ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik HT09, LMU232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»6 22%
Cirka 20 timmar»5 18%
Cirka 25 timmar»10 37%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.66

- Labbarna tar aldeles förmycke tid jämfört med den föga utdelningen på 0,8p» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»7 25%
100%»19 70%

Genomsnitt: 4.62

- Per är en mycke bra föreläsare men när han skulle på semester hittade han ett riktigt stolpskott till gästföreläsare.» (75%)
- ca 90% har jag varit deltagande.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 33%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 40%

Genomsnitt: 2.7

- Tycker att det är lärarnas ansvar att presentera dessa i början av varje kurs. Det sker lite för sällan, tyvärr.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 80%
Nej, målen är för högt ställda»4 19%

Genomsnitt: 2.19

- men det är en stor kurs med lite för mycket att ta in» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på att kursen inte ens är 7.5 poäng, och känns tyngre och mer omfattande än någon annan kurs jag har gjort, så är målen aldeles för höga...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»10 45%
Vet ej/har inte examinerats än»9 40%

Genomsnitt: 3.27

- Förstor tenta till en kurs på bara 5,2p med labbarna borträknade» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»16 59%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.96

- Han som hade föreläsningen i skärande bearbetning var inte bra. Försov sig till två föreläsningar och när han väl föreläste kunde han inte fylla ut hela föreläsningstiden. Han hade mycket dåligt struktur. Skärande bearbetning fick man lära sig själv utan hjälp av föreläsningarna.» (Ganska stor)
- vissa föreläsare har inte varit speciellt bra» (Ganska stor)
- Vissa lärare som hade enbart någon lektion kändes lite ointresserade och stressade.» (Ganska stor)
- Dock så var Henrik Borgström inte bra! Försov sig tre utav tre föreläsningar och en utav dom så drog han igenom en två timmars föreläsning på 40 min!! Ingen förstod mycket av den... » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»8 29%

Genomsnitt: 3

- 90 % av allt plugg var overheadbilder och pp. Onödigt att lägga 300-400 kr på en bok som inte används!» (Mycket liten)
- Använde mest utdelat material på kurshemsidan» (Ganska liten)
- Boken var svårläst, tung..» (Ganska liten)
- Boken funkar bra men att ständigt mata på med OH bilder på föreläsningarna är tröttsamt, totalt har det blivit 330 st och då månda dubbel och 4 sidiga så uppåt 500 OH bilder. Summa summarum, hög kvantitet och låg kvalite.» (Ganska stor)
- Skulle kanske vara bra med något kompendium i kursen för vissa av kursinnehållet som inte står i kurslitteraturen. » (Ganska stor)
- Labbarna är toppen!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»15 57%

Genomsnitt: 3.5

- Bra att allt material ligger på hemsidan.» (Ganska bra)
- Lite rörigt i slutet med alla filer, men annars bra med information och ute i tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»11 42%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.42

- Per är otroligt duktig och villig att hjälpa till» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Vissa jobbar inte lika seriöst med laborationsrapporterna...» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»10 37%
Hög»7 25%
För hög»8 29%

Genomsnitt: 3.77

- Ibland kändes det som att man bara "plöjde" igenom saker för att få dem gjorda, känns som att man strävar mer efter att försöka hinna göra klart saker, snarare än att försöka lära ut på ett bra sätt.» (Lagom)
- Det är en kurs med mycket olika bearbetningar. Ganska svårt att sätta sig in i alla.» (Hög)
- För många olika moment och avsnitt. Labbarna skäl på tolk för mycket tid även från andra kurser. När man tagit bort 0,8 p från labbarna så är kursen bara på 5,2p och det märks verkligen inte, det är en 7,5p kurs helt och hållet.» (För hög)
- Känns som det var 7.5 HP men de gjorde den till 6.25 bara för att få in kommunikationen.» (För hög)
- för mycket som ingår i kursen» (För hög)
- Med tanke på att kursen inte ens är en 7.5 poängs kurs, men är mer omfattande än nån annan, är arbetsbelastningen aldeles för hög.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»8 30%
Hög»10 38%
För hög»7 26%

