ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell Fysik 1 - Mätteknik A, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-15 - 2010-01-10
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 9%
22 51%
12 27%
5 (över förväntan)»5 11%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ungefär lika rolig som jag förväntade mig. Alldeles för mycket trassel med utrustningen men det tillhör väl kursen.» (2)
- Det är lite tråkigt att handledarna inte riktigt tar kursen på allvar. De flesta av de labbar jag hade var de 10 och någon gång upp till 20 min sen så vi inte kunde komma in och ofta hade de kort som gjorde att vi inte kom in i tid. Dessutom hände det ofta att de inte hade full koll på labbarna och hade till exempel inte läst labbpm innan, så vi fick förklara labben för dem. Inte OK!» (3)
- Det var varierande kvalitet på labbarna.» (3)
- mätteknik lät extremt tråkigt, så jag måste säga att jag blev positivt överraskad. "tärnings-labben" var särskilt rolig» (5 (över förväntan))

2. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningen?

40 svarande

1 (Inte så bra)»4 10%
13 32%
17 42%
6 15%
5 (Mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- inte jätteupphetsande, men nödvändig antar jag.» (2)
- Informationen var lite knapphändig» (2)
- onödigt snack om risker» (2)
- Det var helt ok. Han gick igenom så mycket att man knappt kom ihåg 25% av det han sa. Räddningsdelen var ju helt löjlig. Hur ska man kunna komma ihåg allt det där när man har panik. Kanske bra för ansiktet utåt men jag kunde inte hjälpa att skratta åt det. Jag själv skulle bara skrikit feminint om någon skulle ha skadad sig. Annars var det bra. Det kändes skönt att fräsha upp minnet lite.» (2)
- Den var egentligen inte dålig, men hjälpte inte mycket när man sedan gjorde labbarna. Borde liggare närmare inpå att man labbar.» (2)
- inge substans» (2)
- nödvändig. Blev lite lösryckt men det funkade ändå.» (3)
- Var ej där» (3)
- Sjukvårdsgenomgången var inget vidare, men kändes å andra sidan inte jättenödvändig.» (3)
- Bra att få en repetition/gemensam grund men lite ofokuserad, man hade kunnat hinna mer.» (3)

3. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

43 svarande

1 (Inte så relevant)»0 0%
0 0%
5 11%
22 51%
5 (Mycket relevant)»16 37%

Genomsnitt: 4.25

- hur mycket teori man än kan så tycker jag det är vettigt att man inte står handfallen inför ett kopplingsdäck, vidare så hjälpte många labbar till med förståelsen för elnät» (4)
- Det är bra att få in mer praktiska moment i programmet så att man känner att ens kunskap går att tillämpa» (4)
- Den enda praktiska kursen på Teknisk Fysik. Den ger (hoppas jag) en bra problemlösningsförmåga och bra komplement till teorin.» (4)
- Själva konceptet är jättebra, man behöver labba för att förstå teorin.» (4)
- Man lär sig göra saker praktiskt och det skall man göra senare i livet också» (5 (Mycket relevant))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

4. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

43 svarande

Ja»0 0%
Nej»43 100%

Genomsnitt: 2

5. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»1 2%
0 0%
18 41%
20 46%
5 (För hög)»4 9%

