ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Programmeringsteknik F, TIN211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-15 - 2010-01-10
Antal svar: 101
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

100 svarande

1 (inte alls)»2 2%
5 5%
33 33%
45 45%
5 (över förväntan)»15 15%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde den i huvudsak skulle handla om programmering i allmänhet, men den visade sig bara handla om att lära sig just Java och dess API, i synnerhet när det gällde den grafiska delen.» (1 (inte alls))
- jag trodde att programmering skulle vara roligt innan jag började läsa kursen. jag hade fel!» (1 (inte alls))
- Mina förväntingar var en kurs i PROGRAMMERINGSTEKNIK, inte i javasyntax och javas gui.» (2)
- Om man ej hade någon programmeringsvana innan var denna kurs lite väl tung, Kanske en introduktionskurs i programmering vore bra, eller alternativt sänka kraven lite på kursen.» (3)
- Nästan lite väl hardcore för att vara en "introduktion"» (5 (över förväntan))
- Jag har aldrig programmerat förut, så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men det var riktigt kul!» (5 (över förväntan))
- det var mycket roligare med programmering än vad jag trott.» (5 (över förväntan))
- har lärt mig otroligt mycket!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

100 svarande

1 (ej relevant)»3 3%
13 13%
34 35%
32 32%
5 (mycket relevant)»15 15%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.44

- för att ha någon praktisk nytta av sina kunskaper i programmering krävs att man behärskar det fullt ut, det gör vi inte efter en grundkurs i java. denna kurs hör inte hemma på teknisk fysik.» (1 (ej relevant))
- Kommer med största sannorlikhet inte andvända Java, utan språk mer anpassade till den typ av upgifter jag lär komma att behöva programmera. Den allmäna programmeringsteori vi hade var på en alltför grundläggande nivå för att kännas värdefull.» (2)
- Har inte förstått varför vi på f läser denna kurs» (2)
- Problemlösning? Absolut! Java? Nej. Grafik? Nej. Javadoc? Nej. etc.» (2)
- att kunna programmera i java känna inte som någonting särskilt nödvändigt för utbildningen» (2)
- Lite mycket grafiskt, troligen borde vi ha mer nytta av algoritmer.» (3)
- Vet inte riktigt vad jag skall ha kursen (och kanske specifikt Java) till. Men tänket är kanske bra att ha med sig till Matlab etc..» (3)
- det viktiga är isf algoritmtänket, inte vilket språk man lär sig. » (3)
- Inte specifikt för just denna utbildningen kanske, utan för alla civilingejörsutbildningar» (4)
- att programmera verkar tydligen vara viktigt vad jag har hört. Däremot är jag mer förundrad över att det var så stor del som var grafiskt» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

100 svarande

1 (inte alls)»1 1%
10 10%
20 20%
44 44%
5 (Mycket bra avvägt)»25 25%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var väldigt lugnt trevligt och behagligt fram till de sista två veckorna när tempot plötsligt skjöt i höjden och förståelsen inte höll ikapp lika bra. Sedan var det iprincip bara det (grafik, exceptions och event) som kunde ge tillräckligt med poäng för godkänt på tentan.» (1 (inte alls))
- Väldigt mycket grafik» (2)
- Tycker att examinationen mer borde handla om principer i java och kompletteras med en inlämningsuppgift av varierande svårighetsgrad beroende på vilket betyg man siktar på.» (2)
- Lite väl mycket grafik ändå. Två stora uppgifter och större delen av kursen har vi ändå inte hållit på med det.» (2)
- Kursens innehåll representerades väl någorlunda. Kanske lite väl stor vikt vid de grafiska delarna. Dock så är 25p rimligt även om det är i överkant kan jag tycka.» (2)
- Känns mycket ologiskt att ca 40% av tentapoängen är swing-relaterade. Mer poäng borde ges för de områden som är mer "allmängiltiga" (dvs kunskaper som kan gynna oss även om vi skulle jobba i ett annat språk).» (2)
- det var okej, men en väldigt stor del av tentan var grafiskt och det var ju slutet som handlade om det» (2)
- Jag tycker att det grafiska va lite för stor del pa tentan jämnfört med föreläsningar och labbar.» (3)
- Jag tycker att årets tenta var bättre än de gamla tentor jag pluggat på. Uppgifterna var mycket bättre formulerade.» (3)
- Man tvingades skriva mycket syntaktisk socker, och det tog lång tid att komma till de små poäng-givande kruxen. Flera frågor som fråga 1 skulle göra det lättare för dem som kan sin teori, men som skriver sakta för hand.» (3)
- Kunde dock varit några "g-frågor". Men de stämde väl överrens med vad vi gjort på labbarna och det tyckte jag var väldigt bra.» (4)
- Lite väl många poäng på Swing och grafik, som visserligen testar många andra kunskaper, men testar det på något väldigt specifikt..» (4)
- Hade föredragit examination medelst dator, ty pappersprogrammering motsvarar faktiskt inte kursens innehåll...» (4)
- Hyffsat välbalanserad tenta. Lite luddigt formulerade uppgifter, men annars ok. Inte särskilt bra med kodningstenta på detta sättet. Kan man inte ha labbar för att då trea och tenta om man satsar på högre betyg i kursen?» (4)
- Bra tenta. Sista frågan kanske dock borde värd mindre trots att det var mycket att skriva. Poängen bör väl fördelas utifrån kunskapskravet på de olika uppgifterna?» (4)
- kapitlet om exceptions och interface gicks igenom lite väl snabb.» (4)
- Poäng- och uppgiftsfördelningen på tentan svarade väl mot hur det hade varit på lektionerna» (4)
- Vissa uppgifter var ganska dåligt formulerade, annars var det en bra tenta.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Hur resonerade du kring att ha bok, eller inte på tentan?

