ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Maskinteknik B, SJO560

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»4 12%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»6 19%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.93

- Mycket kunskap sedan tidigare...» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»4 12%
100%»25 80%

Genomsnitt: 4.67

- dålig kontinentens hos läraren, det ger mer / mer effektivt att studera på annan plats. detta gäller Del 1, av kursen.» (50%)
- Framförallt under den sista 25% som man valt att repetera information från tidigare föreläsningstillfällen. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 16%
Målen är svåra att förstå»4 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 12%

Genomsnitt: 2.67

- Jag vet inte hur djup kunskap man ska ha i respektive del av kursen. Det står i kurs-PMet att det ska vara grundläggande materiallära men var detta verkligen » (Målen är svåra att förstå)
- Blandningen mellan de olika elementen är ganska svåra att få ett samband i men om kursen ska vara bred samtidigt får man väl ta av det ena och ge av det andra. Inget är perfekt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 67%
Nej, målen är för högt ställda»9 32%

Genomsnitt: 2.32

- Målen ska vara höga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen innehåller alldeles för mycket. Att kalla den för en 4,5-poängskurs är inte realistiskt överhuvudtaget, och om den ska finns kvar till nästa år så behöver den bantas ner drastiskt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- alldeles för mycket material för antalet poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Denna kurs upplevde jag som på tok för stor för att hålla sig inom ramen 4,5 HP.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Aldeles för mycket i förhållande till poängen på kursen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det kändes som att målen var mycket höga, mycket beroende på det utdelade kursmaterialet, framförallt för materialtekniken.» (Nej, målen är för högt ställda)
- för mycket utedalta material kändes det som för bara 4 poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 31%
Ja, i hög grad»14 48%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.89

- I förhållande till vad jag förväntade mig och antalet timmar jag lade ner på kursen kändes examinationen något ofullständig (materialteknik).» (I viss utsträckning)
- Det känndes lite som att materialdelen kunde varit lite mer annorlunda, lektionerna var bra men det känndes lite som att om man kunde svaren på tentan men man förstod inte riktigt vad det innebär» (I viss utsträckning)
- Maskinläran testade över ett bredare spektrum medan materialtekniken inte alls hade fördelat frågorna lika bra.» (I viss utsträckning)
- Eftersom jag inte kan minnas att jag läst målen vart jag inte. Men om tentan testade om vi uppnått målen är det nått konstigt med målen. Del B av tentan kändes som den var skriven på 60-talet, ett glosförhör. Är det inte vettigare att lägga vikt vid förståelse?» (I viss utsträckning)
- kursen var dåligt planerad och planeringen följdes inte, detta medför att tentamen innehöll mindre än vad undervisningen. » (I viss utsträckning)
- Men innan tentan verkade det som det var mycket högre krav än vad PMet visade. MYCKET att läsa plus inlämningarna. Men det var en bra/schysst tenta...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»18 60%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.86

- Dålig konsistens hos lärare. » (Mycket liten)
- I materialtekniken har vi fått bra undervisning, men det har varit för få föreläsningstillfällen i förhållande till kursmaterialet.» (Ganska liten)
- Stort plus. Föreläsarna imponerar med sin pedagogik och kunskapsnivå.» (Ganska stor)
- Materialtekniken var mycket givande medan maskinläran inte gjorde varken mer eller mindre.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»12 38%

Genomsnitt: 3.06

- Maskindelen (Johans) Har mycket bra kurslitteratur. Kompendierna i materialtekniken är katastrofala, och vissa stycken är i princip obegripliga på grund av hopblandningar etc (Något som märks med bokstaven A i en bild kan heta A, a, R och O i texten)» (Ganska liten)
- Mycket som man kan gå tillbaka och dubbelkolla i. Att kurslitteraturen delvis är elektronisk är ett stort plus. Man börjar dock bli aningen trött att köpa en stor del av litteraturen till kurserna samtidigt som man vet att det ofta är föreläsarna själva som får de största intäkterna i egen ficka. Undrar även varför man nästan uteslutande använder sig av kurslitteraturen som föreläsarna skrivit. Med publikt utgivna författare kan man beställa online med förmånliga priser, bonus och mycket annat. Att behöva handla allt på kokboken till överpriser är för mig ofattbart uselt.» (Ganska stor)
- Här har ju materialtekniken totalt spårat ur, denna del av kursen är mycket liten och ändå omfattar massor.» (Ganska stor)
- tycker inte att att Johan inte följde boken i hans del av kursen, däremot Dan följde litteraturen väl» (Ganska stor)
- Diesel engine av Kiees Kuiken är bra och heltäckande kurslitteratur.» (Mycket stor)
- Alldeles för omfattande kursmaterial (avser materialteknik)» (Mycket stor)
- bra kursliteratur, både materialdelen och maskindelen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»16 53%

