ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys HT09, LMA400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

73 svarande

Högst 15 timmar»7 9%
Cirka 20 timmar»14 19%
Cirka 25 timmar»22 30%
Cirka 30 timmar»16 21%
Minst 35 timmar»14 19%

Genomsnitt: 3.21

- inte mkt första 2 veckorna sen ökat mer succesivt under läsperioden» (Cirka 25 timmar)
- Det har varit riktigt dålig information om vilka tal vi inte behöver räkna, därför har jag pluggat på fel saker» (Minst 35 timmar)
- Minst dubbla. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

73 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»2 2%
75%»15 20%
100%»53 72%

Genomsnitt: 4.61

- Influensan sätter käppar i hjulen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

73 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 43%
Målen är svåra att förstå»5 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 19%

Genomsnitt: 2.24

- Har inte läst dom, men ha säkert fått ut dom någon gång.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen har inte presenterats av undervisare/examinator. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»43 84%
Nej, målen är för högt ställda»8 15%

Genomsnitt: 2.15

- vi har inte fått se vilka våra mål är» (?)
- ej sett dem» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet Ej!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»11 18%
Ja, i hög grad»25 42%
Vet ej/har inte examinerats än»22 37%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»7 9%
Ganska liten»23 31%
Ganska stor»31 43%
Mycket stor»11 15%

Genomsnitt: 2.63

- Undervisningen har varit väldigt dålig då det har funnits väldigt lite pedagogik och struktur bakom undervisningen.» (Mycket liten)
- Lars är riktigt dålig på att föreläsa! Han går väldigt fort fram och hoppar ofta över steg i uträkningarna så att det blir svårare att förstå. Skriver inte ens ut uppgiftens svar på tavlan utan går över till det han ska räkna på med en gång. Han är bättre på övningarna» (Mycket liten)
- dom föreläsningarna jag var på (i början) var en total katastrof, ingen struktur och ett ända velande.» (Mycket liten)
- Till en början var föreläsningarna mycket röriga och gav mig som student ingen för kursen relevant information. Föreläsaren visade inte hänsyn till oss studenter genom att ständigt komma försent och oförberedd till föreläsningarna. Enligt min mening utstrålade han även att han inte tycker om att undervisa, samt att han inte kan fatta att vi studenter kan ha svårt att förstå och kan tycka att det är svårt. Mot slutet av kursen blev dock föreläsningarna något mer strukturerade och givande. » (Mycket liten)
- dålig lärare» (Ganska liten)
- Väldigt opedagogiska lektioner. Saknar totalt struktur. Lars var väldigt dunkel i sina genomgångar. Visade upp dåliga exempel, det var väldigt sällan man kunde utnyttja den kunskap man fick från lektion och praktisera den i boken. » (Ganska liten)
- Tycker inte att läraren har varit särskilt pedagogiskt av sig under genomgångarna. När ha går igenom på tavlan brukar han hoppa över saker som han tycker att det är självklart och säger: "Det här kan ni redan, så det hoppar vi över.". Men i vissa fall så kan man verkligen inte det och då känns det meningslöst och sitta och lyssna på läraren om han ska hoppa över en massa saker. Det tycks vara som om han inte gillar att ha föreläsningarna, men att han gillar matten.» (Ganska liten)
- lektionernas upplägg var väldigt rörigt, svårt att hänga med» (Ganska liten)
- Den har varit ett hjälpande element men det mesta tycker jag att man har varit tvungen att lära sig själv.» (Ganska liten)
- väldigt svårt att hänga med vid föreläsningarna, kombination svår matte med sämre lärare.» (Ganska liten)
- Jag har upplevt läraren som sur och som att han har dumförklarat en om någon har räckt upp handen. Jag är här för att lära mig saker och då vill jag ha en lärare som vill lära ut och gillar att lära ut. Det har jag inte upplevt att Lars ville göra.» (Ganska stor)
- Men kunde ha varit mycket bättre. Hade varit bättre om man gått igenom allt mer grundligt. Verkarde som att de flesta har tyckt att detta varit en svår kurs så man ha behövt vara mer noggrann tror jag. Men jag antar att tiden inte räcker till.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»28 38%
Ganska stor»31 43%
Mycket stor»12 16%

