ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Strukturmekanik AT HT09, TME185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och förväntningar

1. Har kursens mål och förväntningar kommunicerats under kursens gång?


16 svarande

De framgick inte alls»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Bra»12 75%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.87

- Jag minns inga så det är väl ganska talande.» (De framgick inte alls)

2. Hur väl har kursens lärandemål 1 uppfyllts?

Att kunna genomföra härledningar av strukturmekanikens matrisfomulerade samband på systemnivå utgående från 2D och 3D stångverkan, balkverkan och vridverkan samt för fjädrande stöd, geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»3 18%
Bra»5 31%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.93

- Tanken var nog att man skulle skaffa sig förståelse om teorin men det enda man lärt sig är formler och räknesätt.» (Ganska dåligt)
- Få handberäkningar och många calfem-uppgifter gjorde att beräkningarna blev mindre konkreta än vad de hade blivit om man beräknade mer för hand. » (Bra)

3. Hur väl har kursens lärandemål 2 uppfyllts?

Att kunna formulera sunda beräkningsmodeller för strukturmekaniska system innefattande: 2D och 3D fjädrar, stänger och balkar, symmertri, inre leder, bivillkor och statisk kondensering, fjädrande stöd, samt geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

16 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»7 43%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 4.06

- Man har bara lärt sig beräkningssätt på några exempel. Vilka jag redan har glömt!» (Inte alls)
- Det som var svårt att utifrån boken förstå hur beräkningsmodeller innefattande statisk kondensering och bivillkor skulle ställas upp. Exempel skulle underlätta! » (Bra)
- Några fler handberäkningar hade nog gjort att jag förstått att jag kan mer än vad jag nu tror. » (Bra)

4. Hur väl har kursens lärandemål 3 uppfyllts?

Att kunna tillämpa Calfem/Matlab som beräkningsverktyg.

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»2 12%
Mycket bra»12 75%

Genomsnitt: 4.62

- Det har gjort det enkelt men samtidigt gjort att man inte förstår vad man egentligen gör när man löser uppgifter förutom att följa givna exempel och experimentera med olika kommandon.» (Ganska bra)
- Kul att få använda Matlab och bra att det blev ett kontinuerligt återkommande verktyg i kursen. » (Mycket bra)
- Som sagt har det varit mycket calfem-beräkningar vilket har lett till att jag för en gångs skulle uppskattar matlab. » (Mycket bra)

5. Hur väl har kursens lärandemål 4 uppfyllts?

Att kunna kritiskt bedöma beräkningsmodeller och beräkningsresultat.

16 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 37%
Bra»5 31%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.5

- Inte ett dugg! Man har inte hunnit med att försöka förstå något.» (Inte alls)

6. Hur väl har kursens lärandemål 5 uppfyllts?

Att kunna formulera beräkningsmodeller för potentialproblem med 1D flöden.

16 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 18%
Bra»8 50%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.68

- Eftersom jag inte förstår vad frågan innebär så har nog lärandemålet inte uppfyllts alls!» (Inte alls)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar? Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

16 svarande

För låg»0 0%
För hög»1 6%
Något för låg»0 0%
Något för hög»4 25%
Bra»11 68%

Genomsnitt: 4.56

- Hade varit roligt att se att man verkligen kan räkna på de tak som KG påstår att vi kan. Tex skulle man kunna ha en övning utifrån en bild på ett verkligt tak. » (Bra)


Organisation och genomförande

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur har kompositionen av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter stött utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

16 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Bra»7 43%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.68

