ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1A F2, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-07 - 2008-01-20
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Hannes Kuusisto»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej och välkommen till kursutvärderingsenkäten för Experimentell Fysik 1, del A, F2!

Utvärderingen tar bara ett par minuter, men är viktig för att vi skall kunna fortsätta utveckla kurser för din och framtida F:ares skull.


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

53 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 3%
28 52%
21 39%
5 (över förväntan)»2 3%

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplevde stor okunskap om ämnet, i början. Blev dock bättre när vi började läsa elkursen. Labbarna blev givande först framåt slutet.» (2)
- De första tre labbarna var inte så lärande, inte att dom var för lätta, snarare att man inte kunde tillgodogöra sig innehållet» (3)
- Kunde varit mer matnyttigt lärande» (3)
- Jag hade inte några speciella förväntningar men såhär i efterhand tycker jag att den har varit riktigt givande.» (4)
- Kul kurs» (4)
- Väntade mig en tråkig laborationskurs, fick ett kraftfullt inlärningshjälpmedel.» (5 (över förväntan))
- Jag lärde mig betydligt mer än jag trodde, kursen hjälpte mig att förstå elnätkursen bättre.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

53 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 6%
13 26%
26 52%
5 (mycket relevant)»8 16%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.78

- Bara lära sig elsaker verkar ju inte så övergripande..» (2)
- Elektronik är viktigt, men inte livsnödvändigt» (4)
- som laborationsmedodikkurs så är det relevant. Laborationerna i sig rör iof nuvarande kurser men är inte så spännande innehållsmässigt.» (4)
- Det är bra att lära sig grundläggande laborationskunskaper.» (4)

3. Information

Hur tycker du att det har fungerat med information under kursens gång (från kursansvarig / föreläsare / övningsledare / via hemsida)

53 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
4 7%
20 37%
20 37%
5 (mycket bra)»7 13%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man har bara skrivit ut labbpm och gått dit, någon sorts förklarande föreläsning eller upplägg som samkörts med de som har parallella kursers(som elnät) skulle vara helt på sin plats. Just nu är kursen bara förbryllande och syftet är oklart om man inte frågar äldra teknologer.» (1 (inte alls bra))
- Har väl inte funnits någon direkt information att ta del av förutom labbpm » (1 (inte alls bra))
- Fick inte så mycket info?» (2)
- Har inte varit särskilt aktiv i informationstagandet. Kompisar har dock haft koll och tipsat.» (3)
- Man vet när och var man ska vara. Det är också allt.» (3)
- Hur mycket har det varit? en föreläsning i början, sen resten via hemsidan?! har inte saknat någon info.» (3)
- Man kan aldrig ta bort alla frågetecken, men det var bra nära..» (5 (mycket bra))
- Aldrig problem» (5 (mycket bra))

4. Labb-PM

Generellt sett, vad är din åsikt om de olika lab-PM vi fick? Kommentera gärna de olika lab-PM!

52 svarande

1 (dålig kvalitet)»1 1%
3 5%
27 51%
17 32%
5 (mycket bra kvalitet)»4 7%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lp2 var mycket bättre. de två sista var bäst.» (?)
- Ofta o uppdaterade, typ från 1998 samt stavfel dåligt ostrukturerade etc. Borde göras om.» (1 (dålig kvalitet))
- De flesta lab-PM var gamla och ibland inte helt tydliga. Borde göras om.» (2)
- Dåligt uppdaterade.» (2)
- OK, dock väldigt långa... men det är väl nödvändigt för att hinna med allt.» (3)
- Bra utformade och pedagogiskt upplagda, dock med vissa delar som ej fanns tid eller material för att utföra.» (3)
- Bra när dom innehöll teorin kring labben, men ibland var instruktionerna för hur saker gick till praktiskt knapphändiga» (3)
- De var ibland ganska svåra att förstå på grund av ganska lös formulering... men det kompenserades av bra handledare i samtliga fall.» (3)
- Viss information var gammal och stämde inte» (3)
- på en av labbarna hade vi några sidor som teori del för repettition som var till stor hjälp.» (3)
- uppgifterna har förklarats utförligt, inget att klaga på.» (4)
- Mycket papper» (4)

5. Labbutrustning/Labblokal

Hur pass nöjd är du med labblokalerna och -utrustningen?

