ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Människa - Teknik HT09, LMU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.14

- Mer mot slutet. I början var det väldigt svårt att veta vad det var som man egentligen skulle kunna.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 21%
75%»5 35%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4.21

- Föreläsningar kändes inte alls givande,de bara läste av från powerpoint.» (75%)
- missade kanske 4 föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»4 28%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.78

- Kursmålen säger väldigt lite. I princip ska man kunna allt i en bok på 600s för att vara säker. Tror man. När tentan väl kommer består den dock till 29% av specika volvofrågor som rapats upp på en gästföreläsning av två stressade tanter.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt otydligt faktiskt. I början vet man inte alls vad man skall lära sig vilket leder till att man nästan ofrivilligt hamnar någon vecka efter i planeringen direkt. Måste struktureras upp.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

- målen är inte tydlig» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»8 57%
Ja, i hög grad»2 14%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.5

- Tycker t.ex. att det var väldigt märkligt att volvouppgiften med de fyra olika delarna som bidrar till säkerhetstänket på ett företag kom med på tentan.» (I viss utsträckning)
- Kändes inte som om det som angavs i kunskapsmål var det som sattes prov på tentamen. Jag tycker det är lustigt att Volvos presentation av deras arbete i detta ämne var så pass relevant i tentamen. Samt så var den sista frågan angående en automationsprocess beskriven på ett sätt att man inte ens förstår vad det är för svar som efterfrågas.» (I viss utsträckning)
- Att avsätta nästan 30% av tentan på en föreläsning, där föreläsarna från volvo var så stressade att blädrade förbi nästan hälften av 70 powerpoint bilder de hade var dåligt tycker jag.» (I viss utsträckning)
- Att ha TVÅ frågor om det som en gästföreläsare gått genom på ett tillfälle verkar lite orimligt!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.92

- När man märker att föreläsningar inte ger ngt pga framför allt total avsaknad av struktur, men även slides som helt misslyckas sammanfatta essensen av vad som sägs och föreläsare som saknar flyt i sitt tal.» (Mycket liten)
- I många fall har föreläsningarna inte alls varit givande. Ofta svårt att ta till av powerpoint-materialet. Det ger ingenting om läraren bara står och läser det som sammanfattas på powerpointen, det behövs lite mer förklaringar i så fall.» (Mycket liten)
- Det är svårt att veta vad som är relevant på föreläsningarna eftersom kunskapsmålen inte redovisades på ett systematiskt sätt (borde tex. vara en detaljerad lista man kan följa medans man sitter på föreläsningarna som delas ut i början).» (Ganska liten)
- Man kunde lätt bli uttråkad under vissa föreläsningar vilket medförde att man valde att inte gå på föreläsningarna å istället plugga själv hemma.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3

- Kan inte hitta det jag söker efter i boken» (Mycket liten)
- Boken är otroligt dålig. Den är skriven av teknologer och där kan man läsa en hel sida och sedan komma fram till att den iinte innehållt något vettigt alls, tex "Vi kan få fram den här grejen på detta sättet, men egentligen finns det ett bättre sätt fast vi använder inte det så egentligen finns det inga svar" Bra exempel på dålig sida är under kapitlet från sid 193, sidan om termiskt klimat. Sen är det en otrolig massa text. 75% av det som står är antingen mumbojumbo eller självklara saker som alla redan vet, de resterande 25%en är lite svåra att hitta i och med allt dravel.» (Ganska liten)
- Har inte ens köpt boken, men kollat igenom Power Pointen lite. Pluggade mest på gamla tentor och sammanfattningar!» (Ganska liten)
- Att bara läsa alla sidor som rekommenderas och tro att man lyckas ta till sig de fakta man behöver fungerar inte. Man behöver instuderingsfrågor så att man har något att fokusera på under läsningen. Detta material borde kommit mycket tidigare under kursen!» (Ganska stor)
- Slides från föreläsningar var INTE till stor hjälp för min inlärning.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.78