- Föreläsningarna har varit totalt onödiga då man bara har pekat på 20 olika formler och förklarat dem, och gått igenom kursboken sida för sida istället för att faktiskt förklara något! Övningarna har man bara stressat igenom och försökt följa exempel. Jag vill personligen räkna många uppgifter så man ska kunna få in en rutin men här har man bara hunnit räkna en uppgift per räknesätt vilket har gjort det svårt att verkligen lära sig något. » (Inte alls)
- Jättebra med inlämningsuppgifter. Hade önskat mer tid och övningstillfällen som behandlade teorin. Det blev mycket fokus på CALFEM då inlämningsuppgifterna var i princip det man hann med under kursens gång.» (Ganska bra)
- Kunde behövts fler handberäkningsuppgifter som inlämningskrav på vissa avsnitt (i stället för CALFEM). Inlämningsuppgifterna tog mycket tid och var därför i princip det enda vi hann räkna. De avsnitt där vi endast hade CALFEM-uppgifter blev sedan svårare att förstå inför tentan.» (Ganska bra)
- Något stressigt vad gäller föreläsningarna - kändes som om ett par timmar till hade varit skönt (både för studenter och lärare).» (Bra)
- Men mera handberäkningar i slutet» (Bra)
- Svårt med powerpoint föreläsningar, det går också lite fort ibland. Man lär sig på ett annat sätt när man antecknar själv också.» (Bra)
- tentapluggtiden ngt förkortad vilket gnagde en del på resultaten tror jag. kanske lite mer handberäkningar som "tvång" så man hade lite bättre koll på det till tentan. » (Mycket bra)

9. Hur har kurslokalerna och tillgång till datorer fungerat

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 25%
Bra»6 37%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.93

- Dålig luft, dålig planering på lokaler, brist på platser. Klassrummet har funkat bäst.» (Ganska dåligt)
- bästa lokalen har varit 4241» (Ganska bra)
- Liten sal, få datorer.» (Ganska bra)
- trångt i 4230» (Bra)
- tycker nästan 4230 var bäst» (Bra)
- Har använt egen dator =)» (Mycket bra)
- Inga större problem.» (Mycket bra)

10. Hur har läroboken fungerat?

Ge gärna kommentarer kring läroboken - såväl problem som förtjänster.

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»3 20%
Bra»6 40%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.6

- Mycket pedagogisk text i de första avsnitten som ger en bra övergripande sammanfattning och grund inför resten av boken. Facit bör vara mer utförligt med lösningsgång till utvalda exempel. De sista kapitlen i boken känns inte lika genomarbetade som de första - vissa moment saknas i härledningarna.» (?)
- Jag personligen gillar inte bindestreck mellan kapitel utan hellre punkter ex Kap 5.25. Mycket har varit väldigt oklart i boken och ofta har ganska långa steg hoppats över i uträkningar och förklaringar som gjort det svårt att förstå. Boken har använts för att titta på exempel och som formelsamling, all text är onödig och är mer förvirrande än förtydligande! Språket är svårt att förstå och man kanske skulle låta någon yngre lärare inom ämnet gå in och försöka förtydliga saker. Boken känns som om den var skriven av en gammal stofil för 50 år sen och är svår att ta till sig. Sen finns det alldeles för många formler och många använder man aldrig. » (Ganska dåligt)
- Mycket refferenser fram och tillbaka i boken gör det svårt att följa beräkningsgången. Hade varit bra om varje kapitel hade haft nån sammanfattning med viktiga formler för att underlätta pluggandet. Saknade även register och teckenförklaringar.» (Ganska dåligt)
- Utvecklingar görs lite väl snabbt ibland, att mellansteg har hoppats över så det är svårt att följa. » (Ganska bra)
- Några problem har det ju funnits, men det har vi ju gjort en lista för (hoppas du fått den, annars finns den på AT3:s hemrums dörr på insidan)» (Bra)
- Mycket pedagogiska inledande avsnitt, förståeligt upplägg! Kapitel mot slutet kunde innehålla bättre förklaringar, exvis kap 5 och 9.» (Bra)
- Den har fungerat bra, logisk systematik i kapitelluppbyggnaden. Bra med "kartan" med de olika nivåerna och sambanden mellan dem, lite rörigt i början men väldigt bra när man sätter sig in i det. Det bidrog till en ökad förståelse och bättre helhetsbild. » (Bra)
- Svår att förstå ibland, tyckte inte det var lätt att läsa sig till många saker. Exempelvis knäckningsfallen var väldigt svåra att hänga med på. Bokens följd och uppbyggnad från 1D-3D kändes annars bra och tydlig. » (Bra)
- Det har nästan varit en fördel att det funnits lite småfel i boken. Det har nog gjort att jag varit mer uppmärksam på föreläsningarna. Då det varit något fel i boken har man fått tänka till och det blivit en bra diskussion! Boken har i övrigt varit lätt att läsa och förstå, men det hade varit bra med fler exempel i de senare kapitlen, framför allt kap 5, med master slave.» (Mycket bra)
- bredare marginaler. ev någon slags färgkodning eller liknande som markerar var i sytematiken man befinner sig. » (Mycket bra)

