ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Elektriska nät och system, ESS115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-16 - 2010-02-20
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

55 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 7%
20 36%
25 45%
5 (över förväntan)»6 10%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket ekvationer och lite förståelse.» (2)
- Allmänt ganska rolig kurs.» (4)
- Överlag en intressant kurs.» (4)
- Mycket intressant framåt slutet. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

54 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
2 3%
11 20%
26 49%
5 (mycket relevant)»13 24%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.9

- Tror att vi kommer att ha användning för det i framtida kurser och inte minst sagt i experimentell fysik.» (3)
- Svårt att säga eftersom jag inte vet hur mycket el man behöver i 3:an. Bra samband med Expfys-kursen.» (3)
- den är väl relevant i den bemärkelsen att F skall vara bred, men jag tycker den var både intressant och kändes viktig» (4)
- praktiska kunskaper är något vi får för lite av imo» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

53 svarande

1 (inte alls)»2 3%
1 1%
10 18%
24 45%
5 (Mycket bra avvägt)»16 30%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var helt åt pepparn.» (1 (inte alls))
- Skrev inte tentan.» (3)
- Frågorna krävde i mångt och mycket kunskaper om det mesta, även om man frågade på olika delar av kursen.» (3)
- Som sagt, mycket ekvationer och lite förståelse.» (4)
- Bra fördelning. Det kom frågor på olika delar asv kursen, så det var helt okej balanserad.» (4)
- jämfört med räkneexempel, inte alltid jämfört med teorin på föreläsningarna.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

54 svarande

<25%»6 11%
25-50%»2 3%
50-75%»7 12%
>75%»39 72%

Genomsnitt: 3.46

- Jag var skoltrött, men studerade en del i skolan och hemma.» (<25%)
- Jag kände att jag hade halkat en bit efter på slutet så jag tog in det bättre själv.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 5%
14 27%
23 45%
5 (mycket bra)»10 19%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren visar inte på någon vilja att lära ut. Föreläsningen blir som en högläsning som studenterna skriver av. Kollektivt tidsslöseri. Han kunde lika bra kopierat sitt manus och delat ut det istället, så hade man lärt sig lika mycket eller mer. » (1 (inte alls bra))
- Lite för mkt fokus på alla diagram, som var så många så man förstod knappt några av dem. » (2)
- Ofta repetitiva och la mycket fokus på t ex representation av komplexa tal som vi just läst en hel kurs om, istället för att diskutera i alla fall lite av den bakomliggande fysiken i kretsarna.» (2)
- Ants bör tänka på vilka förutsättningar vi har. Det kanske inte är en toppenidé att använda småsignalschema för transistorer som exempel första föreläsningen.» (3)
- De var bra, förutom att det ofta blev lite för mycket leverera formler och givna siffror, och för lite förståelse för vad som faktiskt händer.» (3)
- Dom gav säkert lite men det blev lite väl tråkigt ibland. Med det menar jag att 80% av "karakteristikorna" som ritades upp kändes onödiga eller överflödiga då det var mycket samma sak om och om igen, t ex.» (3)
- ofta flummig teori, i slutet mycket grafer och egenskaper (hos filter) som vi aldrig har någon användning för och inte känns särskilt relevant» (3)
- Läraren är väldigt kompetent och pedagogisk, men lite långtråkiga och monotona föreläsningar. En kompetent lärare. Kunde vara fler men framförallt lättare exempel.» (4)
- För det mesta bra, gärna inslag av demonstrationer/kretsar eller liknande. Föreläsningen i slutet med oändliga varianter av diagram var obegriplig.» (4)
- speciellt räkneövningarna var helt lysande» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
0 0%
5 10%
11 23%
5 (mycket bra)»29 63%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland långrandiga, men bra tips och så,» (3)
- mer tid för att kunna ställa frågor skulle behövas» (3)
- Går snabbt ibland.. men kanske är ett måste för att hinna. Annars är han en skön kille» (4)
- Det gick lite väl fort ibland, bättre att man fattar och det hinns med ett tal mindre än att köra den racer-takten. Men när det gick lite lugnare var det väldigt bra, kändes som man lärde sig en hel del. Övningsledaren väckte t.o.m mer intresse för elfält än den föreläsaren hade lyckats med.» (4)
- Oskar var väldans bra som räkneövningsledare!!» (5 (mycket bra))
- Oskar var jättebra!» (5 (mycket bra))
- Riktigt bra! Men vore bättre om det fanns räknestugor i mindre grupper.» (5 (mycket bra))
- Intresseväckande utläggningar och pedagogisk presentation av lösningarna.» (5 (mycket bra))
- oskar e väldigt duktig» (5 (mycket bra))
- Har varit till mycket stor hjälp.» (5 (mycket bra))
- Otroligt bra. En räkneövningsledare som verkligen förklarade hur man skulle angripa en uppgift.» (5 (mycket bra))
- Oskar vilken kanonkille!» (5 (mycket bra))
- Oskar är väldigt duktig, pedagogiskt och områdesmässigt.» (5 (mycket bra))
- Grymt bra övningsledare med många konkreta tips.» (5 (mycket bra))
- Oskar var utmärkt på alla sätt och vis» (5 (mycket bra))
- (5) nu tänker jag på SGÖ, de var mkt bra. » (5 (mycket bra))
- Riktigt bra räkneövningsledare!» (5 (mycket bra))
- Suverän räkneledare!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