Genomsnitt: 2.75

- vädligt opedagogisk bok, dåliga exempel, svåra tal, boken tog bara upp väldigt enkla exempel. Man fastnade ofta på första uppgiften i boken. Hände väldigt ofta att man fick prova sig fram till rätt svar. Som i sin tur tog väldigt lång tid. » (?)
- konstig bok» (Ganska liten)
- bokens uppgifter var förhållandesvis för svåra och de exempel som fanns i den hoppade över många steg man gärna hade sett. väldigt många uppgifter i boken oxå och vi fick ingen uppmaning till vad man kan hoppa över/vad som är mer viktigt. "räkna det ni inte kan" va en av sammanfattningarna från föreläsaren de första veckorna.» (Ganska liten)
- Man kan säga att boken är som läraren, eftersom det är han som har skrivit den.» (Ganska liten)
- Kursboken är enligt min mening dåligt uppbyggd, rörig och svår att hänga med i. Stor del av de uppgifter som finns i boken har fel svårighetsgrad, då inte ens övningsledarna kan lösa dem. Det som "räddade" mig var de gamla tentor som delades ut. Dessa hade ett tydligt mönster i uppgifterna, som även uttalades av examinatorn. Utan detta tydliga mönster bland tentauppgifterna hade jag aldrig klarat av kursen. » (Ganska liten)
- Kunde ha varit mycket bättre. Tycker inte att boken var pedagogisk nog.» (Ganska liten)
- Har varit tvungen att vända mig till alternativ litteratur för att förstå.» (Ganska liten)
- Boken är ganska dåligt skriven. räkneexemlen är bra men det kan vara svårt att förstå det som nämns i texter om tex. satser och bevis» (Ganska stor)
- fast boken var de sämsta jag någonsin har haft, kombinationen med lärarens exempel gjorde dessumtom bara sämre.» (Ganska stor)
- flummig bok och lärare.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»7 9%
Ganska dåligt»16 22%
Ganska bra»39 54%
Mycket bra»9 12%

Genomsnitt: 2.7

- vi har inte fått något utdelat material eller använt oss av hemsidan» (?)
- har inte ens hittat en kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Har inte funnits någon kurshemsida. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är som vanligt med Matematiska vetenskaper under all kritik. Varför kan inte proffesorer i mattematik använda kursportalen som alla andra?» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan fanns inte?» (Ganska dåligt)
- på kurshemsidan stod det inte mycket» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja ha, gamla tentor på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Daligt att det inte finns en fungerande kurshemsida med tillgang till gamla tentor osv.» (Ganska dåligt)
- Har ingen uppfattning eftersom jag inte använde hemsidan. Men det hade varit bra om det hade legat gamla tentor på utdelat material.» (Ganska dåligt)
- webbsidan var kass.» (Ganska dåligt)
- gamla tentor va mycket bra att få ut, och genomgång av dem. några tentor fick vi ett facit med uträkningar till, men dessa va oxå väldigt förkortade och många steg hoppades över tyvärr. kurshemsidan på chalmersportalen helt OK, men länken som går till kursens helt egna hemsida kan ni lika gärna ta bort, den uppdaterades väl senaste 2006 kanske?» (Ganska bra)
- borde delas ut mer gammla tentor» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»19 26%
Ganska bra»36 50%
Mycket bra»13 18%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 2.97

- Läraren är nonchalant inställd till frågorna och verkar "dum-förklara" en. Vill inte heller svara på frågorna som inte har något med föreläsningarna att göra under en föreläsning.» (Mycket dåliga)
- På föreläsningarna vill Lars ofta inte svara på några frågor. Under övningslektionerna har han varit bättre» (Ganska dåliga)
- fler övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- väldigt få elever som vågade fråga på föreläsningarna(blandade anledningar men tex. folk hängde inte med i uträkningarna, lite "men kan/förstår-ni-inte-det-här-attityd" av läraren, betydligt mer aktivitet i algebrakursen där av eleverna, även det blev lite bättre sista veckorna. på övningstillfällena tog föreläsaren sig god tid med dig om man frågade något, även övningsledaren gjorde det» (Ganska dåliga)
- DEI fick ingen SI» (Ganska dåliga)
- Tack och lov för övningsmatten, annars hade det inte gått. Iaf med Lars som lärare!» (Ganska bra)
- övningarna och SI har varit till stor hjälp.» (Ganska bra)
- Bra att föreläsaren funnits tillgänglig under vissa övningstillfällen. » (Ganska bra)
- läraren ville inte svara på frågor under föreläsningarna,det skulle verkligen underlätta om han gjorde det.» (Ganska bra)
- Tack och lov hade vi en väldigt duktig hjälplärare på våra övningstillfällen.» (Ganska bra)
- SI» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»11 15%
Mycket bra»56 76%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.84

- Vi stöttar varandra och pluggar ofta tillsammans» (Mycket bra)
- vart tredje tal fick man kolla om någon kurskamrat klarat och be om hjälp för att förstå. » (Mycket bra)
- Har pluggat till 100% tillsammans med en kurskamrat.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 21%
Hög»44 61%
För hög»12 16%