11. Hur har föreläsningarna fungerat?

16 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Bra»8 50%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.75

- Nej, det är inte roligt med flera timmars formelgenomgång! Mer vikt på teori och exempelräkning på tavlan!» (Inte alls)
- Tycker egentligen bättre när man förklarar begrepp och formler från början istället för att slänga upp en massa uttryck och vänta med förståelsen till sist.» (Ganska bra)
- Saknar fler räkneexempel och med struktur och uppställningar av olika beräkningsmetoder» (Ganska bra)
- Föredrar föreläsningar är läraren skriver på tavlan. » (Ganska bra)
- Lite ont om tid (se fråga 8).» (Bra)
- svårt med powerpoint annars bra» (Bra)
- Det har fungerat över förväntan med föreläsningar på power point, men jag tycker att viktiga härledningar och detaljer kan tas på tavlan för det blir mycket lättare att hänga med. Tex härledning av diff ekv. för vridverkan. Kanske i samband med en övning med Jim. » (Bra)
- blir lite högt tempo med power point» (Bra)

12. Hur har övningar och handledning fungerat

Fick du tillräcklig tillgång till handledning under de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen som relevant och konstruktiv?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»1 6%
Bra»5 31%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 4.37

- Jim har varit den som faktiskt lärt en något. Han kan förklara på ett sätt vi förstår och kan ta till oss. Övningarna annars har varit väldigt stressande ibland och ofta frustrerande. Speciellt när man ägnat timmar eller flera arbetsdagar på att försöka lösa uppgifter och så har det varit fel i facit! INTE OK! Och att det hade underlättat om man fått tillbaka sina inlämningsuppgifter innan tentan så hade man kunnat använda sig av dem när man pluggade.» (Ganska dåligt)
- Jag saknade ett schemalagt repetitionstillfälle/frågor-inför-tentan.» (Bra)
- Jim har varit grym - pedagogisk, tillgänglig och lugn.» (Mycket bra)
- Det var någon gång man inte hann med att fråga på ordinarie tid, men då stannade Jim kvar extra.» (Mycket bra)
- Jim är kalas!» (Mycket bra)
- Kanske lite många övningar som är obligatoriska man hinner inte räkna några av de andra» (Mycket bra)
- Jim är fantastisk. » (Mycket bra)

13. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat som stöd för din inlärning?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»1 6%
Bra»8 50%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 4.18

- Man har ju lärt sig hur exempel fungerar men oftast har det gällt en uppgift per räknesätt och det glömmer man snabbt. Men det är det ENDA sättet jag har lärt mig något på för det är det ENDA kursen har gått ut på.» (Ganska dåligt)
- Inlämningsuppgifterna framförallt i början var mycket tidskrävande så man hann inte plugga på några av de andra uppgifterna.» (Ganska bra)
- Men för mycket uppgifter på den uppsatta tiden» (Bra)
- Väldigt bra för matlab, mindre bra för handberäkning av den typ som var på tentan...» (Bra)
- man har lärt sig CALFEM väldigt bra men kanske inte så mkt teorin bakom» (Bra)
- Ibland blev det för mycket matlab, framför allt när det kom till statisk kondensering. Det lärde man sig i Calfem men inte förhand. » (Bra)
- Dock inte inför tentan egentligen eftersom jag mest har lärt mig att räkna med calfem. » (Bra)
- Riktigt bra moment i kursen.» (Mycket bra)