98 svarande

1 (Inte så bra)»7 7%
7 7%
32 32%
19 19%
5 (Mycket bra)»33 33%

Genomsnitt: 3.65

- Helt vansinnigt att inte ha bok. Vi läser inte java, utan programmeringsteknik, varför vi inte skall lära oss syntax för just java. Kursen skall handla om att lära sig första vad man kan få en dator att utföra och vilka begränsningar den har som ett ingenjörsmässigt verktyg.» (?)
- jag tycker att det ska vara en självklarhet att man ska få ha bok på tentan.» (?)
- Jag blev förvirrad, ett lösblad hade varit bättre.» (1 (Inte så bra))
- Hade ej bok.» (1 (Inte så bra))
- Tycker det är riktigt dåligt att först ha en "demokratisk" omröstning, så ställer man in sig efter det. Sedan helt plötsligt så ska vi rösta igen, och så är det helt nya förutsättningar. Det bästa vore om man från dag 1 får veta om det blir bok eller inte. Läraren bestämmer. Sen inget snack.» (1 (Inte så bra))
- Låt Erland bestämma det nästa gång. Jag anser att man bör klara sin första tenta utan någon bok. Lite måste man ha i huvudet, allt.» (1 (Inte så bra))
- Det var mycket oklara besked, speciellt om huruvida tentans innehåll skulle bli annorlunda om bok var tillåtet. Det var konstigt att den omröstning som "röstade ner" boken senare förklarades som ogiltig och en ny omröstning hölls. Skulle nog vara lättare om kursansvarig själv bestämmer om bok är tillåtet eller ej. » (1 (Inte så bra))
- Kände inte att boken skulle vara till någon hjälp, och fick det bekräftat på tentan.» (2)
- Dumt att hålla på och vela, hade varit bättre om läraren bestämt från början. Dessutom borde tentan ha kunnat göras så att bok inte behövdes.» (2)
- jag ville hellre att det skulle fokusera på det logiska tänkadet och trodde bara att jag skulle bli stressad att kunna slå upp allt, men tentan var bra, ungefär som jag tänkte att den skulle vara om vi inte hade bok, så vi behövde inte boken egentligen:)» (2)
- Det var bra att ha bok, för det vore synd om man förlorade poäng på att man glömt av syntax eller dylikt.» (3)
- Jag tycker någon ska bestämma, så att klassen slipper göra det.» (3)
- bok - mkt bra!» (3)
- Ville inte ha bok, kanske mest för jag inte läst sa mycket i boken och därav skulle missgynnas av att ha bok och en lite svarare tenta.» (3)
- Att ha boken på provet är okej. I det här fallet så köpte jag inte boken då jag resonerade att programmering görs med datorer. när det sen blev ändrat i sista stund så kändes det som att ha blivit lurad » (3)
- Först ville jag inte ha bok. Men jag ändrade mig sedan när jag märkte hur svårt det skulle kunna bli» (3)
- Jag använde den inte så mycket men det kan va skönt att ha.» (3)
- Bok eller inte gjorde ingen stor skillnad. Man hann inte kolla någonting endå.» (3)
- Först ville jag inte ha, för jag inte fick någon. Därefter spelade det inte så mycket roll.» (3)
- Jag misstänkte att tiden skulle vara knapp och att man inte skulle få så mycket användning av boken, men jag tycker det var rätt val att göra provet med bok. » (3)
- Bra med bok :)» (3)
- Var emot bok på tentan, men då du sagt att du inte tänkte göra skillnad på proven i vilket fall så var det väl dumt att inte få ta med sig boken. Dock så öppnade jag den ens inte på tentamen.» (3)
- Tyckte det fungerade bra för att kunna snabbkolla om man glömt syntax för någonting, annars hade jag ingen nytta av den direkt.» (3)
- Jag trodde att man skulle ha mer användning av den än man hade, det var överskattat med bok på tentan.» (3)
- Jag röstade för bok. men jag använde den knappt. kan man kursen behövs ingen bok.» (3)
- Har inte använt boken, så jag hade den inte på tentan.» (3)
- Först var jag emot men ändrade mig sedan till för, glad att det blev en omröstning till.» (3)
- När det var så att tentorna inte anpassades efter om man hade bok eller ej så var det ju bra att man fick ha bok. Men jag tyckte det var dåligt att tentorna inte skulle anpassas efter om man hade bok eller inte» (3)
- Det spelar inte så stor roll, MEN jag tycker att det var väldigt obehagligt att det först bestäms att vi inte ska ha bok och sedan ändras detta plötsligt vilket kom som en kalldusch på tentan. Bättre info om detta vill jag verkligen att det ska vara nästa år, allt sprids inte via djungeltelegrafen.» (3)
- Egentligen inte en stor fråga, däremot bör diskussionen vara slut så fort ett beslut har tagits.» (3)
- först tyckte jag att det lät som en dum ide, då jag som programmerat innan tyckte att jag kan nog fixa detta utan bok. men mot slutet kändes det bra att ha bok. » (3)
- Trodde att tentan skulle bli svårare om man fick ha bok, men röstade tillslut för det ändå. Hade inte klarat denna tentan utan bok.» (4)
- För min del var det väldigt bra att ha bok, MEN, jag tycker ändå att det är väldigt fel att ändra ett beslut så sent i kursen. Det är inte rättvist för dem som valde att inte skaffa bok eftersom vi inte skulle få ha det på tentan. Men jag tror att Erland lärde sig något på det här, förhoppningsvis.» (4)
- Det var bra att kunna ha bok med sig på tentan bara för att kolla upp små detaljer. Men jag tror inte att jag hade blivit lidande särskilt mycket ifall vi inte haft den.» (4)
- det gjorde att man lärde sig nya saker även under tentan vilket gjorde det till 4 extra lärorika timmar. liten nackdel att det går åt en hel del tid till att bläddra.» (4)
- Jag ville ha bok för API:ns skull, men kursboken var inte särskilt bra på den punkten.» (4)
- poängen är ju om man förstår sammanhang, och allt sånt finner man ju inte i boken. det är ju viktigare än att kunna vissa specifika syntaxer - som man kan ta ur boken då.» (4)
- jag var osäker men trodde inte att det skulle påverka så mycket vilka frågor som kom på tentan.» (4)
- Tyckte det var bra med bok trots att jag inte använde den. Om tentans svårighetsgrad inte påverkas av om vi har bok eller inte är det ju självklart att man ska få ha bok om man vill! Jag som inte behövde ha bok hade med mig den utan att använda den och det fungerade jättebra.» (5 (Mycket bra))
- Utan bok blir det en tenta i memoreringsteknik» (5 (Mycket bra))
- Jag använde den i princip inte, men det var skönt att ha» (5 (Mycket bra))
- Att inte ha bok på en tenta i programeringsteknik där allt ska skrivas i java är galet, eftersom att det då istället skulle bli frågan om vem som pluggat in mest av javas API och inte hur bra förståelse man har över hur programering fungerar.» (5 (Mycket bra))
- Använde den inte så mycket, men skönt att ha med den och kolla upp namn på klasser/metoder som var osäkra - vilket jag antar underlättar rättningen också när det är korrekt.» (5 (Mycket bra))
- Boken visade sig vara oumbärlig under tentan, då mycket av syntaxen återfanns där samt lösningar på liknande frågeställningar.» (5 (Mycket bra))
- Programering är en typ av ämne där man inte kan lära sig allt och därför är det viktigt att man har möjlighet och vet hur man gör för att kolla upp hur man utför de uppgifter man skall utföra.» (5 (Mycket bra))
- Jag ville alltså ha bok på tentan, om det är det som är frågan.. ?» (5 (Mycket bra))
- Slog upp endel i onödan men ändå bra.» (5 (Mycket bra))
- Hade annars inte haft en isbits suck i helvetet att komma ihåg all syntax.» (5 (Mycket bra))
- programmering utan bok är inte programmering. I och för sig så är även programmering utan dator inte heller programmering.» (5 (Mycket bra))
- Bra att ha bok!» (5 (Mycket bra))
- Det avspeglar väl en verklig situation då man måste programmera något. Klart att man då sitter med referenslitteratur för att kunna slå syntax och liknande i...» (5 (Mycket bra))
- Jag tycker att det är en självklarhet med bok på tentan, har programmerat tidigare och vet att man brukar använda olika hjälpmedel vid programmering, alltså liknar en tenta med bok verkligheten.» (5 (Mycket bra))
- Uppgifterna avsåg ju att testa vår förmåga att skriva program, inte att memorera syntax. Därför var det mycket bra att kunna ha bok på tentan.» (5 (Mycket bra))
- Självklart ska man ha bok! Kursen kallas ju för "programmeringsteknik", vilket tycker jag borde betyda att det viktiga är att man lär sig hur man programmerar, hur man ska tänka när man ska programmera, så att man lätt kan lära sig andra språk än java, istället för att man måste komma ihåg och fokusera sig på massa java-syntax och metodnamn från API:n. Sen är det ju så att när man programmerar har man för det allra allra mesta tillgång till internet (eller en programmeringsbok), så det blir mer "verklighetstroget" om man får ha bok med sig. Dessutom skulle det inte vara någon skillnad på tentan (förutom att man inte får uppgifter som löses i boken - vilket inte är någon skillnad för en students synvinkel), så om man röstar på att inte ha med sig bok så sätter man bara krokben på sig själv (eller andra, om man inte har nån bok).» (5 (Mycket bra))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

100 svarande

<25%»3 3%
25-50%»8 8%
50-75%»12 12%
>75%»77 77%

Genomsnitt: 3.63

- ingen» (<25%)
- Föreläsningarna var relevanta men det gav mer att läsa i boken och lägga tiden på att göra labbarna eller göra övningar.» (<25%)
- Behövde bara lära mig syntaxen, gick inte på så många föreläsningar» (25-50%)
- Det var svårt att hänga med på OH. För dem som aldrig programmerat tidigare är det viktigt att få se hur editorn ser ut och hur koden blir på datorn och hur man kompilerar osv. Datorn var med på varje föreläsning men användes nästan aldrig. När den väl var igång var det mycket lättare att förstå hur språket fungerade. » (50-75%)
- Föreläsningarna har varit jättebra , lär mig dock mycket mer att sitt programmera själv.» (50-75%)
- Var ju jättepedagogiskt och kul!! Var ju minst lika underhållande som en lunchföreläsning, dock utan mat» (>75%)
- Ångrar att jag var på så många, inget viktigt sades ändå.» (>75%)
- Alla.» (>75%)
- Väldigt bra föreläsningar» (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

98 svarande

1 (inte alls bra)»3 3%
16 16%
23 23%
29 30%
5 (mycket bra)»25 26%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för enkla. Det vore kanske bra att ha de enkla föreläsningarna som vanligt och ha en föreläsning varannan vecka eller liknande där man går igenom det man sagt på de andra föreläsningarna, fast i ett mycket snabbare tempo.(har förstått att de har detta på exv. LTH). Programmering är ju ett ämne där förkunskaper skiljer sig mycket mellan eleverna.» (?)
- Tjat om bok eller inte tog lite mycket tid. Det vore skönt om du bara bestämde något.» (?)
- Saker som vi inte pratat om än och som hörde till en senare del av kursen blandades med det vi höll på med vilket gjorde det väldigt svårt att hänga med när man aldrig programmerat förut. Tex fanns ett fält med när vi disskuterade reäkneoperationer under en av de första föreläsningarna.» (1 (inte alls bra))
- dålig skruktur, opedagogiska genomgångar» (1 (inte alls bra))
- De första föreläsningarna gav inget för en som inte hade programmerat tidigare. De var väldigt okonkreta.» (2)
- Föreläsningarna var enkla eller svåra. när vi började läsa så kunde jag redan gjort lab 3 och allt var för lätt. sen när vi började med lite svårare delar så fattade jag plötsligt noll.» (2)
- Bruket av signalhorn under den sista föreläsningen uppskattades inte av mina trumhinnor.» (2)
- Tyckte många ggr att det som gicks igenom på föreläsningarna var orelevant. Dessutom var det svårt att komma igång med kursen. Tycker att de första föreläsningarna borde hållas i datasalarmna så att man dirket kan komma igång och verkligen förstå varför man skriver vissa saker i koden.» (2)
- Mindre konstiga liknelser, ibland är det lättare att gå rakt på sak. Blev lite väl tajt med tiden ibland (tråkigt att gå igenom UML på en halvminut precis innan lunch). » (2)
- Hade gärna sett att det programmerades mer med "live" under föreläsningarna, dvs via projektorn. Åtminstone i början, som en som inte tidigare har programmerat upplevde jag det lite svårt att få en överblick av hur ett program faktiskt är uppbyggt.» (3)
- högt tempo, därför var det nödvändigt att få OH-bladen utskrivna. man lär sig dock mycket mer när man hinner anteckna själv.» (3)
- Inser att man lär sig bäst genom att "leka i Java" själv, men föreläsningarna var bra för att skapa intresse och grundförståelse.» (3)
- Roliga, men svåra att förbereda sig inför då det inte stått på kurshemsidan innan föreläsningen vilka sidor i boken den motsvarar, vilket hade underlättat.» (3)
- Varför inte köra föreläsningarna mer med dator? T ex i Powerpoint?» (3)
- Overheadkopiorna var väldigt bra att ha och kolla på i efterhand.» (3)
- De var rätt bra, men eftersom jag inte har programmerat förut hade det varit bra med lite tydligare kommentarer i programmen eller lite fler färdiga programm så man kan göra programmen hemma sen och lära sig av det. Man lär sig mycket av att få prova, men när man inte har någon aning om allt som ska vara runt programmsnutten man har fått så kommer kompilatorn att klaga över något som man inte vet hur man gör något åt.» (3)
- tradigt ibland. » (3)
- Ibland tog divese "utsvävningar" upp onödigt yckt tid. Med "utsvävningar" menar jag långa svar då personer som hade tidigare hade erfarenhet av programmering ställde avancerade frågor som ofta var irrelevanta för den kunskapsnivå kursen hölls på» (3)
- Bra att man fick OH-kopior» (4)
- Jag tycker det kunde varit mer levande programmering, dvs man såg vad som hände på datorn istället för att bara se koden och det stod vad den gjorde.» (4)
- Jag tyckte föreläsningarna var bra och jag gillar de humoristiska inslagen. » (4)
- bättre format på overheaden tack!» (4)
- OH-systemet du använder erland är fantastiskt bra!» (4)
- har iofs inte läst programmering alls förut, har inget att jämföra med» (4)
- Han förklarade ganska bra så att man förstod, med fina liknelser. Men det verkar lite konstigt att ha föreläsningar i programmering.» (4)
- Med undantag av Kalle och Hobbe.» (4)
- Jag tycker inte att man skall undervisa datorprogram utan tillgång till datorer, labbarna är inte tillräckliga.» (4)
- Diggar kalle&hobbe» (4)
- Mycket tid på det enkla sedan ökades tempot när det blev svårare... Men det kanske är naturligt.» (4)
- Mycket bra, lagom serriösa lagom roliga :P» (5 (mycket bra))
- Kanon toppen, lika pedagogisk som en snäll förskolefröken» (5 (mycket bra))
- Kunde tyvärr inte gå på så många, men en mycket god pedagogisk insats av Erland. Slides från föreläsningarna var guld värda.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra att man fick OH-bilder att kolla på samtidigt som läraren gick igenom samma bild.» (5 (mycket bra))
- Bra upplägg med OH» (5 (mycket bra))
- Erland är rolig och förklarar bra.» (5 (mycket bra))
- Mycket pedagogiska föreläsningar vilket gjorde att jag i princip inte behövt lägga någon tid på kursen utöver föreläsningar och lab-tillfällen och ändå hängt med på kursens innehåll. Jag har inte fått resultatet på tentan än, men tror och hoppas att jag åtminstone är godkänd. Faktum kvarstår dock att jag i alla fall hängde med på vad som sades på föreläsningarna. Jämfört med övriga kurser jag gått här på Chalmers sticker därför programmeringens föreläsningar ut! Det av konstruktiv kritik jag har att ge Erland är möjligtvis att inte glida iväg för långt. Jag uppskattar lyhördheten och viljan att besvara våra frågor men låt inte detta stjäla för mycket tid av det som var avsett att gå igenom. Inte när vi något barnsliga studenter njuter av att ställa ovidkommande frågor och så fly undervisningen. Ta dessa i så fall i mån av tid efter föreläsnigens innehåll. Jo, just det ja! Var gärna även hårdare om tiderna efter rast. Jag uppskattar cykeltuta-skämtet och tuta gärna men när det är gjort, dra igång. Be folk att sitta ner och hålla käft, fast på ett sånt där lärar-politiskt korrekt sätt, om de inte tystnar omedelbart när du börjat prata. Eller prata bara på, så kommer de som vill höra tysta sin kompisar vilket kanske biter mer på pratarna liksom är bättre för föreläsare-klass-relationen. Tysta ev. eftersläntare skoningslöst om de inte självmant visar respekt för den pågående föreläsningen.» (5 (mycket bra))
- Tyngd lades på att förklara de svårare begeppen under föreläsningarna, annan information kunde man lätt ta till sig genom aktuell hemsida. Det var alltså väldigt bra att det inte lades allt för mycket tid på informationsbyte under föreläsningen, vilket man som sagt enkelt kan få från kurshemsidan.» (5 (mycket bra))
- Det var väldigt roliga föreläsningar och intressanta.» (5 (mycket bra))
- Mycket pedagogisk föreläsare, även om det ibland kändes som lite väl lite fakta.» (5 (mycket bra))
- bra struktur, bra med läsanvisningar» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

