ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 CAD och programmeringsteknik h09 VSM171, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2009-12-14
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Förkunskaper

Kurserna kräver inga förkunskaper, men för att anpassa tempo och fokus är det bra att få en uppfattning om hur förkunskaperna ser ut.

1. Har kursen ställt för höga krav i att hantera Windows-systemet?

Map filhantering, katalogstruktur, zip-filer etc.

11 svarande

Ja»0 0%
Nej»11 100%

Genomsnitt: 2

2. Har kursen ställt för höga krav i matematik och fysik?

T.ex räta linjens ekv, medelvärde och standardavvikelse, spänning etc.

11 svarande

Ja»1 9%
Nej»10 90%

Genomsnitt: 1.9

3. CAD: Har du erfarenhet av CAD-system från tidigare?

11 svarande

Ja»3 27%
Nej»8 72%

Genomsnitt: 1.72

- Solidworks» (Ja)

4. Progr: Har du erfarenhet av programmering från tidigare?

11 svarande

Ja»6 54%
Nej»5 45%

Genomsnitt: 1.45

- Java prog.kurs på teknisk fysik (chalmers)» (Ja)


Undervisning

5. CAD: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.63

- Det var så sjukt rörigt hela tiden, man fick aldrig veta vad som var riktigt eller vad som var fel typ. Att man dessutom själv ska lista ut att för att få högt betyg ska man tänka själv är fullkomligt idiotiskt. Känner inte direkt att jag blivit särskilt bra på CAD efter den här kursen.» (Ganska liten)
- Undervisningsformen på datorövningen fungerade inte alls!» (Ganska liten)
- För stor del ren genomgång och för lite tid för frågor» (Ganska stor)
- föreläsningarna är sådär. Jag lär mig mest genom att sitta och försöka själv. » (Mycket stor)

6. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Föreläsningarna var inte så vettiga tycker jag, men det är väl kanske personligt. Övningarna var mycket bra.» (Ganska stor)
- föreläsningarna är sådär. Jag lär mig mest genom att sitta och försöka själv. » (Mycket stor)

7. CAD: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»9 81%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.27

- Stefano får sluta lura på folk den där boken han skrivit för den var fullkomligt värdelös.» (Mycket liten)
- Rena bluffen att sälja häftet!» (Mycket liten)
- Det var helt meningslöst att köpa boken.» (Mycket liten)
- Vi fick köpa ett häfte för 300 spänn som vi inte har använt överhududtaget.» (Mycket liten)
- boken som gick att köpa kom för sent för att kunna användas särskilt » (Ganska stor)

8. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.18

- Mycket bra kurslitteratur, den hjälpte mig igenom kursen.» (Mycket stor)

9. CAD: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i ? (mestadels)

10 svarande

Torsdagar VÖ23 (Stefano och Caroline)»5 50%
Torsdagar VÖ33 (Malin och Hans)»0 0%
Måndagar VÖ23 (Stefano och Caroline)»4 40%
Måndagar VÖ33 (Malin och Hans)»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- vi hade övning tisdag eller torsdag, jag var iaf på torsdagar men med Malin och Maja (ingen Hans)» (?)
- Minns inte, men det var med Stefano och Caroline i alla fall. Vet inte hur de andra hade det, men jag tyckte det var rörigt. Inför nästa kurs kan man ju prova att bestämma hur det ska va innan man sätter igång, så man slipper svara "Jag vet inte, vi har inte riktigt diskuterat det ännu.".» (Torsdagar VÖ23 (Stefano och Caroline))
- Det var tisdagar i vö33 med Malin och en annan tjej» (Måndagar VÖ33 (Malin och Hans))

10. Progr: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i? (mestadels)

11 svarande

Grupp A torsdagar VÖ23 (Jim B)»2 18%
Grupp B torsdagar VÖ33 (Johanna L)»2 18%
Grupp C tisdagar VÖ23 (Jon T)»7 63%
Grupp D tisdagar VÖ33 (Håkan J)»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- med Rebecka... väldigt bra på att förklara!» (Grupp B torsdagar VÖ33 (Johanna L))
- Det var mycket bra klimat på övningarna, bra hjälp vid behov.» (Grupp C tisdagar VÖ23 (Jon T))
- Mats som lärare.» (Grupp C tisdagar VÖ23 (Jon T))


Målsättningar och färdigheter

11. CAD: Hur begripliga är kursdelens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.81

- Det var otydligt vad man skulle göra för att få ett visst betyg.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen på inlämningsarbetet var inte särskilt tydliga tycker jag.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

12. CAD: Har du använt Revit på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

11 svarande

Ja»1 9%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»7 63%
Nej»3 27%

Genomsnitt: 2.18

13. CAD: Tycker du att skissövningen ligger rätt i kursen?

11 svarande

Ja»8 72%
Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.»3 27%

Genomsnitt: 1.27

- Det var den bästa delen av kursen.» (Ja)
- varför är skiss övningen med? behövs den verkligen?» (Ja)
- men den har ingenting med programmering att göra varför inte ha dom som två olika kurser?» (Ja)
- Den borde ligga först.» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)
- Skissövningen bör läggas innan inlämingen av ritningsilämningen. Att säga "de här markeringarna är fel, men det har ni nog lärt er nu efter skissövningen" är inte ok! Bättre upplägg av föreläsningarna efterfrågas...» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)

14. Progr: Hur begripliga är kursdelens mål?

Kursmålen finns specificerade i dokumenten Målsättning_övn_XX.pdf

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 72%

Genomsnitt: 3.72

15. Progr: Bör det finnas ytterligare en inlämningsuppgift?

Inlämningsuppgifternas syftar att ge träning i att arbeta med lite mer realistiska problemställningar och ge träning i problemlösningsprocessen (där just att definera problemet är en viktig del), samt att ge utrymme för feedback från lärare. I praktiken hamnar man dock i en situation där inlämningsuppgifterna görs på bekostnad av annan träning, t.ex att göra övningar i kursboken enligt principen "Earliest Deadline First".

