ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematisk statistik HT09, LMA521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»7 58%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»1 8%
75%»5 41%
100%»5 41%

Genomsnitt: 4.16

- riktigt tråkiga föreläsningar alldeles för grundläggande ska inte gå igenom hur man deriverar och intigrerar. lite mer fart så man inte somnar» (50%)
- Missade dom två första veckorna.» (75%)
- Krockade med en annan kurs» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.25

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.16

- Dock är den ganska luddig emellanåt» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»9 75%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.08


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»2 16%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»9 81%
Hög»1 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Laborationen som gjordes tog för lång tid» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»7 58%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- läst tre kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 8%
Gott»8 66%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 4.16

- mkt bra ämne. kunskap som är bra att ha.» (Mycket gott)
- Mycket pga läraren som är grymt bra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- den väldigt pedagogiska kurslitteraturen»
- läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mattias gör på sitt sätt och Ulla som skrivit boken på sitt. Kan vara bra om uppgifterna löses på samma sätt för att lättare förstå.»
- lite svårt att veta hur och vad man skall göra på labben. Det känns lite som om man gissar... kanske det som är meningen?»
- informationsunderlag till labben bör vara mer omfattande»
- Bättre kurslitteratur»
- Laborationen»
- Att det var en liten del av kvalitetsstyrning på slutet. Inte bra, antingen ha mer eller inget alls.»

16. Övriga kommentarer

- Labben är väldigt luddig. De flesta jag snackat med har inte förstått vad det är man egentligen ska göra, vilket material man ska använda sig av, vad det är man ska få ut av den och i vilken ordning man ska göra saker.»
- hoppade av kursen»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

13 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»2 15%

- semenarieserien?» ()
- Ingen aning vad som menas med seminarieserien.» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från