53 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 4%
13 26%
21 42%
5 (mycket bra)»14 28%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig mest programmet, men oftast var det bara att följa instruktioner. Lite mycket " monkey see, monkey do".» (2)
- Möjligtvis lite för enkla, åtminstone i jämförelse mot labbarna i Experimentell Fysik.» (3)
- En aning för lätta/korta.» (3)
- hyfsat enkla men bra dp de var en chans att få någon anknytning till alla ekvationerna.» (3)
- Lagom svåra och tidskrävande.» (4)
- De praktiska tillämpninarna gjorde att man förstod de teoretiska momenten i kursen bättre. » (4)
- Vissa var lite svåra att hinna med allt på» (4)
- Del 2a var inget rolig, det kändes bara som att man satt och upprepade sig. Annars var det bra.» (4)
- Ganska lätta, men det var skönt eftersom expfyslabbarna är såpass krävande så man hade aldrig hunnit med två svåra labbkurser. Hjälpte förståelsen.» (4)
- Bra att få en praktisk koppling till materialet, men skulle kunna göras mer omfattande. Särskilt sista labben så var många färdiga efter halva tiden.» (4)
- Relevanta för kursens innehåll» (4)
- Bra inlärningssätt.» (4)
- man hann aldrig riktigt få någon bra känsla för återkoppling.. det var för lätt att bara följa instruktionerna och bli klar.» (4)
- Bra handledare och bra upplägg» (5 (mycket bra))
- Grymt bra handledning och roliga laborationer. Speciellt hörapparaten var väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- Väldigt skönt med att man hann klart på den anvisade tiden. » (5 (mycket bra))
- nästan bombsäkra lab-pm. mkt bra handledare» (5 (mycket bra))
- Stor kontrast mot laborationerna i fysik, hjälpsamma bra labbhandledare, bra utrustning som räcker till alla (en självklar sak kan tyckas men nu jämför jag), roliga labbar och samtidigt lärorika. Kul att få tillämpa teorin lite. » (5 (mycket bra))
- roliga, rätt enkla .. bra inlärningsvärde!» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
2 3%
9 16%
24 45%
5 (Mycket stor)»16 30%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mest att räkna, räkna och räkna för att klara kursen, inte mycket att förstå. Men för att lära sig alla glosor är det ju ändå värt att gå på föreläsningarna.» (3)
- deltog ej (därför gick det dåligt för mig)» (3)
- Den mesta kunskapen i denna kursen har kommit från räkningsövningarna och att plugga gamla tentor. De rekommenderade talen i exempelsamlingen var alldeles för svåra och tidskrävande så dom gav jag upp efter ett par veckor. Ändå fick jag 4:a på tentan så det kanske är en hint till för svåra räkneuppgifter. Hade vart bättre med uppgifter på samma nivå som tentan.» (3)
- Framförallt räkneövningarna. Föreläsninagrna har varit struktuerade, vilket är bra.» (4)
- Köpte inte ens electronics, utan förlitade mig helt på undervisning.» (5 (Mycket stor))
- Framförallt räkneövningar» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

