ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VSM171 CAD och programmeringsteknik V1 ht09, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-25
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Förkunskaper

Kurserna kräver inga förkunskaper, men för att anpassa tempo och fokus är det bra att få en uppfattning om hur förkunskaperna ser ut.

1. Har kursen ställt för höga krav i att hantera Windows-systemet?

Map filhantering, katalogstruktur, zip-filer etc.

59 svarande

Ja»3 5%
Nej»56 94%

Genomsnitt: 1.94

- Kurserna kräver förkunskaper för att hinna med, annars får man ta hjälp av andra som redan har kunskapen» (Ja)

2. Har kursen ställt för höga krav i matematik och fysik?

T.ex räta linjens ekv, medelvärde och standardavvikelse, spänning etc.

60 svarande

Ja»5 8%
Nej»55 91%

Genomsnitt: 1.91

- Snarare Nja! På Matlabprovet t.ex. var linjär interpolation med, något som vi gick igenom långt senare i matten! INGEN visste vad det var! (Förutom den lilla info som fanns i boken) Annars var det bra!» (Ja)
- Ingen har någon aning om hur man bygger ett hus ändå förutsätter ni att man har kunskapn om hur ett hus ska byggas!» (Ja)
- vissa formler var okända för mig men då stod de nedskrivna.» (Nej)

3. CAD/BIM: Har du erfarenhet av CAD/BIM-system från tidigare?

60 svarande

Ja»19 31%
Nej»41 68%

Genomsnitt: 1.68

- Autocad» (Ja)
- Cad men inte BIM, Har jobbat både med Autodesk inventor och Solidworks tidigare» (Ja)
- enklare program som sketchup, men även lite solidworks, pro engineer och catia v5 endast för skoj skull.» (Ja)
- Catia V5» (Ja)
- Har arbetat i Solid Edge v.18, ett CAD-program.» (Ja)
- Solidworks i gymnasiet» (Ja)

4. Progr: Har du erfarenhet av programmering från tidigare?

60 svarande

Ja»20 33%
Nej»40 66%

Genomsnitt: 1.66

- C++, fluidsim» (Ja)
- visual basic och java. valde att läsa dessa kurser på gymnasiet.» (Ja)
- C++» (Ja)
- Nej inte alls, därför var det riktigt tufft i början. Ett helt nytt sätt att tänka.» (Nej)


Undervisning

5. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

60 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»12 20%
Ganska stor»31 51%
Mycket stor»10 16%

Genomsnitt: 2.73

- Föreläsningarna handlade oftast inte om relevanta saker. Övningarna gick i princip igenom inlämningsuppgiften steg för steg.När tiden sedan tog slut blev vi lämnade och fick själva komma på hur man skulle göra resten av uppgiften och lära sig verktygen.» (Mycket liten)
- Har jobbat som cadritare i 2år, så det mesta kändes bekant även om alla knappar satt och fungerade lite annorlunda än vad jag är van vid. » (Mycket liten)
- Kunde vara mer genomgång av hur man använder olika funktioner av programmet i stället för att visa att det finns häftiga funktioner som vi inte kommer att använda oss av i kursen.» (Mycket liten)
- Det som sades på föreläsningarna var nyttigt men man lärde sig mest under övningarna.» (Mycket liten)
- jag lär mig mest genom att sitta själv med det. samt att genomgångarna var på en sån basic nivå att det inte var roligt. » (Ganska liten)
- Undervisningsformen på datorövningarna fungerar inte» (Ganska liten)
- föreläsningarna kunde ha utnyttjas mycket bättre för att förbereda inför vad som skulle göras i CAD.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig avsevärt mycket mer på övningarna än på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Övningarna jättebra, men föreläsningarna har i hög grad känts orelevanta. Då de sällan har varit till hjälp för arbetet. Det är intressant att veta vad BIM kan användas till, men det var för mycket av det. Föreläsn om skissning gav ingenting.» (Ganska stor)
- Genomgångarna var bra sett till innehållet, men för mycket tid gick åt till att hjälpa enskilda grupper.» (Ganska stor)
- Skippade föreläsningarna i och med mina stora förkunskaper i ämnet.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav inte så mycket, men övningarna gav desto mer » (Ganska stor)
- Förläsningarna kändes mer som inspiration än att man lärde sig knep för att klara av uppgifterna. Jag tror det är därför många tillslut inte kom på föreläsningarna. Jag hann inte ställa alla frågor jag hade under datorövningarna. Vet att en del elever gick på båda passen under veckorna, det kan också förklara varför det var så trångt i datasalarna.» (Ganska stor)
- Bra att man går igenom grunder vida dator tillsammans! För tidigt med inlämningsuppgift, eftersom att betyg sattes bara på dessa!» (Ganska stor)
- Främst datorövningar.» (Mycket stor)

6. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

60 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»17 28%
Ganska stor»22 36%
Mycket stor»14 23%

Genomsnitt: 2.71

- Jag tycker inte föreläsningar och övningar varit speciellt givande. Mest lärde jag mig från boken. Även om jag aldrig programmerat i matlab tidigare så har jag gjort det i andra program och jag hade redan själva programmeringstänkandet och gamla erfarenheter jag kunde dra nytta av.» (Mycket liten)
- Tycker att det var lite undermåliga genomgångar. Hade varit bra med lite högre tempo och genomgång av fler kommandon på genomgångarna.» (Mycket liten)
- Att arbeta två två leder oftast till att en lär sig mer, man sitter inte och fokuserar sj.» (Ganska liten)
- Förstod väldigt lite från föreläsningarna. Övningarna fick mig att förstå bättre.» (Ganska liten)
- jag lär mig mest genom att sitta själv med det. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav mig inte mycket, fick ut mest av att göra övningarna själv.» (Ganska stor)
- Bättre upplägg på matlab än på cad.» (Ganska stor)
- Skippade större delen av föreläsningarna likso´,m föregående fråga.» (Ganska stor)
- Mest under datorövningarna.» (Ganska stor)
- Hade aldrig klarat det annars» (Mycket stor)
- Främst datorövningarna.» (Mycket stor)

7. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»33 55%
Ganska liten»18 30%
Ganska stor»7 11%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.59

- Konstigt att man fick köpa CAD-material, häftet direkt av lärarna.» (?)
- köpte inte den» (Mycket liten)
- Rena bluffen. 300 i sjön» (Mycket liten)
- Köpte "kursboken" men den var inte till någon nytta alls. Helt onödigt köp för den uppgift som skulle lämnas inte, men kanske kan vara bra i framtiden? hoppas det för den var dyr.» (Mycket liten)
- värdelös bok.» (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Använde mig inte av någon bok.» (Mycket liten)
- Svårt att använda sig av den boken/kompendiet vi köpte. Försöka använda mig av den, men hittade aldrig det jag sökte.» (Ganska liten)
- Hade en kort intro film men i övrigt har jag inte använt mig av något annat.» (Ganska liten)

8. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»17 28%
Mycket stor»34 56%

Genomsnitt: 3.36

- köpte inte den» (Mycket liten)
- Bra bok.» (Ganska stor)
- mycket bra bok.» (Mycket stor)
- Det var härifrån jag lärde mig all programmering med detta program.» (Mycket stor)
- Mkt bra bok! Får testa sig själv och lärasig i eget tempo» (Mycket stor)

9. CAD/BIM: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i ? (mestadels)

60 svarande

Torsdagar VÖ23 (Stefano och Caroline)»22 36%
Torsdagar VÖ33 (Malin och Maja)»13 21%
Tisdagar VÖ23 (Stefano och Caroline)»19 31%
Tisdagar VÖ33 (Malin och Maja)»6 10%

Genomsnitt: 2.15

- Övningarna har fungerat bra.» (Torsdagar VÖ33 (Malin och Maja))
- Dåligt planerade övningar, kändes hopplockat dagen innan.» (Tisdagar VÖ23 (Stefano och Caroline))
- Det fungerade dåligt. Skulle vara betydligt bättre för inlärningen om de gemensamma genomgångarna fanns på film, som inför den allra första uppgiften. Omöjligt att komma ihåg i efterhand vad man egentligen hade gjort.» (Tisdagar VÖ23 (Stefano och Caroline))
- inte säker på dag men i VÖ33 hade jag mina övningar.» (Tisdagar VÖ33 (Malin och Maja))

