ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Matematisk analys, fortsättning F, TMA976

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-10
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

76 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 3%
24 31%
46 60%
5 (över förväntan)»3 3%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inga speciella förväntningar men tyckte kursen handlade lite väl mycket om summor och serier.» (3)
- Var lite väl mycket sista veckan, men annars bra.» (4)
- Mycket bra innehåll och bra föreläsningar » (4)
- Riktigt intressant kurs!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

77 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 4%
11 15%
23 31%
5 (mycket relevant)»36 49%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.26

- mindre press på serier kanske, fick höra av faddrar att det man använder sig utav mest i senare kurser är diffar.. » (2)
- Fysik är ju tillämpad matte, men det betyder inte att matte är fantastiskt kul att plugga!» (5 (mycket relevant))
- Har jag hört av så många relativt smarta äldre att det måste stämma...» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

75 svarande

1 (inte alls)»1 1%
11 14%
15 20%
31 41%
5 (Mycket bra avvägt)»17 22%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gjorde inte tentan» (?)
- Kändes som om mycket vikt låg på bl.a. likformig och ounktvis konvergens, inget av detta kom på tentan, derämot kom det gränsvärden på flera variabler som vi jobbat väldigt lite med.» (2)
- Vissa frågor lite för svåra, känns som att det lyckas komma med spcialfall, på uppgifter, man aldrig sett tidigare.» (3)
- Jag upplever att det man gick igenom under kursens gång och de exempel man räknade faktiskt inte motsvarades av tentorna. Det som man räknade själv och gick igenom var mycket lättare än tentorna som man kollade på. » (3)
- alla delar inte med på tentan, vissa delar kom med flera gånger» (3)
- Mycket varierande svårighet på tentor olika år» (3)
- om man gjort gamla tentor kände man igen det, men det motsvarade inte riktigt föreläsningarna.» (3)
- Bra tenta! Lagom svår teori, men kanske lite trickbetonade uppgifter. » (4)
- Det måste vara svårt att sammanfatta en kurs på 8 uppgifter, men i vilket fall som helst så kändes det som om vissa uppgifter inte återspeglade kursens innehåll så himla bra. Det jag kommer att tänka på nu är uppg. 5 - även om det var en serie man skulle räkna ut så kändes den helt ny eftersom vi knappt räknat med serier som innehåller serier, eller vad man nu ska säga. Såna uppgifter skulle man ha velat lära sig ordentligt och räknat mycket med innan, så att man vet hur man ska tänka och det.» (4)
- Bra tenta med relevanta och tydliga uppgifter» (5 (Mycket bra avvägt))
- Frågan är oschysst... Jag tyckte att i helhet så var tentan väl avvägd mot innehållet då kumlin lade mycket fokus på serier och differential ekvationer vilket också kom på tentan. » (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

76 svarande

<25%»5 6%
25-50%»2 2%
50-75%»10 13%
>75%»59 77%

Genomsnitt: 3.61

- Tycker det är synd att föreläsningarna är så tidigt.» (50-75%)
- tidigt på morgonen zzzzz» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

