med och anteckna under tiden.» (Ganska bra)
- har varit en del problem med pingpong vid inlämningar och respons från handeledare. men antagligen är det ngn bugg i pingpong och inte kursens fel» (Ganska bra)
- Det enda jag skulle kunna klaga på är att vi är lite många elever per dator och speciellt när licenser krånglar till vissa av datorerna, försök få kompletta licenser som inte strular till nästa år och försök att vara 2 elever per dator ...» (Mycket bra)

7. Vad kan föreläsarna/handledarna göra bättre?

Bertil Gustafsson (Examinator),
Bengt Lennartsson (Automation),
Åsa Fast(Balansering),
Sven Ekered(PLC, CAM),
Björn Johansson (Lokalplanering),
Per Nyqvist(Robot),
Hans Sjöberg(Datormanikiner),
Rolf Berlin (Robot),
Johan Malmqvist (Informatisering),
Johan Segeborn (Geometrisimulering),
Peter Almström (NC-beredning),
Jonas Laring (Produktionsergonomi),
Kjell Hanseby (Givarteknik).

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Per Nyqvist bör tänka över hur han bemöter elever och tänka över sin roll som labledare. Jag upplevar att jag inte fick den hjälp som krävdes för att lösa labben och att han hade en attityd som är oacceptabel som lärare. PLC är för avancerad och instruktionerna var ofullständiga men det löste sig med hjälp från Sven.»
- Majoriteten av handledarna och föreläsarna var mycket duktiga på att förmedla sina budskap på ett pedagogiskt sätt utan att "prata över huvudet på oss", trots att många av momenten var helt nya, aningen invecklade och kunde lätt göras svårare om man ville. Eloge till er! Dock var det två handledare som möjligtvis borde tänka mer på sin attityd gentemot studenterna och försöka lämna sin arroganta sida hemma då den känns mycket oprofessionell. Jag tänker inte hänga ut någon, utan den som läser detta och känner sig träffad får själv avgöra om denne är villig att självrannsaka sig inför nästa år.»
- Tänk på att alla inte har tidigare erfarenhet av de olika programeringsprogrammen och försök vara mer tillmötesgående. »
- Givar föreläsningen gav inte så mycket. Men det var lite kul att se på filmer. »
- Försöka hitta en lite mer röd tråd kanske. Vet att det inte är lätt i en sån här kurs men alltid något att sträva efter.»
- Det var bra, gästföreläsningen om givare kanske var i underkant men han ordinarie var väl sjuk så kanske var omständigheterna ... Stort plus i kanten till Jonas Laring som hade mycket bra föreläsningar och hade ett väldigt ödmjukt och trevligt sätt att föreläsa på. Han gjorde ämnet produktionsergonomi mycket intressant och jag tycker att han hade de bästa föreläsningarna i kursen (om inte senaste åren på chalmers...)!! Hälsa Jonas att det var kanon!!»
- Föreläsningen om givarteknik var det en inhoppare som inte alls var förbered PLC och CAM car bra men det finns även studenter som inte har haft någon typ av undervisning i detta innan bör tänkas på övriga har varit varienade och vissa är bra på att göra det intressant medans andra bara maler på00»
- Robotlabben med endast per nyvqvist som ensam handledare fungerar ej, behovs tva. Givarteknik forelasningen gav inget forutom 600 korvar i minuten.»
- Per Nykvist och hans robotlabb hade behövt betydligt mer tid, även Sven Ekered och hans PLClabb tog längre tid än beräknat.»
- Åsa kan ha mer föreläsning och mindre högläsning från OH. Överlag borde alla som har genomgång av labb kolla att de har koll på det program som används i labben. En del nu skyllde på att det var en ny version, vilket antagligen stämmer. Men då borde de kolla upp det innan.»
- Väldigt mycket, fanns inget sammanhang i kursen. Allt var oerhört rörigt. Konstigt schema och inget engagemang från lärarna.»
- Bertil - mindre text i PP, mer relevant innehåll Bengt - fick inte ut något av föreläsingen Åsa - tråkig attityd på labbarna Sven - för lite intro på föreläsningen och för mycket detaljer Björn - bra Per - Lugna ner sig och vara mer pedagogisk Hans - bra Rolf - Johan - lite rörig föreläsning Johan S - Peter - bli mer frågvänlig istället för att dumförklara Jonas - bra! kjell - ej givande»
-
- Tycker att det har vart bra.»
- Det har vart bra föreläsningar. Det skulle bli bättre om PLC övningen blir något mer så man hinner lära sig innan kodningen.»
- Jag tycker att robotlabben behöver mer undervisning. Man fick för lite hjälp och så drog den ut över tiden!! När jag var klar fick jag stanna och hjälpa en annan tjej för hon fick ingen hjälp av Per. Jag tycker det var lite svagt faktiskt...»
- Kjell Hanseby (Givarteknik). Bengt Lennartsson (Automation),»
- Per Nyqvist måste bemöta elever trevligare och göra det han är där för, nämligen att hjälpa eleverna.»