11 svarande

Ja»2 18%
Nej»9 81%

Genomsnitt: 1.81

- Till viss del kan jag tycka att ännu en inlämningsuppgift vore bra eftersom man då hade varit ännu mer förberedd inför tentan. » (Ja)
- uppgifterna är för lätta. Det är för lite problemlösning i dom mot hur det blir på tentan. Det står i princip hur du ska göra i uppgiftsinformationen för att lösa uppgiften. » (Ja)
- Ta dock inte bort någon - lagom nu!» (Nej)
- Absolut inte! 1-2 är lagom.» (Nej)

16. Progr: Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment såsom laborationen i envariabelanalysen är ej "eget intiativ".

11 svarande

Ja»2 18%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»8 72%
Nej»1 9%

Genomsnitt: 1.9


Sammanfattande frågor

17. CAD: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»4 36%
Godkänt»2 18%
Gott»3 27%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Som sagt, det var rörigt och svårt att förstå hur och framförallt vad man skulle göra för högre betyg.» (Dåligt)
- Usel betygsättning. Stefano fick det att låta som att alla i klassen skulle få 5a sen visar det sig att dom rättar jättehårt.» (Dåligt)
- Planeringen under kursen har varit under all kritik! Det tycks som att de fyra lärarna inte har sammarbetat överhuvudtaget! Att få olika instruktioner beroende på vem av övningsledarna jag frågat, och när de dessutom får det att låta som att det är vi elever som inte har varit uppmärksamma på övningstillfällena, blir jag helt klart irriterad!» (Dåligt)
- Kändes liten och lågt prioriterad» (Godkänt)
- Otydligt med hur mkt tid som skulle krävas till uppgift 2 och för lite tid för frågor. Annars intressant kurs som känns vettig.» (Gott)

18. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 27%
Gott»3 27%
Mycket gott»5 45%

Genomsnitt: 4.18

19. CAD: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skissövningen»
- Handskissningsuppgiften, den var mest intressant.»
- lektionerna med tid vid datorn, tycker det är bra att dom har den längden dom har idag, skulle dom däremot varit kortare skulle man inte hinna med ngt.»
- första övningen med steg för steg anvisningar»
- Att arbeta med en större uppgift som är betygsgrundande.»
- Mycket övningstid i förhållande till föreläsningstiden»
- Ingen tenta.»
- De lärarledda övningstillfällena.»

20. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker det var bra som det var.»
- undervisningen»
- Att man jobbar två och två och att det finns mycket schemalagd tid till datorövningar»
- "dator-tentan" för examination»
- Att arbeta med uppgifter.»
- Mats Ander och kursboken»
- Inlämningsuppgifterna.»

21. CAD: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte enbart genomgång på bokad tid, svårt att hitta dator på skolan utanför lektionstiden - vilket var absolut nödvändigt.»
- Tydligare mål och tydligare svar på övningar. »
- hade varit bra om inlämningen inte låg samtidigt som andra klassers då det var svårt att få tag i en dator ibland.»
- Bluff-boken borde förbjudas!»
- Datorövningarna! Att ha genomgång samtidigt som alla ska hinna göra allt fungerar inte alls i en så stor grupp. Det hade varit mycket bättre om vi hade fått en skriftliga instruktioner och att lärarna hade kunnat gå runt och hjälpa till istället. Dessutom måste det ges mer tydliga instruktioner till inlämningsuppgift 2 på vad som ska vara med etc. Nu kändes det som att det förutsattes att man hade förkunskaper av ritningar eller CAD, vilket det ju inte kan göras i en grundkurs.»
- bättre planering med inlämnings uppgifter och bokade datorsalar, eller bara lite längre deadline»
- Tydligare specifikationer på hur uppgiften skulle lösas. Den tiden som skulle använts till frågor om detta slukades upp av väldigt många onödiga frågor. Dessa skulle kunna sparas till genomgångens slut, många skulle säkert lösas av sig självt. När det väl var dags att arbeta självständigt återstod många frågor om själva uppgiften.»
- Uppmana inte till att köpa boken om man inte har svårt för cad, den var meningslös att köpa och det sidorna var ibland felangivna i registret»
- Tydligare instruktioner på vad man ska göra för att nå de olika betygen. Använda kurslitteratur mer.»
- En bättre planering måste tillkomma. Det är inte hållbart att en kurs saknar struktur helt och hållet. Övningsledarna måste även prata sig samman hur de vill att ritningen ska se ut. Under granskningen av ritningarna fick många kommentarer på att de gjort fel, trots att vi alla bara hade följt ledarnas instruktioner. Även systemet med "pluspoäng" för att man lagt till detaljer som vissa ledare kallat "onödiga", tyder på att ingen riktig struktur på vad som bör finnas med på ritningen har funnits... Tydligare information på vad som ska vara med och hur det ska utformas hade gjort denna kurs betydligt bättre än vad den har varit i år.»

22. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se ovan.»
- Inte så långa datorövningar, hellre två i veckan istället.»
- Färre föreläsningar och mer övningstid, individuella uppgifter istället för parvis inlämning. Eventuellt fler inlämningsuppgifter istället för tenta.»

23. Övriga kommentarer

- Bluff.boken måste bort!»
- CAD-delen bör struktureras på ett bättre sätt.»


Kursutvärderingssystem från