77 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
9 12%
20 26%
35 46%
5 (mycket bra)»11 14%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt svårt att läsa handstilen på svarta tavlan..» (2)
- Läraren skriver med skrivstil på tavlan, kan vara omöjligt att tyda ibland. Dålig på att hålla lektionstiderna!» (2)
- Måste gissa vad föreläsaren skriver på tavlan eftersom han skriver med skrivstil. Vad jag vet finns det ingen född 90 som någon gång lärt sig skriva/läsa skrivstil.» (2)
- Det gick åt lite väl mycket av rasttiderna till att svara på frågor så föreläsningstiderna blev lidande, annars bra.» (2)
- sådär, svårt att se vad som stod på tavlan och inte de mest pedagogiska genomgångarna,lite för mycket matematiskt språk, för lite att relatera till... » (2)
- Hoppigt och förvirrande, kanske delvis på grund av att kursen har så många delmoment från olika böcker osv. Går för snabbt in på nya delmoment så att du tappar en från början, vilket är synd. Bra med många exempel.» (2)
- lite rörigt skrivet på tavlan oftast, men överlag okej, stark 3a.» (3)
- Helt ok, men kanske lite för lite exempel som löstes så att man kan lära sig en standardmetod. Hade varit bra om Peter inte satte y som en punkt på x-axeln, inte använde stjärnor överallt och varierade beteckningarna (eller i alla fall indexerade beteckningarna)» (3)
- Håll tiden. Gäller både under föreläsning och rast» (3)
- Det kändes som att han aldrig hann med allt han skulle göra. Man kan känna sig lite stressad då för att man kanske missar massa saker. Jag tror att det till viss del kan bero på att rasterna drog ut på tiden väldigt många gånger. Vilket beror både på Peter och på oss.» (3)
- Hur svårt är det att inte stå precis framför det man skrivit två sekunder tidigare?» (3)
- Ofta råkade han ta för långa raster och drog då över, det var inte så uppskattat. Då är det bättre att ha koll på klockan under rasten» (3)
- Jag efterlyser lite mer pedagiskt upplagda föreläsningar med mer rubriker osv så man vet vad det är man håller på med, blir lätt att det blir sats efter sats och bevis och exempel. Där man inte har så mycket koll på vad som hör till vad. Men kanske så det ska vara. » (3)
- Man får sitta nära för att kunna dechiffrera handstilen ibland.» (4)
- ibland kan nog vissa saker förtydligas. som varför vi skriver en serie på en potensserie.. eller liknande. så man får mer en bakgrund och förståelse och inte bara försöker lära sig metoden "för att".» (4)
- Du är bred över axlarna, Peter, och du står dessutom ofta precis till vänster om det du skriver. I stället för att tjata flyttade jag mig över till höger sida av GD, och därifrån var föreläsningarna mycket bättre =)» (4)
- Det var ett lagom tempo. Rasterna drog dock ofta ut på tiden. Det var många som gick fram och frågade då, men det kan vara bra att ha koll på tiden så att det bara går en kvart.» (4)
- allmänt svårt att läsa vad det stog på tavlan. » (4)
- Lite dålig handstil, i övrigt bra. Kunde kanske hållit tiderna lite bättre också.» (4)
- ganska bra struktur, bra tempo» (4)
- Peter skriver lite otydligt» (4)
- Kunde ha bättre struktur på det som skrivs på tavlan. Ibland förstod man inte vad som tillhörde vad.» (4)
- Ibland när väldigt långa bevis gicks igenom, hade det varit bra med en påminnelse om vad det är vi vill nå fram till.» (4)
- Det var mycket tydligt och bra, det skulle vilja påpeka är att försöka gå mer från grunden med dem vitala delarna som Behövs för problemlösning och sedan applicera dessa grunder på mer avancerade probem.» (4)
- Intressanta föreläsningar med många tydliga genomräkningar av exempel. Ett högre tempo efterfrågas dock eftersom det ofta inträffade att föreläsaren insåg att mycket av innehållet återstod när det endast var 5 minuter kvar.» (4)
- Lite svårt att läsa på tavlan i början, men man vande sig, dessutom sa Peter hela tiden vad han skrev» (4)
- Jag hade önskat att föreläsaren skrev mycket tydligare. Dessutom skulle det vara bra med mindre stjärnor. Annars var det bra.» (4)
- fortsätt räkna manga exempel» (5 (mycket bra))
- Mycket bra, väl strukturerat, bra att föreläsaren tar sig tid för frågor och gärna förklarar.» (5 (mycket bra))
- Bra struktur men bättre handstil snälla du...» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

77 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
10 15%
13 20%
24 38%
5 (mycket bra)»16 25%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade väldigt lite tid till att räkna själva med möjlighet att få hjälp. Det hade varit bra att få den möjligheten.» (2)
- Kunde lika gärna haft storgruppsövning för alla eftersom, förstod inte poängen med att vara i mindre grupper, när de räknade på tavlan.» (2)
- Dåligt när vissa övningsledare inte kan hjälpa till med de uppgifter som står med på veckans planering.» (2)
- Inte så jättekunniga handledare ons em.» (2)
- Jag skulle ha önskat lite mer allmängiltiga sätt att lösa uppgifter på, mer tips på hur man ska tänka när man får en sorts uppgift. Många lösningarna var bara till för en speciell uppgift.» (2)
- De uppgifter som demonstrerades var för lätta.» (2)
- Skulle hellre räkna mer själv, med mindre genomgång.» (2)
- Det hade varit bra om övningsledaren inte varit så långsam.» (2)
- De var rätt bra, men eftersom rätt många tal räknades på föreläsningarna också var de inte jättegivande» (3)
- dom var lite efter i förhållande till föreläsningarna» (3)
- alltid bra med räknestugor. Som vanligt vill vi ha lite fler.» (4)
- deltog dock ej så ofta» (4)
- Det borde vara lite mindre exempel som övningsledaren går igenom så att det finns tid över till att räkna själv och ha möjlighet att ställa frågor. Det hade varit bra med fler räknestugor.» (4)
- För få.» (4)
- hade anton frisk kockum som räkneövningsledare, denna och förra analyskursen. mycket bra!» (5 (mycket bra))
- Mycket givande och komponerade. Reinold var mycket pedagogisk och lärde mig mycket!» (5 (mycket bra))
- Hade kumlin som räkneledare, gillade exemplen angående diff. ekv.» (5 (mycket bra))
- Bra struktur och skönt med tid för frågor. Synd att lägga det sent på måndag eftermiddag !!» (5 (mycket bra))
- Mycket uppskattat med inledande genomgång av de satser/räkneregler som skulle förekomma i de uppgifter vars lösningar redovisades vid tillfället.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