100 svarande

1 (inte alls bra)»4 5%
11 14%
18 24%
31 41%
5 (mycket bra)»11 14%
Deltog ej»25

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog (tyvärr) i en räknestuga. Fullständigt onödigt.» (1 (inte alls bra))
- Tycker inte att det är bra med övningar i räknesalar i ett ämne som programering. Fler labbtider istället.» (1 (inte alls bra))
- För det mesta skrev man bara av vad som sades och eftersom man oftast inte hade tid att förbereda sig så gav det inte så mycket. det hade varit bättre att få anteckningar för dessa också som de vanliga föreläsnngarna.» (1 (inte alls bra))
- Tyckte inte man lärde sig sa mycket av att se nagon lösa en uppgift pa tavlan, gärna mer diskussion och förklaring» (2)
- hade varit bra om man kunnat göra uppgifterna själ innan. detta gick inte altid då vissa uppgifter handlade om saker vi ännu inte lärt oss. räknesugorna blev därför mest att skriva av färdiga lösningar utan att förstå så mycket.» (2)
- Vissa ledare var snudd på värdelösa. Jag eftersök mer dynamisk inlärning, varför skall de bara prata hela tiden. Jag räckte upp handen så mycket jag kunde, men för det mesta kändes det som ledarna ville bara säga sin sak och sen gå hem.» (2)
- Övningsledaren lärde ut sin egna metod och inte den som Erland visat oss. Så jag slutade gå efter hälften ungefär.» (3)
- Var lite framkrystat och svårt att hänga med i kod på tavlorna» (3)
- deltog i några. känns som att det går in i ena örat, och ut genom andra. bättre att jobba själv med övningar.» (3)
- Fanns ingen tid till att koda själv. Varför kan inte övningsledarna få lägga upp sina lösningar på hemsidan? Det skulle underlätta när man pluggar till tentan om vi faktiskt hade lösningar till alla övningsuppgifter. Annars måste man välja mellan att skriva av, men inte förstå, eller förstå för stunden och sen inte kunna gå tillbaka för att repetera.» (3)
- hyffsad repetition av det man lärt sig på föreläsningarna.» (3)
- jättebra egentligen men det vore bra om övningarna kom ut lite tidigare så att man kan kolla igenom övningarna INNAN måndag då vi hade räknestugorna.» (3)
- helt ok. tycker dock att handledarna skulle lägga upp sina lösningar så att man kan koncentrera sig på att lyssna och inte skriva av under övningarna» (3)
- Vissa övningsledare är betydligt bättre än de andra.» (4)
- de var bra. men jag hade gärna sätt att du la upp svaren på uppgifterna på nätet. Jag lär mig bäst då jag har en kod som fungerar som jag sedan modifierat till att göra vad jag vill. Det blir mer logik och mindre som att sitta och lära sig glosor» (4)
- Lägg gärna upp lösningarna på hemsidan efter varje övningstillfälle, så att man under själva övningen ytterligare kan fokusera på vad som sägs.» (4)
- Bra med många olika exempel på program.» (4)
- Bra tillfälle att fråga saker.» (4)
- lite långtråkigt men bra, särskilt när man gjort övningarna sjlv i förväg. synd att de låg sent på måndag eftermiddag!!» (4)
- Grymt bra när man tänker efter» (5 (mycket bra))
- von schultz äger» (5 (mycket bra))
- De uppgifter som förekom representerade kursen väl» (5 (mycket bra))
- Mycket givande! Övningarna var bra gjorda och handledarna gjorde ett mycket bra jobb. » (5 (mycket bra))
- Här fick man de färdiga programmen som man lärde sig mycket av, det var även väldigt bra när man kunde träna på det tidigare. Därför var det dumt att vi fick övningarna så sent som på fredag ibland när övningarna var på måndag.» (5 (mycket bra))
- Var inte med eftersom jag låg en bra bit före än det som togs upp. Var med på 2 stycken och tyckte det var för låg nivå på dem. Har dock programmerat innan Chalmers.» (Deltog ej)
- basic » (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

