ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (9), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-03 - 2007-12-20
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Hugo Landgren»


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

18 svarande

Dåligt»1 5%
Mindre bra»1 5%
Bra»10 55%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick ingen kallelse överhuvudtaget, så vi visste ingenting av vad kursen skulle innehåll eller vilka tider eller var vi skulle samlas» (Dåligt)
- En del information om kursen fick vi inte i tid.» (Mindre bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 5%
Bra»12 66%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att kursen i vissa delar har handlat om ett smalt fokus område istället för att ge en bättre övergripande bild. Jag tänkter framför allt på six sigma och försöksplanerings. » (Mindre bra)
- Plockade iallt borde kanske offrat en del för att dyka in lite djupare i andra saker» (Bra)
- » (Bra)
- De första omgångarna är jag inte nöjd med, ju längre kuren pågick så blev det bättre. De tre sista föreläsningarna bidrog till att kursen fick betyget bra av mig. Sista dagarnas föreläsning var bland det bättre jag lyssnat på.» (Bra)
- Lite för mycket baserades på bilindustrin som har kontinuerliga flöden, ni har ju riktat er till små och medelstora företag.» (Bra)
- Bra röd tråd genom kursen.» (Mycket bra)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 5%
Bra»7 38%
Mycket bra»10 55%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle vilja att det förläggs på olika dagar eftersom man nu missar allatid vissa fasta möten som ligger på vissa dagar.» (Mindre bra)
- För min egen del så är det alldeles för mycket engelsk litteratur, jag har valt att finna lämpligt material på svenska. Hade tagit mig alldeles för lång tid att läsa in den engelska litteraturen mycket beroende på att jag sällan läser material på engelska.» (Bra)
- De kanske vore bra att växla mellan veckodagar, att det inet alltid är tisdag och onsdag. » (Mycket bra)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 16%
Bra»7 38%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade ganska mycket för kunskaper. Därför tycker jag att den har höll lite för låg nivå.» (Mindre bra)
- Väldigt många gånger sades detta: Detta är mycket intressant men det får ni fördjupa er i själva för det hinner vi inte på kursen. Man kunde ge några fler övningar i hemläxa på dessa intressanta områden. » (Mindre bra)
- Jag hade förväntat mig en mer markant uppdelning mellan leanverktyg och filosofier. Jag hade också förväntat mig en bättre information, stöd i hur man presenterar och redovisar sina uppdrag skriftligt igentemot den akademiska världen. jag som inte studerat på 20-25år och jobbat i tillverkningsindustrin har tappat den förmågan att redovisa på ett korrekt sätt. I verkstadsindustrin skall allt beskrivas så kort som det bara går. Kunde man få typ en mall eller dyligt skulle det underlätta. Man fick lägga mycket onödig tid på att fundera över redovisar jag på rätt sätt eller?» (Bra)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 5%
Bra»11 61%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se tidigare kommentar om kursen som helhet. » (Mindre bra)
- Bra och hög klass på merparten. Vore intressant att även ta del av kanske mindre företags arbete med LEAN och inte enbart stora volvo/scania.» (Bra)
- Några föreläsningar var lite röriga och osammanhängande men helt ok. Föreläsarna blandade det amerikanska lean "(Money talks)" visa resultat med toyotas lean pengarna är inte kortsiktigt det viktigaste utan kunden är det viktiga. Vilken filosofi gäller vid insäljning till ledningsgrupp. » (Bra)
- Vissa hade väldigt mycket historia med, jag tycker det blev alldeles för tjatigt och ointressant. Oerhört mycket fokus på massproduktion. Det kunde finnas något exempel från "få-stycks produktion" eftersom alla deltagare kom från mindre eller medelstora företag. Eftersom denna omgångs kursdeltagare kom från mindre företag borde den anpassats åt detta hållet.» (Bra)
- de två sista föreläsarna var i elitklass.» (Bra)
- Föreläsningarna var genomgående mycket intressanta men jag tycker det är väl mycket fokus på bilindustrin. Jag saknar konkreta fall från andra industriområden där man har lite andra förutsättningar.» (Bra)
- Som alltid några extra bra föreläsningar. Externa föreläsare ofta extra bra. T.ex Scania.» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursinnehållet?