73 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
8 14%
25 43%
14 24%
5 (mycket bra)»8 14%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilka labbar? Bonusuppgifterna var bra. Låg bra i nivå med det vi gjorde i kursen och så.» (?)
- Kändes inte som om laborationerna hade med kursen att göra över huvudtaget.» (1 (inte alls bra))
- Dålig attityd från datorlaborationledaren. Jag överväger att strunta i att genomföra det momentet nästa läsperiod på grund av hans tråkiga sätt. » (2)
- Otydliga instruktioner på första uppgiften, liten möjlighet till hjälp och väldigt lång vätetid.» (2)
- Svår (men rolig) Mathematica-uppgift. Önskar inte att den skall tas bort utan att man har större fokus och krav på Mathematica/Maple-kunnskaper. Sådana krav skulle vara lättare att jobba hårt med för att Mathematica är så kul. Det är grymt motiverande att känna att man får jobba med kraftfulla verktyg!» (3)
- Om det menas mathematica så var de ju helt okej, skönt med något sånt som inte var jättesvårt och att man fick lära sig den programmvaran med» (3)
- Dom var förvånansvärt lätta, men det är en väldigt dum sak att klaga på...» (4)
- Enkla, användbar kunskap.» (4)
- Lätta, men bra» (4)
- Mathematica är otroligt mycket enklare, roligare och mer användbart än Matlab någonsin kommer att vara!!!» (5 (mycket bra))
- Lagom svåra, gav okej antal poäng sett till arbetstimmar» (5 (mycket bra))
- Väldigt lätta, 4 p för knappt något arbete alls.» (5 (mycket bra))
- visste knappt att de fanns:/» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

77 svarande

1 (Mycket liten)»4 5%
9 11%
18 23%
28 36%
5 (Mycket stor)»18 23%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag kunde tyvärr endast gå på ett par tre föreläsningar.» (1 (Mycket liten))
- har faktiskt lärt mig det mesta från egna studier och av kurskamrater» (3)
- Goda föreläsningar» (4)
- Svårt att lära sig utan, även om det faktiskt gått bra på det viset också» (4)
- Men man förstod för lite på föreläsningarna! när man sen tog ikapp i boken hittade man massa frågor som det då var för sent att ställa..Väldigt lite tid för frågor överhuvudtaget på föreläsningarna. » (4)

9. Är du intresserad av att ha en dugga i kursen?

I så fall i utbyte mot vad? (Färre lektioner, inga labbar etc)