100 svarande

1 (inte alls bra)»2 2%
3 3%
21 21%
52 52%
5 (mycket bra)»22 22%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgifterna var bra, men rättarna var ojämna, och de hårdaste fokuserade på fel saker. Rättarna var inte samstämmiga med föreläsaren, och då han sade att något var korrekt så hände det att en överspänd laborationsrättare påpekade oväsentliga fel bara för att spänna sina muskler. Detta förpestade en kurs som kunde blivit så mycket mer. Ibland reflekterade man om det var så att en labrättare för första gången i sitt liv hamnat i en maktposition och inte kunde låta bli att utöva liet mobbing. Detta gällde inte alla rättare, men väl hälften av dem.» (1 (inte alls bra))
- Även om jag tyckte att de var bra uppgifter gillar jag inte alls rättningen. Flera av kommentarerna på returerna rörde sånt som inte alls nämnt i uppgiften, och en del till och med sådant vi inte gått igenom. Detta gjorde labbarna onödigt frustrerande.» (1 (inte alls bra))
- Jag skulle vilja se många uppgifter förklarade bättre. I vissa fall framgick inte alls vad som skulle göras förän man fick det förklarat för sig i och med en retur.» (2)
- För svåra. Hade inte tillräckligt mycket förkunskap för att klara av dem.» (2)
- Att få retur på sista labben efter tentan innan nästa tena känns inte optimalt. Tenta uppgifterna var dåligt formulerade, man funderarde inte på hur man skulle lösa programmeringen för att lösa problem, utan man funderade på vad som stod.» (3)
- Det vore bra om labinstruktionerna var lite tydligare och handledarna synkroniserade i sin bedömning av vad som gällde.» (3)
- Labbinstruktionerna var skrivna på dålig svenska. Jag tycker att rättningen borde fokusera mindre på hur koden ser ut och mer på dess funktion (även om jag inser att det ingår i kursen att man skriver "snygg" kod, så detta kan såklart inte tas bort). Förutom att det var för dålig svenska i instruktionerna, så var det för mycket instruktioner. Det hade räckt med att skriva vad vi skulle göra, det är bara onödigt med detaljstyrning av typen "använd den här metoden, dessa variabelnamn etc.".» (3)
- Det fanns inte tillräckligt med datorer så ibland när man kom till lab salarna var alla datorer upptagna vilket gjorde att man fick sitta vid en annan dator och då fick man inte hjälp heller.» (3)
- Labbarna var bra, man lärde sig mycket på dem. Det som drog ner det lite var dock att visa frågor var dåligt formulerade även om det nu skulle vara meningen att de skulle vara lite luddiga så var vissa under all kritik. » (3)
- Fick tillbaka sista labben för sent.» (3)
- helt ok. tycker dock att rättarna ska koncentrera sig på misstag och fel i koden och ingenting annat när de rättar. samt tillåta olika sorters indentering, så länge den är koncekvent» (3)
- Själva labbarna var bra konstruerade, tyvärr var språket väldigt otydligt på många ställen vilket gjorde övningarna mycket svårtolkade. Klargör tydligt att labbarna skall vara skrivna på engelska! Det är tråkigt att skriva om en hel lab. » (3)
- Laborationerna var svårtolkade och handledarna tolkade uppgifterna på olika sätt så olika handledare krävde olika lösningar. » (3)
- Förstår tanken att det itne ska vara allt för uppenbart av beskrivningen hur man ska göra en labb, men ibland kändes det som att beskrivningen var lite väl vag, så att man kunde tolka det olika och då komma fram till att det resulterande programmet borde utföra olika saker.» (3)
- dåliga instruktioner. att lösa uppgiften och att lösa den rätt är stor skillnad, och det var inte helt klart att man gjorde som "rättaren" gjort. Returerna var väldigt petiga, man det är samtidigt bra att det ställs krav. MEN, bättre instruktioner isf. » (3)
- Bra med labbar, men enormt olika rättningsnivåer vilket var väldigt frustrerande. Dessutom var vissa labbrättare onödigt petiga.» (3)
- Dock mycket dåligt att det var så få handledare» (4)
- Ibland svårt att förstå vad man skulle göra. Uppgiftsbeskrivningarna var väldigt mycket text med instruktioner och tips ihopblandade.» (4)
- Lärde mig väldigt mycket på labbarna. Hade gärna sett att uppgifterna hade haft ett tydligare mål i vissa fall. T ex var primtalsuppgiften väldigt bra, eftersom det kändes som att programmet faktiskt kunde användas till något konkret. Countern i lab 3 däremot kändes mycket svårare att greppa vad syftet var, eftersom programmet som skapades kändes onödigt. (Även om jag förstår tanken bakom det, och vad vi skulle få ut av uppgiften nu i efterhand).» (4)
- väldigt lärorika, dock väldigt tidskrävande» (4)
- En del returer var väl kanske lite väl hårda, varit bättre med en kommentar och godkänt. (Hörde att det var en del som fick retur för lite konstig indentering).» (4)
- klart man måste labba för att bli bra. ser gjärna fler uppgifter som den sista på provet där varje del kan köras försig.» (4)
- kul och utmanande, ibland för svårt och då är det superbra att ha en kunnig labbkompis.» (4)
- Jag har programmerat förr, textbaserat och grafiskt för både Windows/DOS och Gnome/Linux, så uppgifterna i sig gav mig inte så mycket, däremot väldigt nyttigt med refuserade labbar :)» (4)
- Kändes som att de började jättelätt, sen pang bara och så blev de jättesvåra. Men de var grymt lärorika.» (4)
- Mycket lärorika och intressant problemlösning. Dock bör handledarna uppvisa större enighet vid bedömning av uppgifternas innehåll.» (4)
- Fler labbar, av olika svårighetsgrad, som eventuellt ger bonuspoäng på tentan. Var dock svårt att förstå vad det var han ville ha ut av laborationerna ibland. Detta medförde att man gjorde andra saker än nödvändigt och ibland fel saker, som sedan resulterade i returer. Tydligare uppgifter till nästa år.» (4)
- Ibland fanns inga handledare. Det må så vara, men då måste studenterna informeras om vilka tillfällen det finns handledare och vilka det bara finns datorer.» (4)
- Tog lång tid innan labbarna blev rättade. Olika handledare godkände olika saker.» (4)
- lite jobbigt att det var så noga med vissa saker, som att man löst uppgifterna på precis det sätt som rättaren vill. Lurigt när det blir tvetydigt som t.ex. "..gör så att metoden hanterar negativa tal" då man kanske gör på "fel" sätt. etc» (4)
- bra. mer labbar, mindre tenta!» (4)
- Dom var roliga och det var i huvudsak här jag lärde mig något...» (4)
- Bra strukturerade, om än på sina ställen lite väl svårtolkade, det var inte alltid uppenbart vad som skulle göras.» (4)
- Lab-pm var ofta dåligt formulerade, man fick ofta retur på grund av att man tolkat uppgiften på ett annat sätt än vad rättaren gjort. Dessutom var det väldigt ojämn nivå mellan olika rättare.» (4)
- Det var någon gång vi fick retur fastän vi pratat med Erland och han sa att vi gjort rätt. Kändes inte alltid som att uppgifterna tolkades på samma sätt av alla.» (4)
- Det är här man lär sig någonting. Fler labbar (som då kan ge godkänt och teoridel (tenta) för 4-5 tycker jag vore att överväga. Det är trots allt just labbmomentet som ihuvudtaget är relevant för oss.» (4)
- Det var väldigt lärorikt med laborationerna men uppgiftsbeskrivningen var lite förvirrande ibland. Vissa saker stod på ett ställe men skulle göras på ett annat. När man skulle göra flera klasser i en uppgift var det ibland oklart vilken klass man skulle ha vad i. Tex är det bra om ordet huvudklass förklaras första gången det står i laborationshandledningen.» (4)
- Ett bra sätt att lära sig på. Men inte helt bra när man fick klagomål på saker som inte stod med i labhandledningen. Om något verkligen ska göras på ett visst sätt är det väl bra att nämna det.» (4)
- rättarna höll olika nivå samt hängde upp sig på onödiga detaljer hela tiden» (4)
- bra uppgifter, lite ojämn rättning och ibland olika information från olika handledare, men överlag bra. » (4)
- Kanske lite för strängt rättat. Jag gillar inte att man använde checkstyle. Dessutom fick man ibland fel när det inte var fel. T.ex. så fick min grupp fel i uppgiften där man skulle göra Counter-klassen - vi hade inte gjort ett huvudprogram som testade equals()-metoden (och även andra metoder). Men i labben stod det att man bara skulle göra huvudprogram för uppgift a, f och g, som inte innehöll skapandet av en equals()-metod (eller de andra metoderna för den delen), och det är lite surt att få retur på sånt...» (4)
- De sista 2 var väldigt tidskrävande, kanske bättre att ha dem tidigare så man kan lägga mer tid på tentaplugg sista veckan.» (4)
- Lärde mig väldigt mycket av dem.» (5 (mycket bra))
- Även om de tog lang tid att göra var det labbarna man lärde sig alla moment av. Vara tvungen att göra det själv tvingade en att verkligen lära sig det.» (5 (mycket bra))
- Mycket lärorikt, meen rättningen var väl ändå lite anal, jag menar kom igen...» (5 (mycket bra))
- Genomtänkta labbar, man lärde sig mycket» (5 (mycket bra))
- man lär sig mycket genom att få testa och göra själv. därför är det bra att laborationerna är obligatoriska och att man kan få bra handledar-hjälp.» (5 (mycket bra))
- Laborationer är absolut rätt sätt att lära sig programmera! Det kändes dock något bökigt att lämna in på rätt sätt. Att skriva på engelska till svenska handledare kändes nästan lite dumt. Det är jättelätt att fixa till åäö. För en datakunnig borde det ta ca 10 sek per dokument.» (5 (mycket bra))
- Lagom svåra. Dock oklara specifikationer. Nota bene: Låt Erland inse att det är skillnad på att "ge svaret" på problemet och att skriva korrekt svenska, strukturerat. Låt varje stycke handla om en central ide´,. Låt bli att skriva en uppgift som en berättelse.» (5 (mycket bra))
- Det är av dessa man lär sig programmera. Ska jag säga något så är det att problemformuleringen kunde vara lite luddig/svår att förstå.» (5 (mycket bra))
- Bra labbar.» (5 (mycket bra))

9. Var det någon lab som var extra bra eller dålig?

Man kan kryssa i fler

101 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lab 1 bra»16 15%
Lab 2 bra»18 17%
Lab 3 bra»35 34%
Lab 4 bra»47 46%
Lab 1 dålig»12 11%
Lab 2 dålig»3 2%
Lab 3 dålig»4 3%
Lab 4 dålig»2 1%

- Alla var bra, men vissa lite väl svåra att klara utan handledningshjälp» (Lab 1 bra, Lab 2 bra, Lab 3 bra, Lab 4 bra)
- Alla var bra, ingen var dålig. Skönt att lab 1 var så enkel.» ()
- Lab 3 kanske var lite väl lång.» (Lab 4 bra)
- Lab4 ligger för sent alt. rättas för långsamt och är för tidskrävande. Alla(elver och handledare) vill bara tenta plugga, grafik tar bara tid och man kan få fel som vi inte ska veta varför vi får dem eftersom vi inte har en djupare förståelse för hur kompilatorn och jvm fungerar.» (Lab 3 bra, Lab 4 dålig)
- Rättningarna av labbarna var ibland lite för petiga för att vara en introduktionskurs.» (Lab 1 bra, Lab 2 bra, Lab 4 bra)
- Lab 3 hade vissa moment som kändes alldeles för svåra mot vad vi hade gått igenom. » (Lab 1 bra, Lab 2 bra, Lab 3 bra, Lab 4 bra, Lab 3 dålig)
- Vissa av frågorna på lab 1(tex den om static) kom innan man hade någon möjlighet att förstå dom» (Lab 4 bra, Lab 1 dålig)
- Personligen gillade jag det labbar som innehöll mycket "logiska" problem sadan som Goldbach.» (Lab 2 bra, Lab 3 bra)
- Goldbach är alltid roligt för att man kan tävla om vem som får bäst tid. det är både positivt och negativt. det positiva är att man funderar på programmering. det dåliga är att det egentligen är matte man funderar på och man riskerar att försumma annat» (Lab 3 bra, Lab 4 bra, Lab 1 dålig)
- ingen labb som skiljde sig särskilt från mängden.» ()
- bra att man får klura lite extra och tänka till på vad man kan eller inte kan göra.» (Lab 3 bra, Lab 4 bra)
- Kul med det grafiska» (Lab 4 bra)
- Lite klurig, hade lärt mig mer så det var roligt. Första labben var lite seg.» (Lab 4 bra)
- Lab 1 frågorna kändes inte så relevanta för kursen» (Lab 3 bra, Lab 4 bra, Lab 1 dålig)
- Lab 1 var för lätt. Lab4 var för orelevant.» (Lab 2 bra, Lab 3 bra, Lab 1 dålig, Lab 4 dålig)
- lab 1 och 2 var lite tråkiga att göra. Det var för simpelt» (Lab 3 bra, Lab 4 bra, Lab 1 dålig, Lab 2 dålig)
- Jämt skägg.» ()
- de var bra, om än svåra att göra när man på labbtillfället ännu inte hade gått igenom det som labben handlade om» (Lab 1 bra, Lab 2 bra, Lab 3 bra, Lab 4 bra)
- goldbach var kul. och optimeringsalgortimer. » (Lab 3 bra, Lab 4 bra, Lab 1 dålig)
- Kommer inte på om någon labb var extra bra/dålig» ()
- Lab 4 var bra eftersom den var intressant att göra helt enkelt. Lab 1 var dålig eftersom den innehöll frågor på unix, vilket enligt mig inte ska ingå i kursen.» (Lab 4 bra, Lab 1 dålig)