Genomsnitt: 3.6

- Problemet var egentligen inte arbetsbelastningen, utan det faktum att det kändes frikopplat från resten av programmet. I elnät-kursen hade vi våra labbar, och även om dessa var relaterade så kändes de fortfarande överflödiga.» (3)
- Långa labbar, oftast längre än angiven tid, men ändå relativt lite timmar för det antalet poäng.» (3)
- Labbtillfällena räkte inte alltid till men det gick ju att ta igen.» (3)
- lite tight med tid på labbarna, även de senare då man lärt sig att lägga ett par timmar på förberedelser» (4)
- Vi blev alltid färdiga i tid men med en väldig stress så att vi inte riktigt hann förstå allt. Det är lite för mycket moment att hinna med och det är väl inte meningen att en stor del av klassen ska behöva komma tillbaka och komplettera på andras tid?» (4)
- aldelles för hög under labbtillfällena då det var väldigt svårt att hinna klart, man fick för dålig hjälp.» (4)
- Lite väl svårt att hinna med vissa av labbarna» (4)
- Det hände ibland att man drog över tiden, och det fick man ta igen en annan dag. Det kunde kännas jobbigt men det var absolut inget katastrof. Det som gjorde det så jobbigt var att man var helt slut efter det. Det var svårt, men jag skulle inte vilja ändra det.» (4)
- Allt kom i slutet av perioderna när man hade som mest att göra» (4)
- Jobbiga labbar i Lp2» (4)
- Eftersom man ofta trots tillräckliga förberedelser inte hann klart tog labbarna mycket tid.» (4)
- Väldigt ojämn, labbarna duggar ibland tätt men är ibland helt frånvarande. Jämnare utbredning över hösten?» (4)
- Väldigt svår förberedelseuppgift till första labben lp2» (4)
- lite väl långa labbar för den tid som tilldelades. dock var lödövningen helt ok upplagd» (4)
- Tråkigt att inte hinna klart i tid» (5 (För hög))
- Det fann inte en chans att man han klart om inte allt flöt på perfect. Tror att jag i genomsnitt tillbringade 10h men en labb, istället för 5.» (5 (För hög))
- Man fick stressa sig igenom labbarna (trots att jag alltid förberedde mig) och det gjorde att jag inte lärde mig allt jag ville lära mig. Tror att jag lade ner betydligt mer tid än vad 3 poäng motsvarar.» (5 (För hög))
- De flesta labbar tog längre tid än beräknat. Inlärningen hade varit effektivare och mindre frustrerande om det hade funnits genomgångar i anslutning till förberedelseuppgifterna eller hänvisningar till litteratur som förklarade koncepten, nu är det ofta så att i boken finns en formel innehållande den bokstav det gäller, men inget om varför det blir den formeln och beteckningen i lab-PM finns inte alls i indexet. Det vore bra tidsmässigt om labbarna låg tidigare under läsperioden, innan man har så mycket att repetera i de andra kurserna.» (5 (För hög))

6. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 23%
Mycket bra»32 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Kunde jobbat med fler olika, men det är ju mitt eget fel, bra med det i kurs B och C!» (Ganska bra)
- det skulle vara bättre om man inte skulle kunna labba med samma person hela tiden, då skulle man lättare slippa att behöva labba med nån bara för man är kompissar.» (Ganska bra)
- Man frågar ofta andra studenter om hjälp eftersom handledarna var upptagna.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

7. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

43 svarande

Ja»36 90%
Nej»4 10%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.1

- (ja) men jag tycker att kurssidor som ligger i studieportalen e lite krångliga att navigera i, och jag missade nästan anmälan till del b,c» (Ja)
- UPPDATERA lab-PM. Detta var den stärsta källan till förvirring. Lätt att åtgärda och enligt utsago har det varit samma fel i flera år.» (Nej)
- stod fel överallt i labbeskrivningarna, fel komponenter mm. Vi fick nya instruktioner under labbens gång varje gång.» (Nej)

8. Var det någon lab som var extra bra eller dålig?

Kommentera gärna vad som vad bra repektive dåligt med labbarna.