54 svarande

Ja»0 0%
Nej»54 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
37 69%
14 26%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.28

- Inte speciellt farlig. Bara lite frustrerande då det var mycket "slå in" och lite "diskutera"» (3)
- Som en kurs är den enkel, men det svåra rättningen gör att det balanseras igen. Elfält tar också ofantligt mycket tid så det bidrar ju också till arbetsbelastningen.» (3)
- lagom.. men då räknade jag långt ifrån alla rekommenderade problem» (3)
- helt ok» (3)
- det blir mycket med 3 kurser samtidigt. inlämningsuppgiften var det som offrades» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»35 66%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.71

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»20 37%
Mycket bra»13 24%
Har ej sökt hjälp»17 31%

Genomsnitt: 3.79

- Skulle vara bra med räknestuga alt. konsultationstid.» (Ganska dåliga)
- Svårt att förstå just vad ni menar. På föreläsningarna och räkneövningarna var det inga problem. Mycket svårt att fråga någon efter lektionstider, eftersom alla som var kompetenta nog att förstå allting inte behöver studera.» (Ganska dåliga)
- Inga riktiga räknestugor, bara storgruppsövningar. Kände att det hade varit bra att kunna ställa några frågor då och då.» (Ganska dåliga)
- Räknestugor i kursen hade varit bra att ha» (Ganska bra)
- Kunde varit bättre, det var oftast fullt med folk vid tavlan på rasten» (Ganska bra)
- lite svårt att veta var man skulle vända sig. » (Ganska bra)
- räkneövningarna var lysande» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

54 svarande

1 (ej prisvärd)»11 26%
14 34%
10 24%
6 14%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»13

Genomsnitt: 2.26

- Öppnade inte elektronics. Dock var kompendierna väldigt bra.» (1 (ej prisvärd))
- boken electronics borde användas mer i kursen då den är väldigt bra. den är väldigt dyr, köpte ej boken.» (1 (ej prisvärd))
- Vi använde två olika böcker varav ingen tycker jag kändes nödvändig för att lära sig kursen. Den ena boken har jag knappt öppnat» (1 (ej prisvärd))
- Elnät: Det gick bra att använda den första veckan. Sedan kunde man knappt använda den=fail. Electronics= Double fail. När försöker förstå någonting så måste man först tackla med den enorma vägg av text som finns. När man väl har hittat var man ska läsa så ska man läsa denna vägg av text. Efter man har läst det förstår man inte någonting eftersom man har läst en vägg av text som inte förklarar alls. Varför rekommendera denna bok?» (1 (ej prisvärd))
- Electronics köpte jag men har bara öppnat tre gånger! » (1 (ej prisvärd))
- Elektriska nät boken var bra och prisvärd, electronics mindre bra och absolut inte prisvärd för den här kursen» (1 (ej prisvärd))
- Kändes meningslös. Använde mig nästan endast av kompendierna från DC och sen räknade man lite i hofvensciöld de första veckorna. Men det var definitivt inte värt det.» (1 (ej prisvärd))
- Öppnade electronics 3 gånger totalt. den var mycket svår att ta sig in i och väldigt tung!» (1 (ej prisvärd))
- Köpte begagnat. Ej öppnat Electronics. Kompendiet från DC var mycket användbart.» (2)
- Tror inte man behöver Electronics, men Hofvenskiöld är vettig.» (2)
- Hade inte alls mycket nytta av den andra tjockare boken.» (2)
- Electronics är nog en bra bok, men jag har knappt öppnat den. Elektriska nät, föreläsningsanteckningar och kompendier har räckt långt.» (2)
- Mycket litteratur för storleken på kursen» (2)
- Köpte begagnat. Electronics kändes helt överflödig.» (2)
- Använde inte boken alls, det fanns ju inga uppgifter man skulle räkna i den och den teorin man behövde fick man på föreläsningar.» (2)
- hafvenskjöld bra, electronics inte.» (2)
- Rätt dyrt, borde det inte räcka med EN stor bok?» (2)
- isället för den lilla boken hade några kopior räckt» (2)
- Davidsson/Hofveskiöld (?) bra, men electronics kändes inte nödvändig, däremot väldigt dyr. » (3)
- Den svenska var prisvärd, dock inte Electronics. Häftena var jättebra! » (3)
- den första boken kändes lite ovärd... skulle gå att göra kompendium av ist» (4)
- Men jag köpte bara Elektriska nät... den andra verkade vara sjukt ovärd» (4)
- elektriska nät vet jag inte, köpte begagnad, men inte värd pengarna tror jag.. electronics från nätet inbunden färg för ca 5-600 klart okej» (4)
- Electronics användes mycket lite och kostade desto mer. Kan säkert vara bra för senare studier förvisso.» (4)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»5 9%
19 37%
14 27%
10 19%
5 (Mycket stor)»3 5%