10. Hur var labhandledningen, var det tillräckligt eller skulle det ha varit mer?

96 svarande

1 (Inte tillräcklig)»2 2%
11 11%
47 48%
21 21%
5 (Definitivt tillräcklig)»15 15%

Genomsnitt: 3.37

- Deltog ej.» (?)
- var ej där» (?)
- även om man hittade en ledig dator så fick man vänta länge för att få hjälp.» (1 (Inte tillräcklig))
- Ni borde förstå att ju svårare labbarna är desto fler handledare behövs. Alltså behövs fler handledare i slutet.» (2)
- De var väldigt bra på att hjälpa till. Men de var inte så många vid varje tillfälle och ibland fick man vänta i inf kändes det som. » (2)
- Labbahandledarna var bra men för få, det tog tid innan man fick hjälp vissa ggr och det borde ha varit fler labbtillfällen.» (2)
- Fick retur sent, när tillfällena var över...» (2)
- jag själv behövde inte jättemycket handledning, men kan tänka mig att det kan bli jobbig väntan på handledare om man är noob.» (2)
- Mer, vi väntade närmare två timmar på en jätteliten fråga innan vi kunde skicka in labben och sen gick labbhandledarna på lunch och då var det slut på möjligheten att fråga.» (2)
- Om man fick hjälp av en handledare som inte rättade laborationen kunde det hända att ens rättare sade att detta var fel. Alla hade olika måttstockar och de koncept man verkligen behövde hjälp att förstå kunde skuffas undan till förmån för obetydliga syntaxfrågor. Ett undantag från denna otillräkliga och snedvridna handledning var Joel Wilson. Tack för honom, en klar stjärna på den annars så mörka himlen!» (2)
- När jag var på dem tog det väldigt lång tid innan jag fick hjälp.» (3)
- Om man hade behövt hjälp hade det tagit på tok för lång tid på de sista labbarna.» (3)
- Vet ej.» (3)
- Var lite flytande i vissa fal, men det ger utrymme till att tänka själv.» (3)
- Hade varit bra med handledning efter returen på lab fyra. Annars bra.» (3)
- Handledarna var bra, dock kanske fler tillfällen hade varit bra.» (3)
- Optimalt är ju privathandledare som sitter med mig hela tiden. Det kan inte bli för många handledare. Jag har varit mycket nöjd med de handledare som var där!» (3)
- dom gånger man behövde hjälp var det ganska lång kö. oftast kunte man efter ganska lång tid klura ut svaret själv eller fråga en kompis om hjälp.» (3)
- Jag gillar joel!» (3)
- Dåligt att sista labben tog så lång tid att få rättad så att det inte gick att ställa frågor vid en retur då det inte heller var några förläsningar kvar.» (3)
- Det var bra med att ha handledning så klart. Kanske lite för få tillfällen med tanke på hur många vi är och hur få datorer som finns. Kanske att ha en i lv 8? Då många har returer osv. Sedan behövs verkligen alla handledare snacka ihop sig, även på räknestugorna. ALLA gör olika har jag iallafall fått intrycket av. Vissa kan komma och hjälpa en så pass mycket att de till och med hjälper en att skriva lite kod medan andra står och svarar enbart på konkreta frågor. De rättar väldigt olika och väldigt olika fort också. Mer enhetligt och rättvis bedömning tack! » (3)
- Använda ingen handledning. Kändes inte nödvändigt. Sätter man sig ner och funderar istället för att fråga om hjälp så fort man kör fast så kommer man långt! Självklart är det dock viktigt med handledarna, för en del är programmering ruggigt svårt. Framförallt om man inte programmerat någonting tidigare.» (3)
- Ibland fick man vänta lite väl länge på att få hjälp, men ofta fungerade det rätt okej ändå. Inte så bra när man får tillbaka sista tentan så sent, då finns det ju inte så stora möjligheter till att få hjälp med returen.» (3)
- Vet ej, gick ej på någon» (3)
- Svårt att avgöra. Men det gick nog bra för oss. Hoppas jag. (Kom igen nu Griph, have mercy...)» (3)
- Ibland var det lång kö men för det mesta funkade det bra.» (3)
- Det var väldigt lång väntetid för att få hjälp» (3)
- Lagom.» (4)
- Ibland uppstod langa köer , vilket man kanske trots allt far vänta sig med nästan 200pers i samma klass.» (4)
- (Dock inte kul att datorerna var MYCKET långsamma gånger när man fick hjälp.)» (4)
- lite lång kö på handledar-listan vid vissa tillfällen. annars bra.» (4)
- Man fick den hjälp man behövde, kompetenta handledare, i synnerhet Joel.» (4)
- Utnyttjade inte » (5 (Definitivt tillräcklig))
- Tycker faktiskt att handledningen kan tas bort, åtminstone om instruktionerna skrivs med korrekt språk och logisk satsbyggnad. Hur man implementerar någonting lär man ju sig av boken om man inte kan det sedan innan.» (5 (Definitivt tillräcklig))
- Behövde aldrig fråga ågot» (5 (Definitivt tillräcklig))
- Bra med mycket schemalagd tid, sympatiska och duktiga handledare. » (5 (Definitivt tillräcklig))
- Vi tog oss praktiskt taget igenom labbarna utan handledning, efter att bara ha deltagit på lektionerna.» (5 (Definitivt tillräcklig))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

100 svarande

1 (Mycket liten)»8 8%
15 15%
41 41%
22 22%
5 (Mycket stor)»14 14%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- man lär sig ingenting av dåliga föreläsningar» (1 (Mycket liten))
- Jag kunde redan det mesta, så det var det inget att göra åt.» (1 (Mycket liten))
- Man lär sig programmering genom att programmera.» (2)
- lärde mig mest ur boken» (2)
- Labbarna hjälpte till att friska upp minnet lite. Utöver det har jag inte deltagit mycket.» (2)
- För min egen tycker jag det var väldigt svårt att ta in det som gicks igenom på föreläsningarna, i stort sett allt jag lärde mig var under labbarna eller när jag satt och trixade med egna program hemma. Det är oftast långt senare som man verkligen förstår grejer från föreläsningarna.» (2)
- Jag lärde mig egentligen ingenting av föreläsningarna hade man inte läst om det som togs upp förstod man i princip ingenting» (2)
- Jag läste boken i början, då kunde jag det som kom upp på föreläsningarna, men sedan slutade jag läsa i boken, och då var det stor hjälp för inlärningen.» (3)
- Lärde mig mest själv när vi gjorde labbarna» (3)
- beror på vad du menar. jag har lärt mig programmera eftersom jag gjort alla uppgifter. så de är centrala. jag har dock inte haft så mycket nytta av att gå på lektionerna.» (3)
- boken var förvånansvärt givande att läsa när man väl gjorde det» (3)
- Programmerat en del c++/c/asm tidigare, så tänket sitter, alltså inga problem att lära sig ett nytt språk. Men mycket bra att få labbar refuserade, så man tvingas tänka efter och inte bara göra något som fungarar :)» (3)
- Tror att det skulle ha kunnat bli bättre om vissa föreläsningar var i datasalen, som det såg ut nu kunde man nästan läst sig till allt i boken och suttit och programmerat på egen hand utan lektionerna.» (3)
- Hade varit bra att börja ännu mer från grunden. Verkligen förutsätta att ingen kan något. Det hade hjälpt dem som inte har programmerat innan.» (3)
- Inte förläsningarna, för det är svårt att till sig allt när man bara lyssnar. Man lär sig mycket mer när man får prova själv och se vad det är som funkar och inte.» (3)
- Jag har lärt mig massa av min bror som har gett mig handledning via Google Wave. Mycket effektivt handledningssätt. Han kollar min kod när jag har problem, markerar med gult och kommenterar vad som är fel och varför.» (3)
- föreläsningarna fungerade mest som en introduktion till nya begrepp. det man lärde sig något av var att läsa i boken och sedan sitta framför datorn och lära sig av sina misstag.» (3)
- Har varit svårt att lära sig genom att lyssna på föreläsningen utan att kunna sitta vid en dator samtidigt. Man borde ha undervisningen i mindre grupper i någon datasal där läraren kan gå igenom sakerna samtidigt som man får göra det själv på datorn.» (3)
- Svårt att svara på-» (3)
- Det man lärt sig mest på är labbarna.» (3)
- Jag hade nog behövt ta mer tid till att på egen hand försöka göra program hemma av roliga idéer och liknande för att förstå hur mycket jag inte fattat. Föreläsningarna fick en ju att tro att man kan nåt...» (4)
- Det är labbhandledningarna jag lärt mig mest utav.» (4)
- Fast jag hade lärt mig mer om jag programmerat själv mer.» (4)
- Kunde ingenting om programmering innan, men kursen har lärt mig massor!» (5 (Mycket stor))
- Som sagt. Jag har varit engagerad på i princip alla undervisningstillfällen men inte läst boken eller pluggat självständigt på annat sätt. Hur det gått får väl framtiden utvisa men utan tvekan är mina programmeringskunskaper uppskattningsivs oändligt många gånger större nu än innan kursen.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