Matrisfråga

- labbarna var intressanta och lärorika, men ofta kände jag en sådan tidspress att man mest stressade ibland, vissa labbar kanske kunde kortas ner något, i antal uppgifter, men kanske kompensera med lite mer teori/diskussion muntligt vid redovisning»
- Många av laborationerna var svåra att genomföra på utsatt tid. Dessutom fanns inte den teoretiska grunden som behövdes för vissa av labbarna. Ibland var man tvungen att helt enkelt acceptera att man inte kunde teorin, och bara koppla. »
- Vi saknade väldigt mycket förkunskaper för lab 2 och 4. Speciellt lab 4 tycker jag man kan byta plats på med lab 5, eftersom vi går igenom teorin för lab 5 innan den för lab 4.»
- De första tre labbarna fungerade, man fick den grundliga förståelsen som man behövde. Sen kändes det som att det blev sämre och sämre. Labb-pm var inte uppdaterade på vem vet hur många decennium, labbhandledarna var oförberedda, utrustningen räckte inte till etc.»
- Handledare som inte kom i tid var mer regel än undantag. Kom ofta inte in i salen förrän 8.20. Oacceptabelt! Fanns inte utrustning nog till så stora grupper som min var. Inte ens kopplingsbord!»
- Alla var bra men tidsåtgången vida översteg passets längd. För mycket att göra på för lite tid.»
- lab 6 hade ett gammalt labb-pm, man borde uppdatera det.»
- lab 2 bra för att få öva sig ordentligt på oscilloskopet. Lab 4 saknades information om hur kretsarna betedde sig för t ex alltför höga frekvenser vilket ledde till onödigt merarbete för flertalet av de jag diskuterat med. Lab 6 klämde in så mycket att man knappt hann förstå någonting av det man gjorde, uppmuntrade avbetningsmentalitet.»
- tråkigt med likströmmen, frekvensegenskaper funkade dåligt för vårt val av komponenter, vi låg inom båda intervallen men i ytterkanterna»
- De första labborationerna var relativt lätta men det var väldigt bra eftersom att tidigare elkunskaper var klart bristfälliga. Svårigheten har följt de överiga kurserna bra.»
- Kommer inte ihåg så värst mycket. Lödningen var lätt den roligaste labben, men den var efter världens tråkigaste och (som det kändes) längsta föreläsning i mitt liv. Den kändes inte särkilt nödvändig heller. Labb 4 var otroligt lång. Tror att vi fick använda två labbtillfällen för att göra klart den. En liten förkortning kanske skulle göra det mer humant.»
- Svårt att bli kalr i tid i Lp2, handledarna var sena och det var fel på utrustningen och ingen kunde hjälpa.»
- dålig jättegammalt labbpm, ibland var hnadledarna inte så bra förberedda»
- Labb 4 hade svåra och tidskrävande förberedelser, men var givande. Vid genomförandet av laboration 2 hade man inte all den teori, tex. jw-metoden, som gjorde att man förstod allt fullt ut. Labb 3 var riktigt rolig!»
- Om man bytade ordning på frekvensegenskaper och diod & transistor-labben så kommer de i samma ordning som materialet i elnätskursen. Dessutom så låg oscilloskopslabben lite för långt ifrån på följande labbar för att man skulle ha optimal nytta av kunskaperna.»
- Lab4 kom lite tidigt, man var inte bekant med teorin»
- mer fokus på förståelse på lödlaben»
- Lödövningen hade jättelång, som jag upplevde onödig, genomgång.»
- många handledare var dåligt pålästa och dom ville helst vara någon annanstans.. var alldeles för stor del av utrustningen som icke fungerade satisfierande »
- långa, väldigt litetid, var många som göra igen»
- Transistor borden som man fick fungerade dåligt och det var lite krångel med vilka uppgifter man skulle göra. Mer dialog mellan lärarna»
- 1: En sammanställning av kopplingschemesymboler på hemsidan hade varit till hjälp (alla skolor lär inte ut alla symboler). 2: möjlighet att läsa på, d.v.s. bruksanvisning, hade vart bra. 3: Rolig, hantverk inför framtiden. 4: Oklart vad som skulle mätas och vad som var "verkligheten stämmer inte med teorin".»

