ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht09 Reglerteknik, ERE102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»6 15%
Cirka 20 timmar»8 21%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»11 28%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.97

- Har varit väldigt mkt att göra» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»3 7%
75%»19 50%
100%»13 34%

Genomsnitt: 4.1


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 71%

Genomsnitt: 3.28

- Som vanligt läser man inte dem :)» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»4 12%
Ja, i hög grad»22 66%
Vet ej/har inte examinerats än»6 18%

Genomsnitt: 3

- Kanske lite för mycket att hinna med på tentan, tiden tog slut. Jag kunde alla frågor men hann inte gör alla.» (I viss utsträckning)
- Bra frågor men för ont om tid på tentan vilket gjorde att jag inte kunde/hann visa att jag faktiskt uppnått målen» (I viss utsträckning)
- Det var svårt att hinna med att svara på alla 10 frågor, eftersom det blev hyfsat långa beräkningar och det tar tid att rita bodediagram. Jag hade kunnat få fler poäng om vi hade haft lite mer tid/färre frågor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»6 15%
Mycket stor»25 65%

Genomsnitt: 3.47

- Övningarna med Göran var GRYMT bra!» (Ganska stor)
- En stor eloge till övningsledaren som verkligen får en att vilja gå på hans räkneövningar» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar med mycket praktiska exempel och övningsuppgifter.» (Mycket stor)
- Bra och pedagodiska föreläsningar. Dock kunde man gått lite snabbare fram i början. Bra med mycket exempel på föreläsningarna. Mycket bra övningstillfällen med en väldigt underhållande och motiverande föreläsare. Givande inlämningsuppgifter. Men labbarna kunde ha kvittat. Det var svårt att förstå vad man gjorde och handledaren hade svårt at förklara.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Lärde mig i stort sätt bara under föreläsningar samt storgruppövning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»20 52%

Genomsnitt: 3.39

- Användes mest som uppslagsverk än läromedel» (Ganska liten)
- Lättförståelig och lättläst kursbok.» (Ganska stor)
- Boken var faktiskt riktigt bra, behåll den till nästa år!» (Ganska stor)
- Övningsboken har varit ovärdelig.» (Ganska stor)
- Mycket bra bok!» (Mycket stor)
- Bra och lättläst bok» (Mycket stor)
- Framförallt uppgifter i gamla tentor.» (Mycket stor)
- Kursboken var bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 47%
Mycket bra»20 52%

Genomsnitt: 3.52

- Känns som om det delades ut lite onödigt mycket papper. Tex räcker det kanske att visa de lösta uppgifterna på powerpoint och sedan lägga upp dem på hemsidan så får den som vill skriva ut dem.» (Ganska bra)
- Det hade varit lättare att hitta filer på hemsidan om lagts i kataloger, istället för i en platt struktur.» (Ganska bra)
- Saker såsom inlämningar var upplagt väldigt tidigt.» (Mycket bra)
- Ni använder studieportalens standard. Många gamla tentor är bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»12 31%
Har ej sökt hjälp»13 34%

Genomsnitt: 3.86

- Det var för lite handledning gällande inlämningsuppgifterna och labbarna. På första labben visste inte vår handledare exakt vad vi skulle göra utan bara på ett ungefär, vilket ledde till missförstånd. » (Ganska dåliga)
- Väldigt lite hjälp till inlämningarna, en timme per vecka på en fredageftermiddag har varit för lite och svårt att ha tid att gå dit.» (Ganska dåliga)
- Var väldigt enkelt att få hjälp under övningspassen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»24 63%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 28%
Hög»23 60%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.81

- Känndes som lite mycket med 2 inlämningar och 2 labbar, dessutom var 1a inlämningen väldigt stor.» (Hög)
- Men det hade jag förväntat mig. Har hört en del läskiga historier om denna kursen...» (Hög)
- Framför allt ojämn. I labbarna var det inga förberedelser inför första men massor inför den andra. I inlämningsuppgifterna var den första stor och den andra liten.» (Hög)
- Laborationerna och inlämningsuppgifterna tog upp för mycket tid. Jag hamnade efter i studierna pga dessa.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 26%
Hög»22 57%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.89

- Beror nog på vad man läser mer för kurs / kurser.» (Lagom)
- Jag har knappt haft tid att andas och sova.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 15%
Gott»21 55%
Mycket gott»11 28%