Genomsnitt: 2.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alla uppgifter och viss teori fanns som häften, vilka jag köpte och de var ju guld värda (till skillnad från boken)» (?)
- Elnätsboken använde jag, men inget av det andra materialet i någn större utsträckning. Uppgifterna i häftet var helt omöjligt att göra, jag gav upp dem. Vore bra om det fanns lösningar och framför allt lättare uppgifter att öva på!» (1 (Mycket liten))
- Hade klarat mig med enbart kompendiet från DC.» (2)
- Davidson och Hofvensköld-boken var väldigt värd, men Electronics var svår att använda på rätt sätt, med tanke på att inga av uppgifterna var från den boken och det fanns inga anvisningar i kurspm eller på hemsidan var i boken man skulle vara för ett givet moment i kursen. » (2)
- Boken användes endast till inlämningsuppgiften.» (2)
- det är föreläsningarna som är kursens huvudmaterial.» (2)
- Gamla föreläsningsanteckningar har hjälpt mycket, men kurslitteraturen har jag knappt använt.» (2)
- Elnätsboken (den som inte är electronics) var mycket bra. Pedagogisk och bra upplägg boken. Det är synd att den bara kom i användning de första två veckorna. Electronics=fail» (2)
- Häftena och boken på svenska var bra. Även om häftet med uppgifter var helt omöjligt svårt, lyckades räkna totalt 5 tal i det! Ha gärna någon form av lösningar eller lättare uppgifter att börja med!!!!!» (2)
- Boken, ingen. Exempelsamling, lite. Gamla tentor, mycket. » (2)
- Pluggade inte på kursen något så jag vet inte riktigt.» (3)
- Gamla tentor har egentligen utgjort huvudmaterialet i inlärningen. Men häftena var väl hyfsade, utom alla dessa siffror!» (3)
- Elektriska nät är bra så att man får en stabil grund.» (3)
- DC-materialet var bra och till stor hjälp, likaså Davidsson/Hofvenskiöld.» (3)
- Den tunna boken var mycket bra» (3)
- alldeles för mycket irrelevant fakta i electronics boken» (4)
- electronics svarar på många av mina frågor som jag länge haft.. till kursen är den kanske lite overkill. dock hade jag gärna haft tid att läsa mer i den. elektriska nät var bra i början, för thevenin-norton, y-delta och jw-transform.» (4)
- har mest jobbat med "de gröna" häftena , och gamla tentor» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