53 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 3%
4 7%
10 18%
21 39%
5 (mycket nöjd)»16 30%

Genomsnitt: 3.84

- upprepade gånger hade vi materiell som var sönder vilket resulterade i att vi fick göra om våra uppgifter gång på gång. » (1 (inte alls nöjd))
- Väldigt mycket utrustning som krånglade. Ett av labpassen gick två timmar åt till att se när Milan kopplade om innan han till slut fick det att fungera. Innan dess hade vi försökt koppla om själva ett bra tag. » (1 (inte alls nöjd))
- Det var fel på komponenter till sista labben.» (2)
- dålig utrustning försvårade ibland» (2)
- Fina saker, men mycet sönder.» (3)
- Mycket som var sönder eller bara konstigt, särskilt sista labben..» (3)
- Man märkte att vissa labgrupper hade bättre koll på utrustningen än andra. Kanske skulle man ha lite snabba genomgångar av funktioner som kan vara nyttiga under dagens lab (typ osciloskopens automatiska mät- och värdevisnings-funktioner). Man hörde ju ibland folk som sa "aha, kan man göra så!?? då blir det ju mycket smidigare".» (4)
- har fungerat för det mesta» (4)
- Vissa komponenter var trasiga vilket gjorde att vi inte hann klart på angiven tid, annars var lokaler och utrustning bra.» (4)
- Mycket bra och fräscha labblokaler och instrument» (5 (mycket nöjd))
- Var en del utrustning som strulade, men är nöjd.» (5 (mycket nöjd))
- Mycket bra utrustning (iallafall för nybörjare som oss) för våra ändamål.» (5 (mycket nöjd))
- Aldrig problem med någonting, utom våra egna kopplingar :P» (5 (mycket nöjd))
- Bra salar, bra utrustning. Den har fungerat största delen av tiden.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.43


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

6. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

53 svarande

Ja»0 0%
Nej»53 100%

Genomsnitt: 2

- Jisses vad mycket det är att fylla i.» (Nej)
- Vet inte, inte vad jag märkte?» (Nej)

7. Vad anser du om arbetsbördan?

53 svarande

1 (för liten)»0 0%
3 5%
43 81%
7 13%
5 (för stor)»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Rätt så lagom. Viss obalans mellan labbarna bara. Vissa krävde riktigt mycket förberedelse, andra tog för lång tid att genomföra.» (2)
- Stämmer väl överens med vad jag väntar mig av en labkurs på så här få poäng.» (3)
- inte så svårt, men mycket uppgifter på labbarna!» (3)
- Nån labb var lite väl stor, nån lite väl liten, så det gick på ett ut.» (3)
- Den är stor men det ska inte vara lätt.» (3)
- Arbetsbördan var mycket stor, men hann klart. Alltså lagom.» (3)
- Stor börda, men det var aldrig problem att hinna med.» (3)
- Lagom i den här kursen. Skönt att få lära sig något utan press och tvång att högprestera, och skönt att slippa skriva rapport.» (3)
- Lite mycket uppgifter per labb. 5 timmar är lite långt.» (4)
- ganska stressigt. Det är rent ut sagt förjävligt att labbarna ligger 8-13 och nästa föreläsning börjar 13.15. Ingen i samhället ska ha det så.» (4)
- För långa labbar. 8 - 13 och sen har man bara 15 min lunch innan föreläsning.» (4)

8. Studiekamrater

Hur bra tycker du att samarbetet med dina studiekamrater har gått?

