ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Fackspråk och kommunikation engelska del 2, LSP191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»9 47%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.15

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»7 36%
100%»10 52%

Genomsnitt: 4.42

- Så dåligt genomfört att man kunde lika gärna stannat hemma. Detta var det största slöseri med tid jag upplevt.» (75%)
- man måste ju gå. om inte så får man ig» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 22%

Genomsnitt: 2.72

- Allt är jätter rörigt. denna kursen är samma som föra.» (Målen är svåra att förstå)
- allt var otydligt. Kurs Pm var så otydligt att man blev bara förvirrad. » (Målen är svåra att förstå)
- den muntliga delen var mycket tydlig och bra medan den skriftliga delen var under all kritik. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Dock anser jag att de obligatoriska lektionerna inte behöver vara så många.» (Ja, målen verkar rimliga)
- vi ska inte bli språkproffs utan sjömän » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 2.94

- men sen att man delar ut en tenta där det är svårt att läsa » (I viss utsträckning)
- Ja. Samt gav träning i framställning inför grupp vilket var ett mål isig.» (Ja, i hög grad)
- Den tentan gerd gjorde är enligt mig ej schysst. och är rent av olämplig på högskolenivå » (Ja, i hög grad)
- vet ej» (Ja, i hög grad)
- Att det är 50% på varje litet delmoment i tentan för att bli godkänd är väl tufft» (Vet ej/har inte examinerats än)
- de kommer väl massa med koperirade pappaer som man inte ser vad de står på. som vanligt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- När läraren bara delar ut papper och vi skall leta upp ord i texten som vi redan kan ger det ingenting» (Mycket liten)
- inget» (Mycket liten)
- För ostrukturerad och snurrig. Dålig kvalitet på matrial. » (Mycket liten)
- Läraren anpassade sig inte till majoriteten av elevernas behov. Det kändes som att jag läste engelska på lågstadiet igen. Inte bara på nivån av undervisningen, utan hur undervisningen utfördes. Den lärarinna jag hade behandlade oss som dagisbarn som inte har egen vilja eller eget intellekt.» (Mycket liten)
- åter igen så var den muntliga delen bra när datorerna fungerade medan den skriftliga delen var under all kritik » (Mycket liten)
- gerds delar har inte haft något med vad som kom på tentan sen, eftersom hennes undervisnings sätt kanske passar små skolan. Jag väntade bara på att hon skulle ta fram korsorderna. Katies delar va kanske lite svaga med enda sammankopplade » (Ganska liten)
- Kunde en del innan men resten av undervisningen var väldigt givande, speciellt föreläsningar om muntliga presentationer och formella rapporter och brev» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.21

- inget» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är ett skämt. Jag lär mig mer av att läsa skönlitteratur skriven på engelska.» (Mycket liten)
- att dela ut kopierade papper som är sneda vinda och ser ut som en 7-åring varit framme med sax och lim borde det inte se ut på en teknisk högskola » (Mycket liten)
- Några intressanta texter men man lär sig ingen ny engelska.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 2.84

- Länkarna fungerade ej, man fick gå genom tre undersidor för att komma rätt. således var det svårt att hitta något överhuvudtaget.» (Mycket dåligt)
- Läraren hade två olika sidor på samma sida. det var inte lätt att hitta material.» (Ganska dåligt)
- när man väl lyckats leta sig fram till rätt ställa funkade det men krångligt att hitta rätt » (Ganska dåligt)
- Lite svårt att hitta först.» (Ganska bra)
- Det som man behövde på hemsidan fungerade bra, bortsett från att inlämningarna krävde att man tryckte på en länk som var svår att förstå sig på i början...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»5 26%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- man drar sig för att söka hjälp på den skriftliga delen då läraren får än att känna sig som man inte kan någonting som tur var hade vi även Katie som var mycket bra» (Mycket dåliga)
- Gerd är bara sur på föreläsningarna» (Ganska dåliga)
- Gerd kan ibland gå i offensivt läge när man frågar henne något och kan ibland även få ett svar som kan upplevas elak och ner värderande » (Ganska dåliga)
- Efter frågan kom ett svar, men det var inte ett svar som förklarade problemet på ett pedagoskt sätt. Man blev bara ännu mer förvirrad.» (Ganska dåliga)
- vi har ju ingen möjlighet att besöka våra lärare utan att boka tid, pga av vi inte kommer in till deras avdelning» (Ganska dåliga)
- Högt engagemang av lärare på kursen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»17 89%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.89

- de är de jag har lärt mig något av» (Mycket bra)
- Bra kurskamrater» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»11 57%
Hög»4 21%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.31

- Hög men ganska ok» (Hög)
- mycket högre än andra kurser, väldigt många hemuppgifter» (Hög)
- På grund av de många lektionerna, inlämningsuppgifter mm har detta tagit mycket tid. Detta har medfört att inlärningen i andra ämnen blivit lidande.» (Hög)
- 2 sammanfattningar som det sen är retur på ev. retur igen. 1 egen uppgift retur . 1 gruppuppgift retur + retur sen en tenta på det » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 10%
Lagom»10 52%
Hög»3 15%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.26

- Man tappar motivationen att studera om möjligheten till överbetyg, ellermöjligheten att visa att man djup studerat minimeras med enkla enkla tentos som bara har rollen att slussa igenom alla. Även om man bara pluggar kvällen innan.» (För låg)
- Vi läser nu 2 kurser men fyra delkurser så nu har vi tre stora tentor igen. plus en stor redovisningsuppgift med flera inlämningar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»7 36%
Godkänt»6 31%
Gott»1 5%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 2.78

