ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Grundläggande sjötransportteknik, LNC088

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»13 44%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.24

- ca 15 - 20 h då det var en del att göra hemma.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»11 39%
100%»16 57%

Genomsnitt: 4.46

- Jag missade tyvärr undervisningen.» (0%)
- Sjukdom» (75%)
- Av de obligatoriska momenten, har jag deltagit i alla.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 28%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 32%

Genomsnitt: 2.67

- och jag bryr mig inte om dem, litar på läraren!» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 57%
Ja, i hög grad»6 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.57

- ingen tentamen» (?)
- gärna någon lastplaneringsuppgift till» (I viss utsträckning)
- Mycket bra med webtenta och inlämningsövningar, ett bra sätt att läsa för livet istället för lära för tenta. Jag blev nyfiken och läste vidare efterhand som kursen gick.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»14 50%

Genomsnitt: 3.32

- Övningar med tillgänglig lärare var så myclet bättre! Super» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»7 28%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»8 32%

Genomsnitt: 2.52

- ingen kurslitteratur» (?)
- Hade ingen kurlitteratur» (?)
- Tyckte det dock var jobbigt med en massa pdf- filer att öppna o läsa istället för att ha kompendium» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»23 82%

Genomsnitt: 3.75

- Allt material var inte samlat på ett ställe, utan utspritt.» (Ganska dåligt)
- Antagligen den mest välorganiserade ping-pong applikationen. Märks att mycket arbete ligger bakom. Borde "smitta av sig" på andra kurser och deras lektorer.» (Mycket bra)
- hallbjörner är ett proffs när det gäller webben!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»22 78%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.78

- Har sökt obegripliga mängder hjälp och det fick jag.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»27 96%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.96

- Tycker det är för dåligt att man i gruppövningar får sitta själv när det är 3 i massa grupper. 2 o 2 är väl idealiskt och om det blir ngn över så kan man vara 3.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 21%
Lagom»19 67%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.89

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 10%
Lagom»21 75%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 25%
Gott»12 42%
Mycket gott»9 32%

Genomsnitt: 4.07

- Syftet med kursen inte helt klart.» (Godkänt)
- Alltid nyttigt med en kurs där man får praktisera den teoretiska kunskap man fått under föreläsningarna. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Onlinetentamen upplevdes som mycket bra! Frederik Hallbjörner är juste, flexibel och hjälpsam. Han är alltid snabb med att svara på frågor!»
- Gruppuppgifterna var bra förutom det internetbaserade teoriprovet, som var lite underligt. Det tog ca 4,5 timmar och handlade om helt främmande begrepp som skulle letas upp i diverse lagdokument som låg huller om buller på kurshemsidan. Väldigt svårt att hitta i dokumenten, samt att man inte lärde sig så bra. Man bara "letade svar" och förstod inte sammanhanget.»
- Att föreläsaren går igenom det som är av vikt inför tentamen i de olika böckerna.»
- Hallbjörner»
- Allt tycker kursen var mycket intressant och lärorik. Har lagt ner mycket tid vid sidan av, men det har varit bra.»
- Att det är en labbkurs»
- Mycket tid i skolan för att öva»
- COS»
- Allt, perfekt upplägg!»
- det var väldigt bra att man fick gott om tid att lära sig programmen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre öppettider i simulatorn är önskvärt.»
- Det kanske hade varit bra att ha föreläsningar om dessa begrepp innan webteoriprovet, så att man hade lite förkunskaper.»
- Tillgång till Cargo Operations Studio även utanför undervisningstillfällen.»
- Webbsidan kan förbättra. Vore bra om allt material var på ett och samma ställe.»
- Teoretiska provet kändes inte så givande.»
- tycker han kan gå igenom uppgifterna lite innan, tex hur program fungerar och vad uppgiften går ut på. Han fanns ju alltid tillgänglig så det gick att fråga på plats.. BRA kurs»
- Mer strukturerat vad gäller gruppindelningar (från lärarens sida) En ordentilig genomgång av datalastprogrammet innan man sätter igång med övningarna.. Man fattade ju inget, hade aldrig sett programmet utan det var bara " sätt igång"»
- Göra föreläsningarna mer effektiva. Nu kändes det som att hälften knappt var värda att gå på»
- testet var lite klurigt, inte så lätt att hitta i sjöfs och den andra litteraturen som vi fick uppladdat på pingeli-pong av hallbjörner »
- man borde kunna få tillgång till salen även under andra tider än de för kursen utsatta. Programmet borde även bli kompatibelt med Mac. »

16. Övriga kommentarer

- jag gillar inte PING-PONG, det e ding-dong! Heja studieportalen o kurshemsida där istället!»
- Skit bra lärare!»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»6 20%

- Skulle gärna sett mer filmer eller annat för att åskådliggöra lastfrågor » (Ganska bra)
- Kunnig lärare» (Mycket bra)
- var är detta för något?» ()
- Inget seminarie. Bara föreläsningar, men seminarier nehövs ej.» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Nej»Kursutvärderingssystem från