54 svarande

Ja»49 98%
Nej»1 2%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.02

- Allt fanns inte på hemsidan. Vad var anledningen till det? Känns lite dåligt att behöva köpa mer än boken, det fanns ju på förra årets kurshemsida dessutom (där jag hämtade det).» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räkneövningarna»
- Oskar och Ants»
- Tentan är på en lagom nivå»
- Oskar!»
- Räkneövningsledaren och laborationerna»
- Demonstrationsövningarna»
- Räknestugorna, mycket bra och lärorika!»
- labbarna. räkneövningarna»
- Elnätsboken. Upplägget på tentan tycker jag fungerar bra.»
- Tycker att kursen ser bra ut som den är.»
- Räkneövningarna.»
- Oscar, labbarna»
- Övningsledaren, jättebra övningar!»
- Kopplingen till expfys-labbarna»
- Räkneövningsledaren»
- Storgruppsövningar»
- Mkt exempel på räknestugor»
- Oskar (Oscar) gjorde ett jättebra jobb på SGÖ»
- Räkneövningsledaren»
- Räkneövningsledaren!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- FB är kallt»
- Lägg fokus på något annat än bara diagramen»
- Mer tid att ställa frågor»
- Kurslitteraturen. Electronics-boken är överflödig.»
- kursboken borde vara mer delaktig»
- INför något slag av förståelsemoment i kursen. Vad är approximationerna, hur funkar de? Vad händer i kretsarna osv.»
- Ta bort electronics för allas skull. Ge pengarna till barnen i Afrika eller till och med Nordkorea. Allt annat än electronics är en bra investering. Alldeles för dålig information om dioder. av någon anledning så skulle man använda en massa formler på rekommenderade uppgifter som inte fanns någon annanstans. Blev riktigt förvirrad. Mer "rättvis" rättning skulle vara rätt skönt också, men det kanske är för att balansera att tentan är lite lättare än vanligt.»
- vore bra med ett konsultationstillfälle/vecka»
- Kanske fler räkneövningar i början, och gärna fler demonstrationer av kretsar, eller matlabsimuleringar av Bodediagram.»
- Samla allt kursmaterial i ett stort kurs-pm i motsats till separata om kursinnehåll, uppgifter, anvisningar etc.»
- Bättre koll på enheter (för mycket av typen I=2U). Markera vad som är approximationer, och gärna vad de kommer ifrån, och vad som inte är det.»
- "Smågruppsövningar" behövs, allt material på hemsidan!»
- gärna mer näranknutet till det man sedan räknar på på föreläsningarna»
- Mer engagemang och vilja att lära ut, ingen högläsning.»
- Ta bort Electronics-boken, eller åtminstone byt ut den mot ett häfte. Köpte den inte då det räckte med Davidson/Hofvenschöld och föreläsningsant.»

18. Övriga kommentarer


Laboration 1

Laboration 1 handlade om grunderna i PSpice

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

51 svarande

1 (för lätt)»2 4%
10 20%
34 70%
2 4%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.75

- en enklare manual till programet(relevanta delar) och en simplare instruktion hade varit mer lärorikt.» (1 (för lätt))
- Lite för mycket instruktioner gavs i labpm, så man kunde i princip bara läsa innantill och göra allting. » (2)
- Förberedelseuppgifterna var lagom svåra medan själva laborationen var väldigt enkel.» (3)
- lagom» (3)
- Den var ju inte svår, men det var skönt med lite lugnare labbar då vi hade många svåra samtidigt i exp-fysen.» (3)
- Ganska lång förberedelse» (4)

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 10%
13 26%
25 51%
5 (högt inlärningsvärde)»6 12%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att lära sig programmet.» (3)
- PSpice är nog bra att ha litet kännedom om inför framtiden.» (3)
- Labben gav en snabb och bra introduktion till programvaran» (4)
- Behövdes för att kunna genomföra nästa labb. Dessutom en bra inblick i hur man gör i "verkligheten".» (4)
- Man lärde sig det man behövde för att komma igång med programmet, det behöver ju inte vara svårare för svårighetens skull. (Som många F:are innan oss verkar tycka...)» (4)
- tillräckligt för att man ska kunna testa sig fram lättare själv vid behov» (4)
- Bra labb» (5 (högt inlärningsvärde))
- det var gott om tid så man hann lära sig mycket» (5 (högt inlärningsvärde))

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
9 18%
15 30%
5 (mycket nöjd)»24 48%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den ena handledaren var mycket kunnig och trevlig medan den andre mest verkade vara där för att han måste. » (3)
- Lite lång kö vid redovisningarna» (4)
- Handledarna var kompetenta och gav lagom mycket handledning för att man skulle kunna fortsätta. » (5 (mycket nöjd))
- Mycket bra handledare.» (5 (mycket nöjd))
- Handledarna visste verkligen vad detta handlade om.» (5 (mycket nöjd))
- Trevliga och bra labbhandledare, man fick den hjälpen som behövdes.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Laboration 2a

Laboration 2a handlade om att dimensionera ett par
komponenter, och analysera krestsen (hörapparaten) i PSpice.

