ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Nautiska instrument, SJO595

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»10 28%
Cirka 20 timmar»10 28%
Cirka 25 timmar»7 20%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»6 17%

Genomsnitt: 2.54

- Bra balans övningar, föreläsningar, hemarbete» (Högst 15 timmar)
- Mer sista veckorna innan tentorna» (Högst 15 timmar)
- Gått på de flesta lektioner. Pluggat lite grann hemma men inte mycket.» (Högst 15 timmar)
- Kursen är väldigt bred jämfört med de ynka 4,5 poängen den ger. med tanke på tiden som krävs för att lära sig allt borde den ge åtminstone 7,5 poäng.» (Cirka 25 timmar)
- mkt att läsa, förstå och fundera över» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»1 2%
75%»6 17%
100%»26 74%

Genomsnitt: 4.6

- Schemakrockar!» (25%)
- haft tre kurser samtidigt som krockat varje gång.» (50%)
- Läser Nautiska som extrakurs, krockar ibland.» (75%)
- Har alltid varit där!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 62%

Genomsnitt: 3.57

- Tror att ví gick igenom dem första lektionen men kommer inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen är tydliga men väldigt breda. detaljerad läshänvisning gavs i slutet men kunde gets tidigare för bättre fokus på viktiga delar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Både i kurs-PM och under lektionerna har Mikael varit noga med att tydligöra vad det är vi ska kunna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra upplägg och ett tydligt PM att följa. Hade alla lärare varit så tydliga som Mikael hade läsperioderna varit mkt lättare att planera.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»31 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- jag hade dock bra bakgrund inför utbildningen. tror många hade det svårare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är väldigt omfattande med tanke på dess låga poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»20 58%
Vet ej/har inte examinerats än»6 17%

Genomsnitt: 2.91

- Alldeles för få frågor, jag kunde nästan allt men inte det du frågade på. Dessutom sa du att om man kunde övningstentorna och övningsfrågorna skulle tentan inte vara något problem. Du tog inte en enda fråga från nått av de två.» (Nej, inte alls)
- Jag har svårt att avgöra om det var det goda pedagogiska upplägget som gjorde examinationen så enkel, eller om själva skrivningen var för enkel. Jag tyckte inte tentan testade några djupare kunskaper.» (I viss utsträckning)
- Bred kurs, få frågor på tentan. Men helt ok upplägg.» (I viss utsträckning)
- De frågor som kom på tentan tyckte jag var mindre viktiga frågor än vad man hade kunnat fråga på.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta som täckte det viktigaste» (Ja, i hög grad)
- det får vi se imorgon.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tentan kändes helt rimlig men jag har ju inte fått resultatet än. Men frågorna kändes relevanta och verkade spegla dt vi gått igenom.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»13 37%
Mycket stor»21 60%

Genomsnitt: 3.57

- schemakrockar» (Ganska liten)
- Mikael sköter det utmärkt och är lätt att ställa frågor till med tydliga svar.» (Ganska stor)
- Det skulle gärna varit halvklass fler gånger då det är lättare att få förståelse då.» (Ganska stor)
- Bra pedagogiska föreläsningar.» (Mycket stor)
- Varit bra föreläsningar som har hjälp till mkt. Dock hade det varit bra om Power Point presentationerna var mindre då det blir väldigt mkt att skriva utt till varje föreläsning. Eller om eventuellt läraren kan skriva ut allt innan föreläsning. » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen är ganska svårbegriplig, men tack vare ppt blev det hela lättare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»16 47%
Mycket stor»12 35%

Genomsnitt: 3.17

- Mikael Hägg är en riktigt bra lärare!! Gör verkligen ALLT för att man ska lära sig!» (?)
- mittemellan ganska stor och liten. internet har dessutom vart till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Nav 1 från år 89 är väldigt krånglig och svår... Finns det inte modernare litteratur.» (Ganska liten)
- utdelat material har varit täckande» (Ganska liten)
- Föreläsningar och ppt har varit klart övervägande. Böckerna är gamla och sisådär» (Ganska stor)
- Marinens böcker är väldigt komplicerade. Man klarar tentan bra utan att läsa Nav 1:an. Kan man Nav 1:an så får man ingen utväxkling av det på tentan, som den såg ut nu.» (Ganska stor)
- Tungläst» (Ganska stor)
- Bra powerpoint och det är bra att man får reda på vad som är viktigt i de olika böckerna. Stora delar av Nav 1 är tex ganska tung att läsa och då hjälper det att veta vad man ska inrikta sig på.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»26 76%

