ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht09 Datastrukturer, DAT036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»13 54%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Deltog i bara labbarna» (Högst 15 timmar)
- Fysikkursen vid sidan krävde mycket mer prioritet pga labbar osv i den. Därför blev det inte så mycket tid till datastrukturer. Men hade gjort mer om det varit en annan läsperiod» (Högst 15 timmar)
- labbarna tar upp nästan all tid, även tiden vi fick till övningar..» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»2 8%
25%»7 29%
50%»1 4%
75%»10 41%
100%»4 16%

Genomsnitt: 3.29

- Deltog i bara labbarna» (0%)
- Har läst dubbelt det här året, hade gärna gått på fler men för många krockar.» (25%)
- Oftast ej övningar.» (75%)
- Var på alla föreläsningar men inte alla övningarna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 17%

Genomsnitt: 2.13

- Inte försökt se dom» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ej läst men inte heller letat.» (Jag har inte sett/läst målen)
- det är inte helt klart vad det är man ska kunna och inte, det känns inte riktigt sant att det är en programspråksfri kurs när labbarna skrivs i java och pseudokoden som framställs nästan är som en försvenskad version av java..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

- dock så måste man nästan ha kunskaper som motsvarar en 5a i objektorienterad programmering för att klara av labbarna (om man gör det på egen hand).» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»5 26%
Vet ej/har inte examinerats än»12 63%

Genomsnitt: 3.47


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.52

- Intressanta och lärorika labbar.» (Ganska stor)
- vår lärare har varit bra, grundlig och pedagogisk.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Också bra av föreläsaren att ibland ta med historier som är mänskliga för det är svårt att fokusera på rå logik i 45 minuter.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»8 36%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.04

- Boken var inte till speciellt stor hjälp. Men gjorde något» (Mycket liten)
- Pseudokodsyntaxen är värdelös. Kodexemplen onödigt abstrakta. Man antar egna hjälpdatastrukturer som inte förklaras, kan syfta tillbaka på andra klasser fram och tillbaka i boken. Dock täcks många intressanta ADTer, även om det kan vara onödigt svårgenomträngligt.» (Ganska liten)
- tar man pdf-filerna som finns på kurshemsidan och läser dom från föreläsningarna så behöver man knappt ens öppna boken.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 2.91

- Skrota fire systemet eller gör det i alla fall möjligt att kunna skicka in .zip filer.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan och speciellt sidan för lab3 var oåtkomlig ett tag och testet för lab3 dök upp på sidan för sent för att vara användbar» (Ganska dåligt)
- Filer har behövts konverteras för att användas, testprogram har dykt upp i sista minuten.» (Ganska dåligt)
- Testprogrammen för labbar borde vara uppe tidigare» (Ganska bra)
- Extremt svårnavigerad hemsida, hade ju inte gjort något om konstruktören lagt ner lite mer än en minut på designen av den.» (Ganska bra)
- Litet strul i fire-systemet för labb 3, men detta ordnades snabbt.» (Mycket bra)
- Kommer inte på något att klaga på» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»4 16%
Har ej sökt hjälp»6 25%

Genomsnitt: 3.45

- Mycket folk och få labbhandledare på labborationspassen.» (Ganska dåliga)
- labbarna och handledarna var ett mer eller mindre fiasko för den hjälp man fick av dom bestod i ett råd att skriva egna testprogram, det var aldrig någon som ville sätta sig in i koden och kolla vad som kan vara fel, det var bara använd testprogram, vi hjälper dig inte.. Ett plus till Arnar dock, han var en bra hjälp.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.79

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»11 45%
Hög»9 37%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.45

- Denna läsperioden så krävde fysik mycket mycket mera tid än datastrukturerna. Därför blev det inte så mycket övningar gjort i datastrukt Men i fysiken gjordes det flitigt övningar flera dagar i veckan. Jag tänker att om jag hade studerar så lite i fysiken som i datastrkt hade jag inte haft haft den minsta chans att klara mig. Så därför känns det som att Datastrukt var väldigt liten belastning jämfört med fysiken även om de gav lika många högskolepoäng.» (Låg)
- p.g.a labbarna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 50%
Hög»9 37%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- Data var ganska lite krav på jobb medan fysiken var mycket krav på jobb därför blir medel någonstans i mitten» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 13%
Godkänt»10 43%
Gott»9 39%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.34

- Intressant ämne.» (Gott)
- Bra föreläsare som var mänsklig och förstod sig på att det var bra med lite historier och moralkakor här och var.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna.»
- Labbtillfällena.»
- Föreläsningarna fungerade väldigt bra.»
- Historierna som anknyter till verkligheten under föreläsningarna!»
- Labbarna var bra.»
- Sista labben var väldigt givande då den dels nytjade stora delar av kursinnehållet, dels att den gav ett trevligt grafiskt resultat. Även om ögongodis inte är det det handlar om, var det en fin bonus :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna bör uppdateras till Java standard 1.5. Hatar att få varningar närman kompilerar»
- Fler labbhandledare.»
- Kanske lägga till något moment till labbarna, exvis om sökträd. Skära ner på övningar.»
- Tabort fire systemet. Vad är det för fel på studieportalen?»
- Rätta labbarna i tid! Man vill inte få tillbaka första rättningen av en labb eftermiddagen innan sista godkänt-dagen (nästan en vecka efter att man skickade in den), mest inte om man har en tenta i en annan kurs samma dag som sista godkänt-dagen (när ska man hinna fixa labben och skicka in den igen så man får godkänt i tid och samtidigt hinna plugga det sista inför tentan?).»
- Byt ett par av labbhandledarna och ändra strukturen på labbarna.»
- Eftersom tentan i princip enbart handlade om algoritmer och väldigt lite om datastrukturer hade det ju varit bra om mer fokus lagts på det.»
- Laborationerna tog all tid så man hade ingen tid till och göra veckouppgifterna eller förbereda sig på tentan. samt så tog de lång tid innan man fick tillbaka returer eller fick reda på om man var godkänd vilket gjorde att man hamnade i tidsnöd»
- Jag skulle gärna sett att man fått göra egna jämförelser mellan de olika sökalgoritmerna, tex genom att genomföra en labb med två olika metoder, och antingen köra dem på stora datamängder eller med klockning för att själva få se hur snabba de var. Detta skulle också gå att göra på javas egna strukturer med slumpade mängder, och ta reda på vad de har för ordo-komplexitet om inte det står.»
- Uppgifterna i boken var helkassa. När det inte finns facit så vet man inte om man gjort rätt och då kan man lika gärna strunta i dom. Lägg upp facit! Övningspassen var inget vidare heller, se till att det finns en lektion där övningsledaren tagit fram några uppgifter som han ska göra istället för att fråga oss. Se till att det finns pass där vi kan arbeta själva och handledaren finns där om man skulle behöva hjälp.»

16. Övriga kommentarer

- Det har tagit på tok för lång tid att få svar på frågor vid laborationspassen och även att få laborationerna rättade.»
- När man har sin labb så har man en deadline att gå efter. Det är inte roligt att lämna in labben i tid och sedan få tillbaka en rejected en dag eller samma dag som final deadline, urusel rättning av labbar tyvärr, och ledningen man fick till hur man skulle rätta till dom var också dålig. Men även här står Arnar över de andra två för han sade specifikt vad som gällde vilket är bra.»
- Känns som att kraven på denna kurs har sänkts mycket jämfört med tidigare år.»


Kursutvärderingssystem från