ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht09 Linjär algebra, TMV215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»8 32%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.52

- Pluggar mkt hemma. Läser om kursen för misslyckades för 3 år sen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»6 22%
100%»17 62%

Genomsnitt: 4.4

- En del föreläsningar.» (25%)
- Jag har bara gått på föreläsningar för att jag tycker det är skönast att räkna i lugn och ro hemma.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.33

- Göran gick aldrig igenom kursens mål vad jag kan minnas.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man förstår ju vad man ska kunna pga veckoplaneringen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det hade varit roligt att lära mer om linjära avbildningar, men jag inser att det inte riktigt går att få in.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Egentligen vet jag inte eftersom jag inte sett målen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»11 47%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 3.08


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.82

- Varit på 4-5 föreläsningar, anser inte att jag förstår föreläsarens utlärningsmetod över huvudtaget.» (Mycket liten)
- Föreläsaren läser bara vad som står i boken. Kan lika väl läsa själv.» (Mycket liten)
- Till 90% lär jag mig matte genom att räkna själv på min kammare. Lektionerna hjälpte mig att komma igång så de tjänade sitt syfte väl.» (Ganska liten)
- Starius är rätt bra när han väl föreläser utan någon input utifrån, men är urkass på att svara på frågor. Han vet uppenbarligen inte hur det känns att vara nybörjare längre. » (Ganska stor)
- Den var bra, dock var den för långsam ibland. Men ingen katastrof.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»11 39%

Genomsnitt: 3.21

- riktigt riktigt dålig bok» (Mycket liten)
- Arbetsböckerna var ganska bra, men kursboken användes i princip inte.» (Ganska liten)
- Kursboken och övningsboken var bra. Även Starius skrift om determinanter var mycket professionel.» (Ganska stor)
- Har lärt mig allt från boken, har funkat bra i kombination med övningshäftet.» (Mycket stor)
- Boken var helt ok. Övningshäftet var mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.89

- Dålig webbsida, knapphänt information, väldigt djupa länkträd, tar länge att hitta fram. PDF-filerna innehöll bilder istället för text, så dom är onödigt stora och bökiga att läsa. OH-bladen som föreläsaren visade under föreläsningarna var fullständigt värdelösa. Alldeles för liten text och gamla trötta OH-apparater gjorde att bara dom som satt på första raden kunde läsa texten.» (Mycket dåligt)
- Allt fungerade perfekt, dock var det inte så mycket så att man kan säga "mycket bra".» (Ganska bra)
- Kurshemsidan känns något ostrukturerad med flera nivåer att klicka sig igenom för att komma till de intressanta delarna.» (Ganska bra)
- bra med veckobladen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»12 42%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.57

- Många möjligheter, men ofta arroganta och respektlösa svar från Göran Starius. Övriga hjälplärare duktiga. » (Ganska bra)
- Har iofs bara ställt en fråga, men den fick jag svar på.» (Mycket bra)
- bra med storgruppsövningarna med tillgång till handledare» (Mycket bra)
- Mycket kunniga övningshjälpare, dock ibland fanns det för få utav dem.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»15 53%
Har ej sökt samarbete»6 21%

Genomsnitt: 3.96

- Jag har gjort allt på egen hand eftersom jag bara är intresserad av matten. Då och då var enstaka studenter var onödigt störiga på föreläsningarna och retades medvetet med läraren. Tråkigt eftersom ingen hade brytt sig om de suttit i Basen och snackat skit istället.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»20 71%
Hög»6 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Eftersom att jag läst både digitalteknik och mikroprocessorteknik innan så var det mesta repetition från gymnasiet. Laborationerna var ovanligt enkla om man bortsåg ifrån extrauppgiften.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»19 70%
Hög»5 18%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Läste bara denna kursen.» (Låg)
- Mycket bättre än förra läsperioden» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»8 28%
Gott»13 46%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.6

- Föreläsaren var exemplarisk och handledarna lika så. Dock för lätt tentamina och genomströmning. Se nedan.» (Godkänt)
- Bra blandning mellan praktik och teori» (Mycket gott)
- föreläsaren tycker jag var riktigt bra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många räkneexempel på tavlan är jättebra.»
- Göran Starius, som är en mycket bra föreläsare, och som man får bra hjälp från.»
- Övningshäftet.»
- gruppövningar med handledare»
- Starius, han är kul.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- annan bok»
- Byt föreläsare!»
- mer praktiska exempel»
- Mycket svårare tenta för att skilja agnarna från vetet. Jag är rätt säker på att jag (alla) på ett par timmars tentaplugg, utan att ha gått kursen överhuved taget kan få en 4a utan problem. Ens examen om 5 år är ju nästan värdelös. "En Chalmersexamen gör ingen skillnad" borde det heta.»
- Tycker kurslitteraturen kunde varit bättre.»
- Kanske att OH kom upp på webben i form av pdf?»
- Föreläsaren läser mest bara det som står i boken. Så en ny föreläsare vore inte fel.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Under Matlabmomentet borde föreläsaren ha en Matlabutrustad dator kopplad till projektorn, det känns väldigt dåligt att hela genomgången görs på tavla när det finns utmärkta tekniska möjligheter att demonstrera "live".» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Lyckligtvis täckte lektionerna mycket mer än tentamina, och ens kunnande har ökat radikalt tack vare Starius mycket goda pedagogik, dock visar inte ett överbetyg på något mer än en låg förståelsenivå (minst, får man underbetyg bör man hoppa av programmet direkt).»
- Jag har blivit personligen provocerad av hela denna kurs. Göran Starius visar bristande respekt för studenterna och universitetets regelverk. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från