10. Progr: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i? (mestadels)

58 svarande

Torsdagar VÖ23 (Filip N)»22 37%
Torsdagar VÖ33 (Mats A)»12 20%
Måndagar VÖ23 (Erik L)»10 17%
Måndagar VÖ33 (Rebecka B)»14 24%

Genomsnitt: 2.27

- kommer jag ej ihåg» (?)
- Han var bra. Den långe smale alltså.» (Torsdagar VÖ23 (Filip N))
- Jag tyckte Filip var väldigt bra. Jag upplevde att han hjälpte oss lite på traven för att själva komma fram till lösningen på de problem som vi hade.» (Torsdagar VÖ23 (Filip N))
- Erik var grymt bra!» (Måndagar VÖ23 (Erik L))
- Erik var en väldigt bra lärare.» (Måndagar VÖ23 (Erik L))
- bra!» (Måndagar VÖ33 (Rebecka B))
- Väldigt bra. Förklarade bra när man behövde hjälp.» (Måndagar VÖ33 (Rebecka B))


Målsättningar och färdigheter

11. CAD/BIM: Hur begripliga är kursdelens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 30%
Målen är svåra att förstå»14 23%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 16%

Genomsnitt: 2.33

- Vet inte vart målen finns eller hur man kan få tag på dem. Jag har heller inget minne av att lektorerna gått igenom dem. Skulle vara trevligt att få se dem i början av kursen och dessutom få en kopia på dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Eller egentligen är målen ganska tydliga men tycker inte dom har levts upp till från lärarsidan. Har varit varierande rättning på olika gruppers uppgifter. Saker som har visats på övning har även visat sig vara fel under rättningen. Har sagts olika saker till de två olika övningsgrupperna.» (Målen är svåra att förstå)
- Tycker målen är väldigt flummiga, tex Betyg 4: Fullgjord övningsuppgift kompletterad med utbyggnad samt ritning av god kvalitet. Står ingenstans vad som krävs för att ritningen ska vara av god kvalitet» (Målen är svåra att förstå)
- Men betygslista på hur man satte betyg/bedömde, på den allt för tidiga inlämningsuppgiften, kunde delats ut!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

12. CAD/BIM: Har du använt Revit på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

60 svarande

Ja»7 11%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»27 45%
Nej»26 43%

Genomsnitt: 2.31

- Vi gjorde en modell för pepparkakshus till pepparkakshusbyggartävlingen.» (Ja)
- I pepparkakshustävlingen.» (Ja)
- Arbetat med AutoCad mest» (Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden)
- Finns bättre program» (Nej)
- Har inte lärt mig tillräckligt i kursen för att kunna använda programmet på detta sätt.» (Nej)

13. CAD/BIM: Tycker du att skissövningen ligger rätt i kursen?

60 svarande

Ja»45 75%
Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.»15 25%

Genomsnitt: 1.25

- Fast inte om den kommer i vägen för CAD/BIM» (Ja)
- varför är den med? behövs den verkligen? » (Ja)
- Tycker inte skissövningen gav något. Ritat i skala har vi väl alla gjort någon gång tidigare?» (Ja)
- Känns som en undanglömd del som jag anser vara viktig och således bör ta mer plats!» (Ja)
- Spelar inte så stor roll. Det vi behöver är kunskap om hur man byggar! varför har man kantbalk. hur ser en innervägg ut och så vidare.» (Ja)
- Det för att jag fått en känsla och en större förståelse för vad jag gjorde efter att jag suttit med fabriken och datorn och där kunde titta på det i 3D. Det blev mer greppbart och mer lättförstått på så sätt.» (Ja)
- Mycket av det man fick tydliga direktiv om att tänka på för ritningar hade varit hjälpsamt att veta tidigare.» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)
- Tycker att skissövningen ska ligga innan den stora inämningsuppgiften.» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)
- Jag skulle klara mig utan den överhuvudtaget.» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)
- Mkt tidigare, det är en grund för hur en ritning senare kmr att se ut. Där fick man baskunskaper, dock när kursen i princip redan var slut!» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)
- Borde vara det första man gör. Genom att skissa en ritning lär man sig även att förstå en ritning bättre inför inlämningsuppgiferna. » (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)