Genomsnitt: 3.76

- Lägg gärna ut ppt dagen innan föreläsning» (Ganska bra)
- Hade varit bra att få pp innan lektionen så man kan kolla igenom lite innan» (Ganska bra)
- Det har varit bra. I början dröjde det för några föreläsningspresentationer att komma ut men sen kom de ut i bra tid.» (Ganska bra)
- bra utgivet material med tydliga powerpoints som hjälpt anteckningar.» (Mycket bra)
- Bra om vi får ut instuderingsfrågor i början av kursen och handouts innan varje föreläsning. » (Mycket bra)
- ping-pong mkt bra!» (Mycket bra)
- Kanon. Hjälp Hägg med rättstavning bara. Han är dyslektiker och ngn borde hjälpa honom med särskrivningar och direkta felskrivningar ibland» (Mycket bra)
- Föreläsningsanteckningarna kunde ha kommit upp kvällen innan föreläsningen så att man kunde förbereda sig. » (Mycket bra)
- Tack vare läraren är detta utmärkt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»22 62%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.94

- Har endast fragat om en sak: facit t instuderingsuppg. Det kom aldrig upp pa siten.» (Ganska dåliga)
- Som sagt tidigare är det lättare att diskutera och fråga om saker i halvklass. i övrigt bra.» (Ganska bra)
- förträffligt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»24 68%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.91

- vi var en gäng på 4 personer som hjälpte varann. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»23 65%
Hög»7 20%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.31

- Kunde varit lite mer» (Lagom)
- Mycket material i förhållande till andra kurser» (Hög)
- Mkt att läsa in, och förstå. » (Hög)
- För hög jämfört med den i detta fall skrattretande lilla poängnivå.» (För hög)
- Alldeles för mycket litteratur att ta sig igenom i förhållande till antal poäng kursen ger.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 48%
Hög»13 37%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.57

- bra» (Lagom)
- Jag läser extrakurser» (Hög)
- Läser även SOL» (Hög)
- Vi har haft arpa kurs, grupparbete med sjöfartsekonomi, plus tre tentor där ena var sjövägsregler som tog mkt kraft av studierna.» (Hög)
- Ganska hög belastning men det är heltidsstudier så det förväntas.» (Hög)
- Mer lektioner i börjar, nu blev allt ihopkört på slutet.» (Hög)
- Tyvärr fick denna kursen lida något av att vi samtidigt läst Sjömanskap C, dvs Colreg. Båda kurser är fantastiskt viktiga, men ofta har Colreg prioriterats då kunskapskravet är betydligt högre satt där. Med en inte fullt så bra lärare hade denna kursen blivit betydligt svårare att ta till sig.» (För hög)
- Tre tuffa kurser plus uppkörning i simulator. Det blir att många elever hoppar över sjömanskapen och satsar på nautiska insturment och ekonomin. » (För hög)
- Sjövägsreglerna (colreg) tar mycket tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»0 0%
Gott»17 50%
Mycket gott»16 47%

