ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Dynamiska system med reglerteknik HT09, LEU235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»12 27%
Cirka 20 timmar»11 25%
Cirka 25 timmar»15 34%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.34

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»4 9%
75%»17 39%
100%»20 46%

Genomsnitt: 4.25

- Har missat ett antal övningar och studerat hemma istället. Enbart p.g.a. lathet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 27%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 48%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 25%
Ja, i hög grad»15 38%
Vet ej/har inte examinerats än»14 35%

Genomsnitt: 3.1

- Svår tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»21 48%
Mycket stor»14 32%

Genomsnitt: 3.13

- Läst kursen förr» (Ganska liten)
- Vill ha mer dummies exempel och problem som man kan relatera till.» (Ganska liten)
- Göran är bra!» (Ganska stor)
- Visa föreläsningar (föreläsares lektioner) gav mer än andras..» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»23 53%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.69

- Köpte in boken, klarade mig med gamla tentor.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig, bara övningsboken» (Mycket liten)
- Detta var en ganska simpel kurs då mycket är repetion av vad vi gjort tidigare. Därför har förläsningar räckt långt.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 13%
Ganska bra»23 53%
Mycket bra»13 30%

Genomsnitt: 3.11

- Tycker att visst utdelat material saknades på hemsidan. Bland annat förberedelser för labb och saker som delats ut på föreläsningar.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»16 37%
Mycket bra»18 41%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.48

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 32%
Mycket bra»28 65%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.69

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 6%
Lagom»27 62%
Hög»11 25%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.18

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»29 67%
Hög»6 13%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.23


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 9%
Godkänt»13 30%
Gott»19 44%
Mycket gott»7 16%

Genomsnitt: 3.67

- Ännu en onödig kurs för oss som går data...» (Dåligt)
- Mycket intressant kurs, tycker att man kan göra kursen något svårare. » (Gott)
- Lite väl onödigt avancerad tenta jämfört med övningstentorna!?!? Förstår inte poängen med det.» (Gott)
- Kul kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningsboken»
- Allt»
- Betils dojor och Görans jargong, samt den underbara funktionaliteten hos de elstyrda tavlorna i hörsal Babord. (automat integrerande) Och just det ja, inlämningsuppgifterna var mycket lärorika, men skribenten skulle helst se fler reglertekniska uppgifter och färre MATLAB uppgifter. (som ej är av relevans, dvs inga matriser och annan algebra, lägg in det i LMA212 istället)»
- Labbtillfällena var lärorika, behåll dem.»
- inlämninsuppgifterna»
- Duggor»
- Göran, han föreläsningar är bra och han lägger tyngden på förståelse. Mycket bra»
- Laborationerna! Tentorna från åren innan?!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg inte en inlämning i lv.7!»
- Vore bra om dokumentet "Lösningar - ett urval" istället innehöll lösningar på de rekommenderade uppgifterna. Känns mycket mer relevant att visa lösningar på de uppgifterna än några helt andra.»
- Dumt att den första labben var obligatorisk i mening att man var tvungen att vara där för att göra och redovisa uppgifter. Kunde haft den som inlämningsuppgift i stället»
- lite svårare uppgifter i övningsboken, eller iaf. uppgifter som liknar de vi får på tentamen»
- Inget»
- Om det går för sig, skulle det inte vara fel att lägga ut Matlab kommandon och tillhörande attiraljer på kurshemsidan. Även inlämningsuppgifterna bör finnas där.»
- tyckte första labben var lite sisådär, speciellt om man var första gruppen som inte har haft genomgång på hur man löser labbuppgifterna.»
- vet ej»
- Bertil... Han kör på med noll tid för egen reflektion och förståelse»
- Tentan från 2009!»

16. Övriga kommentarer

- Kursen hade vart för jobbig om inte den kurs vi läst paralellt vart så enkel..»
- God Jul »
- Varför läser Data den här kursen? Ingen vet.»
- Göran är riktigt rolig =D»
- vet ej»


Kursutvärderingssystem från