73 svarande

Ja»48 65%
Nej»25 34%

Genomsnitt: 1.34

- Vet faktiskt inte vad jag tycker, skulle nog säga både ja och nej» (?)
- något färre föreläsningar» (Ja)
- Inget utbyte, som tillägg» (Ja)
- Men det är inte värt det om något annat tas bort.» (Ja)
- Bonuspoäng på tentan.» (Ja)
- Utbyte mot labbar» (Ja)
- I stället ha några färre lektioner.» (Ja)
- kanske, mot laboration eller övning i så fall» (Ja)
- En lektion borde gå att undvara för detta syfte. Alltid bra att få veta hur man ligger till.» (Ja)
- Bort med datorlabbarna!» (Ja)
- Helst inte i utbyte mot något utan bara extra. » (Ja)
- Det är bra med dugga för då kan man plugga på halva kursen ordentligt så man har ordentlig koll på den. Sedan lär man sig ju ofta grejer när man väl sitter på tentan och även vad man skulle pluggat mer på.» (Ja)
- bara en extra dugga så att man får en koll på vad man behöver öva mer på.» (Ja)
- mot färre lektioner isåfall» (Ja)
- Färre föreläsningar.» (Ja)
- Ja, hellre en dugga som ger bonuspoäng än labbarna.» (Ja)
- Skulle vara mycket bra för att tex få bonuspoäng. Alltid bra så att man vet relatvit tidigt i kursen vad man behöver kunna.» (Ja)
- Inte i utbyte mot något! Kanske extrapoäng till Tentan» (Ja)
- Måste det vara ett utbyte? kör det bara en lördageftermiddag» (Ja)
- I utbyte mot räknestugor alt. storgruppsövning. Uppgifter kan man ju räkna på egen hand, genomgångar av satser och bevis är däremot bra att ha på föreläsningar. Labbarna anser jag dock bör vara kvar. Men en dugga är bra, då man får en känsla för hur läraren rättar o.d.» (Ja)
- inte direkt utbyte mot något, skulle bara vara bra att veta vart man ligger i kursen. kanske flytta över nått bonus poäng från labbarna till en dugga eller rent av mer bonuspoäng fast att man når någon "max gräns" som på inledande analysen.» (Ja)
- Färre lektioner» (Ja)
- Utbyte? varför? Släng in en dugga.» (Ja)
- Jag hade hellre haft en dugga än labbarna.» (Ja)
- Inget färre bra att ha för att motivera folk till att plugga innan en vecka innan tentan.» (Ja)
- Mest för att kolla av hur man ligger till, vad man behöver repetera mer etc.» (Ja)
- Labbarna gav ingen ökad förståelse för kursen, så på det sättet känns det som att de kan hoppas över. Dock måste i så fall mer eller mindre obligatoriska övningar i mathematica läggas till någon annanstans.» (Ja)
- Jag tycker en dugga vore bra utan ngt utbyte. Alla moment som varit med behövs.» (Ja)
- dock ej om det innebär att labbarna försvinner.» (Ja)
- Lite mer effektiva föreläsningar, eller att hoppa över någon storgruppsövning för att hinna med en dugga hade varit bra.» (Ja)
- Kan kanse vara bra för att få ett hum om hur man ligger till i miten av kursen. Men det funkar bra som det är nu också.» (Ja)
- Kan väl läggas in extra en lördag eller så. » (Ja)
- Strunt i mathematica uppgifterna... jag tycker dom e irrelevanta för kursen...» (Ja)
- istället för matlabmomentet.» (Ja)
- Då de inledande föreläsningarna behandlade skilda områden gentemot de avslutande, upplever jag det som mycket givande ifall det hade funnits en dugga som kunde ha befäst kunskaperna rörande deriveringsoperatorn samt bevisen beträffande maclaurinutvecklingar, främst ln (1+x) och arctan x. Fördelaktigt vore ifall man tog efter inled. mat. analys och införde en maxgräns på 6 bonuspoäng på ordinarie tentamenstillfälle, varav 4 poäng maximalt skulle kunna tillgodoräknas från duggan och 4 poäng från labbarna.» (Ja)
- Jag tror att det skulle gå att lägga en dugga till det kursinnehåll som redan finns.» (Ja)
- Istället för labbar kanske.» (Ja)
- Måste den vara i utbyte mot något?» (Ja)
- Som ersättning för labbar» (Ja)
- Mer Mathematica» (Nej)
- Vet ej» (Nej)
- Duggor kan vara bra men jag tycker inte om när undervisningen är för styrd. Det är väldigt bra att man kan styra själv över sin skolgång, sedan tycker jag inte om att man kan samla så mycket bonuspoäng, framförallt eftersom att de som ska göra omtentan då kommer att få det betydligt svårare om inte gränserna är väldigt väl avvägda..» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

77 svarande

Ja»2 2%
Nej»75 97%

Genomsnitt: 1.97

- Jag tycker att Jan Söderström ska bli proffsigare och inte anklaga/förolämpa elverna på ett personligt plan för att de inte löser uppgifterna på hans förutbestämda sätt. » (Ja)
- inte vad jag upplevt» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

77 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
36 46%
36 46%
5 (För hög)»5 6%