99 svarande

Ja»4 4%
Nej»95 95%

Genomsnitt: 1.95

- Mot Erland, mer eller mindre, många whiners, jag kan förvisso förstå att de blir frustrerade, men det kan tyckas lite orättvist att Erland får ta det.» (Ja)
- Ett svagt ja. Jag tycker att många har varit omotiverat negativa till föreläsaren. Det är väl lite av standard kanske, men mitt tämligen ovetenskapliga intryck är att det var mer än vanligt under denna kurs.» (Ja)
- Erland med sin tuta och sin stöddiga attityd gjorde det tvunget att sätta sig långt upp i salen om man ville undvika hans vrede... Han kändes oberäknelig, och jag var under hela kursen en smula rädd för denna karl.» (Ja)
- Kanske lite mot PC... :P» (Nej)
- inga kritor i huvudet på någon detta året :D» (Nej)
- Kanske inte den bästa idén med ett gashorn när man är omgiven av elever.» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

100 svarande

1 (För låg)»1 1%
2 2%
57 57%
32 32%
5 (För hög)»8 8%

Genomsnitt: 3.44

- Den var för låg för mig eftersom jag som sagt redan kunde det mesta av kursen.» (1 (För låg))
- OK» (3)
- Med tanke på att jag nu, den 16/12, fortfarande sitter med laborationerna, så var den nog lite högre än jag velat erkänna.» (3)
- Bra» (3)
- Vissa labbar var väldigt tunga och jobbiga och jag hade gärna sett att det var fler med lite mindre moment så att man faktiskt hinner förstå vad det är man lär sig. En gång fastnade jag och min labpartner och vi satt med en grej i 5 timmar och dagen efter visade det sig att man skulle göra på ett mycket fulare och lättare sätt när vi tyvärr hade slitit jätte mycket med att få det att bli snyggt och bra. » (4)
- Labbarna tog mycket mycket tid ( speciellt om man inte programmerat innan :P )» (4)
- Det var bra med saftiga labbar, annars hade jag nog inte gjort någonting» (4)
- Det blev lite jobbigt när man körde fast på labbar, men annars var det okej.» (4)
- Tror det beror lite på hur mycket man programmerat tidigare, jag var väldigt ovan med java-språket och hade heller inte möjlighet att göra något hemma.» (4)
- Labbarna tar väldigt mycket tid. » (4)
- Oftast lagom men lite mycket ibland» (4)
- väldigt mycket att läsa i en bok som tog lång tid att läsa om man ville förstå allt.» (4)
- Labbarna tog lång tid.» (4)
- Mycket på en gång men det gick att hantera.» (4)
- Kursen var väldigt tidskrävande, speciellt laborationerna. Samtidigt är det dem man lär sig mest på.» (4)
- Men det var mycket bra för inlärningen.» (4)
- mycket att lära sig men man jag var motiverad under hela kursen. » (4)
- Den var väldigt hög ändå tycker jag. Att det räcker inte att plugga nästan all tid för att lära sig eftersom man inte har programmerat tidigare. Kände att det var väldigt orättvist. Speciellt när han visar att det på någon gammal tenta hade kommit uppgifter som man inte klarar om man inte har programmerat tidigare för man kunde inte läsa sig till det i boken och han hade inte nämnt det på föreläsningen» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

100 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»20 20%
Mycket bra»73 73%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.77

- min labbpartner trodde inte han skulle klara provet så han sket i att göra något på lab 4.» (Mycket dåligt)
- min kunniga labbkompis tog gärna och ofta hem labbarna och gjorde färdigt dem själv, så det låg på mitt samvete att göra dem en gång till.» (Ganska dåligt)
- Hög belastning gjorde ju att min labbkompis bestämde sig för att hoppa av kursen två dagar innan lab3 skulle lämnas in. Det dubblade ju stressen på mig, som var stressad redan innan. Förutom det har jag bara trevliga erfarenheter med samarbetet.» (Ganska dåligt)
- Var skeptisk till att jobba i grupp först, men det gick bra.» (Mycket bra)
- Jag tycker de flesta har varit engagerade och intresserade av kursen.» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

100 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»58 58%
Mycket bra»26 26%
Har ej sökt hjälp»13 13%

Genomsnitt: 3.49

- Någon extra handledare hade ju inte suttit fel, för visst fick man bra hjälp med dem, men de var nästan aldrig tillgängliga.» (Ganska bra)
- Du svarade på de frågor som var relevanta.» (Ganska bra)
- Lättare att fråga handledarna. De var på fler labbar, och det var då man fattade vad man inte fattade.» (Ganska bra)
- Det kändes lite svårt att kommentera de returer man fick, man visste inte riktigt var man skulle vända sig. Man kunde ju kanske ta upp det på labbtiderna, men det var så många som skulle ha hjälp.» (Ganska bra)
- Det finns alltid någon att ställa frågor till, om inte handledare så finns det folk i klassen med bra koll.» (Ganska bra)
- Hade uppskattat om det funnits mer tid över på övningarna för att fråga på annat.» (Ganska bra)
- Varför finns inte "bra" som alternativ?» (Mycket bra)
- synd att alla ville ställa frågor efter föreläsningarna.. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

99 svarande

1 (ej prisvärd)»5 6%
11 13%
24 29%
32 39%
5 (mycket prisvärd)»9 11%
Köpte inte boken»18

Genomsnitt: 3.35

- otroligt dåligt att boken inte blev tillgänglig för alla förän lv 4» (?)
- Läste igenom boken dagen innan tentan och använde den pa tentan ..» (1 (ej prisvärd))
- Den i särklass absolut sämsta kursboken hittils. Den innehöll massor av exempel (=fullständigt onödigt) och förklaringar med ett språk som nästan kan ses som nedvärderande mot läsaren (som t.ex. "lämna problemet till en vän" när det gäller rekursion). Det väsentliga, teorin, låg utspridd mellan denna onödiga text som upptog den absoluta merparten av boken, vilket försvårade läsningen. » (1 (ej prisvärd))
- dyr som fan» (1 (ej prisvärd))
- Flummig bok utan fungerande register, lånade Java Direkt från biblioteket och använde den istället» (1 (ej prisvärd))
- Har använt boken ytterst lite. När man programerar sitter man oftast vid en dator och har tillgång till APIn och allt som google kan hitta angående felmeddelanden och dyl. Däremot var den bekväm att ha som referens på tentan, men att betala runt 500 kr för det känns lite överdrivet.» (2)
- Jag har knappt läst i den. » (2)
- en bok är ett måste i denna kurs, men den var inte prisvärd.» (2)
- Svindyr bok, innehöll lite givande information som inte gavs i de dokument som lades ut på internet av Erland. Däremot är det kul att vi också får ha en bok man kan döda björn med, vi som inte köpte Calculus.» (2)
- Den var bra att ha på prov, men annars hade jag en egen java-bok (som man dock inte fick ha på provet).» (2)
- Lite tung tycker jag allt att den var...» (3)
- Bra bok, men lite dyr» (3)
- Kluven... exempelna är tveksamma men fakta texten är bra...» (3)
- Använde inte boken.» (3)
- Väldigt bra och pedagogisk bok!» (4)
- Läste både Horstmann och.. den andre. Horstmann lättare att använda som referens och slå i, den nya boken förklarade saker bättre och mer utförligt. Behåll den nya, när de ändå kostar lika mycket. » (4)
- väldigt bra bok som går igenom från grunden (vilket är skönt när man är helt newbie inom ämnet)» (4)
- Köpte begagnat på amazon. Skulle inte tycka att en ny bok var värd priset. Java är ju ett språk. Tycker det är konstigt att vi inte har något som liknar en ordbok. Ett uppslagsverk med alla ord skulle vara mycket prisvärt. From The Ground Up var utförlig och välskriven, men jag hann tyvärr nästan inte läsa något i den.» (4)
- Den hade iaf. ett lågt kilopris!» (4)
- För mig som fått blodad tand känns boken som ett bra inköp. Annars vet jag inte. Fråga nån annan.» (4)
- Boken var bra, lågt kilopris.» (4)
- Det var en dyr bok, men jag hade inte klarat mig utan den. Ser man till Studentkårens prissättning så var ju boken lite dyrare också.» (4)
- Jag tycker att boken var mycket bra.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok även om den kostade endel. Bra med mycket tydliga exempel i boken.» (5 (mycket prisvärd))
- Böckerna är alltid dyra men denna boken var väldigt bra och därmed prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag gillade boken skarpt och upplevde den som mycket tydlig.» (5 (mycket prisvärd))
- Hade förra årets bok.» (Köpte inte boken)
- lånade förra årets version av en fadder.» (Köpte inte boken)
- Jag hade Horstmann bok från tidigare.» (Köpte inte boken)
- Köpte förra årets bok (Horstmann). Vid jämförelse med den nya föredrog jag den gamla.» (Köpte inte boken)
- Lånade förra årets bok men använde den endast lite sporadiskt under kursens gång. » (Köpte inte boken)
- Jag köpte förra årets bok och hade väl klarat mig utan den med. Jag överlevde tentan ändå-» (Köpte inte boken)
- Använde förra årets bok. Men den användes sparsamt.» (Köpte inte boken)
- Använde annan litteratur, fick dock ett positivt intryck av boken när jag bläddrade i den. Vore trevligt om en lista med rekommenderade övningar kunde göras tillgänglig på något sätt. » (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