Genomsnitt: 3.95

- Tog väldigt lång tid per uppgift, vissa uppgifter tog uppemot en timme innan man klarade den och förstod den, det var om man förstod den. Vissa klarade man inte ens alls. » (Hög)
- hade man gjort alla uppgifter i boken blir det på tok för mycket, jag hoppade väldigt många uppgifter» (Hög)
- Något mittemellan lagom och hög.» (Hög)
- Det har varit väldigt mycket att räkna och man har inte hunnit med det då vi har läst andra kurser på samma gång» (För hög)
- Skulle ha varit mer rimlig arbetsbelastning om kurslitteraturen hade varit bättre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»22 30%
Hög»37 51%
För hög»11 15%

Genomsnitt: 3.79

- Läste endast denna kurs under läsperioden.» (Lagom)
- Matten,tog upp all tid. Tur att vi inte hade en lika tidskrävande andra kurs, med lika dåliga lärare. » (Hög)
- Denna kursen tillsammans med en annan tung kurs, gjorde att belastningen totalt sett var för hög.» (För hög)
- Läsperiod 2 var väldigt tuff, i synnerhet om man jämför med läsperiod 1.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

73 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»18 24%
Godkänt»35 47%
Gott»17 23%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.95

- Kursen är svår, men inte obegriplig även för en som mig som har svårt för matematik. » (Dåligt)
- Kursen i själv verkar bra. Lars gör den dålig. » (Dåligt)
- Jag är kättebesviken på läraren. Håkan Blomqvist var mycket bättre och han gillade att lära ut.» (Dåligt)
- Kursen i sig är det nog inget fel på, snarare på läraren.» (Dåligt)
- På tok för dålig pedagogik gällande både föreläsningar och kurslitteratur.» (Dåligt)
- Svår kurslitteratur.» (Godkänt)
- tyckte det va roligare matteräkning än algebran, blev mer motiverad av denna» (Gott)
- Det är skitroligt med matte, men eftersom att mkt hänger på den här kursen kanske examinationen borde delas upp på mer än en tenta.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursplanen»
- tentaformen»
- Ingenting»
- Att gå igenom gamla tentor.»
- Allt bör göras om.»
- Jag brukar alltid försöka hitta positiva saker men här finns ingen, såfall SI och övningarna.»
- övningstillfällen, gamla tentor»
- Vet inte.»
- Att Lars är med på Övningarna»
- SI!»
- Övningstillfällen, SI-möten, utdelning av gamla tentor med lösningar. »
- Att föreläsaren finns tillgänglig under räkneövningarna. Att tentorna behåller samma mönster. »
- De gamla tentor som delades ut hjälpte mycket. Även de övningstillfällen som gavs, både med lärare och SI»
- Mattehjälpen på tisdagar i biblioteket»
- ...»
- Övningstilfällena var mycket bra.»
- Kan inte komma på något.»
- gamla tentor med facit»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett byte av examinator/föreläsare. Enligt rykten så är det 50% som kuggar tentamen med nuvarande examinator och bara 20-30% med föregående examinator. Något är väldigt fel då anser jag. Personligen är det en av de sämre föreläsare jag haft genom mitt liv och jag vet att många andra studenter är överens med mig.»
- Föreläsaren»
- Jag säger bara PEDAGOGIK. Jämfört med Håkan Blomqvist var Lars ett skämt som lärare. Visst han har sina stunder. Men skärpning, finns nog ingen som är helt nöjd med Lars.»
- I läroboken förekom ganska ofta resonemang då steg hoppades över. Det ledde ganska ofta till förvirring. »
- En annan föreläsare, annan bok. Det hade varit bra med duggor innan tentan så att man kan hänga med bättre och se hur man ligger till. Miniräknare och formelsamling på tentan.»
- Bli mer förklarande av hur de olika svaren kommer fram. Inte utgå ifrån att alla kan precis allt från början.»
- Ta bort Lars och ta in en pedagogisk lärare, med en mer pedagogisk bok. »
- När läraren går igenom ett tal kan han vänta en minut så att man får chans att tänka igenom och reflektera över hur man ska lösa talet istället för att bara skriva av. Skulle inte skada om läraren var lite glad någon lektion.»
- valet av exempeluppgifer läraren går igenom på tavlan och tydligare informera om vilka av bevisen som skall kunnnas»
- mer totala uträkningar i boken, gärna en mindre bok med bara det som ingår i denna kursen och inte andra kurser oxå»
- Läraren och kurslitteraturen.»
- Lasse bör träna på pedagogik. »
- Kanske att läraren förbereder föreläsningarna bättre, det blir förvirrande att hoppa mellan olika avsnitt i boken.»
- Mer grundlig genomgångar av alla nya saker. Det var som att vi redan skulle känna till saker som de flesta inte ens hade hört talas om. Ribban sattes alldeles för högt från början. Ingen jag pratat med förstod speciellt mycket ibörjan. »
- Attityden från föreläsaren.Förslag: duggor också för att se till att alla hänger med lite bättre!»
- ny lärare, en som tycker om att lära ut!»
- mer padagogisk lärare...»
- läraren eller i alla fall hans upplägg under lektionerna, han behöver ha en tydligare plan så det blir lättare att följa med och förstå»
- Tycker det var alldeles för mycket bevis och satser man skulle plugga på, så lite färre bevis hade varit bra. Även då det är bra för förståelsen så är själva räknandet är viktigare anser jag. »
- Det krävs mer struktur och läraren skall inte dummförklara studenter som ber om hjälp. Sedan var läraren lat i många fall och orkade inte gå igenom och skriva upp allt han påbörjat! »
- Att kursen har en föreläsare som gillar att undervisa samt kommer i tid och väl förberedd till föreläsningarna. Jag ser även gärna att det införs duggor under kursen. Jag är övertygad om att studieresultatet då skulle förbättras drastiskt. »
- Boken bör kunna köpas när kursen startar»
- Lite mer pedagogiska lektioner. Det finns mycket som gås igenom som aldrig kommer på några tentor»
- Alla ska få SI lektioner»
- 1. Byt ut boken. Vi behöver en bok som visar alla lösningssteg i exemplen och en bok där man kan läsa sig till en lösning när man har fastnat. 2. Bättre pedagogik på föreläsningarna, och dumförklara/fnys inte åt eleverna.»
- bättre tydlighet under föreläsningar»
- Det skulle varit bra om man hade haft en dugga innan tentan. »
- En riktig kurshemsida med information på. Bättre litteratur, dessa specialskrivna kurskompendier ger samma vinkel på innehållet som föreläsaren har. Vi behöver fler infallsvinklar!»
- undervisningen»
- Kunde ha vart bättre pedagogik bakom, man hade svårt att följa med i förklaringarna.. Bättre struktur på tavlans anteckningar samt tydligare förklaringar på vad som sker under uträkningen, det gick för fort fram.»