Laboration 1 handlade om olika likströmskopplingar
42 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
2 4%
20 47%
17 40%
5 (Mycket bra)»3 7%

Genomsnitt: 3.5

Laboration 2 handlade om att bekanta sig med oscilloskpet
42 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
6 14%
9 21%
22 52%
5 (Mycket bra)»5 11%

Genomsnitt: 3.61

Laboration 3 handlade om att löda ihop en tärning
43 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
5 11%
5 11%
13 30%
5 (Mycket bra)»20 46%

Genomsnitt: 4.11

Laboration 4 handlade om frekvensegenskaper.
42 svarande

1 (Inte så bra)»1 2%
11 26%
12 28%
13 30%
5 (Mycket bra)»5 11%

Genomsnitt: 3.23

Laboration 5 handlade om dioder och transistorer.
42 svarande

1 (Inte så bra)»3 7%
4 9%
14 33%
14 33%
5 (Mycket bra)»7 16%

Genomsnitt: 3.42

Laboration 6 handlade om förstärkarkopplingar.
42 svarande

1 (Inte så bra)»2 4%
3 7%
14 33%
15 35%
5 (Mycket bra)»8 19%

Genomsnitt: 3.57

9. Hur mycket tid gick sammantaget till spillo på grund av trasig utrustning?

43 svarande

<1 timma»10 23%
1-2»3 6%
2-3»10 23%
3-4»7 16%
>4 timmar»13 30%

Genomsnitt: 3.23

- tog mycket tid på första labben för handledarna inte kan säga vad som är fel» (1-2)
- Ett viktigt moment i kursen är felsökning och att lära sig att "ibland går det bra, ibland går det dåligt" så det kan vara positivt med lte motgångar» (2-3)
- mest transistorer.» (2-3)
- Hade vi tur så var det 2 timmar, hade vi inte det så kunde det ibland gå upp till 3 timmar. Slösade mycket tid på att handledarna inte hade någon aning om vad de skulle göra när någonting gick i sönder så efter en halvtimmes grubblande och diskuterande ber de oss att göra om experimentet, vilket var riktigt irriterande. Om de vill att vi ska göra om ett experiment så borde de säga till så snart som möjligt.» (2-3)
- Ingen handledare kunde hjälpa» (2-3)
- Inte bara trasig utrustning, utan också brist på information om hur man använde tillgänglig utrustning. Speciellt om oscilloskopet kunde behövts mer handledning.» (3-4)
- (3-4h) där inräknat drygt 2h för en glapp-kontakt. vet inte om det räknas in som trasig utrustning eller slarv från vår sida, men åtminstone 2h direkt pga söndrig utrustning» (3-4)
- I stort sett ett helt labbtillfälle.» (3-4)
- Vid ett enskilt labbtillfälle kunde 45-50 minuter gå åt till att felsöka transistorer, kablar etc. Dessutom var tex. vissa transistorer trsiga redan när de låg i lådan.» (3-4)
- saknades ofta komponenter också vilket var mycket jobbigt» (3-4)
- Det var något som var trasigt varje lab, men man lärde sig att lokalisera felen bättre framåt slutet.» (>4 timmar)
- Det är konstigt att det verkade komma som en överraskning hur många som skulle labba. Man anmälde ju sig på hemsidan. Sedan saknades ofta grundläggande utrustning, t ex multimetrar eller t.o.m kopplingsplattor! Eftersom man bara har de fem timmarna på sig att bli klar med labben är det under all kritik att det inte ens finns riktig utrustning för att kunna utföra labbarna.» (>4 timmar)
- Kan tänka mig att det i genomsnitt gick åt ca 1 h per labb till detta. Man letar igenom om vi kopplat fel och efter att vi både 5 och 6 gånger kontrollerat vår koppling visar det sig att kopplingdäcket var trasigt eller att det var glapp i kabeln. Mycket tråkigt.» (>4 timmar)
- Någon timme här och där gick åt till felsökning. Dock så är vissa fel väldigt svåra att undvika (trasiga små kablar exempelvis)» (>4 timmar)
- Det hände alldeles för ofta, och har man aldrig använt ett instrument innan (som ofta var fallet) hur ska man då veta om det är fel på utrustningen eller användaren. Det tog mycket lång tid att få hjälp, och därför gick så mycket tid till spillo. » (>4 timmar)