Genomsnitt: 3.3

- Ett katastrofalt dåligt texthäfte inom materialläran. Felstavat, syftningsfel, dåligt utformat. Jag anser att materialläran är på tok för bred. Borde inte kursen vara mer grundläggande än att till exempel lära sig exakta procent av metaller i legeringar? Är detta verkligen relevant kunskap i en grundläggande kurs? Eller en fråga som handelsnamnet på teflon? Jag syftar förstås på frågor på tidigare tentor och jag gör en vild antagning att dessa typer av frågor kommer vara med på kommande tenta. Hoppas poängen framkommer tydligt, att kursen inte alls är grundläggande.» (?)
- Kan lugnt konstatera att jämfört med hur andra högskolor löst sina administrativa delar ligger Chalmers fortfarande på 1900-talet. För mig som precis har börjat skulle jag definitivt behövt mer information om var saker och ting finns, kunna registrera mig på kurser via webben och framförallt ett enklare sätt att få tillgång till kursmaterialet. Hemsidan är onödigt komplicerad utan direkta genvägar. Mycket klumpig minst sagt. Dock mycket plus till att kurslitteraturen är elektronisk. fortsätt med detta! » (Mycket dåligt)
- Det hade varit bra om man hade fått ut instuderingsfrågorna i början av perioden eventuellt instuderingsfrågor efter varje kapitell, så man ser att det här ska man kunna på detta kapitlet» (Ganska bra)
- Hade velat ha en till val: mitt emellan ganska dåligt och ganska bra. Det var ok. Mest tanke på materialdelens material...» (Ganska bra)
- lite krångel med gruppindelningar som gjorde att det krockade med andra kurser» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»17 54%
Har ej sökt hjälp»7 22%

Genomsnitt: 3.93

- Föreläsarna har varit exemplariska vid frågeställningar och har blivit imponerad av deras "know-how"-nivå.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»17 56%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.76

- Gruppindelningen har varit lite klumpigt utformat men annars dock flutet på smärtfritt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»15 48%
Hög»7 22%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 3.67

- Högt är bra.» (Hög)
- Ganska mycket att få in i skallen, speciellt i materialdelen, men ok.» (Hög)
- Det är inte svårighetsgraden utan mängden information som är problemet, särskilt i materialtekniken.» (För hög)
- Eftersom målen var otydliga la jag ner alldeles för mycket tid på materialdelen, något som straffar sig på maskindelen och övriga ämnen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 48%
Hög»11 35%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.67

- Det är inget dagis. Det ska vara svårt.» (Hög)
- tre kurser att göra, mycket info varje vecka att ta in. blir jobbigt tillslut» (Hög)
- Jag talar nu om materialtekniken. Där var det otroligt mycket material att läsa igenom trots att kursen bara är på ca hälften av de 4,5hp maskinteknik B.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»5 16%
Godkänt»10 32%
Gott»10 32%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.03