8. Inlärningsvärde på laborationerna?

33 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
6 18%
8 24%
13 39%
5 (högt inlärningsvärde)»6 18%

Genomsnitt: 4.57

- Lite mycket "klicka här klicka här" i instruktionerna utan att man förstod varför man gjorde det eller vad knappar och kommandon betydde.» (?)
- snuddar en trea på vissa. I början var man delvis borta men man förstod i slutet av labbarna vad det hela gick ut på. » (2)
- Att följa en direkt instruktion kan alla göra.. känns som att labbarna mer fungerar som ett visningsalternativ till vad för vertyg som finns istället för god förståelse» (3)
- Bra att få lite översikt över vad som finns. Men själva labbarna gick ofta igenom lite för mycket och därmed blev det mest som att följa ett recept och inte så mycket tänka själv.» (3)
- Mycke oliga nivå på dataövningarna» (3)
- Varierade mycket från laboration till laboratiom» (3)
- Många av laborationerna var väldigt intensiva, men så här i efterhand när kunskapen hunnit bearbetas anser jag att samtliga var mycket relevanta för kursen och erfarenhetsbanken. Kursen är som sagt övergripande och vi förväntas inte att kunna arbeta med samtliga program i morgon utan ha fått en försmak av hur problem kan lösas med den virtuella världen.» (4)
- lite mycket "1.gör såhär, 2.gör dettta, 3.gör si" så man glömde ju fortare än kvikt vad man hade gjort....men å andra sidan är det mest en introduktion till programvarorna så då kanske det inte gör nåt, det viktiga är att man har sett det o känner igen det nästa gång.» (4)
- Väldigt intressant och kul att testa programen men man får ingen direkt djupare kunskap om den men med tanke på omfattningen av kursen är det bra upplagt» (4)
- Det som drar ner är kanske främst labben om layoutplanering, som jag inte tycker var så givande. Den var svår att förstå sig på och lära sig av.» (4)
- Vi var för stor grupp. Det var svårt att jobba för att vi var för många per dator. Bör vara max 2. Också var det svårt att få hjälp för att vi var så många. En del datorer hade inte programvaran. Det var för trångt. Men när man väl tog bort de aspekterna t ex när man satt själv på nån kväll så var labb-pm och programmen bra.» (4)
- Lite för ofta var det bara att följa ett recept och man förstod inte riktigt vad man gjorde. Tyvärr» (4)
- tyvärr behöver man stressa sig igenom de flesta övningar och fick på så vis inte riktigt grepp om varje programvara. väldigt många program att lära sig» (4)
- Väldigt givande och bra labbar!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bra labbar, bra fördelat och roliga.» (5 (högt inlärningsvärde))