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»13 72%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Försöksplaneringen skulle tagits bort. Helt orelevant hemuppgift. För stark fokusering kring bilindustin, skulle tagit fram mer andra exempel också.» (Bra)
- Den innehåller vad en grundkurs ska innehålla.» (Bra)
- Skulle vilja komma bort från bilindustrin.» (Bra)
- Se ovan» (Bra)
- Bra blandning mellan teori och praktik» (Bra)
- Dåligt: Det var lite för mycket historia Bra: Att få utföra exempel på de saker vi hade gått igenom.» (Bra)
- Jag tycker det var väl mycket tid på TPM. Den tiden skulle vara bättre att lägga på sista träffens föreläsningar som jag tyckte var väldigt intresanta men för korta.» (Bra)
- Ser gärna en fortsättning med Management tyngdpunkt» (Mycket bra)
- Bl aScanias och Simpler Consultings presentationer var mycket intressanta.» (Mycket bra)
- Lite sisådär till six sigma och försöksplanering. Mer om gruppdynamik och samspelet med lean och anpassat för medelstora företags resurser och förutsättningar. » (Mycket bra)
- Jag skulle vilja ha en workshop i Lean coaching. Hur man lär genom att fråga....» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 5%
Bra»13 72%
Mycket bra»4 22%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för mycket historik! Tappade fokus! Lean-spelet som IVF kör med samhällsfaktorn är bättre än den som vi körde i denna kursen!» (Mindre bra)
- Leanspelet var intressant och en bra start för att komma in i vad det handlar om. Gjorde också att man började lära känna de andra deltagarna snabbare vilket underlättade utbytet i fortsättningen av kursen.» (Bra)
- Lean-spelet var den bästa varianten på spel som jag har spelat!» (Bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 23%
Bra»9 52%
Mycket bra»4 23%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som att avsnittet om TPM fick väldigt stort utrymme i jämförelse med övriga bitar. Jag hade haft större utbyte av nerkortat TPM-avsnitt och mer av presentationerna från exv. Scania vid sista tillfället. » (Mindre bra)
- Inte så intresanta ämnen.» (Mindre bra)
- Tycker att det blev lite för mycket räkna på OEE tal. Hade varit bra med lite mer allmänt hålla uppgifter om underhållsarbete. Studiebesöket var bra.» (Mindre bra)
- Borde funnits en femskalig betygsskala, då hade många av mina "kryss" hamnat där. Denna omgång "ömsom vin ömsom vatten"» (Mindre bra)
- Studiebesöket hos SKF kunde tas bort.» (Bra)
- Bra men för stor vikt på TPM. Önskar lite mer tid på visualisering och standardiserat arbetssätt.» (Bra)
- Det var bra att först ha teorierna kring TPU och sedan åka och titta på hur SKF har gjort i praktiken.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 22%
Bra»10 55%
Mycket bra»4 22%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var väldigt intressant och givande att få komma ut på ett företag och få göra en värdeflödesanalys och vi blev väldigt väl mottagna av Skaraverken. Dock kändes det lite rörigt och jag saknade en genomgång av lärarna med deras iakttagelser av företaget och deras ideér för att gå vidare. Att lokalen inte var anpassad för 25 pers i två dagar gjorde också sitt till för att det var svårt att orka lyssna. Det fanns inget syre alls kvar i rummet så det är nog något att tänka på vid val av företag att besöka. » (Mindre bra)
- Lite för stökigt värdföretag. Skiljde sig väldigt mycket från fordonsindustrin.» (Mindre bra)
- Dag 5 var bra, att få pröva på att göra en värdeflödesanalys i praktiken. Det har varit ännu mer givande om mer tid hade lagts på framtida läge. Nu blev det förslag på mindre förbättringar som inte innebar några stora investeringar. Det hade varit intressant att utöver det haft en del där vi fick spåna mer fritt om hur man skulle kunna förändra produktionen, skapa ett "blue sky". Bara för att träna i att tänka på samma sätt som Lean-spelet. Dag 2, den delen som handlade om balanseringsförluster o etc, var den minst givande delen i hela kursen. Det är väldigt långt ifrån min verklighet om det tar 2 eller 5 sekunder att plocka upp materialet från pallen. Det hade varit mer givande att ha större fokus på olika materialförsörjningsprinciper på en mer övergripande nivå. Hur man kan jobba med kittning, buffertar med max/min-nivåer, mjölrunda, etc. Och kanske koppla hur man kan styra produktionsflödet och materialflödet kopplat till produktionsplaneringen.» (Mindre bra)