10. Hur mycket föreberedelsetid har du i snitt lagt ner per laboration?

43 svarande

<0,5 h»5 11%
0,5 - 2 h»22 51%
2 - 3,5 h»11 25%
3,5 - 5 h»4 9%
>5 h»1 2%

Genomsnitt: 2.39

- Behövdes oftast inte vidare mycket.» (<0,5 h)
- 1-3h » (0,5 - 2 h)
- De laborationer där man skulle räkna på saker innan lade jag ner väldigt mycket tid på, medan de som man bara skulle läsa igenom teori inför inte tog särskilt lång tid.» (0,5 - 2 h)
- Betydligt mer på laboration 4. I övrigt läste man lab-pm och gjorde uppgifter, tog kanske 1,5 h.» (0,5 - 2 h)
- behövdes ofta inte mer» (0,5 - 2 h)
- det var en lab som tog en hel dag att förbereda, annars var det vettigt» (2 - 3,5 h)

11. Var det ofta lång kö till att få hjälp?

43 svarande

Ja»21 48%
Nej»22 51%

Genomsnitt: 1.51

- Inte mycket att säga. Lite dålig systematik i det hela. En "kölista" användes bara vid ett labbtillfälle, och i övrigt var det free for all där det gällde att haffa handledaren innan någon annan gjorde det.» (Ja)
- sista labben var bättre, men vissa labbar gick (alldeles för) mycket tid åt att vänta på handledning» (Ja)
- Labbade man på förmiddagen så kunde det ofta vara lång kö. Speciellt på de senare labbarna.» (Ja)
- ENORM!» (Ja)
- Men inte överdrivet långt.» (Ja)
- Ofta fastnade alla tre handledare med samma grupp och försökte hjälpa. Onödigt!» (Ja)
- Det är viktigt att det finns möjlighet för alla att bli godkända under hösten, inte bara de som hugger de tidiga labbtillfällena.» (Ja)
- Mest i början. men när alla kommit igång var det inga problem» (Nej)
- fast kösystemet fungerade dåligt/saknades.» (Nej)
- Studtals var det lång kö men oftast inte.» (Nej)
- Några gånger hände det men ofta fick man hjälp ganska fort.» (Nej)