Genomsnitt: 3.59

- OK» (3)
- Lagom! Så hårt man förväntar sig, inte övertempo» (3)
- Det var lite för segt i starten, blev exponentiellt mer arbete ju längre in i läsperioden vi kom.» (3)
- Kanske skulle finnas mer tid i LP 1 (om Bernhard vill)» (4)
- Eftersom programmeringstekniken och alla labbar höll på samtidigt var det svårt att få tid till att räkna uppgifter i matten. Därför tror jag det hade varit bra med fler räknestugor och i så fall lite mindre visande av exempeluppgifter på tavlan.» (4)
- Arbetsbelastningen var som vanligt hög, problemet var att det var svårt att förstå vad man egentligen behövde kunna och på vilken nivå. » (4)
- Bra, men hög» (4)
- Känns nästan omöjligt för en inte-överbegåvad elev att klara av både programmering och analystentan utan att stressa ihjäl sig.» (5 (För hög))
- Jag hann inte få med mig allt jag skulle vilja. Detta är mera en efter-effekt av "analys i en variabel" var för tung än att denna var för tung.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»21 27%
Mycket bra»46 59%
Har ej sökt samarbete»10 12%

Genomsnitt: 3.85

- det blev så,men om jag hade sökt det, så hade det nog fungerat bra» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

77 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 11%
Ganska bra»34 44%
Mycket bra»18 23%
Har ej sökt hjälp»15 19%

Genomsnitt: 3.48

- Enda chansen var att fråga i rasten, och att alla gjorde det gjorde att vi hamnade efter i planeringen och inte hade tid till repetition på slutet.» (Ganska dåliga)
- Räkneövningarna var för korta, den mesta tiden gick åt till exempel, vilkat var väldigt bra och lärorikt, men det skulle uppskattas om övningarna kunde förlängas så att man hade ytterligare tid att räkna enskillt och ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Den enda tiden som funnits att fråga under läsperiodens gång har i princip varit på rasterna under föreläsningen (vilket gjorde att de drogs ut och över på föreläsningarna). Eftersom räknestugorna bara har varit genomgångar på tavlan så har det inte funnits tid att fråga där heller.» (Ganska dåliga)
- alla hade frågor så var svårt att komma till tals under rasterna, samt att förklaringarna kunde man önska mer av.» (Ganska dåliga)
- Återigen, lite väl mycket frågor på rasterna så föreläsningen blev lidande. Mer information om utfrågningstider vore kanske bra.» (Ganska bra)
- bra på räkneövningen men det var ju bara en gång i veckan. Bra även på föreläsningarna de få gånger då det fanns tid.» (Ganska bra)
- Det fanns inte mycket tid att fråga föreläsaren mellan raster och efter en föreläsning (dels p.g.a. att många andra hade frågor), och läraren på räkneövningarna hade inte alltid svar.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

77 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
10 13%
22 29%
29 38%
5 (mycket prisvärd)»14 18%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.62

- ELW boken borde få en mer överskådlig layout, och framförallt en innehållsförteckning.» (2)
- ELW var inte så bra. Blir rörigt då den refererar till avsnitt från tidigare böcker i samma serie. Dessutom inte tillräckligt bra exempel med lösningsförslag. PB är däremot väldigt bra på de punkterna.» (2)
- Register/Innehållsförtecking i ELW hade väl inte skadat» (2)
- Det är skamligt att det inte finns en innehållsförteckning eller ett register» (2)
- svårlösta och frustrerande uppgifter, hälften av boken användes ej.. » (2)
- Visserligen behöver vi fyra av fem böcker till andra kursen. Men är det verkligen nödvändigt att ha fem böcker i kursen? » (3)
- Tyckte inte att ELW boken var speciellt bra, varken pedagogisk eller övningsmässigt. Hade hellre haft en annan bok som visar fler relevanta exempel samt har lösningar till uppgifterna.» (3)
- ELW ganska dålig, jobbig att läsa i. Däremot De två PB böckerna är helt klart prisvärda.» (3)
- var lite väl många böcker, om man ser på rent ekonomiskt. .. » (3)
- Boken Matematisk analys med tillämpningar är lite svår att förstå. Den är tung att läsa och skulle ha varit lättare om den hade lite fler grafer.» (4)
- Tycker faktiskt om ELW, till skillnad från så många andra.» (4)
- Den gula boken var inte jätte bra.» (4)
- konstig struktur på ELW-boken» (4)
- var ju illa att den som drog ihop del 2 och 3 inte tog med innehållsförteckning» (4)
- Det var dumt att man hade 3 böcker för en kurs. Varför kunde man inte ha haft en och samma bok under både inl.analysen och forts.analysen? Den gula boken (för det finns väl ända en "större" variant än den vi hade) borde ha räckt. Det är klart, den går inte igenom analys i fler variabler, men det kommer vi ändå att läsa nästa läsperiod... Iaf hade vi inte behövt Persson-Böiers.» (4)
- Fick tag i begagnat. Innehållsförteckning i ELW skulle göra den mycket mera tillgänglig och användbar.» (5 (mycket prisvärd))
- Kommer att använda den i framtida kurser också. Samt har använt i tidigare kurser till stor del. ELW hade dock ingen innehållsförteckning och inget register, detta var negativt.» (5 (mycket prisvärd))
- Eftersom den mest använde sig av böcker som man ändå behövde tyckte jag det var bra. Den speciella ELW:boken tyckte jag var jättebra, den tyckte jag om, man förstod fort när de förklarade och den var inte så dyr heller» (5 (mycket prisvärd))
- ELW är väldigt bra, dock behöver den ett index. Dessutom gör formateringen att den ser skräckinjagande ut, innan man lärt känna den..» (5 (mycket prisvärd))
- Jag gillade ELW! » (5 (mycket prisvärd))
- Mycket böcker, men eftersom de flesta kan användas i andra kurser så är litteraturen helt klart prisvärd. Dessutom är ELW bra, dock något svårläst» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken av en kompis. Den är visserligen inte så dyr, men den är ju inte mycket att hurra för. Översikten är hemsk. Allt är text och flyter ihop. Det vore så lätt att ge den boken ett bättre upplägg, för det är ju egentligen inget fel på innehållet.» (Köpte inte boken)
- Köpte 2:a upplagan av "Analys i flera variabler" (3:e är listad som kurslitteratur)» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