- Eftermiddagen var lite sämre vilket drog ned betyget lite. Det var rörigt och skummades igenom med blixtens hastighet utan att ta upp en enda relevat fråga» (Bra)
- Här kom vi ut i "min" verklighet på Skara-verken. Hur använder vi LEAN bäst på ett litet eller medelstort företag. När vi gjorde en värdeflödesananlys här fick endast fram något enstaka förbättringsförslag. För mycket fokus på "löpande band" och massproduktion!» (Bra)
- SKF var ingen höjdare, den teoretiska biten var mycket bra, men dom levde inte som dom lärde, det var rent pinsamt.» (Mycket bra)
- mycket bra att vara ute på ett företag.» (Mycket bra)
- Mycket lärorikt att få göra uppgifter praktiskt.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 11%
Bra»11 64%
Mycket bra»4 23%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Försöksplaneringen var inte bra» (Mindre bra)
- Tycker att träffen handlade om ett smalt fokus område istället för att ge en bättre övergripande bild. Den dagen innehöll 1,5 timme six sigma och 4 timmar försöksplanering. Detta är snedfördelat i mitt tycke.» (Mindre bra)
- Sex sigma och försöksplanering var rena katastrofen. Är själv utbildad green belt. Däremot var eftermiddagen suverän med motivationsfrågorna» (Bra)
- Den allmäna diskussionen om kvalitet var mycket bra men jag förstod inte vitsen med att djupdyka en halvdag i verktyget försöksplanering och ha en inlämningsuppgift i det. Det hade varit mer intressant att titta närmare på hur man kan bygga upp kvalitetsarbetet i praktiken, t ex motsvarande Scanias Q-team och rödpilsorganisation. Eller om det finns andra företag som är goda exempel inom det området. Dag 8 som handlade om motivation och grupporganisation var bra.» (Bra)
- Dag 1 Bra ämne men föreläsaren gick inte hem hos mig. Gästföreläsaren från Volvo var mycket intressant Dag 2 Jan Linder bra» (Bra)
- bra föreläsare » (Bra)
- Tyckte om dom mjuka bitarna av LEAN» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 5%
Bra»3 17%
Mycket bra»13 76%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker det var onödigt att redovisa inför grupp. Det hade varit bättre med föreläsning hela tiden ut. Då hade man haft möjlighet att få mer kunskap tilldelat sig. Det blev lite segt under redovisningen.» (Mindre bra)
- Mycket bra föreläsare» (Bra)
- Mycket intressanta föreläsningar men lite väl lite tid avsatt för dessa. Man kan kanske effektivisera redovisningarna och frigöra lite mer tid till föreläsningarna.» (Bra)
- Mycket bra föreläsare» (Mycket bra)
- Föreläsningarna här var de mest intressanta och givande på hela kursen då de tog upp ämnen som inte går att läsa sig till på samma sätt som de övriga. Jag hade uppskattat om dessa föreläsningar kommit tidigare i kursen för de väckte väldigt mycket tankar och diskussioner som jag hade velat ha mer tid för att diskutera med de övriga kursdeltagarna. Hade gärna sett att det fick mer tid också, att denna typen av frågor fick två heldagar istället för att som nu samsas med redovisning av projektarbeten. » (Mycket bra)
- Bra föreläsning.» (Mycket bra)
- Kanonbra. Jätte inressant båda dagarna med både Henrik Hultgren och de från Scania.» (Mycket bra)
- Den klart bästa och frågan är om man inte skulle ha börjat med detta» (Mycket bra)
- Det var bra att få två perspektiv på transformationsprocessen: dels ur ett ledningsperspektiv, det som Solme stod för och dels hur man skapar en "Lean-kultur" på golvet, det som Scania-killarna stod för.» (Mycket bra)
- Föreläsare i världsklass. Bland det bästa jag lyssnat på.» (Mycket bra)
- mycket bra föreläsare, och itresanta examens precentationer.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25