12. Var handledarna tillräckligt pålästa för att kunna hjälpa dig?

43 svarande

1 (Inte alls pålästa)»6 13%
11 25%
13 30%
9 20%
5 (Mycket pålästa)»4 9%

Genomsnitt: 2.86

- I vissa fall var det verkligen katastrof. Särskilt andra perioden när vi hade labbarna först. Då hade de ingen koll över huvud taget.» (1 (Inte alls pålästa))
- Var i den första gruppen och det kändes som att de lärde sig labben under vårt pass för att sedan kunna hjälpa de kommande.» (1 (Inte alls pålästa))
- de hade ju inte ens läst lab-pm. man ska inte behöva förklara vad ma håller på med för att handledarna skall förstå din fråga» (1 (Inte alls pålästa))
- Verkligen inte. Detta är den skarpaste kritiken. Det hörde snarare till undantaget att vi fick svar på frågor av förståelsetyp eller ens "varför gör kretsen såhär om vi ändrar här"? Ofta fick VI förklara hur det fungerade med exempelvis log-logskala för att de ens skulle kunna diskutera med oss. Vidare så ville de inte riktigt erkänna att de inte kunde utan stod och mumlade obegripligheter i en kvart tills vi fick be dem om att bara bocka av oss istället. Och till sist var det väldigt få av labbhandledarna som lyssnade på vad vi faktiskt frågade om. Om detta berodde på att de inte hade örkunskaper att förstå frågan eller bara inte lyssnade låter jag vara osagt, men oerhört frustrerande.» (1 (Inte alls pålästa))
- dom ville vara någon annanstans fanns dock undantag, Fabio var duktig även de två kortklippta svenska killarna ( har glömt namnen )» (1 (Inte alls pålästa))
- En del var jättebra, men det var många som knappt visste vad laborationen handlade om.» (2)
- Ofta hade de inte ens läst labb-pm inför labben.» (2)
- Nej ofta var hjälpen riktigt dålig och handledarna särskilt i de senare labbarna kändes för dåligt pålästa. T ex vid ett tillfälle fick vi inte våran koppling att fungera så vi frågar om hjälp, fick till svar att vi skall byta ett motstånd, gör detta några gånger utan resultat och frågar om hjälp igen. Säger nu att vi har kört fast och inte kommer hinna klart, då säger handledaren att vi skall byta motstånd igen. Sen när vi gör det så tar han sin väska och går, mer än en timma innan avslutad labbtid.» (2)
- Svårt att ha laborationen på måndagen (dvs. första tillfället). Handledarna var dåligt förberedda = improviserad hjälp. Detta bidrog också med att man sällan blev klar i tid.» (2)
- väldigt olika, svårt att kommunicera ibland» (2)
- Varierande. En del hade inte ens läst igenom uppgifterna innan utan kollade på våra papper för att se om det var rätt svar på frågan.» (2)
- ibland sa de bara "there is a problem with the circuit" och så gick dom utan att ge några direktiv hur det skulle åtgärdas för dom själva såg itne vad felet var» (2)
- Vi gjorde misstaget att komma till det första labtillfället några gånger, det märktes tydligt att övningsledarna inte var tillräckligt förberedda för att snabbt kunna ge den hjälp vi behövde. Det var betydligt bättre vid senare labtillfällen.» (2)
- lite blandat hur bra de kunde grejerna, men de kunde inte all beräkning så om man inte hade lyckats med alla förberedelseuppgifterna så var det svårt ibland.» (3)
- Varierade. Ibland mycket väl ibland lite mindre men totalt sett bra.» (3)
- När jag var första labgruppen hade de väldigt dålig koll. när jag sedan var i en av de sista hade de bra koll...» (3)
- Vissa var bättre än andra. Italienaren var bra och entusiastisk.» (3)
- ibland.. en del hade mindre koll » (3)
- Ibland hade de stenkoll och förklarade jättebra, ibland visste de vad vi skulle göra och hurdana grafer vi skulle få men inte varför det fungerade.» (3)
- De hade bra koll på teorin. Det kändes som om de ibland var lika förvirrade som oss när det kom till utrustningsfel.» (4)
- Oftast mycket kunniga, men som alltid så var det variationer i kunskapsnivå bland dem.» (4)
- Utmärkt handledning» (5 (Mycket pålästa))