Genomsnitt: 3.88

- två tunga ämnen efter en läsperiod med också två tunga ämnen plus att kommunikationen legat som en börda i hela läsperioden» (För hög)
- Mycket arbete med engelska raporten som skulle skrivas och redovisas. Den ihop med labbraporterna gjorde att det inte fanns mycket tid till tentaplugg. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»15 55%
Gott»5 18%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.33

- Fruktansvärt dåligt att en lärare klarar att inte komma i tid på 2/3 föreläsningar och måste be en annan lärare hoppa in med 30 min förberedningstid för att han har dubbelbokat sig. Desutom tycker jag att det är för mycket information som måste läras på en kurs med 6.0 poäng. Borde vara 2 kurser eller flera och mer djupgående på vissa områden.» (Dåligt)
- Mycket intresant kurs med mycket bra saker att lära sig. Det är kul med bra gästföreläsre som föreläser om sina specialiteter. Men det ställer höga krav på att gästföreläsarna verkligen är förbereda och kunniga att lära ut så var inte alltid fallet. Föreläsaren inom skärande bearbetning var inte bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Overheads»
- Per är bra på att föreläsa.»
- Gästföreläsare Gustav/Henrik och svetskillen var bra!»
- Per Öhl, labbarna»
- gäst föreläsarna»
- Den delen av kursen som arbetade med plastisk bearbetning och klipp bearbetning.»
- Han som hade bearbetningsekonomi»
- Instuderingsfrågorna! men gärna så att svaren finns i boken...»
- Per Öhl var bra.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker att man borde tänka mer på att försöka lära ut saker på ett bra sätt, än att försöka hinna med så mycket som möjligt. Anser att kvalite går före kvantitet.»
- Gästföreläsaren som kom för sent och inte fick ut något vettigt alls. Gör det här till en 7,5p kurs för det är det redan med så mycket innehåll och labbar dom tar så mycket tid.»
- Tempot var riktigt högt. Läraren borde berätta saker och ting mer utförligt och inte anta att alla kan de mesta. Det vill säga. Lärarens antagande om min förkunskap var för hög.»
- vissa av föreläsare håller ej måttet, kommer försent och verkar oförberedda. all är åt per öhl och kenneth»
- allt....»
- Tyckte det var på tok för mycket muntligt, och för lite skrivande på tavlan från lärarna. Man kommer ihåg mycket av vad de säger för stunden, men ju längre in kursen fortsätter, ju mer glömmer man av. En jämförelse är att jag för hållfasthet kursen hade 3 kollegie block fyllda med räknetal and anteckningar, medans tillverkningstekniken knappt fyllde hälften av ett kollegieblock. »
- Skärteknikskillen är en pedagogisk katastrof»
- Inte riktigt så många OH-bilder. Svaren till instuderingsfrågorna fanns inte alltid i boken.»
- Byt ut han som hade skärande bearbetning, Henrik Borgström. Han kom försent och hans pedagogiska förmåga var under all kritik.»
- Gör det till en full 7.5 poängs kurs, eller dela upp den i flera kurser, eller sänka arbetsbelastningen/skära ner på material som man ska gå igenom. Se till så maskinerna vid labbtillfällen fungerar som de ska!»

16. Övriga kommentarer

- Per slarvade bort en labb och tvingade oss att göra om den, sånt får inte hända!»
- nej»
- Den andra laborationen var inte bra. Det var ingen laboration eftersom svarven inte fungerade. Blev istället att man fick massa angivna värden som man kunde fått på någon föreläsning istället.»
- Henrik Borgström som föreläste i skärande bearbetning var usel. Inte nog med att han var försenad så kom han oförberedd. Vad är meningen med att dra igenom en 2 timmars föreläsning på 30 minuter om man har 1,5 timmar på sig???»
- Eftersom det var en så bred kurs var det väldigt svårt att hänga med och lära sig alla saker. VAr väldigt mycket att plugga in.»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

27 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 14%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»1 3%

- Vad är seminarieserien?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- vad är detta?»
- Dålig luft när det är så liten sal och helt fullpackat. Vi borde varit i styrbord eller babord.»
- var ska man börja? »
- nej»Kursutvärderingssystem från