16. Övriga kommentarer

- Efter att ha fått slängt ur mig de dåliga uppfattningar jag har måste jag ändå säga att jag är otroligt nöjd med min första termin på Chalmers.»
- Läraren borde skärpa sig lite, har uppträtt illa vid vissa tillfällen, samt dumförklarat vissa elever, dock på ett maskerat sätt.»
- SI-matten har varit väldigt bra denna kursen för EPI, bra genomgångar har SI-ledaren haft och lite mer förklaringar med fler steg»
- Om man hade fått en tydligare planering hade de varit lättare att hänga med på vad han sa. »
- Lasse var bra men kunde ibland hoppa lite väl mycket så det blev svårt att hänga med på lektionerna.»
- Läraren är ganska opedagogisk och får en att känna sig dum om man ställer frågor.»
- Burkplockaren som kommer och stör i skolan varje dag när man satt och pluggade i Jupiter om kvällarna, kändes inte tryggt med obehöriga folk som strök omkring, även då dörrarna var låsta. »
- Det har under kursen (så vitt jag vet/märkt) inte funnits några kursrepresentanter eller hållits några möten. Detta är beklagligt då jag uppfattat att flera med mig har haft många synpunkter som de skulle velat framföra under dessa möten. Jag hoppas att examinatorn tar sig tid och läser igenom samt reflekterar över de kommentarer som skrivs i utvärderingen. »
- större engagemang från läraren på föreläsningarna»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

73 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»3 4%
Ganska dålig»15 20%
Ganska bra»14 19%
Mycket bra»4 5%

- Vet inte vad som menas med seminarieserien.» ()
- dåligt rak igenom» (Mycket dålig)
- menar ni SI-matten? skriv gärna det såfall? annars vet jag inte vad seminarieserie är?» (Mycket bra)
- Vet inte vilken semenarieserie som det syftas på...» ()
- Jag tror inte att vi har haft det?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- En mer pedagogisk lärare»
- Vet inte vad som menas med seminarieserien.»
- menar ni SI-matten? skriv gärna det såfall? annars vet jag inte vad seminarieserie är?»
- struktur struktur»
- Förkl. 15»
- nej»Kursutvärderingssystem från