14. Progr: Hur begripliga är kursdelens mål?

Kursmålen finns specificerade i dokumenten Målsättning_övn_XX.pdf

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 30%
Målen är svåra att förstå»6 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 40%

Genomsnitt: 2.7

- En av lektorerna visade återkommande målen på föreläsningar och man visste vad som krävdes av en.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

15. Motsvarade Matlab-tentan kursdelens målsättningar dvs examinerades du mot målen?

60 svarande

Inte alls»0 0%
I någon mån»6 10%
I huvudsak»27 45%
I hög grad»15 25%
Vet ej, har ej läst målen.»12 20%

Genomsnitt: 3.55

- Vi hade inte alls gått igenom interpolation. Ingen hade ens nämnt att det fanns något som kallades så.» (I huvudsak)
- tycker dock att det var dåligt att saker vi aldrig gått igenom kom på tentan.» (I huvudsak)
- Under tentan var första gången jag satt ensam och löste uppgifter i matlab, det kändes ovant. » (I huvudsak)
- Interpol - uppgiften tycker jag var alldeles för svår.» (I huvudsak)
- Men för vissa behövdes mer tid för att lära sig sj, vilket resulterade i mkt stress och ångest» (I huvudsak)

16. Progr: Bör det finnas ytterligare en inlämningsuppgift?

Inlämningsuppgifternas syftar att ge träning i att arbeta med lite mer realistiska problemställningar och ge träning i problemlösningsprocessen (där just att definera problemet är en viktig del), samt att ge utrymme för feedback från lärare. I praktiken hamnar man dock i en situation där inlämningsuppgifterna görs på bekostnad av annan träning, t.ex att göra övningar i kursboken enligt principen "Earliest Deadline First".

60 svarande

Ja»8 13%
Nej»52 86%

Genomsnitt: 1.86

- Ja - det är bra att få så mycket övning som möjligt innan tenta och att man mer eller mindre blir tvingad till att jobba med programmeringen på plats i skolan. Men i så fall måste det även ges tidsutrymme till ytterligare en inlämningsuppgift.» (Ja)
- det borde kanske vara mer självständiga uppgifter. mer problemlösning mindre bara följa pappret. » (Nej)
- men gärna inlämning ist. för tentamen» (Nej)
- eventuellt om man skippar tentan helt och har en slutlig inlämning istället, men inte fler inlämningar annars.» (Nej)
- Det var fullt upp med de båda vi hade. Inte mycket tid till annan övning. » (Nej)
- Men de borde vara betygsatta så att allt inte hänger på tentan.» (Nej)
- Lagom antal och lagom storlek» (Nej)
- Inlämningsuppgifterna kunde bestå i flera mindre problem istället för ett stort problem att lösa.» (Nej)
- Jag tyckte antalet var bra. Det just för att jag tyckte det var bra att även hinna med att göra, om inte många så, några övningar från kursboken.» (Nej)

17. Progr: Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment såsom laborationen i envariabelanalysen är ej "eget intiativ".

60 svarande

Ja»11 18%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»28 46%
Nej»21 35%

Genomsnitt: 2.16

- Finns bättre program» (Nej)
- Men upptäckt sj att när man studerar programmet finns väldigt mkt för de flesta!» (Nej)


