ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret matematik delkurs B (2009), LMA163

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-15 - 2010-01-18
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

43 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Varken eller»2 4%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»23 53%

Genomsnitt: 4.44

Fördelat på olika grupper:

Grupp 1-5: (26 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 3%
Ganska bra11 42%
Mycket bra14 53%

Genomsnitt: 4.5

- Har tyvärr haft mycket utanför skolan den här läsperioden, vilket kommer återspeglas i mitt tentaresultat.. men det är inte riktigt rättvist att jag bedömer föreläsningarna i o m min frånvaro.» (Varken eller)
- det går lite för fort, det verkar som vi antas ha läst detta innan och kan det från innan. en hel del lektionstid har försvunnit pga sena ankomster» (Ganska bra)
- Johnny pwnar» (Ganska bra)
- Jonny briljerar.» (Mycket bra)

Grupp 6-10: (17 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 5%
Varken eller1 5%
Ganska bra6 35%
Mycket bra9 52%

Genomsnitt: 4.35

- Jag har svårt att hänga med på Håkans lektioner, då det känns som han tar för givet att vi redan kan detta.» (Ganska dåligt)
- uppgifterna är bra förklarade men det kunde gått snabbare» (Varken eller)
- Men sen när tentan kommer undrar man om man har missat halva kursen?! » (Ganska bra)
- Håkan Blomqvist är sjukt bra som föreläsare.» (Mycket bra)
- Håkan är en av de bästa föreläsarna jag någonsin haft!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

43 svarande

Totalt:

0-20%»1 2%
20-40%»0 0%
40-60%»1 2%
60-80%»2 4%
80-100%»39 90%

Genomsnitt: 4.81

Fördelat på olika grupper:

Grupp 1-5: (25 st)
0-20%1 4%
20-40%0 0%
40-60%0 0%
60-80%2 8%
80-100%22 88%

Genomsnitt: 4.76

Grupp 6-10: (18 st)
0-20%0 0%
20-40%0 0%
40-60%1 5%
60-80%0 0%
80-100%17 94%

Genomsnitt: 4.88

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Missade en föreläsning pga resa.»
- Mycket runtomkring skolan. Jobb och privata anledningar, förkylning.»
- sjukdom»
- Det berodde på att jag hade varit på Jonnys föreläsningar och ville inte ha samma igen.»
- sjukdom»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

43 svarande

För lite övningar»10 23%
Väl avvägt»31 72%
För många övningar»2 4%

Genomsnitt: 1.81

- Ångrar att jag har missat så många föreläsningstillfällen men övningarna känns överflödiga (för mig). Det finns många som uppskattar dem.» (För många övningar)

5. Hur har övningarna fungerat?*

43 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»34 79%
Mycket bra»7 16%

Genomsnitt: 3.09

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 8%
Ganska bra8 66%
Mycket bra3 25%

Genomsnitt: 3.16

- ibland är det svårt att få hjälp när det är många, och ljudnivån är lite för hög» (Ganska bra)

grupp 2: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra4 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

- Har ofta föredragit egen studiegrupp framför övning - men kan inte säga något ont om övningarna!» (Ganska bra)
- John äger» (Ganska bra)

grupp 3: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 66%
Mycket bra1 33%

Genomsnitt: 3.33

grupp 4: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra4 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

- Är det något du verkligen inte förstått så borde övningarna vara stället att få hjälp på, men för närvarande så är det bättre att fråga andra gruppmedlemmar (även om förståelsen då tar längre tid och inte blir lika bra)» (Ganska bra)

grupp 5: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

grupp 6: (3 st)
Mycket dåligt1 33%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 66%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Vår övningsledare var borta under en 20minutersperiod varje övning för att hon tyckte att det var dags för rast. Då detta är elevernas chans att ställa frågor tycker jag att hon borde ha varit närvarande under hela tiden, och att varje elev skulle få ansvara för att själv ta rast när det passade.» (Ganska bra)

grupp 7: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 60%
Mycket bra2 40%

Genomsnitt: 3.4

grupp 8: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

- Båda övningsledarna vi hade var unga och hade inte den pedagogiska erfarenhet äldre lärare ofta har, vilket inte var bra.» (Ganska bra)
- vi hade en bra och en dålig lärare» (Ganska bra)

grupp 9: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

grupp 10: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 75%
Mycket bra1 25%

Genomsnitt: 3.25

- jag har inte varit på många övningar då jag valt att studera på egen hand.» (Ganska bra)

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många övningar var du på?