13. Hur var arbetsbelastningen Lp1 kontra Lp2?

43 svarande

För mycket i Lp1»0 0%
Lagom»20 46%
För mycket i Lp2»23 53%

Genomsnitt: 2.53

- lite mer omfattanjde labbar i lp2, men det känns naturligt då vi börjat läsa elnät.» (Lagom)
- kunde varit mer i Lp1» (Lagom)
- Det är snarare labbarnas placering i framför allt lp2 som medför problem. Att ha lv4 laborationsfri skulle vara guld med tanke på elfältsduggan. Man har dessutom samma kunskaper i de relevanta områdena veckan innan, åtminstone om inte elnätskursen ändrar planering.» (Lagom)
- I LP2 behövdes mindre teoretisk förberedelse inför labbarna, men de var mycket mer omfattande, och i vissa fall lite "spretiga"» (För mycket i Lp2)
- Det blir väldigt tungt när vi samtidigt har labbar i Elnäten. Speciellt när man inte blir klar på första labbtillfället. Vissa veckor labbade vi 3 dagar.» (För mycket i Lp2)
- Labbarna var svårare och man fick sämre hjälp. En sak som egentligen skulle tagits upp innan är schemaläggningen. På tisdag förmiddag så hade vi labb mellan 08:00 och 13:00 (förutsatt att man ens hann klart, trots att vi aldrig hann ta någon rast). Sen började föreläsningar 13:15 till 17:00, alltså en 9 timmars dag utan lunch! Om man inte ville slänga i sig maten fick man äta på föreläsningen. Så detta bidrog till en enorm stress och resultaten sjunk i de andra kurserna. Är det ens tillåtet att lägga schemat så? I arbetslivet så har man åtminstone rätt till en lunch, men vi studenter kanske inte är värda så mycket?» (För mycket i Lp2)
- Betydligt längre tid tog det då, men detta berodde nog mer på handledning, materiel och lab-PM som inte funkade än egentlig svårighetsgrad.» (För mycket i Lp2)
- kommer ej ihåg lp1» (För mycket i Lp2)
- Mycket mer i lp2 än 1, men tycker inte att det är dåligt på nåt sätt.» (För mycket i Lp2)
- Men jag antar att man inte kunde gjort mkt mer i Lp1» (För mycket i Lp2)
- Jag vet att det är svårt eftersom man behöver viss teori för att lösa uppgifterna, men om möjligt borde man börja med labbarna tidigare, kanske i lv3 eftersom man då gått igenom jw-metod etc.» (För mycket i Lp2)
- Labbarna i lp 2 krävde mycket mer tid än i lp 1. I lp läser vi 11,5p utöver expfys och i lp 2 15p så det vore bättre om expfysen krävde mer i lp 1» (För mycket i Lp2)
- Sprid gärna ut labbarna, och försök också att synka det med labbarna i el-nät.» (För mycket i Lp2)
- Kunde man inte lagt labbarna tidigare i läsperioden. Hade varit skönt att kunna fokusera på tentorna helt i slutet. Tyckte lp2 kändes väldigt splittrat, så laborationerna med förberedelse krävde mycket tid och koncentration. » (För mycket i Lp2)
- Huvudorsaken är att labbarna i lp 2 drog över mycket mer än de i lp 1.» (För mycket i Lp2)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna, innehåll. handledarna.»
- Vet ej.»
- Gruppfördelningen»
- De grundläggande labbarna var ok. Handledarna till de (de tre första labbarna kanske) var bättre med, kanske för att labbarna var lättare?»
- Lödövningslabben med bra och engagerade handledare.»
- Lödningslaborationen.»
- lödning, förstärkare»
- Handledarsystemet.»
- frekvensegenskaps labben»
- Att det finns labbar.»
- De hela kablarna»
- Intressanta och användbara labbar.»
- Laborationer från 8.00-13.00 borde inte få existera utan lunchpaus efteråt! föreläsning 13.15-17.00 låg efteråt. Det fick mig att inte gå på eftermiddags-föreläsningarna, eftersom man behöver en paus att äta och vila. Sedan har man redan missat så mycket att det inte känns värt att komma in sent till föreläsningen och föreläsningen därpå är i samma kurs så då hoppar man över den också för man vet att man ändå inte kommer hänga med. »
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- handledarna var sena rätt ofta (uppemot 20min någon gång) eventuellt någon extra handledare vissa labbar, då det ibland var för lång väntetid.»
- Tidsupplägget. Många hade svårt att genomföra labbarna på utsatt tid. »
- Försöka banta ner labbarna så att man har en sportslig chans att bli klar under utsatt tid.»
- Handledarna måste vara pålästa och det måste finnas utrustning som fungerar till alla. Dessutom bör kanske uppgifterna vara lite kortare»
- Det mesta, var i allmänhet en väldigt negativ upplevelse med dessa labbar. För att minska stressen behövs ett uppsamlings-labbtillfälle. Det kändes som att det var mer regel än undantag att folk inte hann med labben. Schemaläggningen måste ändras, man behöver lunch för att kunna fungera! Ibland tvingades man dessutom att labba på lunchen dagen efter om man inte hade hunnit klart med labben. Överhuvudtaget så kändes allt väldigt oprofessionellt, utrustning som inte räcker till eller är trasig, labb-pm som ingen verkar orka uppdatera (med aktuella datablad för transistorerna t ex), och framförallt väldigt nonchalant beteende från handledarna stundtals. De kom ofta för sent, upp emot en halvtimme, vilket såklart känns surt (milt uttryckt) om man knappt hinner med labbarna som det är. Är det för mycket begärt att "lärare" kommer i tid? Dåligt pålästa, "hjälplistan" följdes också dåligt. Det kändes dessutom som att labbarna var för stora för en 5-timmarslab. De labbarna man hann klart med så hade man stressat sig igenom alla moment så att man totalt missat själva förståelsen. »
- Handledare som kommer i tid! När man inte hinner klart med labben utan tvingas återvända på annat pass är det oerhört frustrerande att inte få börja på utsatt tid!»
- Mer tid!»
- Fler handledare, alt. mer pålästa handledare. Även att utrustningen i fortsättningen är OK, då den alldeles för ofta var trasig!»
- De sista labbarna var en aning för långa, jag hann med precis, men hade jag haft otur med utrustningen hade jag inte hunnit.»
- handledarnas förberedning»
- Försök hitta labhandledare som åtminstone kan elkursens innehåll och förklara att om de inte kan svara på en fråga är det ok att säga det och inte ödsla massor av tid på att missförstå frågan och säga saker vi redan vet eller bara stå och mumla.»
- bättre labbpm»
- Se till så att handledarna vet vad de ska göra om någonting går i sönder, så att studenten vet vad han/hon ska göra utan att slösa alltför mycket tid.»
- Hel utrustning»
- hårdare/nogrannare rättning»
- Mer pålästa labhandledare och bättre struktur på hjälpen.»
- De som glappar»
- Labbarnas placering. Vissa perioder hinner man knappt plugga någoting på de andra kurserna, medan andra delar har man ingeting labbmässigt att göra. Dessutom så bör oscilloskopslabben ligga närmare näst följande labb.»
- Försök se till så att inte allt kommer i slutet av lp2(samtidigt som elnäten)»
- utrustning, inställningen och förberedelsen hos handledarna»
- längden och antalet uppgifter per tillfälle. Räckte med att behövde hjälp 1-2 gånger och sedan låg man back i planeringen.»
- Inför lunchpaus! (Eller korta ner laborationerna till 4 h)»