Sammanfattande frågor

18. CAD/BIM: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»11 18%
Godkänt»25 41%
Gott»15 25%
Mycket gott»8 13%

Genomsnitt: 3.3

- Faller på betygssättningen. Framstod som att alla skulle få 5a sen dömer dom jättehårt.» (Dåligt)
- Det som räddar kursen är att jag gillar CAD.» (Dåligt)
- Väldigt rörigt med vad man skulle göra på inlämningsuppgiften. Olika besked från olika lärare. Fanns ingen tid att arbeta själv på schemalagd tid, utan det var genomgång hela tiden. Av egen erfarenhet så tycker jag att man lär sig mycket bättre om man får sitta och rita själv och sen fråga om man fastnar på något ställe. Som det var nu fanns det ingen att fråga eftersom det enda självständiga jobbet gjordes utanför lektionstid, detta gjorde att allt tog dubbelt så lång tid som det skulle kunnat ta. » (Dåligt)
- Det är ett program som jag skulle vilja kunna väldigt mycket om. Tyvärr lärde jag mig inte alls så mycket som jag ville trots 5:a betyg!» (Dåligt)
- svårt att fatta varför vi använde både revit arch och revit struc. Vi lärde oss för lite för att det skulle vara till någon nytta. Rörigt. Var för kort tid mellan att det började till inlämning. Efter de första två övningarna hade vi fortfarande inte kommit så långt att vi kunde jobba på egen hand. Det resulterade i att vi var tvungna att göra näst intill hela inlämningen på 1 dygn. Man struntade i kvaliteten och gav upp. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Skulle vara bra att få en tydligare genom gång om hur man läser ritningar i början i kursen. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Inlämningsuppgiften blev konstig. Det var svårt att förstå vad som väntades av än. Det går inte att veta allt som man var tvungen att tänka på när man inte har någon erfarenhet alls av sådant. Det hade hjälpt om vi hade haft en föreläsning om hur man läser ritningar och hur de sakll se ut. Vi hade en föreläsning som skulle likna något sådant.... Malin sa att man får ta eget intiativ och kolla på internet för att ta reda på sådana saker om man vill det. Men detta är en kurs på halvfart och inlämningsuppgiften krävde så mycket självständigt arbete i sig att det hade varit ommöjligt att hinna med de andra kurserna. Jag blev väldigt förvånad när jag fick tillbaka uppgiften och såg alla fel jag hade gjort som jag inte hade någon ANING om att man skulle tänka på.... Om jag hade vetat vad som det läggs vikt på så hade jag kunnat få bättre resultat.» (Godkänt)
- Det var en rolig kurs men betygskriterierna för den stora inl. uppgiften var förvirrande och jag tror att flera missuppfattade dem. det känndes som om planeringen var dålig. » (Godkänt)
- Undervisningen var lärorik» (Godkänt)
- Otroligt roligt ämne men tycker att administrationen kunde varit bättre.» (Gott)
- Jag kände att det ibland kunde bli ont om tid att arbete på lektionstid. Detta var synd då jag kände att jag behövde få vägledning ibland när detta inte var möjligt. » (Gott)
- Skulle velat ha mer CAD än programmering dock, för kort tid» (Mycket gott)

19. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 6%
Godkänt»18 30%
Gott»26 43%
Mycket gott»11 18%

Genomsnitt: 3.7

- Föreläsningar och övningar kompletterade varandra. Inlämningsuppgiterna var lagom svåra. Hade kanske varit bra med några mer föreläsningar för det är ganska svårt att greppa vissa saker då det känns gansga abstrakt med programmering på något sätt.... Men det kanske är svårt att få plats med fler föreläsningar om kursen är på havfart.» (Gott)
- Datorövningarna var jättebra. Jag kände dock att föreläsningarna tyvärr inte gav mig så mycket. JAg vet inte riktigt vad det berodde på.» (Gott)

20. CAD/BIM: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alle»
- Skissövningen»
- Steg-för-steg-videon Upplägget rent generellt»
- skissövningen»
- Bra med inlämningsuppgift istället för tenta»
- Samma typ av inlämningsuppgift.»
- skissövning samt inlämningsuppgift ist. för tenta»
- allt»
- fortsätt med Revit»
- Den första övningen, med filmen, vilken gav en god överblick i programmet»
- strukturen på lektioner»
- Att man får se möjligheterna med BIM.»
- Tycker kursdelen innehöll det som den borde innehålla. »
- Examineringssättet.»
- Svårighetsgraden på uppgifterna var perfekt. Man fick en rejäl utmaning, samtidigt kändes det aldrig omöjligt svårt.»
- Handledda lektioner»
- Jättebra inledning, när man fick titta på en film och samtidigt rita ett hus.»
- De långa övningstillfällena.»
- Den första introduktionen till revit, filmen som vi följde och fick göra samma sak som! Väldigt lärorik!»
- Videon man fick se första gången, där det beskrevs hur man skulle använda programmet. »
- Hade varit bra med en lite längre eller tydligare kurs. Kanske en inlämningsuppgift till så man fick lära sig mer.»
- Utlärning vi lektionstid»
- Övningstimmarna i datasalen, att lära sig genom att se och sedan göra själv. Skissövningen.»

21. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Allt! Jättebra kurs, tydligt och perfekt nivå!»
- Allt.»
- Jag tycker att det i helhet är en bra kurs.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Datorövningarna, de var lagom många och bra!»
- Mängden övningstillfällen och examinationen.»
- allt»
- Boken och inlämningsuppgifterna»
- strukturen på lektioner»
- De praktiska övningarna.»
- Bra övningsuppgifter som visade vad man kunde.»
- Examineringssättet.»
- Det funkade mycket bra på övningstillfällena. Bra handledare m.m.»
- Allt»
- De långa övningstillfällena.»
- Övningstillfällena! Jag lärde mig jättemycket vid dessa tillfällen. Inlämningsuppgifterna var även väldigt bra.»
- Datorövningarna»
- boken»
- Datorövningarna!»

22. CAD/BIM: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Gör det till en större kurs eller ta bort det helt. Inga mesiga kompromisser»
- Klarare besked om vad som gäller för den betyggrundande uppgiften.»
- Fler övningar istället för föreläsningar. Tydligare information om vad som förväntas och vad som ska göras i industrihallsuppgiften. Det var väldigt(!) otydligt.»
- Göra föreläsningarna mer relevanta till vad man gör på övningarna, ha mer "prova själv" tid på övningarna. Inte lägga inlämmningen till inlämmningsuppgift2 dagen efter sista övningen, då övningsledaren gick igenom det sista.»
- Mycket mer tid till eget arbete under övningar så att man kan ställa frågor. Fanns inte en minuts frågestund.»
- Mer förberedda handledare som låter oss arbeta på egen hand. Som det var nu gick det för långsamt när handledarna skulle visa hur allt skulle göras. Vill ha tid att arbeta själv och ställa frågor.»
- Datorövningarna! Det fungerade inte att ha genomgång samtidigt som alla skulle hinna göra med det som sades, det fungerar inte i en så stor grupp! Det hade varit bättre om vi hade fått skriftliga instruktioner och så hade läraren kunnat gå runt och hjälpa till istället. Dessutom måste det ges tydligare instruktioner till inlämningsuppgift 2, det fanns ingenstans som man kunde läsa precis vad som skulle finnas med. Det förutsattes att vi skulle förstå det själva, men detta förutsätter ju förkunskaper om ritningar och/eller CAD vilket det inte kan göra i en grundkurs!»
- tydligare riktlinjer, man förstod ju inte vad som väntades av än. Föreläsning om ritningar, hur man läser dem och hur de skall var utformade.»
- övningsledarna bör ha planerat lektionen i förväg om de tänkt ha genomgång. »
- bra var mindre än andras.»
- Genomgångarna bör vara mer strukturerade, alternativt att skapa en en film likt den för den första övningsuppgiften, så att alla kan arbeta i sin egna takt.»
- Övningarna. »
- Tydligare kursmål, Mer självständigt arbete med lärare närvarande så att man kan jobba i sitt eget tempo. »
- Mer möjligheter att få hjälp och mindre arbete under ledning.»
- Tydligare betygskriterier och säga "självklara" saker som är bra att tänka på, det är inte självklart för oss och vissa saker hade man ingen aning om. Sen drar det ner på betyget på uppgiften. det var dåligt tycker jag. Mer egentid till inl. uppgiften. fick nästan ingen tid alls att fråga.»
- fler övningstillfällen»
- Större möjlighet till att ställa frågor. Vore bra att utnyttja föreläsningstillfällena till att gå igenom uppgifterna.»
- Vissa föreläsningar blev väldigt långrandiga.»
- t tidigare i kursen, men enligt mig så gav skissövningen inga nya kunskaper.»
- Flytta skissövningen till början av kursen. Det bör vara tydligare vad som skall göras på inlämningsuppgiften. Det var mycket som inte togs upp som skulle vara med för att man skulle få ett högre betyg. Lite fler skissövningar vore bra.»
- Mer tid att jobba på inlämnings uppgift 2 och framförallt mer tid att ställa frågor. »
- Tydligare kursstruktur. Mer förberedda datortillfällen vid övningarna, exempelvis att alla (det första de gör) är att ladda in en profil så att alla utgår från samma förutsättningar.»
- Man borde ges mer tid till eget arbete på övningstillfällen tycker jag. »
- Bättre genomgångar på föreläsningarna och mer självständigt arbete på övningarna.»
- Kursmålen, Tydligare vad som krävs för inlämningsuppgiften, mer handledda lektioner och mer tid för frågor. Mer om hur en byggnad skall se ut och hur den skall vara uppbyggd. Vi förväntades ha kunskap som vi inte lärt oss. »
- Visa tydligare vad ni förväntar er av oss på inlämningsuppgiften.»
- Tydlighet av kriterier och kurs-PM.»
- övnigarna. De gick långsamt och olika lärare sa olika saker»
- inlämningsuppgift senare! Baskunskaper och skissövning mkt tidigare!»
- Planeringen runt dataövningen. Antingen att det bestäms att allt ska gå igenom och att vi sedan får jobba på egen hand. Men som det var nu så skulle vi under andra tillfället få arbeta självständigt halva tiden och så gott som hela sista tillfället och ja, så blev det väl inte riktigt.»
- Bättre kommunikation torsdag och tisdagsgrupperna emellan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

23. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Inget, var perfekt!»
- Se till att allt som ska vara med på tentan gås igenom på föreläsningarna.»
- Funkade ganska bra överlag.»
- Datorövningarna hade behövts spridas ut på två dagar istället eftersom de är för långa nu»
- vet själv inte hur, men det måste finnas ett effektivare och mer pedagogiskt sätt att utnyttja föreläsningarna»
- inget. Jo, i och för sig skulle mer tid kunna läggas på övningstillfällen då föreläsningarna ofta var svåra att hänga med på och inte gav mig speciellt mycket alls (trots att jag var närvarande - mentalt och fysiskt - på alla).»
- Bättre föreläsningar. För mig som inte programmerat tidigare innehåll de för många konstiga bergepp och det gick inte alltid att hänga med.»
- fler övningstillfällen»
- Mer tid till övning och fler "lärare".»
- Deluppgifterna borde betygsättas.»
- Gå lite fortare fram på föreläsningarna. Jag tycker att fokus på föreläsningarna framför allt borde ligga på saker som man inte kan läsa sig till så lätt. »
- Bättre genomgångar på föreläsningarna»
- inget»
- Det är för länge att sitta fyra timmar och programera, dela upp det på två tillfällen istället. Mer tid att ställa frågor för inlämningsuppgiifterna.»
- Föreläsningarna och tentan.»
- Att dela upp datorövningarna i kortare pass. Man kan inte koncentrera sig så länge framför en dator. »
- inlämningsuppgifterna för stora och svåra i början för de som inte läst Matlab tidigare»
- Det kändes som att föreläsningarna låg på en helt annan nivå än vad vi skulle göra. Som att föreläsningarna inte gav rättvisa riktlinjer för inlämningsuppgift och tenta.»

24. Övriga kommentarer

- jag är mycket skeptisk till själva situationen att en lärare säljer kurslitteratur han själv skrivit utan mellanhand. även om han menar väl och det säkert många gånger är optimalt för kursen så måste det finnas någon mellanhand för elevens skull. förstår varför han gjorde så men min kritik är mest mot att systemet ser ut så.»
- Jag anser att de både kursdelarna är såpass viktiga att de borde få två separata kurser. Matlab är svårt att förstå på 7 veckors tid om man aldrig programmerat förut... CAD/BIm kommer stort i framtiden vilket gör att det borde avsättas mer tid för en helhetsförståelse!»
- Matlab: Bra kurs - inte så intressant Cad/BIM: Dålig kurs - Mycket intressant att kunna»


Kursutvärderingssystem från