ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjömanskap, SJO605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»9 52%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- olika för olika veckor» (Högst 15 timmar)
- Största delen på schemalagd tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 17%
100%»14 82%

Genomsnitt: 4.82


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»4 23%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.52

- Väldigt brett ämne med många olika delar, fartygsmanövrering, bryggrutiner, colreg, och radar... Svårt att hålla i sär och sortera vad som är vad i huvudet, dessutom läser vi saker nu som vi inte ska tenta på förän i vår, men det behövs i siumulatorn, colreg. Det gör det hela lite mer konfuderat... » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»6 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 20%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.58

- Kursen är indelad i olika moment med olika lärare så det är svårt att svara direkt på. COLREG och med björn har varit bra, plottingen med samma lärare var kanske lite pang på rödbetan och otydlig men har fallit på plats i simulatorn. Manövreringen och bryggrutinerna har kännst mycket oväsentligt och missriktat.» (Ganska liten)
- Fartygsmanövrering: Jag förstår att det är ett ämne som kan vara svårt att lära ut teoretiskt... Många har aldrig förut stått på en fartygsbrygga och så ska man sätta sig in i hur ordrar borde ges samt hur man styr en stor färja... Det blir väldigt abstakt om man inte har upplevt det... Ett studiebesök hade varit otroligt bra tror jag för att mer få en känsla och förståelse för hur det fungerar... Annars filmer från verkliga brygger eller nått för att man ska kunna ta till sig infon bättre... Radar: Bra undervisning och bra övningar. Colreg, oxå bra. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.52

- Har inte köpt all literatur och föreläsningsmaterialet har varit tunt. Framförallt i man/rutiner.» (Mycket liten)
- dålig kurslitteratur! » (Ganska liten)
- övningstentorna gav mest.» (Ganska liten)
- Skulle kännas bättre med kurslitteratur för FB/MB, istället för sjökaptens litteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.23

- Läsanvisningar, övningstentor borde delats ut tidigare än 2 veckor för tentan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»4 23%

Genomsnitt: 3.41

- Igen så har det inte varit någon bra undervisning i manövreringen/bryggrutinerna. När vi har tagit upp problem så känns det som om vi inte får svar på frågan och svårt att nå fram.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»3 17%

Genomsnitt: 4.05

- Vi är ett gott gäng.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Simulatorn har varit krävande och ibland påfrestande när vi haft olika bud och olika mycket stöd från de olika handledarna men själva läsandet har varit på en enkel nivå.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 58%
Hög»4 23%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.41

- Kö till simulatortider antar jag ger oss många lediga dagar. Mycket tid till att läsa själv och förbereda sig har gett lugn jämn belastning.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»4 23%
Godkänt»5 29%
Gott»7 41%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Plotting och COLREG har gått bra och får godkänt men manövreringen/bryggrutinerna har känts mycket omotiverande, otydligt och missriktat. Ett sånt ämne kräver praktik, inte powerpointbilder på dubbla vattenjet.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Björn i sjövägsregler var bra!»
- Mycket undervisningstid.»
- Den bra och lugna genomgången av COLREG. Hoppas vi får någon repetitionsföreläsning innan tentan, det är lite dumt att den ligger så långt efter föreläsningsperioden.»
- Upplägget med att göra tentamen på de olika delarna (A,B,) separat. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Petter Fagerlund var inte pedagogisk och när man frågade frågor han tyckte va lätt svarade han inte för han tyckte att man borde kunna den. (Detta handlade om fartygsmanövrering)»
- bättre samarbete mellan föreläsarna om vad som ska vara med på tentan»
- Läsanvisningar, övningsentor bör delas ut tidigare. Kursboken Fartygsmanövrering, borde kanske uppdateras. »
- ny kurslitteratur»
- Bättre föreläsningar. Mindre colreg, med tanke på att det inte var med på tentan. Det är svårt att lära sig fartygsmanövrering om man inte får testa det på riktigt, eller åtminstone i simulatorn.»
- Nöjd.»
- Manövering/bryggrutiner kräver praktik!»
- Utlärnings metoden. Det är mycket svårt att få en bild av hur ex ett ankarspel verkligen fungerar mha bilder och ord(en massa konstiga benämningar på saker utan någon direkt försklaring). Kanske att man itsället gör ett studiebesök på en båt och får se allt sådant framför sig. Mycket mindre utsvävande om Gotlandsbåtarna!!!»

16. Övriga kommentarer

- En intressant och rolig kurs. Dock var det mycket rörigt på slutet, då vi inte förräns två veckor innan tentan fått läsanvisningar, instuderingsfrågor, övningstentor etc. Detta anser jag nödvändigt, då vi i fartygsmanövrering, har samma kursbok som sjökaptenerna och vi skall väl inte ha samma nivå på undervisningen som dem?? Tydligare information om vem som kommer författa tentan- detta var oklart så sent som en vecka före tentan. »
- Lektionerna innehöll mycket utsvävningar som kändes som om det inte riktigt tillhörde kursen, bara för att det är så på Gotlandsfärjorna är det inte så på alla båtar. Powerpoint presentationerna var mest bilder, ingen text så om man missade något fanns det ingen annan stans att hitta. Power Point presentationerna kom även ut ca en vecka innan tentan, alldeles för sent! Kurslitteraturen mycket föråldrad. »
- Tråkigt med föreläsare som ej vill lära ut, Petter Fagerlund.»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

17 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»2 11%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»1 5%

- Vilken?» ()
- har in te deltagit» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Nej.»
- Mer struktur, bättre powerpoints, lägg ut material i tid. »Kursutvärderingssystem från