ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjöfartsekonomi, SJO400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»10 32%
Cirka 20 timmar»9 29%
Cirka 25 timmar»3 9%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 2.51

- ca 15 h» (Högst 15 timmar)
- Hade helt ok kunskaper i många av ämnena innan.» (Högst 15 timmar)
- Inget utöver ca 8 timmar effektivt innan tentan.» (Högst 15 timmar)
- Mycket att läsa in» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»0 0%
75%»9 29%
100%»20 64%

Genomsnitt: 4.51

- Har varit på ett pass med vardera läraren» (25%)
- Kan ha varit sjuk någon gång men fått reda på det viktiga på lektionen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 58%

Genomsnitt: 3.51

- Vi har säkert fått se dem men jag kommer inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det står tydligt i Pmet och var till stöd under tentapluggandet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Välfyllda 7,5hp» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 30%
Ja, i hög grad»13 43%
Vet ej/har inte examinerats än»8 26%

Genomsnitt: 2.96

- Tentan var inte så omfattande som jag förväntat mig.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket väl strukturerad. Precis så skall en tenta i en grundkurs vara strukturerad.» (Ja, i hög grad)
- bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- En del frågor var för "öppet" ställda vilket gör det för lätt att skriva full poäng eller skapar risk för personer med dålig tentateknik att lägga för mycket tid på att besvara frågan fullt ut. Gäller frågan om logistikbegreppet och skillnaden mellan tids och rese -befraktning » (Ja, i hög grad)
- Tentan täckte mycket» (Ja, i hög grad)
- Det kändes som att det vi lärde oss på lektionerna var bra representerat på tentan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»13 41%

Genomsnitt: 3.35

- Godkänt på tenta klaras genom att gå aktivt på lektionerna.» (Ganska stor)
- Undervisningen har varit ok, med Power Points presentationer. Men en tjejen har varit dålig på att lära ut. Man har absolut inte förståt vad för något hon har gått igenom. Man har suttit som ett frågetäcken!» (Ganska stor)
- Pedagogiken var mycket bra ur retoriskt hänseende men det var stora avvikelser vad det gäller avgränsning, relevans mellan lärare se nedan» (Ganska stor)
- FO hade mycket bra föreläsningar och jag lärde mig mycket. RS var väldigt kompetent och jag ser fram emot juridikkursen. SZ kändes meningslös, det var bara bilder från hamnen. CE behöver öva på pedagokik, hennes föreläsningar var obegripliga.» (Ganska stor)
- Det har fungerat bra. Både Fredrik, Carolina och Robert har haft bra föreläsningar. Ibland har Carolina gått lite fort fram men det beror kanske på mina bristande förkunskaper i ekonomi.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»9 29%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.32

- 1000 kr för de två böckerna känns mkt i förhållande till vad man använt dem.. » (Mycket liten)
- De två böckerna, kostar 525 kr styck, användes aldrig. 1050 spänn i sjön...» (Mycket liten)
- Vad är det för stil att skicka ut ett mail att böcker som kostar 1200 kr snart tar slut, och sen har man bara behöft använda sig av sjöfartens bok för att lära sig det man behöver. Riktigt taskigt mot fattiga studenter!» (Mycket liten)
- Läste igenom den amerikanska boken från sid1-112 eller hur det var. Tycker att den inte platsar i akademiska sammanhang. Vissa bitar var bra men det flesta avsnitt var för banala. Sjöfartens bok är misnt lika bra anser jag.» (Mycket liten)
- Helt onödigt att köpa kurslitteratur för över tusen kronor som inte användes. » (Mycket liten)
- Onödigt att lägga 1000:- på böcker som ej använts.» (Ganska liten)
- Utlagt kursmaterial har varig mycket bra och täckande.» (Ganska liten)
- Bra kompendier på beräkningar och begrepp» (Ganska stor)
- Powerpoint-presentationerna och allt material på ping-pong har varit mycket bra. Jag köpte aldrig kurslitteraturen som var väldigt dyr men det gick bra idag. Rent generellt tycker jag att det på kurser oftast görs reklam för dyr kurslitteratur som egentligen är ganska onödig. » (Ganska stor)
- Har dock inte ens öppnat den svindyra kurslitteraturen utan bara använt föreläsningar och kurshemsidans mtrl» (Ganska stor)
- Mycket "luft" i litteraturen. Vissa saker verkade mest vara utfyllnad» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»26 83%