Genomsnitt: 4.41

- brabra» (Gott)
- En kurs som i början verkade som mkt välstrukturerad tappade lite tråden. De tydligt uppsatta delarna som skulle gås igenom för varje instrument försvann/mattades av.» (Gott)
- Briljant upplägg. Enastående undervisning.» (Mycket gott)
- Väldigt intressant som gjorde det lättare.» (Mycket gott)
- Jag har mycket stort förtoende för Mikael och Johan. Det märks att dom är engagerade och måna om att ge oss en bra utbildning. Ser fram emot fler kurser inom de nautiska ämnena.» (Mycket gott)
- Tycker att detta var en positiv överraskning» (Mycket gott)
- Väldigt intressant kurs med en mycket bra lärare som hade god pedagogik. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den entusiasm som läraren har.»
- powerpoint, läraren är bra, halvklasslabbarna.»
- Allt.»
- Powerpoint presentationerna»
- Strukturen, så som den var menad från början. De tydliga genomgångarna av mätprinciper»
- Jag gillade strukturen i pp.»
- Jag tycker att Micke Hägg skall bevaras till nästa år. Han gjorde jobbet bra!»
- I princip allt.»
- Hägg är mycket bra. Kompetent och entusiastisk. En riktig tillgång. Reservkillen var också bra.»
- helheten»
- Allt det viktiga i kursen som vi faktiskt kommer ha nytta av när vi är färdigutbildade.»
- Ppt, läraren, övningar»
- Övningstillfällena»
- Kursplanen, Läraren»
- Den stora fokuseringen på radarbiten och de olika instrumentens mätprincip. »
- Förekomsten av powerpointpresentationer på PingPong»
- Det väldigt bra föreläsningsmaterialet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fundera om gyrot och deviationsteorin kan förbättras, det tog lång tid innan jag förstod. Ge facit på det utmärkta frågekompendium som finns, vad skulle du har svarat på frågorna?»
- mer halvklasslektioner med labbar. tydligare kursinstruktioner för vad som krävs mer kurspoäng.»
- Inget.»
- Logg och lod ligger väldigt nära varandra. Separera mer eller sammanför?»
- Som sagt att få kolla på pp innan lektionen och ha chans att skriva ut den och ta antekningar till den»
-
- Mer halvklass/gruppövningar. »
- Ta bort Nav 1 eller ställ frågor som är svårare på tentan på det som avhandlas i boken. Annars slutar folk att läsa den.»
- Tillgång till riktiga knappar och instrument»
- Mer grundläggande och större tenta som omfattar alla delar av kursen»
- Mer hänvisning till texterna och sortera ut det som faktiskt är viktigt. Känns t.ex. inte helt relevant att lära sig exakt hur en kompassjustering går till när man måste vara utbildad för att få utföra den.»
- Nyare kurslitteratur?»
- Tydligare gränsdragning mellan vad som kan göras med de olika instrumenten och vad som faktiskt görs ombord på båtarna. »
- Alla som inte visar intresse för kursen i klasserna som faktiskt ska BLI sjöbefäl men som totalt skiter i hur ett ekolod fungerar = OHÅLLBART!»
- Deviationsteorin kan förtydligas och kursmaterialet som behandlar detta bör bytas ut till något mer begripligt då det som finns i Nav.1 var svårt att greppa. »
- Övningarna kunde varit mer genomtänkta. Sen tycker jag alltid det är trist när man skall gå igenom instuderingsfrågor och övningsuppgifter och det svävar iväg för att folk inte har gjort dem etc. Är det sagt att de skall gås igenom tycker jag att man skall göra det och helt enkelt skita i dem som inte behagar ha gjort dem.»
- Gärna lägga upp presentationerna kvällen innan så att man kan anteckna i dem och slippa tappa fokus från föreläsaren med massa långa formulerade meningar.»
- Att få fram en mer uppdaterad kurslitteratur.»

16. Övriga kommentarer

- Mikael Hägg är nog den bästa läraren vi har just nu. Kunnig, lagom tempo på lektionerna, bra upplägg på hela kursen.»
- man måste väl skriva på alla annars får ja för mig det inte går i klicka på klar.»
- Undervisning när den är som bäst. Allt har fungerat som man önskar. Schemaändringar har aviserats i god tid, material har funnits tillgängligt på Ping-Pong som utlovats, frågor har besvarats tillfredsställande. Jag är jättenöjd med kursen. Tentan var dock lite för lätt, men som sagt, kanske upplever man det så när undervisningen var såpass effektiv som den var.»
- Jag tycker att Mikael Hägg är en duktig pedagog som verkar mån om att vi studenter faktiskt lär oss något.»
-
- Bra uppföljning på mötena med klassrepresentanterna»
- Mikael Hägg vet vad han lär ut och är helt klart den bäste personen för jobbet!!! Kursen är viktig för att faktiskt förstå vad bryggan handlar om instrumentmässigt sett i grova drag»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

35 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»10 28%

- girplaneringsdelen kändes ganska onödig.» (Ganska bra, Mycket bra)
- Övningarna var till mkt bra hjälp för förståelsen.» (Mycket bra)
- Om det är halvklasserna som avses» (Ganska bra)
- Vad är det?» ()
- Föreläsningarna? Eller vad avses?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- nej»
- Nej.»
- Kommer inte på något nu»Kursutvärderingssystem från