- Alldeles för mycket att ta in i förhållande till poängen...» (Godkänt)
- Kändes ett tag som man skulle tenta en 15 poängskurs, men när tesen kom var det bra. » (Godkänt)
- Det är ju delat i 2 delar och innehållet på själva maskintekniksdelen känndes väldigt helt apropå. Fick nog nog av orientering i Lp1. » (Godkänt)
- var väldigt mycket material att läsa jämnfört med tentans storlek.» (Godkänt)
- Max» (Godkänt)
- Hade ni fixat det administrativa hade jag gett full pott. Intressant kurs med många olika delar som fokuserar på det praktiska såväl som det teoretiska i lagom stora portioner. Stort plus till labben som var mycket underhållande.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johans del fungerar bra, bortsett från att den är på tok för stor.»
- De praktiska delarna och även mycket om materialtekniken.»
- att praktiken kommer redan under första året. »
- All form av laboration och verklig kontakt med det man läser om är bra»
- Föreläsningarna samt laborationstillfällena»
- Kursliteraturen, instuderingsfrågorna dessa kan dock delas ut lite tidigare så man efter varje kapitell kan gå igenom vad man ska kunna. Det var bra med både övningstenta på materialdelen och instuderingsfrågorna på maskindelen.»
- kullager föreläsningen»
- gästföreläsningen var mkt bra!»
- Upplägget med lite powerpoint egna och "köpta" samt att man använde tavlan en hel del»
- Ingenting»
- Simulatorkörning är kanon och i materialtekniken var laborationen med växel ett okej moment. »
- Praktiskt inslag»
- Bättre undervisning»
- Laborationen. Praktiken bör i största mån vävas in i teorin.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Materialteknikdelen bör kollas igenom ordentligt, väldigt mycket information som känns ovidkommande och katastrofal kurslitteratur. Dessutom bör hela kursen bantas drastiskt om den ska vara en 4,5-poängskurs.»
- En massa föreläsningar om bränslesammansättningar, miljöteknik och om IMO"s struktur. Gör istället en fristående kurs om detta. Det hör ej ihop med maskinteknik. »
- hittar ännu mer vilka delar som är nödvändiga för praktiken. var lite mycket med. allt kändes inte alltid som det var relevant för första praktiken. delar av materialet hade nog kunnat ligga efter praktiken »
- Välj ut relevanta delar av materialtekniken och gör den bredare och inte så djupgående. Jag upplever att det inte funnits någon kommunikation mellan föreläsare då det verkar som de inte avvägt kursinnehåll till storlek på kurs.»
- Mindre kursmaterial.»
- skit i växellabben»
- Tycker personligen att PowerPoint används för lite. Det är lättare att ta bra anteckningar om man har PPT-stödord som berör det viktigaste i ämnet. Rita på tavlan tar bara tid och är onödigt i mina ögon.»
- Kursmaterialet i materialteknik. Tydligare mål, främst för materialtekniken. »
- Det känndes som att kursen var betydligt större en bara 4.5hp. Det vore bra om Johan kunde skriva lite mer på tavlan, det känndes som att det blev lite väl mycket bilder, vilket inte är dåligt men lagom är alltid bäst.»
- MATERIALET i materialtekniken på tok för mycket för så liten kurs. Det känns även rätt gammalt.»
- mera gästföreläsare!»
- Tydligare gå igenom kurs pm, Material läraren var ute till sjöss så lite gick nog tyvärr missat då.»
- Bättre föreläsningar i maskinläran. Instuderingsfrågorna och hänvisningarna i boken var mycket bra men det hade gått precis lika bra utan föreläsningarna att studera.»
- Jag tycker del B på tentan var konstig.»
- Allt! Det kändes som ni hade bakat ihop två 7,5 poängskurser.. Vi skulle lära oss alldeles för mycket och på så få lektioner.. Mycket dåligt upplägg och mycket dåligt planerat. Vi fick ingen riktig information om vad vi skulle kunna vid kursens slut. Grymt besviken!»
- Upplägg och omfattning. Kursen är på 4,5P och av denna poäng så har Maskinendelen TECsim och i materialdelen en laboration. Efter dessa obligatoriska delar i kursen återstår väl knappast så mycket poäng. Nu börjar då problemen då båda lärarna vill ta upp så mycket dom bara kan men jag tror inte dom har insett hur mycket dom har lagt in på så få poäng. Sedan så har ju materialtekninken snöat in på tok för mycket på teorin och det blir nästan svårt att återkoppla till "verkligheten" efter veckor av prat om järn/koldiagram och jitter som verkligen få person kommer förstå eller minnas efter kursens slut. Denna kunskap tas mera normalt upp i kurser om 7,5P som enbart innehåller materialteknik.»
- Undervisninssätt»
- minska kursmaterialet/målen eller höj poängen på kursen. »

16. Övriga kommentarer

- Fler laborationer i maskinteknik eftersökes. Tänker då främst på introduktionen med svetsen som sen kan mana väg för en lyckad verkstadspraktik. »
- Framför allt är materialtekniksbiten alldeles för stor. Om man grovt räknar på att simulatorövningarna och laborationen motsvarar 0,5 HP så ger detta endast 2 poäng åt vardera kursdel. Detta stämmer inte med storleken på kursdelarna.»
- för mycket arbete i förhållande till poängen.........................!»
- Det hade varit trevligt med studiebesök. Sen tycker jag att det är givande att höra på berättelser ifrån verkligheten där ni berättar vad ni varit med om, det är lite så att man lyssnar bättre på andras erfarenheter och misstag som skett i verkligheten en någonting som står i en bok.»
- Bättre undervisning»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»2 6%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»5 16%

- Har ej besökt några seminarier» ()
- vet ej vad seminarieserien är» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Mera visa hur det teoretiska förhåller sig i verkligheten.»
- fler, kanske kortare tider»Kursutvärderingssystem från