43 svarande

0%»3 6%
25%»9 20%
50%»5 11%
75%»11 25%
100%»15 34%

Genomsnitt: 3.6

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

43 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»12 27%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»20 46%
För lite tid för eget arbete.»2 4%
För lite tid till att ställa frågor.»14 32%

- I stort sett inga genomgång vilket passar mig bra» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Varför inte lite mer tavelgenomgång - det måste väl vara bra för övningsledarna också att öva upp sin pedagogik!» (För lite tavelgenomgång.)
- Jag bara svarade, har inte varit där. men det var en obligatorisk fråga... konstigt nog.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
17 39%
24 55%
5 (För hög)»2 4%

Genomsnitt: 3.65

- vissa veckor var det väldigt mycket matteuppgifter som skulle göras» (3)
- Men hade man vart mer förberedd på tentan hade det känts bättre» (4)
- en svår kurs då det är mycket att man måste förstå steg 1 innan man kan förstå steg 2. till skillnad från andra kurser.» (4)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

43 svarande

Högst 5 timmar»11 25%
6 - 10 timmar»11 25%
11 - 15 timmar»12 27%
16 - 20 timmar»4 9%
Minst 21 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.55

- Eventuellt 11-15, inte säker.» ( 6 - 10 timmar)
- Sitter och läser och pluggar mycket på johanneberg utanför lektionstid.» (16 - 20 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 6%
Varken eller»6 13%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»15 34%

Genomsnitt: 4

- Har nu upptäckt smidigheten i att använda Håkans bok. Fantastiskt!» (Ganska stor)
- Eftersom jag pluggat själv har det varit till stor hjälp men den är ganska svår förstådd med många komplicerade steg.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Varken eller»5 11%
Ganska bra»20 46%
Mycket bra»16 37%

Genomsnitt: 4.16

- Matematikens var svår att hitta.» (Varken eller)
- Hade gärna haft fler övningstentor, MED facit» (Ganska bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Varken eller»4 9%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»26 60%

Genomsnitt: 4.46

- Studerar ofta med en lite grupp lika hängivna studenter som jag själv och det känns väldigt skönt.» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»3 6%
Ganska bra»19 44%
Mycket bra»21 48%

Genomsnitt: 4.41

- Jag tyckte den va jättebra fram till tentan. Trodde att de vi hade haft på föresläsningarna skulle komma, men kändes som grupp 6-12 gått fram med ett saktar tempo, så nör man ´,sitter på tentan och har vart förberedd, får man en shock. de kom uppgifter som vi aldrig hade sett förr. Bara för man går i den sämre gruppen ska man vara minst lika förberedd för provet!!» (Ganska bra)
- Dé känns brao.» (Mycket bra)

14. Hur har läxhjälpen fungerat?*

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»3 6%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»2 4%
Har ej deltagit»31 72%

Genomsnitt: 5.41

- har bara varit på någon men det verkar inte som hjälpen är så säkra på det man frågar» (Varken eller)
- När man väl är där saknar man saker att fråga ,) Det är ett jättebra initiativ, synd att när det är mycket folk så babblas det mycket, och när det är lite folk så sitter man där och skäms för att inte fler studenter tacksamt dök upp.» (Ganska bra)
- Funkar bra, lite synd att de är så sent på dagen, slutar man tidigt o har pluggat hela dagen är det inte alltid man orkar vara kvar till sju, även om man vill. Hade varit mer effektivt att ha den direkt, eller en stund efter sista lektionen för dagen.» (Ganska bra)
- Ett av de bästa ställena att få hjälp på, mycket mer hjälpsamma och förstående än de på övningstillfällena.» (Mycket bra)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkan Blomqvist!»
- jonny lindström»
- Håkan»
- Håkan!»
- Tyckte det hela fungerade bra så ser ingen anledning att ändra någonting»
- Jonny och kurslitteraturen!»
- Johnny»
- Läxhjälp, övningstillfällen är mycket givande.»
- Jonny och böckerna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ibland gick det lite för långsamt jag tror vi kunde ha hunnit med lite mer exempel.»
- kanske någon litet test efter halva kursen eftersom det är så mycket nytt och ganska svårt, kanske med bonuspoäng»
- att ha två olika lärare tror jag inte är bra! För satsar man på 5 i matte, går det tydligen inte att gå i den sämre gruppen. Jag tycker man ska ha lika stor chans att kunna få bra då! Så att ha en lärare som går saktare fram fungerar inte!»
- Säg till studenterna att de ska ge fan i att packa ihop sina väskor 5 min innan föreläsningen är slut, när Jonny fortfarande pratar. Havet av prassel fullkomligt DRÄNKER det han säger - svinjobbigt för de som vill lyssna på vad som kommer härnäst och vilka delar som är viktiga!!»
- Lite fler övningar. Mer repetitionstid.»
- Övningstillfällena borde vara ännu mer anpassade för att ge förståelse, ofta hinner du bara skriva av det som sägs på föreläsningar, och då borde bättre hjälp till förståelse finnas på övningstillfällen. SI-möten borde finnas även för 1-5. Även om det inte behövs en per grupp så kanske 2 eller 3? De skulle vara fulla, då ambitionen ÄR högre i 1-5 (pluggar även med 6-12) och vi använder alla verktyg vi kan få. Det är inte bara högre begåvning som placerar folk i 1-5 och därför bör SI-möten finnas även för oss.»
- vet ej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från