75 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
6 8%
10 13%
28 37%
5 (Mycket stor)»30 40%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker inte riktigt om den gula boken. Den är jobbig att läsa för det ganska dåligt med luft, man kan ju säga att de verkligen tar vara på varje sida. Framför allt tycker jag det är bra med några lättare uppgifter, de flesta är ganska svåra i den boken.» (2)
- Samma som tidigare punkt. PB Var dock som alltid bra.» (2)
- ELW: ingen bra bok alls, väldigt opedagogisk på en så pass teoretisk kurs. samt inga lösningar alls på uppgifterna, samt var de flesta uppgifter konstiga och alldeles för svåra. Eller iaf de svåra uppgifterna borde haft någon form av lösning i boken.» (2)
- ELW har inte så bra exempel och ibland blir man snarare förvirrad än något annat efter man läst i den.» (3)
- Rätt stor, skulle nog ha tryck i mer om jag hade läst mer, kan nog medge att jag inte hann läsa så mycket så jag använde mig mycket av föreläsningarna när jag lärde mig» (3)
- Den gula boken uppmuntrar knappast till fortsatt läsning, utan snarare avskräcker.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Kommentarsfrågor

16. Hur har överlämningen Behrens -> Kumlin fungerat?

Har det funnits kunskapsgap?

