ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht09 Objektorienterad programmering, DAT050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»6 40%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 3.33

- Labbarna tog tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»2 13%
50%»3 20%
75%»4 26%
100%»6 40%

Genomsnitt: 3.93

- var med på de mesta föreläsningarna men sov.» (25%)
- Jag har inte kommit på alla föreläsningar då det inte gav mig någonting.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»2 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 25%

Genomsnitt: 2.25

- Det gavs inte utrymme för målen som togs upp på kurspm. Fanns inte tid för att lära sig vissa av dom svårare delmålen (arv t.ex.).» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt svårt att hänga med, jag tycker det blir svårt för dem som inte har mycket erfarenhet utav programmering i java. Man måste anpassa kursen utefter de elever som inte har någon erfarenhet utav java, inte tvärtom.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 50%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 2.78

- Laborationerna är inte lik examinationen i min mening.» (I viss utsträckning)
- Tycker det lades för mycket tyngd på arv. Något som vi inte tydligt gick igenom på lektionerna. Det fanns förvisso en labb som handla om ärv mot slutet av kursen den lärde man sig inte mycket ifrån då det inte fanns någon tid för att reda ut vad man hade fått retur för. Vi har alltså ett av dom svårare momenten i kursen som inte får tillräckligt med tid. verken när det gäller labbar eller lektionstid. Tycker att det därför var dumt att basera så mycket av tentan runt arv.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte alls att det vara samma sak som att sitta och jobba med det.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.2

- Jag har inte kommit på alla föreläsningar då det inte gav mig någonting.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte föreläsningarna varit dåliga, men det kan vara svårt att ta till sig.» (Ganska liten)
- Lite väl mycket powerpoint-undervisning.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»10 66%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.8

- Boken var ju rena rama motsattsen till den vi hade i realtidssystem. Amerikanskt dravell... Kompendie eller nån kortfattad bok.» (Ganska liten)
- labbarna gav mest.» (Ganska liten)
- Byt ut fire, det är värdelöst och långsamt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.66

- Ibland var det jobbigt när vi hade labb och läraren gick ifrån labbarna för att ta en paus och så var han borta i en halvtimme/gång. » (Ganska bra)
- Förutom sista labben har det fungerat bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»7 46%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.73

- Det var väldigt mycket att göra och det var dessutom svårt vilket gjorde det hela ännu svårare. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»7 46%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.86


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 20%
Godkänt»8 53%
Gott»3 20%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.13

- För mycket tid lades på dom lättare kurs målen. Mycket av kursen kändes trivialt fram till sista två-tre lektionerna. Vi gick för snabbt igenom dom lektionerna för att det skulle sätta sig.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Lab X has been rejected!»
- Labbsystemet»
- labbarna»
- Många laborationer»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag vet att detta kan vara aningen svårt om man främst kör med en massa overhead-bilder, men jag skulle helst vilja ha fler tavelanteckningar som man själv kan kolla tillbaka på senare.»
- vet ej»
- Introducera inte flera nya tunga områden på sista föreläsningen. Hashcodes? Comparators? Och det vill du att man ska kunna till tentan utan att ha bekantat sig med det för 5 öre?»
- Lite mindre labbar....inte så omfattande, de tog för mkt tid, för hög belastning på dem.»
- Antingen lägga mer tid på dom svårare delarna av kursen eller att ta bort dom helt från kursen. Jag tycker t.ex. inte att jag behövde två veckor för att göra mail-server labben. Bättre att lägga den tiden på dom svårare labbarna. »
- Mer grundläggande övningar/handledningar, det är mycket svårt att sätta sig in i java om man inte har bred erfarenhet av programmering sedan tidigare.»
- Boken o dess powerpoint-bilder. Mindre undervisning o mer övningstillfällen. Fler program-exempel.»
- 1. Det hade varit bra om man fått ut något sorts övningshäfte med uppgifter. Det hade vi i vår c-kurs och det var bra att ha något att arbeta med utöver laborationerna. 2. Inte komma med så mycket nytt de sista föreläsningarna som man sedan skall kunna på tentan...»

16. Övriga kommentarer

- Lägg gärna till ett övningstillfälle per vecka förutom labtillfällena. Mer övningar (som inte är obligatoriska) med handledning. Det gillar vi!»
- God Jul»
- Kommer ihåg programutveckling i C, från första året, den kursen var ljusår lättare än java. Tror det var mer fokus på självinlärning med labbar som var enkla och korta ist för storainlämningsuppgifter.»


Kursutvärderingssystem från