99 svarande

1 (Mycket liten)»10 10%
12 12%
19 19%
26 26%
5 (Mycket stor)»32 32%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte tillgodogjort mig boken, oh var dock bra» (1 (Mycket liten))
- Hade mest boken för syntaxen. Tänket fick man mycket mer ut av föreläsningarna.» (2)
- Overheadbilderna var bra.» (2)
- Fast OH-häftena har varit guld!» (2)
- Bra som referensverk, antar jag...» (2)
- gick man på alla föreläsningar hängde man med bra» (2)
- Använde Java Direkt av Skansholm mer än kursboken» (3)
- Boken är väldigt seg och utdragen, hade varit skönare med mer sammanfattad text.» (3)
- Overhead häftena har varit riktigt bra!» (3)
- Använde inte boken, utan lärde mig mest av att helt enkelt programmera. Är väl ganska individuellt dock.» (3)
- Fick den försent» (3)
- Utdelade föreläsningspapper: O ja. Boken: Inte så mycket.» (3)
- Overheadkopiorna har varit bra att ha.» (3)
- Blev trots allt tvungen att läsa boken, trots att den var så dålig.» (4)
- Tutorials på Suns hemsida är mycket mycket bra. Det jag gjorde av tentaförberedande som du lade upp på hemsidan var också väldigt bra.» (4)
- Bra pdf-filer som lagts ut på kurshemsidan sorterat efter lektioner, gör det lätt att strukturera.» (4)
- väldigt bra att ha tillgång till föreläsningarnas overheadbilder på nätet om man missar en föreläsning. också väldigt bra då man är där då man kan lyssna istället för att skriva.» (4)
- Fick ta till mig i princip allt från boken.» (5 (Mycket stor))
- Om jag inte läste innan förstod jag inte (därför vore det bra om man kunde få reda på vilka kapitel en föreläsning skulle handla om före den hölls)» (5 (Mycket stor))
- Jättebra med utskrivna föreläsningsanteckningar så man kan koncentrera sig på att lyssna. Tummen upp!» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningsanteckingarna (overheadkopior) är väldigt bra. De är sammanfattande.» (5 (Mycket stor))
- det har varit den ända vettiga källan för information» (5 (Mycket stor))
- Det var ju där man fick bearbeta det man lärde sig och fick chans att förstå del för del, på föreläsningarna blandade han ofta in så mycket olika med en gång, då var boken bra som gick igenom del för del och sen förstod man föreläsningarna bättre» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

99 svarande

Ja»80 87%
Nej»11 12%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.12

- hemsidan är bra strukturerad och levande » (Ja)
- Gamla tentor? var finns dom.» (Nej)
- Lite svårnavigerad kurshemsida.» (Nej)
- Information om kommande föreläsningar» (Nej)
- Du är för seg. lägg ut allt men framförallt labbar tidigare.» (Nej)
- Tycker att hemsidan är för virrig och det är svårt att hitta den informationen man söker.» (Nej)
- Vore rätt bra om föreläsningsanteckningar eller annan info låg ute ett par dagar i förväg så man kunde förberett sig mer inför varje föreläsning. Tycker också det vore bra om man kunde se alla handledningstider för labbarna.» (Nej)
- Det skulle funnits fler gamla tentor att tillgå.» (Nej)
- Jag hade velat få mer information att tentan skulle vara så lurig som den var. Om man skulle ha tittat på den i början så skulle man inte ha haft någon aning om vad den handlade om så det hade ju inte hjälpt ändå.» (Nej)
- Det var egentligen bara det om boken jag har synpunkter på» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att tentan överspeglas i det vi gjorde på labbarna. Även Kalle&Hobbe»
- Kurshemsidan med labbar, föreläsningsslides etc»
- tutan»
- Omväxlingen på föreläsningarna. Man höll sig vaken och piggav att det händeolika saker. Kalle & hobbe var trevligt då man vaknade till om man försvunnit i tankarna. »
- Boken! Den var förhållandevis lättförståelig. Och Kalle & Hobbe naturligtvis!!!»
- Svårighetsgraden i laborationerna.»
- Kalle och Hobbe»
- kursboken!»
- Labbarnas "breddhet"»
- räknestugorna»
- Tentan var bra uppdelas, stod vad varje uppgift syftade på.»
- jag tycker du har en skön personlighet. med tutan kalle och att du stoppar de som ställer dumma frågor.»
- Lekfullheten i föreläsningarna»
- OH-sättet du lär ut på. kalle & hobbe tutan»
- Java var värt att kunna, så byt inte ut kursen. Själva sakerna man lärde sig var också bra att kunna.»
- Allt.»
- Intresseväckande laborationsuppgifter.»
- För min del så var kursboken till väldigt stor hjälp.Jag hade Horstmann. Att man kan få en chans för att få poängen på labben är också bra. Läraren är bra och borde inte ändras.»
- Att kursen behandlar just tekniken i programmering till nästa år.»
- Räknestugorna.»
- Slides är smidigt»
- Tycker att det var bra med många små frågor på tentan istället för en stor uppgift.»
- Föreläsningarna och OH-bildkonceptet»
- Det mesta, tycker att detta verkar vara ett ganska smidigt fungerande system för att hålla ett så högt tempo med så många elever.»
- Det mesta med kursen var ok. Kalle och Hobbe var ett roligt inslag.»
- skriftlig tenta, det var nice!»
- Kalle & Hobbe, utdelning av OH-bilderna och kursboken.»
- Labbarna men med vissa modifieringar.»
- labbarna»
- Bok på tenta, pdf-filerna på kurshemsidan.»
- föreläsaren, väldigt bra föreläsningar. samt att printa ut och ge ut overhead bilderna är mycket bra.»
- Boken.»
- Erland»
- Föreläsningsanteckningar.»
- Labbarna»
- OH bilder på föreläsningarna»
- ProgrammeringsTEKNIK, logik, algoritmer, att förstå hur en dator "tänker" och arbetar. Minneshantering.»
- Bok på tentan»
- Boken och Erland»
- Labbar»
- Kalle och hobbe.»
- Boken.»
- kalle o hobbe :)»
- I princip allt.»
- Labbarna, då de är det som ger mest inlärning.»
- labbarna»
- Labbarnas höga kvalitet/krav. Overheadkopiorna.»
- Det var bra att föreläsningarna var på overhead och fanns på webben. Samtidigt var det bra att vi fick häften utdelade på föreläsningarna. Laborationerna var också väldigt bra och tog upp det mesta.»
- Mycket schemalagd tid för labbarna, övningarna! »
- Kalle och hobbe:P»
- Laborationer»
- Övningstillfället, det var bra ed dataskrivna programm. Men det skulle vara bra om det fick läggas ut på internet. Eleverna kommer ändå att gå på räkneövningarna och sen är det ju upp till var och en hur man väljer att plugga. Jag hade gärna sett att jag hade kunnat få ut svaren tidigare så jag bara hade behövt konstentrera mig på det handledaren sa på räkneövningarna istället för att skriva som en galning för att hinna få med allt. Man kan ju inte missa något när man skriver av programm»
- Erland bör bevaras, mycket pedagogisk och bra lärare!»
- Roliga föreläsningar, bra med tid för labbhandledning.»
- Joel Wilson»
- Att föreläsningsbilderna läggs upp är väldigt bra»
- Bok på provet borde bevaras, undervisningen, labbarna (för de får en att programmera på fritiden).»
- overhead bilderna!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler handlera till labbarna»
- vet ej»
- Byt kursbok igen! På tok för pratig och för mycket uppgifter. Om kursboken behålls behövs i större utsträckning förslag på bra övningsuppgiftet. Finns inte tid att göra allt. »
- Handledarnas lösningar på räkneövn. borde de få publicera om de vill.»
- Om det är möjligt, lite tydligare OH-bilder. Det är dock svårt att få plats med mycket textinformation på en liten yta. Det är en svår avvägning.»
- Mer programmering under föreläsningarna och mindre OH. Man såg nästan aldrig ett helt program i javakod, oftast bara fragment av koden. Kändes ibland svårt att ta till sig.»
- Hur handledarna rättar labbarna. Upplevde tyvärr att det varierade grovt mellan olika personers rättning. Bl.a. fick vi en retur med "-" medan en annan grupp med samma rättare fick samma retur fast med "*" och så tycker jag inte att det ska behöva vara. Det måste finnas saker som är mer eller mindre viktiga. Vi fick ofta tillbaka väldigt skumma fel plus att det var svårt att förstå vad rättaren menade med sina kommentarer. Lite tydligare riktlinjer till dem helt enkelt.»
- Man kanske kunde nivågruppera.»
- kurshemsidan e lite snårig, kanske tydligare struktur? eller en snabb lista på saker som e populärast att kolla på»
-
- dina overheadbilder. det är svårt att förstå hur man använder det du skriver på dem då de är ryckta för mycket ur sitt sammanhang. ha fler fungerande färdiga java filer.»
- Överraskningsrycket i slutet, känns ju som att man plötsligt gick in på fel föreläsning»
- om de inte gjorde det nu, så tycker jag att övningarna borde finnas på hemsidan och info om olika moment kunde gärna få komma upp innan föreläsningen hölls så att man kunde läsa lite kort om det innan man gick på föreläsningen. nästa år får gärna en övningstenta finnas också. »
- ->Byt bok. Den nuvarande var värdelös (se ovan). ->Inför vissa föreläsningar med snabbare tempo. ->Föreläsaren behöver lära sig att använda det svenska språket på ett korrekt sätt. Laborationer (och faktiskt även tentamen) var skrivna med icke-korrekt språk. Detta försvårar förståelse för vad som åsyftas. På första föreläsningen fick vi se citat från en gammal kursutvärdering om "dåligt formulerade uppgifter". Detta är vad jag klagar på, men inte för att jag behöver tänka istället för att koda, utan för att det faktiskt är så att språket är direkt felaktigt. Dessutom förekom det att instruktioner var tvetydiga på så sätt att de först sa en sak och sedan längre fram i texten en annan (t.ex. FastCounterX i lab 3). ->Ha ingen omröstning om bok på tentan. Säg första föreläsningen vad som gäller istället, och var konsekvent. ->Be någon att korrekturläsa tentan, om du inte gjort det innan. Samma sak med labbarna. ->Använd ingen tuta när du ska börja föreläsa, bara börja föreläsningen istället (som alla andra föreläsare gör!).»
- Fler laborationer och avskaffande av papperstentamen. I yrkeslivet kommer det inte att komma tillfällen då man tvingas sitta och skriva program på papper utan vare sig en kompilator, API eller internetuppkoppling. Således finner jag inte examinationen relevant för min fortsatta yrkesbana, utan tvärtom som ett undermåligt hinder, vilket begränsar de positiva incitament som har uppkommit under kursens gång, då man åtskilliga gånger har fascinerats av de utvecklingsmöjligheter programmeringskunskaper erbjuder.»
- Tiden på tentan var väldigt knapp. Antingen fler timmar eller färre frågor.»
- Färre räknestugor och fler labbar. Gärna en labb som ger en del bonuspoäng på tentan. En skriftlig examination i programmering är inte givande då många av de fel man gör direkt skulle upptäckas vid kompilering.»
- Ta bort tentan! Examinationen måste kunna lösas på nåt annat sätt.»
- Att kursen närmare behandlar en dators begränsningar, som avrundningsfel och i vilken ordning man bör summera flyttal osv. Vi skall ju inte bli programmerare utan första hur det fungerar för att använda programmeringen som verktyg i ingenjörslivet.»
- Labbarna rättas snabbare.»
- Tycker att föreläsningarna ibland svävade ut och började handla mer om bilar och blomsteraffärer.»
- gå igenom vissa svåra delar, som med pekare och dynamisk binding, med fler exempel kanske. »
- Ta tillbaka förra årets bok som kurslitteratur.»
- Upplägget av förläsningar, försök att göra de mer intressanta. Avskaffa tutan.»
- vet ej»
- OH-bilderna var inte de bästa...»
- Byt programmeringsspråk, typ c++»
- Se fråga 18»
- Ta bort tentan... Lägg istället in mer teorimoment på labbarna och dela in hur många man bör göra efter sökt betyg...»
- Som sagt laborationerna borde utformas lite tydligare.»
- Räknestugorna»
- läraren säger från dag 1 vad som gäller med bok/inte bok och sen är det så. inga jävla omröstningar. slöseri med tid. »
- Mer fokus på allmän programmeringsteknik.»
- En programmerings tenta borde skrivas på en dator.»
- Bättre formulerade uppgifter på tenta och labbar.»
- Erland, jag tror det är bäst om du bestämmer vilka hjälpmedel man får ha på tentan. Det blev lite struligt nu..»
- Att det står tydligt och klart på hemsidan innan föreläsningarna vad som ska gås igenom och sidhänvisningar till detta. Gärna något kompendium om parameteröverföring, hur klasser och objekt fungerar mm»
- Rekommenderad kurslitteratur»
- Ha mer lektioner med datorn till hjälp.»
- Ha en snabbintroduktion till Eclipse. Jag och min labbpartner använde Eclipse under alla labbar och det hjälpte oss väldigt mycket. Jag skulle inte påstå att det är _för_ avancerat (som du sa i början), allt man behöver göra innan man kan börja programmera är ju att skapa ett nytt "project" och sedan ett "package". Och trycka på den gröna pilen för att köra programmet. En av de största fördelarna vi såg med Eclipse var att det direkt reagerar på syntax-fel, samt autokompletteringen. T.ex. skriv Integer och en punkt så får du fram en lista på alla metoder du kan använda! Mycket smidigt.»
- Ta bort allt som har med grafik att göra. Det är bara onödigt och så extremt specifikt för Java. Allt annat vi lärt oss går att applicera i alla andra programmeringsspråk. Lär man sig grafik i Java är det bara en begränsning.»
- Inget speciellt»
- Mer fokus på problemlösning! Som det är nu är det nästan enbart fokus på att lära sig java, något som vi i vår utbildning inte har någon nytta av alls egentligen. Sen ser jag VERKLIGEN ingen anledning till att halva tentan ska handla om grafiska applikationer. Det är nog det som gjort mig mest besviken. Herregud grafik?!?! Varför?»
- Att inte tillåta bok på tentan och att labbrättarna ska ha bättre koll på vad vi lärt oss och inte lärt oss, kanske även lägga fokus på lite andra grejer.»
- ny bok»
- (Mitt deltagande) Föreläsningsförhalande studenter. Signalhornet väck.»
- Jag tycker att kursen skall grunda sig enbart på de labbar man gör eller en tenta och inte både dessa. Man lägger ner så oerhört mycket tid på labbarna så det borde räcka att få godkänt på dem för att klara kursen. Vill man ha kvar tentan kan denna kanske användas för de högre betygen 4 och 5.»
- tentan! det är en mycket bättre ide att bara ha labbar i en så pass praktisk kurs. tenta med papper och penna i prigrammering är så otroligt uppenbart en dålig ide!»
- Erland borde få kasta kritor på dem som sover.»
- Uppgiftsbeskrivningen till laborationerna. På tentan hade det varit bra med fler "förstå-frågor" som inte tar så lång tid att skriva men samtidigt visar att man kan. Det är väldigt tidskrävande med mycket programmerande på tentan och det är svårt att hinna med.»
- Se tidigare kommentarer. »
- Information om vad laborationerna går ut på. Jag vet att ni tycker att det är bra att man får fundera men det känns som det är fel saker som man funderar på.»
- Mer i tid med uppläggningen av uppgifterna och även av det som kommer gås igenom så att man hinner läsa i boken innan vad det handlar om nästa föreläsning så att man får chansen att bearbeta själv först. Det känns som om vi som inte hade programmerat blev lite bortglömda, det han berättade på föreläsningen var helt nytt för oss, jag tror att jag hade fått ut mer av föreläsningarna om jag hade kunnat förbereda mig på det innan. »
- bestäm om man ska ha bok eller inte från första början!»
- man borde inte kräva exceptions på en labb som skulle vara klar innan exceptions togs upp i kursen.»
- Christian Von Schultz»
- Mer likriktad handledning på laborationerna»
- labbarna - bättre rättning.»