Efter kursen

12. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att så här många %...

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

- Har läst mycket av det innan, men man behöver uppfräschning, samtidigt har man lärt sig lite nytt och skapat nya kontaktnät i form av kurskamrater.»
- Känner igen mycket sedan tidigare, men fått en annan förståelse så det "ramlat ner".»
- Se ovan»

... inte varit något nytt för mig
17 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»5 29%
30 %»2 11%
40 %»3 17%
50 %»2 11%
60 %»1 5%
70 %»4 23%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 5.23

... lyft min kunskapsnivå
18 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»0 0%
30 %»4 22%
40 %»2 11%
50 %»1 5%
60 %»2 11%
70 %»2 11%
80 %»4 22%
90 %»2 11%
100 %»1 5%

Genomsnitt: 7.16

... varit obegripligt och som jag inte kunnat tillägna mig
17 svarande

0 %»8 47%
10 %»7 41%
20 %»2 11%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 1.64

13. Svara på följande:

Matrisfråga

- Jag kommer se till att det blir fler från vårt företag som går kursen!»
- Vet inte riktigt vad ni lägger in i frågan om mina egna insatser. Jag är nöjd med de arbeten/uppgifter jag lämnat in men har saknat tid för att läsa kurslitteraturen i den utsträckning som jag skulle ha velat. »
- På grund av att man inte studerat på 20-25 år tar det ett tag att komma igång. Min orutin på att studera gjorde att jag inte var nöjd med mina insatser. Nästa gång jag går en sådan här utbildning kommer jag att läsa på ett annat sätt. I kursen dag 1 borde ni lägga in en halv dags studieteknik det tror jag vi deltagare har stor nytta av.»
- De sista två omgångarna krockade med stora förändringar på jobbet varför jag inte hade möjlighet att fullfölja. Skulle vilja göra det i vår.»
- Har gått en 10 poängs kurs "Bättre produktion". För en som jobbar inom produktion så får man till sig mycket av Lean i denna kurs och även mycket annat. Den kursen är betydligt mer givande. Kursen är billigare, man är borta mindre från den normala arbetstiden men betydligt mer krävande, gynnsammare upplägg. »

Är du nöjd med dina egna insatser?
17 svarande

Ja»14 82%
Nej»3 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.17

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
18 svarande

Ja»18 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
18 svarande

Ja»17 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
18 svarande

Ja»15 93%
Nej»1 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.06


Övrigt

14. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

18 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 38%
Mycket bra»11 61%

Genomsnitt: 3.61

- Lokalerna på Lindholmen har varit bra. Lokalerna vid studiebesöken (SKF och Skaraverken) var sämre men det rår ju inte ni över. Dock påverkade den dåliga luften i Skaraverkens koferensrum till att det var svårt att tillgodogöra sig de föreläsningarna. Företagen har ju olika möjligheter att ta emot så här stora grupper och det ska man kanske tänka på när man väljer företag som ska besökas. » (Bra)

15. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

17 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 35%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.64

- För långa raster i bland.» (Bra)
- Lite sent kaffe. 9.30 är lagom.» (Bra)
- Frukt istället för frallor. eller både och :-)» (Mycket bra)
- En sak som man måste jobba med är att svara snabbare på inlämningsuppgifterna. Ex. den första inlämningsuppgiften lämnade vi in i slutet av augusti och den rättades i början av november!!!!!» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.24
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från