ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknsik Biologi-Kursutvärdering, KLI060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-30
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Ingrid Undeland»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp

1. CAD: Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 30%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.7

2. CAD: Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»6 66%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 1.88

- La ner alldeles för mycket tid, då de andra större kurserna kom ikläm.» (Minst 35 timmar)

3. CAD: Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 30%

Genomsnitt: 2.3

4. CAD: Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Hur har du upplevt seminarieserien?

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»6 60%

6. Har du några specifika kommentarer kring "företagseftermiddagen"?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Vore kanske bra att dela upp den på förmiddag och eftermiddag.»
- Intressant inblick i bioteknikvärlden»
- nej»

7. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Det var synd att föreläsningarna låg så pass sent på eftermiddagen, då man är som tröttast!»
- nej»

8. Vad tyckte du om utformningen på inlämningsuppgiften

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»8 80%
Mycket bra»2 20%

- intressant» (Mycket bra)

9. Hur tycker du projektarbetena har varit?

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»3 30%

- TYckte projektet var intressant, mycket tack vare vår handledare!» (Mycket bra)
- det krävdes för mycket tid och förkunskaper som saknades» (Ganska dåliga)
- Vi hade järnupptag och det var ett alldeles försvårt ämne att sätta sig in i på så lite tid vi fick.» (Mycket dåliga)

10. Har du några ideer om hur projektarbetena kan förbättras (timing, för utdelning, ömnen, utförande mm)

- Kanske skulle kunna lägga hela projektet under en läsperiod, var lite utdraget med två läsperioder!»
- Det är lite för omfattande när det endast handlar om 3hp. Tar för mycket tid att genomföra.»
- ta bort järnupptagsarbetet.»
- Kolla över alla ämnen, de är på väldigt olika nivåer»

11. CAD: Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3.22

12. CAD: Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt hjälp»4 40%

Genomsnitt: 3.9

13. Hur fungerade kontakten med din projekthandledare?

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 10%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%

- Jättebra!!Fick mkt stöd och hjälp!» (Mycket bra)
- kunde ha fått bättre hjälp då ämnet var väldigt svårt» (Ganska bra)
- Vi hade väldigt svårt att hitta bra källor som var i bra nivå och det kändes inte som Nathalie brydde sig om det. » (Ganska dålig)

14. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Bra»3 30%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Vissa jobbade helt kalart mer än andra och tog mer ansvar. men i det stora hela gick det bra.» (Godkänt)

15. CAD: Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»3 30%
Hög»2 20%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 3.9

- Kursen krävde mer jobb än de få högskolepoäng som den ger, vilket bidrar till att andra kurser blir lidande, trots att de är större poängmässigt.» (För hög)
- Jag tror vi la mer mest tid på vårat arbete. Det fanns bara källor på engelska och de var skrivna på en mycket högre nivå än vi är så den mesta tiden vi la ner var bara att förstå våra källor» (För hög)

16. CAD: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»4 40%
Gott»4 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- projektarbetets belastning drog ner hela intrycket trots att det var jätteintressanta föreläsningar» (Dåligt)

17. CAD: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler högskolepoäng eller mindre arbete.»
- Tiden!»
- mindre omfattande projekt vore bra.»
- mindre arbetsbelastning på projektarbetet»
- Att järnupptaget tas bort, eller iaf förändras drastiskt»

18. 18. Övriga kommentarer?

- alla föreläsningar var intressanta»


Kursutvärderingssystem från