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

52 svarande

1 (för lätt)»2 4%
7 14%
38 77%
2 4%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.81

- en lite mer komplex krets hade inte skadat. Också här lite väl detaljerat labb pm» (1 (för lätt))
- lite mer tid så att man kan ställa mer frågor» (4)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
4 8%
16 32%
20 40%
5 (högt inlärningsvärde)»9 18%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes lite väl repetativ» (2)
- Här fick man tänka lite mer... » (4)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
9 18%
15 30%
5 (mycket nöjd)»24 48%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labhandledarna saknade också förståelse för varför man kunde göra vissa approximationer som skulle göras och vad som hände. Vi vet fortfarande inte hur man kommer fram till varför övre och undre gränsfrekvens kan bestämmas som de gjorde...» (2)
- Samma med redovisningsköer» (3)
- Vi fick den hjälp vi önskade» (5 (mycket nöjd))
- Handledarna visste verkligen vad detta handlade om.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Laboration 2b

Andra tillfället i Lab 2 var montering av hörapparat med tillhörande
mätningar och
jämförelse med kravspecifikationen.

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

52 svarande

1 (för lätt)»1 2%
15 30%
33 67%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.65

- Färdig efter halva tiden.» (2)
- barnlek» (2)

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

52 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
10 20%
19 38%
12 24%
5 (högt inlärningsvärde)»8 16%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man kanske inte lärde sig jättemycket teori men det var väldigt bra att få se att kresten verkligen fungerar som vi räknade ut.» (2)
- för mycket var förbyggd» (2)
- Äntligen något praktiskt!» (5 (högt inlärningsvärde))

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

52 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
11 22%
17 34%
5 (mycket nöjd)»20 40%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledarna visste verkligen vad detta handlade om. Efter att ha hållit på och brottats med expfys labbarna var dessa labbar helt underbara då handledarna var trevliga, visste precis vad de gjorde och allting fungerade. Kanon!» (5 (mycket nöjd))
- Kommentarerna för lab 1 gäller egentligen genomgående.» (5 (mycket nöjd))
- fick bra extra tips från handledarna för hur man kan göra vissa saker» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75


Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgiften handlade om analys av RC-krets och självsvängande
operationsförstärkarkopplingar.

28. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

52 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
14 70%
5 25%
5 (för svår)»1 5%
Gjorde ej labben»32

Genomsnitt: 3.35

- den sista var svår» (4)
- Den andra uppgiften vad väldigt svår, mån såklart skall det vara något att bita i.» (4)
- Första uppgiften var ganska lätt och andra en liten utmaning. Som tur var hittade jag ett liknande exempel i boken (enda gången jag använde den).» (4)
- det var på gränsen, men då hade jag inte räknat några sådana problem innan» (5 (för svår))

29. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

50 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 10%
8 40%
7 35%
5 (högt inlärningsvärde)»3 15%
Gjorde ej labben»30

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- i slutändan trollade jag fram en lösning, men alltså, vet inte direkt om jag lärde mig nåt av det... mest var det att skriva av föreläsningsanteckningar om schmitt-trigger» (2)
- 1.5 p var halvvägs från 4:a till 5:a. och den bidrog knappt upp till 4:a från trea. sen spelar den ju ingen som helst roll för godkänd. sen var det inte många som fick 1.5 poäng pga hård rättning. » (3)
- Första uppgiften gjorde att jag äntligen förstod RC-kretsar. Mycket uppskattat.» (4)
- På andra deluppgiften lärde man sig allt lite.» (4)

30. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

50 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 10%
2 10%
12 60%
2 10%
5 (mycket nöjd)»2 10%
Gjorde ej labben»30

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Öhh vilken handledning? Jag menar bara att jag inte visste att det fanns en handledning på uppgifterna.» (1 (inte alls nöjd))
- Eller sökte inte nån handledning men det fanns inte som alternativ» (3)
- Fick ingen handledning men det fanns ju i boken!» (3)
- fick väl några små tips på en storgruppsövning, men de hjälpte knappast» (4)
- Fick väl egentligen ingen handledning förutom några hintar, men det skall man väl inte ha heller. Hela grejen var ju att lösa uppgiften själv.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från