21. Övriga kommentarer

- Ang. instructions för hur man ska göra med fire - det är onödigt att det finns två länkar, både submission instruction och submission details. Slå ihop dem.»
- jag kunde redan lite java, men för de som inte kan något alls är en läsperiod väldigt kort tid att lära sig programmera på.»
- Jag tyckte föreläsaren var bra. Dock gjorde han sig fiende till halva klassen. Studenter kom sent, föreläsaren tutade med sin tuta. Den onda cirkeln blev bara värre och värre. Jag skäms för klassen när alla inte kan komma i tid till lektionerna och efter rasterna, men att börja tuta på folk är inte rätt sätt bemöta detta problem. En annan sak jag störde mig på under kursen var de dåligt formulerade uppgifterna. Även om det ingår att lära sig problemlösning i en civilingenjörsutbildning, uppnår man inte på bäst sätt genom dålig svenska och osammanhängande stycken. Ibland kändes det som uppgiften gick mer ut på att lista ut hur föreläsaren tänkte, än vad det handlade om programmering. Hade jag velat lära mig psykologi hade jag gått en annan utbildning.»
- Intressant och rolig kurs! »
- Labbarna var ofta väldigt bra och kul när de till slut fungerade. Jag tycker självklart inte att det ska stå precis hur man ska lösa uppgiften, MEN, det ska inte behöva vara så att man kan misstolka en uppgift totalt. Man ska inte behöva undra vad den går ut på. Det ska inte vara givet hur man löser den, men den ska inte vara som en gåta. plus att meningsbyggnaden i labtexten ofta var knasig och gjorde det hela ännu värre. vi hittade t.ex motsägelser i labbarna och då blir man lite lätt förvirrad. Ibland räcker det faktiskt med att läsa igenom vad man skrivit...»
- SINGNALHORN ÄR INTE OK!!! (Snacka om lock för öronen)»
-
- roligaste kursen, farligt lätt att börja tänka i "java" om allting...»
- Bra kurshemsida, lätt att hålla sig uppdaterad och hitta ALL relevant information. »
- Delar av rättningen av uppgifter skulle kunna skötas automatiskt med ett system liknande Kattis (https://kattis.csc.kth.se/).»
- Mycket bra kurs som är nödvändig för att förstå vad man kan göra med en dator i jobbet.»
- Bra lärare som förklarar på ett bra sätt och kul med det sista om det grafiska.»
- Sun tutorials, duktiga medstudenter och min brors hjälp över internet var det som gav mest. Väldefinierade uppgifter (labbarna) var dock helt nödvändiga.»
- Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.»
- Kul kurs! Well done! :)»
- Bra!»
- Tack för en bra kurs!»
- erland är nog den sämsta föreläsaren någonsin! hans tenta är till stora delar passerad på att försöka lura eleverna och uppgifterna, då inte labbarna, var otydliga och det fanns ingen tillgång till lösningar annat än de man fick, uppskrivna på tavla, under räkneövningarna. ingen tillgång till färdiga, fungernade exempel gör det mycket svårt att lära sig. som sammanfattning gjorde han kursen ointressant och tråkig. han har helt avskräckt mig från att någonsin läsa programmering igen!»
- Intressant kurs, men kanske lite för stor med alla labbar mm. Det fanns inte så mycket material att plugga på innan tentan. Den var även ganska lång så jag kände iallafall att jag inte hann svara på många saker som jag tror att jag kunde.»
- Om jag hade en timme kvar att leva skulle jag spenderade det på en av dessa föreläsningar, för det kändes som en evighet...»
- Jag skulle råda föreläsaren att inte ha omröstning mer om man ska få ha med bok eller inte. Jag är ganska säker på att det skedde ett missförstånd vid första omröstningen då majoriteten röstade mot alternativet att få ha med sig bok - hade alla vetat att det inte är någon som helst skillnad på tentan så hade de allra flesta röstat på att man ska få ha med sig bok, vilket vi såg vid andra omröstningen. Och vad finns det för mystisk anledning att rösta mot bok även om man inte har en själv? Då är man väl bara taskig mot dem som har bok?! Om föreläsaren beslutar sig för att ändå ha en omröstning igen någon gång i framtiden så tycker jag att denna föreläsare ska vara tydlig redan från början att det inte är någon skillnad att ha med sig bok eller ej (om så är fallet vid just det året såklart).»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från