Genomsnitt: 4.13

- En kurs som nog är bra att kunna. Definitivt bättre än Transfomrer, signaler och system som vi läste förra perioden. Här fattade man varför man använder transformerna!» (Gott)
- För lite tid på tentan, annars hade betyget blivit mycket gott.» (Gott)
- Intressanta och bra förläsningar och övningstillfällen!» (Gott)
- Bra lärare!» (Gott)
- Kursen fick min inställning till reglerteknik att ändras.» (Gott)
- Framförallt pga ämnet som kändes mer verklighetsförankrat än något annat jag läst.» (Gott)
- Inlämningsuppgift 1 är lite väl mastig.» (Gott)
- Bra föreläsningar och kusbok. Iofs var signal behandlingen inte så bra! förmodligen för att det var tråkigast!» (Gott)
- Tänk om fler lärare var så pedagogiska som föreläsaren. De flesta föreläsare i matte- och fysik-kurserna jag haft annars har ju ingen pedagogik i sig alls.» (Mycket gott)
- Det var ju faktisk mer intresant än vad man kunde tro :)» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare och övningshandledare.» (Mycket gott)
- Har snackats mycket om denna kurs innan angående svårighetsgrad, storlek m.m. men jag tycker Bertil hittat en bra nivå. Det var mycket att ta in men det kändes aldrig omöjligt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgift 2 var tydlig och jag lärde mig mycket. Bra!»
- Bertil.»
- Mycket bra kurs med väldigt bra föreläsare. Alltid givande och roligt att gå på föreläsningarna/övningar, dessutom var de väldigt engagerade! Så behåll Bertil, Göran och Bill!»
- Kurslitteraturen, lättläst och ger bra överblick av de delar det man förväntas kunna. Inlämningsuppgifterna, är väl relaterade till tentamensuppgifter och är en bra inlärningsprocedur, likaså de två laborationerna. Samtliga demonstrationsövn. och räknestugor bör vara kvar, även om det inte var så många som deltog sista timmen på fredagar är det bra att det finns en schemalagd timme man kan använda om man har några frågor. Mkt nöjd med föreläsare och övningsledare.»
- Upplägget på föreläsningarna»
- Kurslitteraturen»
- Inlämningsuppgifterna, övningarna, föreläsningarna.»
- Boken, inlämningsuppgifterna, övningstillfällen med göran, »
- Övningstillfällen och föreläsningar samt böckerna.»
- Läraren.»
- Många gamla tentor, användandet av studieportalen, två inlämningsuppgifter (har hört att det var tre innan, hade varit för mycket).»
- Kursboken och övningställfällena.»
- Läraren!!!»
- Tycker det mesta var bra.»
- Övningarna, de var superbra verkligen.»
- Hela upplägget, Kanske gå lite snabbare fram på de lätta sakerna och ta längre tid med det som är svårt, ibland kändes vissa upprepningar väldigt onödiga medan man inte satt och fatta nåt när det svåra gick för fort. Mycket bra inlämningsuppgifter där man faktiskt fattar vad man sysslar med och får använda det man lärt sig.»
- Thomas Bertil samt övningsledaren är jätteduktiga. Formelsamlingen är mycket bra utformad och lättanvänd.»
- Verklighetsförankringen»
- Inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer förberedda handledare, och gärna fler tillfällen att ställa frågor, eller eventuellt en handledare man kan maila och ställa frågor.»
- Första inlämningsuppgiften borde kortas ner.»
- Förberedelseuppgifter till lab 2 kunde göras mer förståelig (uppg 5-7), ex lite bättre härledning till uppgiften, innan laborationen är tänkt att genomföras. »
- Man kan kanske slå ihop någon inlämning med en labb så att det inte blir lika hektiskt. 2 labbar + 2 inlämningar är lite mycket.»
- 5 timmar på tentan, handledningen på labbarna»
- Som ovan skulle det vara bra om det var mer jämn belastning under perioden. Gör fler förberedelser till 1a labben som gör att den går fortare att göra under labbtillfället (2h var knappt att man hann). Lägg timmen när man kan fråga saker mitt i veckan ist för fredag.»
- BORT MED DEN TOTALT ONÖDIGA SIGNALBEHANDLINGSAVSNITTET, DÅ DETTA BARA FÖRVIRRAR SAKER OCH INTE TILLFÖR NÅTT KONKRET ÖVER HUVUD TAGET.»
- Inlämningsuppgifterna tog lite väl mycket tid. Tycker de hade varit bättre ifall man kunde svara på alla frågorna i form av uträknade värden + skissade diagram, i stället för att behöva skriva rapport.»
- Jobbigt med föreläsning i fysik (inte så farligt).»
- Inlämningsuppgift 1 var något för stor. Andra uppgiften var mycket mer intressant och lärorik.»
- Inlämningsuppgift1»
- Inlämningen var väldigt stor (den första) kanske dela upp den mer?»
- Just tempot i olika faser, att ta det som är svårt långsammare och det som är lätt fortare. Lite långsam rättning på tentan?»
- Kursen är stor som den är, behöver inte lägga till en signaldel.»
- Man fick inte nåt bra grebb om signalbehandlingen, kanske visade sig i filteruppgiften.»
- Labbarna»

16. Övriga kommentarer

- Tycker det var bra att det hölls fyra föreläsningar lv 3 (tror jag det var), gav mer utrymme till inl.uppg och att studera inför tentamen i lv. 7. Ett upplägg som jag tycker samtliga kurser borde ha (dock kanske det inte är praktiskt genomförbart för alla kurser)»
- För kort tid/ för många frågor på tentan.»
- Intressant kurs!»
- Nya kursboken är mycket bättre än den gamla!»
- Inlämning 1 var väldigt stor, inte så bra.»
- Föreläsarna var duktiga, de kunde förklara på ett bra sätt.»
- Reglertekniken var långt ifrån så hemskt som man fått berättat för sig, nästan rolig! :)»
- Jag läste kursen för ett par år sedan med en annan lärare. Det har utvecklats avsevärt mycket bättre till idag. Behåll eran verklighetsförankring och lättförstådda exempel till va reglerteknik används till.»


Kursutvärderingssystem från