Genomsnitt: 3.83

- Pingpong fungerar suvränt bra. » (Mycket bra)
- Snabba uppdateringar med bra info, bra jobbat.» (Mycket bra)
- ping-pong. Fredrikt skötte de bra. Fanns även tillgång till att stara en projektgupp för grupparbetet vi gjorde.» (Mycket bra)
- I god tid och rikligt med information. Fullt tillräckligt att studera med utdelat material.» (Mycket bra)
- Allt fanns på pingpong i god tid innan föreläsningen» (Mycket bra)
- Allt viktigt fanns på kurshemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»17 54%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.93

- Framförallt Carolinas räkneövningar inom ekonomin hade gjort sig bättre i halvklass/mindre grupper för att själv kunna sitta och räkna och be om hjälp under tiden.» (Ganska bra)
- Ganska snabba svar på mejl» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»26 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Befraktningsspelet var bra! :)» (Mycket bra)
- ping-pong» (Mycket bra)
- Befraktningsspelet fungerade bra, även om jag personligen inte gillar grupparbeten» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»25 83%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- var kanon bra!» (Lagom)
- Välkommen till högskolan!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 58%
Hög»11 35%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.38

- Ge ut befraktiningsspelet i början av kursen och bifoga en kort sammanfattning på hur uträkningarna ska gå till. Nu blev det alldeles för stressigt eftersom man var tvungen att börja tentaplugga samtidigt.» (Lagom)
- Läser även SOL» (Hög)
- Vi hade sjukt mkt att göra!» (Hög)
- Ganska hög vilket jag tycker är bra. Det ska vara en utmaning så att man blir mer engagerad.» (Hög)
- Mycket att göra i många tunga kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 30%
Gott»16 53%
Mycket gott»5 16%

Genomsnitt: 3.86

- Tentorna rättades oerhört snabbt! Suveränt1 Skulle föredra att ha Olindersson i hela kursen. » (Godkänt)
- Även om det totalt var bra kändes hela kursen, med tre olika föreläsare rörig, i bemärkelsen att det pratades parallellt om samma saker. » (Godkänt)
- Befraktningsspelet är mkt lärorikt och ger precis den uppfattningen och grundläggande kunskap som är bra i en grundkurs» (Gott)
- Väldigt intressant kurs som visar land-delen av sjöfarten. Man fick en bra inblick i ekonomin och logistiken. Befraktningsspelet var mycket lärorikt och man blev en fena på resekalkyler. » (Gott)
- Det är en väldigt intressant kurs och det känns som att man har fått en bra grundläggande kunskap om hur sjöfartsekonomin fungerar. » (Mycket gott)
- Bra att få en översikt av de faktorer som reglerar sjöfarten. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Juridiken.»
- Fredrik Olinderson och tjejen (vad hon nu hette)!»
- Hela upplägget. Sätt att gå igenom, följa upp och sen visa på exempel. Det har varit mycket tydligt.»
- befraktningsspelet»
- befrakningsspelet. tentans upplägg»
- Befraktningsspelet»
- Befraktningsspelet. »
- Carolina var bäst. Lite osäker men det blir säkert bättre. Bra genomgångar av relavant info. »
- Utdelat material»
- FO, RS. Befraktningsspelet.»
- Informationen på kurshemsidan. Snabba resultat på tentan. »
- Befraktningsspelet! »
- Befraktningsspelet då detta var både kul och lärorikt. »
- Den mycket bra fungerande hemsidan med upplagt material»
- Att ha Severin kvar fast gärna någon mer föreläsning med honom.»
- Gästföreläsare från branschen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Även här måste jag nog säga juridiken. Det borde vara lite mer. »
- Ta befraktningen tidigare i kursen. Utvärdera om de engelska böckerna verkligen behövs.»
- Kurs litteraturen var dyr och kändes som den gav väldigt lite. »
- Handouts och instuderingsfrågor kan med fördel delas ut innan föreläsningarna och i början på kursen.»
- Fler redovisningräkneuppgifter.»
- Tidigarelägga befraktningsspelet.»
- Fredrik får ge sig lite med "Clipperskeppens historia" och annat gammalt. Sånt får folk läsa själva och hör inte hit, anser jag. Det finns så mycket annat att fokusera på. Befraktningsmomenten ä Fredrik bra på.»
- Bättre avgränsning för den juridiska informationen både vad gäller undervisning och utdelat material. En del ekonomilektioner hade låg relevans med avseende på tentans innehåll. Vissa frågor bör vara mindre "öppet" ställda med tanke på elever (som jag) som har svårt att begränsa svaren. Jag han inte svara på alla frågor vilket främst är mitt eget fel men hade kunnat avhjälpas med tydligt avgränsade frågor.»
- Upplägget på kursen.. Eller snarare schemat.. Det kändes lite jobbigt att befraktningsspelet låg med redovisning och inlämning precis veckan före tentorna när man känner sig stressad att börja plugga ordentligt inför dem. Jag skulle rekommendera att man kanske kan lägga det lite tidigare i kursen.»
- Mer av den grundläggande ekonomin. Det gick lite väl snabbt på kalkylerigsdelen»
- Den kvinnliga föreläsaren måste se över hennes presentationer, vi fattade ingenting och de flesta var tvugna att disskutera det hon sa efteråt för att förstå. Sätt in alla termer i ett sammanhang.»
- CE - pedagogik. SZ»
- Befraktningsspelet bör påbörjas tidigare i kursen. »
- Få ekonomi-delen med tjejen att inte bli så mycket "by the book" utan att försöka få oss som inte läst detta innan att inte tappa tråden hela tiden pga för mycket powerpoints...»
- Företagsekonomidelen av kursen inbegripande investeringskalkyler och årsredovisning var delvis svår att ta till sig och förstå användandet av. »
- Carolinas del kändes rätt platt och meningslös. Förstår att det kan vara svårt att lägga information som bara skall beröras på en lagom nivå. Kändes som det bara rapades ord och sen några uträkningar. Men, som Fredrik sa så skall materialet, kompendiet Företagsekonomi, ”,omarbetas”, eller kanske helt bytas ut. »
- Gärna dra ner på lärarna så att vi inte har 3 lärare i ett ämne»
- Dra ner på antalet föreläsare, 3 st ordinarie och en gästföreläsare blir för mycket, svårt att greppa vad som är viktigt när alla lärare öser ur sig material och fakta. Få Severin att hålla Konossementet och lär antingen Caroline eller Fredrik Olindersson att hålla i både Sjöfartsmarknadsdelen och Förtagsekonomin för att ge studenterna bättre grepp om ämnet.»
- En annan gästföreläsare som är intresserad av att berätta om branschen idag och inte bara intresserad av att sälja sina fotografier. »

