ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht09 Digital- och datorteknik, EDA451

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-02-24
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»11 37%
Cirka 25 timmar»8 27%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.51

- Osäker, vet ej hur mkt schemalagd tid vi hade!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»8 26%
100%»21 70%

Genomsnitt: 4.66

- Då jag läst mop:en tidigare skippade jag stora delar av de senare föreläsningarna.» (75%)
- Gått på allt förutom några utav övningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 63%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»22 75%
Vet ej/har inte examinerats än»5 17%

Genomsnitt: 3.1

- Väldigt lite av det vi gjorde på labbarna kom på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Upplägget med flervalsfrågor var väldigt bra, dessutom tyckte jag det var rätt motiverande. Test tentorna gav en överensstämmande bild av hur den riktiga tentan såg ut!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»8 26%
Mycket stor»21 70%

Genomsnitt: 3.66

- Storgrupps övningarna i HA1 var dock förvirrande. Han som höll i dem verkade inte ha förberett sig nån längre stund...» (Ganska stor)
- Tack vare att jag läst mop:en tidigare såg jag en röd tråd i föreläsningarna hela tiden, vilket gav ett fantastiskt resultat.» (Mycket stor)
- övningstillfällena var bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»9 30%

Genomsnitt: 3.03

- Man fattade det när man labbade.» (Ganska liten)
- Rörde knappt den blå boken.» (Ganska liten)
- lärt mig i princip allt från digiflexboken» (Mycket stor)
- Övningsböckerna var väldigt bra tycker jag, dom böcker vi har haft i andra kurser är väldigt dåliga på att förklara saker.» (Mycket stor)
- bra med powerpoint presentationer och övningsboken. Labprovet var mycket bra sätt att se hur man ligger till.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»16 53%

Genomsnitt: 3.4

- Hemsidan är väldigt rörig. Varför inte ha allt på samma ställe?» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att det fanns för få tillfällen då man kunde få godkänt på uppgifter innan laborationerna. Alltså blev det väldigt bråttom det övningstillfället man hade.» (Ganska bra)
- Några teckenkodningsfel för hämtning av vissa dokument på hemsidan som krånglade om man körde Linux. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»14 46%
Har ej sökt hjälp»5 16%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»22 75%
Hög»5 17%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.17

- hög i början...» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»23 76%
Hög»6 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Labbarna gjorde att man var tvungen att göra ganska mycket, det var lite ont om tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 16%
Gott»5 16%
Mycket gott»21 67%

Genomsnitt: 4.51

- Labbarna var en positiv överraskning, föreläsningarna var bra och jag tycker PPT var ett måste. Den redundanta kurslitteraturen var en negativ överraskning. Och enda sättet en elev kunde förbereda sig inför en lektion var genom att kolla på tidigare års veckoplanering. (Allt lades in allteftersom).» (Godkänt)
- väldigt pedagogisk och bra» (Mycket gott)
- Fantastiskt trevligt! Tack!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt»
- inget speciellt»
- Roger, han var en mycket bra föreläsare»
- Roger Johanssons sköna stil lättade upp stämmningen i föreläsningssalen. Sånt gillar jag!»
- Hela labb-strukturen är jättebra, man "tvingas" till att ligga i fas hela tiden, främst tror jag tack vara labb-proven. »
- labbarna, storgruppsövn (fast med en som har koll)»
- Gästföreläsningarna, då framförallt de som handlade om etik och dual-core.»
- labbproven»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tider att redovisa uppgifterna man skulel göra innan labben»
- Kurslitteraturen!! Inte själva innehållet men uppsättningen, hela inlärningen skulle bli smidigare om det var lättare att navigera genom kurslitteraturen, två böcker och gud vet vad hur många häften och lösa papper. På veckoplanering refereras det till litteratur som inte ens har samma namn på boken som på resurssidan. Helt plötsligt dyker det upp övningsuppgifter i "Arbetsbok för MC12", jaha var finns den undrar man, lägger flera timmar på att bläddra igenom kurshemsidor, häften och böcker för att hitta uppgifter för att senare få reda på att man ska köpa boken på DC. OTROLIGT svår studiemiljö när litteraturen är så utspridd, hade det varit bättre strukterat så hade inlärningen förbättras väsentligt.»
- Labbprov kändes en aning överflödigt. Istället kan man tex vara mer noggrann med att rätta uppgifterna som ska vara gjorda innan labbarna»
- Ha fler tillfällen då handledare kan godkänna uppgifter inför labbar.»
- Alldeles för mycket papper och böcker, kändes som att vissa delar knappt hade behövts överhuvudtaget»
- Gästföreläsningen om etik var värdelös enligt min mening.»
- *Tråkiga powerpoint-presentationer bör bli roligare. *Flex-Simulatorn är föråldrad. Den fungerar knappt bra i moderna Windows-system och ännu sämre i Linux-system. Jag vet inte om det finns alternativ, men om ni hittar något, använd det!»
- Byt ut han som höll i storgruppsövningarna på torsdagsmorgnar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Av dom 4 kurser jag läst hittills så tycker jag att jag lärde mig mest här.»
- Mycket bra och trevlig lärare!»


Kursutvärderingssystem från