ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära HT09, LMU113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»8 30%
Cirka 25 timmar»6 23%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»7 26%
100%»16 61%

Genomsnitt: 4.38


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 65%

Genomsnitt: 3.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»12 48%
Vet ej/har inte examinerats än»9 36%

Genomsnitt: 3.2

- jämfört med de tidigare tentorna var denna en ganska svår tenta :( även duggorna var svårare ån dem tidigare...» (I viss utsträckning)
- Jag tycker dock att tentan var onödigt svår. Den var på en helt annan nivå än de övningstentor vi fick utdelade.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var svårare än övningstenorna från tidigare år.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»11 42%

Genomsnitt: 3.26

- Föreläsningarna gick aningens för snabbt. Jag kände rätt ofta att jag inte hängde med i tempot. Sune är jätte duktig men man känner att han haft samma föreläsning ett tag och att det därför börjar gå för snabbt.» (Ganska liten)
- Jag gick på alla övningar, men inte mer än 1 föreläsning eftersom de krockade med en annan kurs, Tillämpad matematisk statistik.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.84

- Har inte nyttjat boken alls, försökte läsa mig till ett avsnitt som jag missade pga sjukdom, men kunde inte ta det till mig genom boken. Gamla tentaexempel var dock givande.» (Ganska liten)
- Boken var egentligen inte jättebra eftersom den inte förklarade särskilt mycket men övningsuppgifterna var bra.» (Ganska stor)
- Endast för att öva på att räkna uppgifter, har inte läst något» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»23 88%

Genomsnitt: 3.88

- Fanns ju allt man behöve där, om jag viste att den va så bra skulle jag aldrig köpt läroboken» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»14 53%
Har ej sökt hjälp»4 15%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»3 11%

Genomsnitt: 3.88

- Övningarna borde innehålla mer räkning tillsammans och diskussion!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 61%
Hög»9 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 42%
Hög»12 46%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.69

- Vi hade en annan väldigt tidskrävande ergonomi-kurs parallellt med hållfastheten så det blev väldigt hög arbetsbelastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 12%
Gott»13 52%
Mycket gott»9 36%

Genomsnitt: 4.24

- Sune gör ett bra jobb och är tillgänglig om något är oklart.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna är ett väldigt bra moment, eftersom man "tvingas" att plugga under kursens gång, vilket reducerar stressen på slutet.»
- Sune»
- föreläsningsstrukturen är bra. duggor bra. »
- duggorna.»
- Övningarna,»
- Bra och strukturerade föreläsningar! »
- Övningarna tycker jag ger väldigt mkt. behåll dem.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- schemalagd diskussion och räkning i grupp. Mer verklighetsanknytning. »
- Upplägget på övningstimmarna borde förändras. I stället för att läraren går igenom tal på tavlan borde vi få räkna själva men att läraren finns i klassen så man kan få svar på frågor. »
- Det bör vara mer verklighetsanknytningar i undervisningen.»
- Hade varit bra med någon schemalagd räkneverksamhet där studenterna får räkna, inte bara se på. Övningstillfällena nu hinns egentligen ingen räkning med utan består av genomgång av ett antal problemuppgifter på tavlan. »
- Försök se till så att de föreslagna alternativa kurserna inte krockar schemamässigt med de obligatoriska.»

16. Övriga kommentarer

- Ibland verkar det som att bevis skyndas igenom för att man ändå inte behöver förstå dem, men ska ha sett dem. Det gör att man blir förvirrad.»
- Tycker inte det är ok när läraren säger "ni har gjort så bra ifrån er på duggorna så jag får nog höja svårigheten på tentan" och sen också gör en sådan tenta. Årets tenta kändes inte alls som de övningstentor vi har fått se, och det känns snålt att få ett dåligt betyg för man kuggar på matte när man vet Hur man ska gå tillväga för att lösa talen.»
- Svårare tenta än tidigare.»
- Tentan innehöll orättvist svåra uppgifter jämfört med tentor från tidgare år i kursen. Då syftar jag på "standarduppgifter" som brukar se ut på ett sett och fråga efter en viss sak, men som nu istället frågade efter något helt annat... Kommentarer som "eftersom duggorna gått så bra så får jag se till att göra en svårare tenta" känns också rätt orättvist, duktiga elever ska väl inte få det svårare att examinera av kursen? Och hur går det då för dem som inte är lika duktiga?»


Kursutvärderingssystem från