9. Vad tyckte du om övningarna?

34 svarande

1 Inte bra»1 2%
5 14%
3 OK»15 44%
10 29%
5 Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 3.26

- kändes som man ej blev behandlad särskilt väl av vissa ledare, ex.vis. var Per väldigt korthuggen mot en vid ngt av tillfällena. blev även vissa missförstånd på en av åsas övningar, som antagligen hade kunnat retts ut då ist för att man fick en retur som man var lite överraskad över då man trodde man gjort rätt» (3 OK)
- Skönt att allt inte hade krav på inlämning! Fick en att koncentrera sig mer på att utföra uppgiften på ett sådant sätt att man själv såg till att få det mesta utav övningen, istället för att främst prestera för att ha något att visa upp.» (5 Mycket bra)

10. Handledningstiden

Var den handledningstid som gavs vid labbar och övningar tillräcklig?

34 svarande

Ja»14 45%
Nej»17 54%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.54

- Näst intill samtliga lärare var flexibla med redovisningstider & generösa med sin egen tid för handledning!» (Ja)
- Man fick jobba med PLC-labben själv också men läraren var schysst och var med utanför lektionstid.» (Ja)
- Inte alltid. Och några var mindre hjälpsamma då man stötte på problem.» (Nej)
- PlC labben va för svår för den undervisning vi fått» (Nej)
- Något knapp på PLC och robotlabb annars okej ... Kanske skulle bli bättre om vi fick mer tid per labb och istället verkligen lära oss hur det fungerar eller hur tankegången med programmet är istället för att bara följa instruktioner på en lista ... få testa programmet lite mer ...» (Nej)
- Labbarna tog oftast mer tid än schemalagt, men lärarna stannande över för att göra klart, men man kanske kan klarlägga redan från början att dom tar mer tid. Och ha lärarna inbokade längre, så att de inte bara bygger på goodwill från dem.» (Nej)
- Ofta hade folk problem med samma saker och då var det inte alltid så lätt att få hjälp i tid.» (Nej)
- Ofta för lite tid.» (Nej)
- Lärarna hadE inte svårt att hinna hjälpa alla. » (Nej)
- Det fanns tillfällen då man fick sitta över i timmar.» (Nej)
- Vissa labbar räckte tiden gott, men ex PLC o robot labbarna var svåra att hinna klart på utsatt tid.» (Nej)
- Vi klarade i princip allt själva, bad inte om hjälp. Stog ganska exakt va man skulle höra i de olika häftena.» (Vet ej)

11. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 24%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»13 44%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.13

- Tyvärr var det lite bullrigt så om man inte stod nog nära missade man mycket. Jag tyckte att det kändes lite dumt att gå runt i fabriken och titta på massa grafer när man inte kunde höra allt han sa eller se allt. Samma sak här så var gruppen för stor även när vi delade på två. Kändes lite som att de olika grupperna fick olika saker med sig. » (Ganska liten)
- Intressant företag men guider under all kritik!» (Ganska liten)
- Kanske inte så jättelärorikt inför tentan men bra för mig själv och kul med praktik.» (Ganska liten)
- men det var ändå väldigt bra då jag kan tänka mig att många inte sett en produktion innan» (Ganska liten)
- Intressant att se hur saker funkar i verkligheten.» (Ganska stor)
- Väldigt kul med studiebesöket!» (Ganska stor)
- Jag uppskattade verkligen studiebesöket! Önskar att detta gjordes i större utsträckning på Chalmers. » (Mycket stor)
- Jättebra att komma ut och se hur verkligheten ser ut. Kul moment» (Mycket stor)
- OTROLIGT INTRESSANT!!! » (Mycket stor)
- Jag tycker de va kanon att faktiskt få se de i verkligheten. Det ger otroligt mycket mer än att bara läsa i böcker och ha föreläsningar. Kombination är bra! Och borde finnas mer på M-programmmet!» (Mycket stor)
- In» (Mycket stor)
- En av de bästa » (Mycket stor)
- Framförallt bra att få se att teorin faktiskt används i verklkigheten och hur transportsystem kan se ut i en fabrik. Svårt att föreställa sig med enbart text och bilder.» (Mycket stor)
- Enligt mig var studiebesöket det bästa momentet i kursen. Att läsa teori och gå på föreläsningar är bra. Men studiebesöket gav ett bättre helhets bild till all teori.» (Mycket stor)
- Lägg det gärna i en tidigare läsvecka» (Vet ej)
- Var inte på studiebesöket.» (Vet ej)
- Var sjuk» (Vet ej)

12. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 60%

Genomsnitt: 3.6

- Kan inte påstå att jag fortfarande har målen helt klara för mig i huvudet, efter 10 veckor, och jag tycker denna frågan borde omformuleras lite!» (?)
- Det är svårt att utifrån målen veta vad som är viktigast i kursen. Efter att ha sett gamla tentor klarnade den frågan mycket mer & det var lättare att läsa i boken och sålla all information där.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa har för komplicerat språk» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- En av de få mest välbalanserade kurserna hittills i utbildningen. Man kan inte ligga på latsidan & räkna med att få godkänt, men känner sig inte överbelastad heller.» (Ja, målen verkar rimliga)

14. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»25 78%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Tentan kontrollerade tyvärr lite för mycket sakkunskaper, inte en övergripande förståelse. Vissa frågor va ställda på en bild på en slide, vilket jag inte tycker är rimligt att man ska memorera. Exempelvis frågan och tacid knowledge och hur många grader ut från kroppen som en viss muskel (endast benämnd på latin) arbetar mest.» (I viss utsträckning)
- Kombinationen av laborationerna och tentorna täckte de flesta av kursmålen!» (Ja, i hög grad)
- bra tenta som riktar sig mot förståelse.. lite svår plc uppgift» (Ja, i hög grad)
- Tentan kändes lite för fokuserad på små detaljer som kanske inte är så viktiga att kunna utantill, istället för det stora övergripande som vi faktiskt skulle ta med oss från kursen ...» (Ja, i hög grad)
- Tentamen frågade på det man skulle kunna.» (Ja, i hög grad)
- Som alla vet var tentan omgjord i år. Det var mer detaljfrågor än väntat vilket inte skulle dyka upp alls.» (Ja, i hög grad)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»12 35%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.67

- Bertil var alltid lätt att fråga, men de kan ju blir svårt när de e så många olika "lärare", men jag har inte sett det som något problem under kursen.» (Ganska bra)
- Väldigt trevligt bemötande i kursen och i synnerhet Bertil var mycket engagerad!» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»28 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.79

- Jobbigt att antalet i grupperna ändrades från labb till labb.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»29 87%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- För en gångs skull välbalanserat!» (Lagom)
- Gick bra att komplettera med den andra kursen.» (Lagom)
- Labbarna och övningarna blev mer en belastning än en möjlighet att lära sig.» (Hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 41%
Hög»12 35%
För hög»7 20%

Genomsnitt: 3.73

- Reglertekniken som vi läser vid sidan är oerhört tidskrävande» (För hög)
- Som vanligt. Reglertekniken suger majoriteten av ens tid.» (För hög)

19. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

33 svarande

ja»32 96%
nej»1 3%

Genomsnitt: 1.03

- Hade läst liknande kurser i gymnasiet så hade det nog lättare än de flesta andra kursare.» (ja)
- övningarna och labbarna gav inte så mycket eftersom jag inte hade någon som helst koll innan vad gäller programmen. för de som hade tidigare kunskaper va det givande.» (nej)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»2 5%
Gott»21 61%
Mycket gott»9 26%