76 svarande

1 (Inte så bra)»1 1%
1 1%
13 17%
38 50%
5 (Mycket bra)»23 30%

Genomsnitt: 4.06

- Bernhard stringens gjorde att vissa bevis kunde kännas ganska röriga i början.» (3)
- Personligen läser jag faktisk om en del av innehållet i Behrens" kurs, men jag tror kurserna har överlappat varandra jättebra.» (3)
- Förstår ej frågan.» (3)
- Behrens betydligt mer stringent i sina bevis, Kumlin slarvar betydligt mer.» (3)
- helt ok. » (3)
- ja, den har fungerat bra.» (4)
- vissa saker gör de olika, men det är ju bara bra att få se flera sätt att skriva/utföra något tycker jag.» (4)
- Jag tolkar frågan som att vi hade tillräckligt med förkunskaper och ja det hade vi.» (4)
- Har fungerat bra, båda är noga med matematiska språket och att man motiverar lösningarna väl vilket är bra. Båda håller hög nivå på föreläsningarna. » (4)
- Behrens var mer stringent i sina beviskrav.» (4)
- Bra, borde dock beteckna öppet intervall på samma sätt...» (4)
- Jag tyckte det gick jättebra. Jag tror att jag började förstå och komma in i det mesta runt om pricis i slutet av Behrens kurs och sen började Kumlin på ett sådant sätt att jag ändå har kännt att jag har hängt med» (4)
- Kändes inte som att Kumlin hade lika stora krav på oss, men kraven var större än de verkade. Det fanns inget jag kände jag borde lärt mig av Behrens som jag inte kunde.» (4)
- Bernhard är Bernhard.» (4)
- De använder lite olika beteckningar bara» (4)
- När man haft Behrens och sen har Kumlin så saknar man lite Bernhards struktur på föreläsningarna. T.ex. skrev han varje gång om det var en definition eller sats, vilket inte Kumlin alltid gjorde. Dessutom var Bernhard lite bättre på att planera vad han skulle skriva, och gå igenom det han hade tänkt. Däremot så vågade man fråga Kumlin mer än Behrens om olika matematiska saker.» (4)
- Inga kunskapsgap, men helt olika typer av föreläsare.» (5 (Mycket bra))
- Det är väl snarare omställningen mellan olika föreläsare som ställer till det. De hade lite olika system.» (5 (Mycket bra))
- det har jag inte upplevt.» (5 (Mycket bra))
- Båda lärarna bra! Dock var det jätteskönt att ha en lärare som inte bröt när han pratade! » (5 (Mycket bra))
- Inte märkt några kunskapsluckor» (5 (Mycket bra))
- har inte noterat något direkt kunskapsglapp. Dock så har ju jag inte varit på så många föreläsningar utan snarare studerat hemma, så mitt svar gäller kanske snarare litteraturen än föreläsarna.» (5 (Mycket bra))
- Det fanns inga riktiga kunskapsgap... Och det som saknades fixade kumlin.» (5 (Mycket bra))
- Inga kunskapsgap som jag märkte av. Visst saknar man Behrens mysyga stämma och anlete, men Kumlin är inte så pjåkig han heller. » (5 (Mycket bra))