16. Övriga kommentarer

- Kan tyckas att Elnät delen i denna kurs är svårare än de labbar vi har i just Elnäts kursen»
- Flera av labPM är väldigt utdaterade, med felaktiga datablad och gammalmodigt genomförande. Även om det kanske är mycket jobb är det nog värt att uppdatera dem, exempelvis i LaTeX.»
- Labbhandledarna hade aldrig access till labblokalen på morgonen så det fick jämt leta upp någon annan som kunde släppa in oss vilket gjorde att vi alltid startade 20min senare än utsatt tid. Det vore också bra att antingen banta ner labbarna lite eller försöka göra så vi inte har föreläsningar efter en förmiddagslabb, annars hinner vi inte äta lunch.»
- Det känns som att hela denna delen av kursen behöver göras om från grunden. Trots denna utbildningens höga tempo så är detta den första kursen som fått mig att känna sådan stress att jag har mått dåligt, fått huvudvärk, sömnproblem osv.»
- I LP2 hade vi vår labb 8-13 och sedan föreläsning 13.15-17.00. Med andra ord ingen lunch! Måste lösas till nästa år.»
- Mycket bra handledare»
- Kanske kunde vara ide med åtminstone EN handlerade med mer fullständiga kunskaper om ämnet. Så kunde de andra pricka av och felsöka kretsar som ändå är det som tar längst tid.»
- kul med avbrott från allt vanligt plugg»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från