- Allmänt bristande informationsspridning. Rörigt system ang. anmälningar till labbar etc.» (Mycket dåligt)
- man kan hitta mycket där men allt är så rörigt. lite bättre organisation skulle vara uppskattad » (Ganska dåligt)
- Vi var tvunga att säga till hela tiden för att de ska lägga upp material på nätet. Vid lab tillfället var ingen som visste vart vi skulle labba, fick leta ganska länge!!!» (Ganska dåligt)
- Allt material från föreläsningar var upplagt mycket bra. Det var härliga 300 utskrifter i onödan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»2 14%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- De bara referade till boken som man hade redan läst.» (Mycket dåliga)
- Det finns inget att fråga om eftersom upplägget med kursmål och instuderingsfrågor inte funkade tillfredsställande. Ordning och reda tack!» (Ganska dåliga)
- Hans var tillgänglig och hjälpsam de gånger då hjälp efterfrågades där - bra!» (Ganska bra)
- Hans Erikssons förmåga att alltid vara tillgänglig är otroligt bra. Hjälpen man får har tyvärr ofta effekten att man slutar söka hjälp då man upptäcker att de två "experterna" inte ens kan ge konkreta svar i denna så flummiga kurs.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Diskussion är den enda studietekniken i en så, som tidigare nämnd, "flummig kurs". Det som drar ner betyget på samarbetet är spaningsprojektet där det fanns en medlem av fem som var väldigt samarbetsovillig.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»6 42%
Hög»7 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Låg arbetsbelastning i början av kursen eftersom det var väldigt svårt att få grepp om vad man skulle lära sig.» (Hög)
- Det var mycket att lära in å kunna utantill. Man hade ett ganska tidskrävande projektarbete oxå. I vanliga fall har man antigen ett stortarbete istället för skriftlig tenta, lr så har man tenta plus ett mindre arbete. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- 3 kurser samtidigt!!!» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 57%
Godkänt»6 42%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- se 15.» (Dåligt)
- Det känns verkligen som att jag har lärt mig själv allting som jag kan från denna kurs, ingenting kommer från föreläsningar. Innehållet i kursen tycker jag i efterhand (när jag vet vad jag lärt mig)är ganska vettigt men upplägget på kursen och utlärningen är under all kritik.» (Dåligt)
- Den sämsta kursen hittills.» (Dåligt)
- Väldigt mycke fakta i kunskapsmål som endast man kan lära sig av ytinlärning. Borde istället försöka få elever till att förstå övergripande saker.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesök, labbarna»
- Boken är bra.»
- boken »
- Volvo-besöket!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kurshemsidan behöver organiseras. det var lätt att missa att anmäla sig till något moment för att det var för många sådana anmälningar»
- Boken! Dåliga föreläsningssalar i j121 och j122! Torbjörn bör artikulera mera och använda tydligare röstlägen.»
- 1. En anonym tenta ska vara en anonym tenta, därför bör frågor där man ombedes att detaljbeskriva sitt spaningsprojekt slopas. 2. Struktur borde införas i föreläsningar, hela upplägget med slides, tavelskrivning och vad som ska sägas(och i vilken ordning). 3. Tentamen bör bestå av relevanta frågor och inte till 29% om hur säkerhetskulturen på ett snart dött företag ser ut. Ska sådana frågor ha så pass stor vikt, bör de flaggas för tydligare och ges mer tid än 2x45 min precis i slutet av läsperioden. 4. Instruktörer bör utbildas till att ha kunskap i att använda metoder som lärs ut för att ge ett seriöst intryck.»
- »
- Förklara lite mer än bara läsa av från powerpoint, och säga till att 30% av tentan är från Volvo föreläsningen och deras 70 sidor av powerpoint.»
- form av föreläsningar å examinations sätt»

16. Övriga kommentarer

- det var många obligatoriska moment men ingen närvarokoll, mycket dåligt»
- Tentan var lite konstig. För stor vikt på volvo föreläsningen.»
- nope»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»1 7%

- meningslöst » (Ganska dålig)
- ()
- vad menas med det?!» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- varför var det bara Volvo relaterat? nästan så att det var propagandistiskt »
-Kursutvärderingssystem från