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

77 svarande

Ja»67 91%
Nej»6 8%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.08

- La upp gamla tentor på kurshemsidan för sent. » (Nej)
- Hade gärna sett fler bevis på kurshemsida, är ibland svårt att hitta de som vi förväntas kunna samt att dessa inte ser likadana ut alla ggr som visats på lektionerna.» (Nej)
- planeringen på hemsidan kunde varit utförligare» (Nej)
- som alltid! dåliga hemsidor» (Nej)
- Jag tyckte det saknades många uppgifter om likformig och punktvis konvergens.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mathematica-labbarna!»
- Kursen bra, tycker att den skall fortsätta som den är i nuläget.»
- Att kunna få bonuspoäng till tenta eftersom det minskar tentastressen något»
- Innehållet»
- Bra datorlaborationer - de bör bevaras.»
- Absolut hemsidan. Mycket informativ.»
- Peter och böckerna.. »
- Peter, jag tycker om Peter.»
- Tempot på föreläsningarna var bra.»
- Bra tentor, föreläsningarna,storgruppsövningarna»
- Räknestugorna»
- Det mesta var faktiskt ganska OK.»
- Många gamla tentor samt, listan på vilka bevis mm som kunde komma på tentan.»
- Peter Kumlin! Lugn och rolig föreläsare som för det allra mesta förklarar på ett tydligt sätt.»
- Tempo, innehåll, kumlin bra»
- Både kurslitteraturen och kumlin.»
- Förklarningarna till momenten, de tyckte jag var bra.»
- Storgruppsövningarna.»
- introduktionen till matemathica»
- Många exempel på tal.»
- Kursen innehåll!»
- Kumlin»
- »
- Många demonstrationer av exempel med flera steg utförligt redogjorda.»
- Mycket tentor med lösningar fanns att tillgå, dessutom löstes många exempel på lektionerna, BRA»
- Matematiken. Storgruppsövningarna, föreläsningarna, och den gula boken.»
- Kumlin som lärare, han var mycket duglig på att förklara. Dessutom mycket rolig.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är egentligen inte så mycket som behöver ändras när det gäller denna kurs. »
- fler räknestugor!»
- en dugga efter halva läsperioden hade varit bra. »
- Håll planeringen. Fler räknestugor, eller möjlighet att ställa frågor på övningarna.»
- Kursen bra, tycker att den skall fortsätta som den är i nuläget.»
- En dugga hade vart bra.»
- Bättre räkneövningsledare som kan större del av kursen på rak arm»
- Färre exempel från boken när Kumlin visar hur typuppgifter löses. Om de står i boken kan man ändå hitta dem där, det vore bättre med andra exempel, sådana ej tagna från boken.»
- Se fråga 5»
- Det borde läggas till en dugga.»
- Gärna kurslitteraturen (ELW). Jag gillar att den är kortfattad, men det finns alldeles för få exempel.»
- Inga datorlabbar»
- En dugga i mitten av läsperioden vore bra! »
- Jag har fått intrycket att den här kursen skulle vara lättare än den inledande. Nu efter tycker jag precis tvärtom. Jag tycker att man ska betona den här kursen lite mer. Berhnard kör på väldigt hårt i början och då förstår man att det är svårt. Jag tycker Peter kan tuffa till sig lite! »
- lite mer förklaringar till vissa grejer kanske. alltså, mer bakgrund till vissa saker vi gör. betrakta vissa av oss lite mer som "dummies" haha. så vissa saker kan upprepas.»
- Föreläsaren borde texta på tavlan och inte skriva i skrivstil.»
- Att föreläsaren ska börja texta.»
- Att föredra vore om Kumlin kunde försöka skriva tydligare. En mycket bra lärare på andra sätt men det är väldigt svårt att se vad som skrivs ibland när man inte sitter på främsta raden. Även fler som haft samma bekymmer.»
- Mer tid på räknestugorna till att räkna själv och föreläsningsraster som inte drar ut på tiden.»
- mer räknestugor, dugga.»
- En dugga!»
- Bättre information om när det finns möjlighet att ställa frågor så inte föreläsningarna blir lidande.»
- Innehållsförteckning i ELW, om det är möjligt. En dugga vore bra. Kanske lägga en föreläsning i veckan på eftermiddagen istället för på morgonen?»
- Byt ut ELW boken, mer förståelse inlärning, "hur man ska tänka" föreläsning, istället för allt det strikta matematiska rapparkaljan. även om den behövs också.»
- Det var lite rörigt med tre olika läroböcker, samt två kompletterande textmaterial. Om det går att minska antalet olika läromedel så vore det bra.»
- dugga vore fint»
- Dugga!»
- Mer pondus hos Peter. När rasten är slut ska folk sitta ner och hålla käften, och läraren ska börja föreläsa. Jag blev ordentligt trött på att sitta (minst 15 min/dag) och vänta på att lektionen ska börja. Folk stod och tjatade med varandra och Peter hade miniföreläsning för 3-4 personer framme vid tavlan. Tycker det är förjävligt att det kan vara så. Mer pondus som sagt. »
- Lite bättre tidsplanering kanske så man hinner se klart ett bevis på samma föreläsning utan att dra över för mycket»
- Peters oförmåga att börja i tid. Vi skall ha en kvarts rast, och det är inte bara vilken kvart som helst. (den är viktig ur ett lärandeperspektiv osv.) Peter borde bli mycket bättre på att få bort de som ställer frågor när rasten är över. Flera gånger noterade jag att de där framme fick en privatlektion i något jag gärna hade sett honom gå igenom för alla.»
- Det är lite blandat fokus i kursen, man skulle till exempel kunna lägga mer tid på viktiga saker som weistrass osv och lämna det vi gör från flervariabelkursen till flervariabeln i nästa läsperiod.»
- lösningar och dylikt bör datoriseras eller skrivas av någon med läslig handstil, no offense kumlin.»
- Kanske lite mer tempo i vissa fall. Fast ibland är det bra att det inte går så fort, man hinner med att tänka under föreläsningen.»
- Handstilen»
- Enklare tenta»
- Föreläsaren bör planera sin lektionstid mer optimalt och inte stå så mycket i vägen när åhörarna antecknar. Dessutom kan ytterligare uppmärksamhet riktas mot bevisen i slutet av kursen, då dessa framstod som mycket intressanta, och deriveringsoperatorn, vilken utgjorde kursens höjdpunkt.»
- En dugga»
- Vissa exempel på föreläsningarna gick vi igenom flera gånger, och många exempel togs direkt från boken. Skulle varit bättre om man haft lite olika exempel att studera och jämföra.»

20. Övriga kommentarer

- Bra tenta! Även om det inte gick supernajs.»
- Mycket intressant och överlag bra kurs.»
- :)»
- Nu efteråt är det svårt att förstå hur man kunde klara gränsvärdesberäkningar innan man kände till Taylorutvecklingar. Mycket användbart!»
- Bra kurs, men lite ostrukturerat. tex med tider vi börjar och slutar, men även vissa saker vi gick igenom.»
- Jag tycker att kursen har varit riktigt givande!»
- kumlins handstil kunde varit tydligare.»
- Kursen var intressant!»
- Påminner lite om "loket"»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från