ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Radiokommunikation, SJO610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»8 50%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Jag hann inte med alla ämnen så jag valde att vara med på alla övningar utan att läsa inför provet, sparar det till senare» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»16 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.23

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.68

- Det praktiska testet fungerade bra och var en bra övning! Den skriftliga Tentan var i vissa delar otydlig och ställde ibland frågor som kändes mindre relevanta mot det som man praktiskt behöver kunna för att sköta radioutrustnigen ombord» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.87

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 75%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.31

- Bra, men med för många parametrar- svårt att hitta det man vill åt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- Ibland svårt att få fram sina frågor så att Anton Wialle förstod vad man menade, och ibland kändes det som att han dumförklarade oss som stälde frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»11 68%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.81

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»10 62%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Mycket högt tempo på så lite tid, man bör ha en extra eller två veckor för den här kursen.» (Hög)
- Det är väl för att jag har familj med en liten bebis att sköta.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»7 43%
Gott»8 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- Den var lite rörig för det var mycket och lära sig och det var svart att veta exakt vad man ska kunna» (Dåligt)
- Det är en bra och spännande kurs!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbtillfällerna.»
- Radio övningarna i simulatorn.»
- Labb tillfällena, gärna lägga till fler! Det är då man lär sig mest. »
- Vet inte.»
- de praktiska momenten ska man deffinitivt ha, och att vi dessutom har haft tillgång till radiolabbet utanför schemat har varit riktigt bra. Var där några gånger med klasskompisarna och övade!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nöjd.»
- Mer simulator, det är bästa och enda sättet man lär sig prata i radion.»
- Man bör försöka kombinera labb och lektion mer. Då kan man få en bättre helhetsbild. Man tar instrument för instrument samtidigt som man går över fakta. Ex. VHF när man går igenom olika funktioner kan man samtidigt prata om VHF banden, batteri kapacitet mm. Lättare att minnas då, att koppla ihop det med något. »
- Annan lärare i kursen som har en bättre naturlig kommunikation och samarbete med eleverna och inte heller tar frågor som ställs i undervisningen som personlig kritik»
- Vet inte»
- I radiolabbet var det lite för mycket "slå i telefonkatalogen" övningar. Alltså letande i de olika publikationerna List of coast stations osv, känndes som att om man behöver det i framtiden så kan man läsa mer i dem och lära sig att hitta lättare då, vi borde ha riktat in oss mer på att få prata på radio, göra anrop osv, för det är det man behöver öva. Teorin gick vi igenom och den står i böckerna, så att få öva den mer i labbet hade varit bra!»
- fler övningstentor.»

16. Övriga kommentarer

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 12%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»1 6%

- Frågor är bra, men de får inte ta över sådant som är planerat.» (Ganska bra)
- HAr inte deltagit» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Nej.»
- Inrikta föreläsningarna mer på det som kommer på tentan och är relevant att kunna.»
- Som sagt, kombinera labb och lektion!»Kursutvärderingssystem från