53 svarande

0 0%
0 0%
6 11%
19 35%
28 52%

Genomsnitt: 4.41

- För mig har det fungerat bra, men jag har sett och hört en del kommentarer i andra grupper från folk som inte var nöjda med sina labpartners. Skulle gärna se att man utöver själva labmomentet såg till att man inom varje grupp tar sig tid lite då och då att utvärdera varandras arbetssätt. -"Jag tycker du verkar lite oengagerad. Kan du inte hjälpa till mer?" -"Jo, men jag har svårt att hjälpa till för du ligger ofta två steg före mig hela tiden. Om du hjälper mig att fatta vad det är vi gör, så kommer jag förstå bättre hur jag kan hjälpa till." Sån utvärdering förekommer naturligt i vissa grupper (folk som labbar med kompisar, folk som är seriösa), men i andra konstellationer kan det vara svårt att våga framföra kritik. Tänk om den andre tar illa upp och det bara gör situationen värre.» (4)
- utmärkt!» (5)
- Förträffligt! Jag trivs verkligen med folk på F!» (5)
- Bra stämning!» (5)
- Fungerar bra.» (5)
- Mycket bra» (5)


Laboration 1

Laboration 1 var en likströmslabb med fokus på spänningsdelning, koppling samt Ohms lag.

9. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

53 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 1%
14 26%
24 45%
11 20%
5 (högt inlärningsvärde)»3 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vad sjutton är spänningsdelning?» (2)
- Mest repetition, nog bra fast lätt.» (2)
- har läst mycket el innan, gick elektroinrikting på gymnasiet.» (2)
- El-teorin var väl mest gammal skåpmat, men det är bra eftersom labmiljön är ny. Bra att lära sig labmiljön först, liksom.» (3)
- Har vi inte gjort en separat utvärdering efter labtillfällena?» (5 (högt inlärningsvärde))

10. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 1%
13 25%
27 51%
5 (mycket nöjd)»11 21%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite stor skillnad i hjälpsamhet mellan handledarna. Vissa ger en i princip alla svar, andra ställer jobbiga kontrollfrågor hela tiden. Gissa vem man snackar med när klockan är 12:50 och man vill redovisa...» (4)
- ibland lite väl hemlighetsfulla..» (4)
- Hade inga problem med handledningen.» (4)
- I många fall förklarade handledarna hur kretsen vi kopplat upp verkligen fungerar - vilket var Mycket bra för förståelsen av elnät! I vissa fall fick man dock mindre hjälp och man kände knappt att man lärt sig något alls mer än att hantera oscilloskop bättre...» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


Laboration 2

Laboration 2 var en labb där vi lärde oss hantera oscilloskop.

11. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 1%
1 1%
22 42%
18 34%
5 (högt inlärningsvärde)»10 19%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra med repetition av oscilloskopet. har aldrig jobbat med ett datoriserat förut, det var nytt för mig. där kunde det varit mer instruktioner om vilka möjligheter som fanns. Halva labben använde vi det som ett vanligt oscilloskop, och läste av alla värden manuellt.» (3)
- Återigen, största nyttan var att man fick lära sig hantera utrustningen, precis som det bör vara i början.» (4)
- Har aldrig använt oscilloskop förut. Bra labb att lära sig på» (4)
- Mkt bra om oscilloskop.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Det är svårt att pricka rätt så lång tid efter labbarna.» (5 (högt inlärningsvärde))

12. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 1%
18 34%
20 38%
5 (mycket nöjd)»13 25%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan inte påstå att jag kommer ihåg något om den.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.76


Laboration 3

I den tredje labben lärde vi oss löda kretsar, och gjorde en tärning.

13. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»2 3%
12 23%
17 32%
14 26%
5 (högt inlärningsvärde)»7 13%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig absolut ingenting, var en arbetsuppgift som skulle utföras bara.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Inget inlärningsvärde pga tidigare erfarenheter. Nästa år bör de som kan löda slippa denna tidsförbrukningen.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Har god lödvana sedan tidigare. Hade varit roligare om man ägnat mer tid åt att förstå hur tärningen fungerade.» (2)
- Hade gärna fått en bättre teoretisk beskrivning på hur kretsen fungerar.» (2)
- har lött en del förr...» (2)
- Den var nog bättre för folk som inte sysslat med lödning förut.» (2)
- Inget nytt!» (3)
- rätt liten labb» (3)
- Lödning lärde man sig men väldigt lite förståelse.» (3)
- Roligt att löda!» (3)
- Inte så extremt högt inlärningsvärde, men däremot den roligaste labben.» (3)
- skönt att göra något praktiskt. (En julklapp fixad). » (4)
- Askul!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Frågan är lustigt ställd. Hur ska jag bedöma inlärningsvärde? Det är ju relativt. För mig var inlärningsvärdet ringa, men det finns säkert de som aldrig har lött tidigare. Hur jag prickar in om vad jag anser om värdet beror endast på min personlighet.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Väldigt rolig och läofull labb» (5 (högt inlärningsvärde))

14. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
15 28%
19 36%
5 (mycket nöjd)»18 34%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Laboration 4

I den fjärde labben (första i lp.2) studerade vi frekvensegenskaper. Vi mätte bl.a. gränsfrekvenser och räknade mycket på kretsar med bl.a. jw-transformering.

15. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

51 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 3%
20 39%
26 50%
5 (för svår)»3 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.58

- Jag låg lite väl mycket efter, men det verkade väl avvägt för den som låg i fas.» (3)
- Återigen så var den praktiska beskrivningen ibland knapphändig, i övrigt var den inte svår. » (3)
- Onödigt jobbig beräkna uppgift (resistansen), annars ok» (4)
- Hade inte så jättekoll på all teori. Därför blev den ganska svår» (4)
- för mkt teori, lite väl stor labb» (5 (för svår))
- för stressigt, få blev klara i tid trots att en uppgift ströks.» (5 (för svår))

16. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 9%
16 30%
24 46%
5 (högt inlärningsvärde)»7 13%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för stressigt för att hinna reflektera.» (2)
- Förvånansvärt nyttigt för mig som låg efter att labba sånt som jag inte hade koll på.» (3)
- Bra » (4)
- svårt att förstå allt» (4)
- Mycket bra labb» (5 (högt inlärningsvärde))

17. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

51 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
18 35%
21 41%
5 (mycket nöjd)»12 23%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75


Laboration 5

Laboration 5 handlade om dioder och transistorer.

18. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

52 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
29 56%
21 41%
5 (för svår)»1 1%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.45

- Tog lång tid.» (3)
- Lite för mycket uppgifter, tog mycket tid.» (3)
- samma som ovan» (3)
- De mindre "vridresistanserna" dåligt, ändrade sig när när strömmen ändrades.» (4)
- Lätt att koppla fel, eller att råka bränna en transistor.» (4)
- Alldeles för lång!» (4)
- Om man inte ligger i fas i kursen Elnåt så ökar svårigheten med dessa labbar enormt.» (5 (för svår))

19. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 1%
0 0%
17 33%
26 50%
5 (högt inlärningsvärde)»7 13%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr gjorde stressen att man inte riktigt hann sätta sig in i resultatet. Synd att labben gick över lunch.» (4)

20. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

51 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
4 8%
11 22%
17 34%
5 (mycket nöjd)»18 36%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick vänta en del om jag minns rätt.» (2)
- Nöjd med den hjälpen vi fick, men fick vänta ganska länge. Många ville ha hjälp» (2)
- Det var endast två handledare på det fullsatta torsdagspasset, vilket visade sig vara åtminstone en för lite. Som tur var behövde jag knappt handledarens hjälp.» (3)
- Milan är en sjukt bra handledare. Håll hårt i honom. » (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86


Laboration 6

Laboration 6 var den sista labben och behandlade operationsförstärkare.

21. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

51 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 5%
33 64%
14 27%
5 (för svår)»1 1%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.25

- samma» (3)
- Tog mycket tid! Allt för många moment! Själva räkningara och kopplingarna var dock var för sig enkla.» (3)

22. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 3%
18 34%
23 44%
5 (högt inlärningsvärde)»9 17%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick större förståelse för op-amp.» (4)
- Fick mycket bra förklaring om hur op-ampar fungerar, lärde oss en hel del om olika sorters kretsar i vilka op-ampar är bra att använda» (5 (högt inlärningsvärde))

23. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

51 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 1%
2 3%
10 19%
24 47%
5 (mycket nöjd)»14 27%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gick alldeles för långsamt både att vänta på hjälp och få hjälp.» (1 (inte alls nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.84


Kommentarsfrågor

24. Vad var bra i kursen?

- De mer välbalanserade labbarna med ordentlig förberedelse och inte så stressigt på labbtillfället.»
- Överlag bra handledare, lagom svåra uppgifter som belyste viktiga delar av teorin, lagom arbetsbörda.»
- Lätt att förså vad man skulle göra och hur, kändes som en bra och bred förberedelse inför kommande labbar.»
- Bra introduktion i mäteknik!»
- Handledarna»
- labbhandledning och PM»
- Allt»
- En praktisk kurs är alltid bra omväxling.»
- Bra att få lära sig hantera utrustningen i labbet.»
- Att det vi gjorde följde vad vi samtidigt lärde oss i elnäten rätt bra»
- Viktigt komplement till teorikurserna.»
- Handledarna»
- Över lag bra handledare. Man fick mycket bra hjälp utav de flesta»
- hade offtast väldigt bra handledare!! dom var bra på att förklare teorin så att man fattade!!»
- Det var roligt och man har lärt sig teori genom praktiskt arbete. »
- Handledarna utrustningen»
- Gillar att man får utnyttja både huvud och händer.»
- Förstudierna, handledarnas förklaringar»
- Att man fick in en vana att använda mätinstrumenten. Att man fick en uppfattning vad som krävs av en själv, utförandemässigt, för att allt ska gå bra.»
- Det mesta.»
- Att man fick använda de teoretiska man lärt sig praktiskt.»
- Att få lära sig alla instrument och få laborationsvana»
- Lödningen och Milan»
- handledningen till stort sätt. att man upplever att labbresultatet verkligen stämmer med teorin var lärorikt.»

25. Vad var inte bra i kursen?

Kommentera också gärna hur det kan göras bättre!

- Labbar över lunch inget vidare. Vissa stressiga labbar förstörde mycket.»
- Som sagt, mer samordnad attityd från handledarna kan vara bra, och mer utvärdering av hur grupparbetet fungerar.»
- lite otydliga handledningar.»
- utrustningen var kass ibland, »
- Svårt att förstå teorin, eftersom man väldigt nyligen eller inte alls gått igenom de moment som behandlas. Detta gäller särskilt lp 1, då el-nät-kursen inte startat än.»
- Lite för lätt att få godkänt egentligen kanske, jag förtjänar det nog inte. Men jag klagar inte :)»
- Den totala avsaknaden av röd tråd och förklaringar.»
- ibland tog det alldeles för lång tid att bli färdig vilket kan berro på att man la ner onödig tid på att plotta rätt i ett diagram osv»
- Lunchrast!»
- Det ouppdaterad kursmaterialet. Kunde varit högre inlärningsvärde i labbarna.»
- Det tar tid från andra ämnen. Men tidsåtgång är en ofrånkomlig nackdel med allt arbete.»
- Att man egentligen inte lärde sig så mycket teoretiskt om det som labarna handlade om. Lägg in mer teorifrågor till förberedelseuppgifterna!»
- Som sagt, att vissa komponenter var trasiga vilket vi inte förstod först, utan trodde vi gjorde fel.»
- Några labbar var för långa»
- Att instrumenten funkade inte som de skulle»

26. Övriga åsikter om kursen

- Bra kurs!»
- Var väldigt varierande kvalitet på handledarna, den gamla gubben var riktigt bra, vissa av de unga var dåliga.»
- Nyttig kurs. Känns som den behövs senare.»
- Man borde slippa löda om man har ett militärt intyg på 2 veckors lödutbildning.»
- väldigt givande, bra att den finns!»
- Det är dåligt att det inte finns något extra tillfälle om man varit sjuk någon gång och missat sin labb.»
- Nyttig, men ej så rolig. Mest mentalt jobbigt att förbereda sig inför labben. Ok i labbsalen»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.66
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från