Genomsnitt: 4.05

- En bra översiktskurs för produktionsarbete och inledning till masterkursen.» (Gott)
- Vissa av labbarna gav dock inte så mycket.» (Gott)
- Relevant kurs på maskinprogrammet!» (Mycket gott)
- Bästa kursen jag läst såhär långt på chalmers. Bra med mycket laborationer och studiebesöket var väldigt intressant» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bertil!»
- Kursens upplägg och samtliga arbetsmoment.»
- Studiebesöket»
- Bertil!!»
- Din härliga personlighet och inställning!»
- studiebesöket»
- Studiebesök och mycket labbar!»
- besöket på BT Systems»
- inget»
- Studiebesöket»
- De olika labbarna och studiebesöket.»
- Stuudiebesöket på BT»
- Studiebesöket.»
- PLC programeringen ett +»
- Studiebesöket måste bevaras till nästa år!»
- Studiebesöket, labbarna.»
- Studiebesöket och Bertil»
- Du är bra Bertil! Bevara dig!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg mindre vikt vid detaljkunskap som PLC och prioritera kunskap och möjligheter med virtuella hjälpmedel i allmänhet.»
- Tydligare info om vad som gäller för studiebesöket, samt flytta den gärna längre ifrån arbetsmarknadsdagen som inträffar årligen den 25e november så att fler har möjlighet att komma på båda eventen. Undvik att ha lektioner på arbetsmarknadsdagen då treorna oftast är mycket intresserade av att knyta företagskontakter inför bland annat kandidatval och skulle gynnas av att slippa prioritera mellan lektioner i VP och möjligheten att gå på ZMART-dagen.»
- Om en tentafråga ska ges från studiebesöket, ska detta meddelas i kurs-pm innan eller i god tid innan studiebesöket. nu kändes det som ett straff för de som inte följde med oavsett anledningen. »
- Robotlabben hade lite lite utsatt tid, och det är svårt att gå till labbet nån annan gång när man får vara där då det krockar med andra kurser. Så lite mer tid till den labben vore bra.»
- antingen lägre nivå på plc labben eller mer tid för programering»
- se över vilka föreläsarna är i de olika ämnena»
- Layoutplaneringslabben.. »
- Labbarna kanske skulle ses över, vissa var mycket omfattande och kanske skulle ges mer tid.»
- sven ekered»
- De föreläsare och föreläsningar som inte gav något bör tas bort eller bytas ut. Detsamma gäller övningar. Tentan bör även examinera ämneskunskap, inte sakkunskap.»
- Hjälpen vid labtillfällen. Borde vara två lärare för att kunna hjälpa alla elever. »
- Laborationstiderna. »
- Givartekniksföreläsningen gav inte särskilt mycket.»
- Längre tid till labbarna.»
- Använda ett annat DES simulerings program. ex ED eller Automod»
- Jag tycker tentamen i ett sådan kurs känns lite sådär. Det hade vart mycket bättra med några obligatoriska inlämningar eller liknande som ersätter tentamen. »
- Mer tid och bättre framförhållning från laborationsledarna till laborationerna. Det var stor klasskillnad på labbbarna, vissa var riktigt bra, andra var mindre bra.»
- Några av labbarna»

23. Övriga kommentarer

- Det bör utgå information, till eleverna som väljer kursen, att den innehåller oerhört många labbar som är tidskrävande och handlar om mycket detaljkunskap, speciellt vad gäller PLC.»
- Rolig kurs!»
- Bra och rolig kurs! Inspirerande lärare!»
- Rättvist att de gamla tentorna delades ut på hemsidan då vissa i klassen redan hade de gamla tentorna från äldre elever medan andra i klassen inte hade tillgång till dem.»
- Tycker Bertil Gustafsson (Examinator) har gjort ett bra jobb för studenter som läste kursen. I övrigt tycker jag att han är en bra föreläsare och kan fånga studenternas intresse främst med verkliga exempel från industrin. Tack för en bra kurs»
- Robotlabben tror jag skulle kunna vara riktigt rolig och lärorik om man inte behövde sitta långt in på sena kvällen för att ens ha en möjlighet att klara av den. Mer arbete i lugn och ro tror jag är ett vinnande koncept för den här kursen. Färre program och mer tid i varje program på laborationerna.»


Kursutvärderingssystem från