- Ansvarig lärare var under all kritik! Detta är den sämsta kursen jag har läst under mitt 1½, på chalmers» (Mycket dåligt)
- den muntliga delen var Klart godkänd medans skriftliga delen går inte änns att få in på den här skalan så dålig var den» (Mycket dåligt)
- Man kunde hitta mer intressanta och givande texter. Sen måste språklabbarna bli bättre, sitta och lyssna på sig själv och säga efter en dator ger inte ett dugg.» (Dåligt)
- Kati var en mycket bra lärare. hon kunnde man prata med och hon ville lära ut nyttiga saker» (Dåligt)
- Anser att vikten i kursen ska ligga på fackspråk, ex.vis vad olika maskindelar heter, arbetsspråk ombord etc. Mycket av kursens innehåll idag känns mycket irrelevant.» (Dåligt)
- katies del var godkänd fast gerds del drar ner det så mycket» (Dåligt)
- Katie Evans del var genomgående god och väl utförd. Gerds del var mindre god med låg kvalitet på matrial och genom ett förvirrat agerande, med obligatoriska chemaläggningar som sedan visade sig icke vara obligatoriska. Tentamen var under all kritik med kopierat matrial som på vissa områden var oläsligt pga sned eller dålig kopiering, Detsamma gäller även utdelat matrial. Genom att ge läxor till kommande genomgång så känndes det som man var åter i mellanstadiet. Nivån på kursen är skrämmande och synnerligen bristfällig om man jämför med övriga kurser på Chalmers och den profil Chalmers vill hålla som framstående högskola.» (Dåligt)
- Jag gillar ämnet, men lärarinnan gjorde att jag tappade lusten att gå på föreläsningarna.» (Dåligt)
- fick ut mycket av ena delen med övningar framför datorn och en presentationsövning. Den andra delen lärde jag mig inte ett smäck på. klarade provet genom att redan kunna engelska.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- redovisningen och skippa tentan. Sen Katie Evens var är en mycket bra och kompetent engelska lärare»
- inget»
- Läraren!»
- Katie, vår språklärare»
- Katie Evans.»
- Katie Evans. Hon var ljuset som gjorde att jag ens drog mig till lektionerna. En mycket duktig lärarinna som lägger sig på den nivå som eleverna behöver. Hon lyssnar på kritik, både positiv och negativ och gör något bra av det.»
- muntliga delen och Katie som lärare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut huvudansvarig lärare på denna kursen»
- Byt lärar till Kati»
- språklabbet är kasst, alla datorerna fungerar inte, dåligt sätt att lära sig på»
- Kanske ges möjlighet till över betyg.»
- Bör byta examinator »
- Gerd behöver ta någrasteg för att kunna förmedla kunskap.»
- Ett bättre kursmatrial är att önska, tex ett kompendie. Jag betalar hellre några tior för ett bra matrial än att få buntvis med dåligt kopierade lösblad.»
- Lärarinnan Gerd är snäll, men jag har väldigt svårt att ha henne som lärare när hon behandlar hela klassen som en mellanstadieklass. Hon gjorde ett av mina favoritämnen till det sämsta ämnet den här perioden. Till en början kan hon sluta tvinga eleverna att skriva ut hennes löjliga häften, som för övrigt inte har givit varken mig eller mina närmsta kamrater någonting, förutom tomma utskriftskonton och en tjock bunt med papper som måste dras med till varje lektion. Sen kan hon gärna försöka behandla oss studenter som vuxna människor. Jag och många av mina vänner har känt det som att vi har blivit behandlade som barn.»
- Ordentligt material som inte är i hopp klippt och kopierat så många gånger att det är svårt att läsa »

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra och välplannerad kurs!»
- det var alldeles för mycket att göra för en sån liten kurs. flera inlämningsuppgifter OCH en tenta är alldeles alldeles för mycket.»
- Jag kämpat mycket för att få ett godkänt betyg så denna utvärderingen virar att jag gjort vad jag har kunnat för att kursen skulle bli så bra som möjligt. Jag har haft tur att jag fått hjälp från annat håll.»
- Gällande Gerd så märks det att hon vill väl. Tyvärr når hon inte hela vägen. Lite mer auktoritet och ett proffsigare matrial skulle hjälpa henne att nå sina mål bättre. Min kritik är således inte mot någon person utan jag hoppas att man tar synpunkterna tillsig, och ser att man kan göra det hela bättre. för viljan finns, känns det som iallafall.»
- Det mesta kan nog sägas med samma ord som under tidigare frågor, men som en kort sammanfattning: -Katie Evans var bra. Jag ser gärna att hon fortsätter undervisa Sjöbefälen här på Lindholmen. -Gerd är snäll och säkert en mycket underbar människa. Men att undervisa studenter på det sätt som hon gör är inget som uppskattas. ---==Slut==---»
- undervisnings materialet bör ses över och en kurs i word till läraren så att hon slipper använda lim och sax och kopieringsmaskinen. samt att gör man en tenta där man ska skriva lämna ut riktiga skrivpapper inte där läraren försökt dra sträck på frihand ås att de är kurviga och sneda i förhållande till pappret och där kopierat så att hela texten man ska översätta inte syns så att läraren måste komma och förtydliga vad som står i tentan under all kritik på en teknisk högskola som jag trodde Chalmers var men efter detta är jag osäker.»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

19 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 5%
Ganska dålig»2 10%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»2 10%

- vet inte vad seminarieserien är för något.» ()
- va?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från