14. Hur har Matlab/CALFEM fungerat som arbetsverktyg i kursen

Har Matlab/CALFEM utvecklat ditt kunnande/självförtroende/lust till en experimenterande/utforskande ingenjörskonst?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»8 50%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 4.25

- Det har förenklat men hindrat förståelse för vad vi gör när vi räknar, man lär sig bara kommandon inte hur de fungerar.» (Ganska bra)
- Nja, men att tvingas sätta sig ner och förstå har iallafall fått mig att se mönster och skapat en vilja att fortsätta mig lära matlab. Så ett steg i rätt riktning men det är svårt att känna att det är ingenjörskonst man håller på med. » (Ganska bra)
- kul att man äntligen börjar förstå förstå fördelen med matlab jämfört med handberäkningar» (Mycket bra)
- fan, man kan ju räkna på typ allt nu. » (Mycket bra)


Egna reflexioner

15. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller upplägg vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Man lär sig under kursens gång tack vare inlämningsuppgifterna, de är bra. Ett tydligt upplägg från början är också bra för att kunna överblicka. »
- Calfem-inlämningarna.»
- Mängden inlämningsuppgifter, det var jättebra att man "tvingades" jobba med strukturmekaniken lite varje vecka, annars tror jag att projektet skulle kunna upptagit all tid.»
- Inlämningar»
- Inlämningsuppgifter. Gärna fler handberäknings- och visa-att-uppgifter som inlämningsuppgifter. »
- Calfem är jättebra upplagt, men jag tycker att man skulle behöva ha mer tid för mindre beräkningsuppgifter för hand. För det känns som vissa saker "försvinner" när man räknar i calfem. Man har intre riktigt tid att reflektera över vad man gör.»
- JIM måste vara kvar! Och även många uppgifter så man får in rutin men kanske mindre uppgifter så man hinner fler.»
- KG"s entusiasm och Jims sköna stil (och kompetens förstås)»
- inlämningsuppgfterna var ganska bra, men måste inte vara så omfattatande»
- det mesta bra förhållande mellan övningar och föreläsningar. »
- Inlämningsuppgifterna är toppen om några fler varit handberäkningar. Man tvingas ligga i fas.»

16. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Jag skulle tycka att det var bra med mer handberäknings-inlämningsuppgifter.»
- Tidsplanen får inte vara så snäv. Om optimerade strukturer och strukturmekaniken ska vara inigrerade måste det finnas tydligare koppling med konstruktionshandledning i projektet.»
- Mer tid och fler uppgifter av den grundläggande typ som sedan var med på tentan, till exempel att skissa momentdiagram och att ställa upp Ka=f för olika fall osv»
- Ändra på föreläsningarna, fler räkneexempel, det är det enda som man lär sig något på, det är då man förstår hur saker fungerar. Inte när någon pekar på formler, man har väldigt svårt att se hur formeln fungerar genom att titta på den. »
- Boken tycker jag behöver utvecklas mycket för att bli en riktigt bra lärobok»
- kanske något fler övningstillfällen, kunna få tid att räkna andra tal än inlämningsuppgifterna»
- Mer konkreta exempel, jag förstår fortfarande inte vad jag kan beräkna. Jag kan få fram exempelvis när det knäcks, då vill jag lära mig hur ja ska lösa det!»

17. Helhetsomdöme och kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- Hög relevans och rolig kurs!»
- Det har utan tvekan varit den mest spännade ingengörskursen, tycker jag. Det känns väldigt bra att vi får ha föreläsningar i en sådan liten grupp, med en sådan engagerad lärare!»
- Otroligt lärorikt och viktigt. En ny värld har öppnat sig!»
- Kör på! Bästa ingenjörskursen hittills!»
- Väldigt bra och viktig kurs men svår att få riktigt grepp om.»
- Jag tycker kursen är väldigt relevant, synd att man inte har lärt sig speciellt mkt. »
- NU börjar vi fatta vad AT verkligen kan vara... »
- En mycket viktig och relevant kurs. »
- Rolig kurs, den första som egentligen verkligen handlar om vad AT går ut på. Därför vill jag ha mer konkreta exempel!!»Kursutvärderingssystem från