16. Övriga kommentarer

- Befraktningsspelet kunde ha påbörjats lite tidigare. Dom nya lärarna har varit väldigt bra. Juridik är ju ett ganska torrt ämne, men Robert var väldigt duktig på att göra undervisningen både rolig och lättförståelig. Vad det gäller Carolina så märks det att hon är lite ovan vid att undervisa, men med mer erfarenhet så tror jag att hon kommer vara mer förberedd på vilka frågor som kan väntas komma från eleverna. Dock blev det lite långrandigt ibland när hon läste innantill från PDFerna. Men hon var mycket kunnig och höll ett lagom tempo i undervisningen.»
- Mycket intressant kurs och bra föreläsare, Tack!»
- Denna tentaveckan hade vi tenta mån, ons och fre. Det tycker jag är bra så att man hinner plugga lite mellan tentorna. Viktigt att det fortsätter vara så!»
- Juridik: Avgränsa informationen eller fler föreläsningar Fredrik: avgränsa logostikfråga m.m. Låt alla lektioner vara "tenta relevanta"»
- Bra upplägg på tentan, men det känns HELT onödigt att veta hur stor en aframax är t.ex.»
- Mycket bra kurs totalt sett, jag lärde mig allt från början och kan det nu!»
- Jag har drivit företag i 15 år och som AB senaste 3 åren, så det är klart att jag har en del erfarenhet, Trots det har jag aldrig gått en enda kurs i företagsekonomi. Så, det är klart att jag säkerligen uppfattar ekonomidelen på ett annat sätt än en 19-åring som aldrig betalat en räkning i hela sitt liv ,) / Joanna»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»2 6%

- Seminariet kommer enl mig bli bättre med tiden.» (Ganska bra)
- Rätt vettigt med befraktningsspelet. Tycker att man ska korta ned antalet resor till 6-7 stycken. Det räcker och sparar tid.» (Ganska bra)
- Klareraren som kom hade gärna kunnat berätta lite mer om sitt jobb istället för att visa massa bilder (det var ju i oh för sig också trevligt)» (Ganska bra)
- Vad är det?» ()
- Förstår inte frågan och har ingen aning om vad ”,seminarieserien”, innebär? Föreläsningarna?» ()
- För många föreläsare.» (Ganska dålig)

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Läs inte hela texten själv.»
- Låt alla lektioner och seminarier vara "tenta relevanta" = utgöra information som testas på tentan. Eller tydligare: Låt tentan innehålla frågor från all undervisning.»
- Sänk antalet föreläsare till nästa år.»Kursutvärderingssystem från