ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht09 Programutveckling A, LEU480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

76 svarande

Högst 15 timmar»24 31%
Cirka 20 timmar»25 32%
Cirka 25 timmar»14 18%
Cirka 30 timmar»7 9%
Minst 35 timmar»6 7%

Genomsnitt: 2.28

- Gav den mesta tiden till min andra kurs.» (Högst 15 timmar)
- Jag har programmerat lite java innan vilket underlättat mycke i denna kursen.» (Högst 15 timmar)
- Hade inte möjlighet att lägga mer timmar då jag hade strul med mitt account under iprincip hela kursen.» (Högst 15 timmar)
- Läst Programmering A och B på gymnasiet, men i C++ så det krävdes inte så mycket ansträngning pga kursernas likhet» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

76 svarande

0%»3 3%
25%»7 9%
50%»10 13%
75%»19 25%
100%»37 48%

Genomsnitt: 4.05

- Läst java innan så ansåg inte att föreläsningarna gav mig något» (0%)
- Krockade med annan kurs» (25%)
- Föreläsningar upptäckte jag första veckan inte gav något så därefter tittade jag bara in ibland. Övningarna var givande så dem gick jag på» (50%)
- Gick på labbarna, men inte många av föreläsningarna då jag inte ansåg att de var givande.» (50%)
- Pga av att jag inte har funnit intresser och delta i undervising då jag kan redan de som vi har gått igenom sen innan. » (75%)
- närmare 90 %» (75%)
- Deltog inte i övningarna. Förstod inte skolans datorer» (75%)
- Alltid bra att vara närvarande.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 38%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 30%

Genomsnitt: 2.51

- Har ej något minne eller ej haft intresse och lägga det på mninnet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer inte ihåg...» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»52 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 8%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»15 24%
Ja, i hög grad»28 45%
Vet ej/har inte examinerats än»17 27%

Genomsnitt: 2.96

- Tentamen var god. Inlämningsuppgiften var dåligt beskriven» (Nej, inte alls)
- Ang. labben var det en oerhörd skillnad i svårighetsgrad mellan "hängagubbe" och "snake", särskilt i förhållande till antal bonuspoäng på tentan.» (I viss utsträckning)
- vet inte, har inte läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»14 18%
Ganska liten»26 34%
Ganska stor»21 27%
Mycket stor»15 19%

Genomsnitt: 2.48

- Sega föreläsningar, även om man kommer utan erfarenhet av C. La all "tid" på det i början och blev inte ordentligt i slutet. » (Mycket liten)
- Redan läst liknande kurs på gymnasiet. Föreläsningarna var ganska ostrukturerade och förklarade ibland saker onödigt komplicerat eller i fel ordning.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»11 14%
Ganska liten»22 28%
Ganska stor»25 32%
Mycket stor»18 23%

Genomsnitt: 2.65

- Har ej ens köp lärbok då jag likt väl kan använda web-refirenser.» (Mycket liten)
- Dåligt med förklaringar i boken. Har fått låna en annan bok om c programmering.» (Mycket liten)
- Konstig bok där man hoppar hela tiden, "se char på sida 134..." och seriöst 250 spänn för ett kompendie? » (Mycket liten)
- Känns som om jag lärt mig betydligt mer ur guider på nätet och en annan bok som jag lånade av en kompis halvvägs in i kursen. Boken känns som ingick kändes mest förvirrande.» (Mycket liten)
- Tycker den som skrivit boken hade ett mycket konstigt språk(underlig ordföljd, ordval etc)» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är underligt skriven även om det gick att få ut information av den.» (Ganska liten)
- Det boken saknade var ett vettigt register. Dessutom hade det inte varit fel med lite övningsuppgifter i boken.» (Ganska stor)
- svårt att hitta i boken» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

76 svarande

Mycket dåligt»5 6%
Ganska dåligt»8 10%
Ganska bra»37 48%
Mycket bra»26 34%

Genomsnitt: 3.1

- Dataenheten på skolan misslyckades med att få några studenters konton att fungera, vilket resulterade att det ej gick att arbeta förrän i slutet utav kursen. Det var katastrof helt enkelt.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var modern ca 1976, det vore bra om läraren lade upp en kurssida anpassad för nutida användare. » (Mycket dåligt)
- Hade ingen möjlighet att programmera överhuvudtaget vilket föranledde ett dåligt provresultat.» (Mycket dåligt)
- material och så skrev man ju bara ut från hemsidan. Men varför varför inte ha en "normal" hemsida med en index fil istället för en katalog där du måste till exempel gå in i en redme fil för att se att en föreläsning är inställt det borde stå på startsidan med gärna lite större text. En katalog uppbyggd hemsida kanske ser lite små coolare ut men förstår inte grejen.. » (Ganska dåligt)
- Om webbsidan varit grafisk så hade det varit lättare att upptäcka ny information och meddelanden.» (Ganska dåligt)
- Tycker över lag att kurshemsidan i varje fall har fungerat bra och varit uppdaterad.» (Ganska bra)
- det var problem i början men när det hade löst sig så fungerade det bra» (Ganska bra)
- Websidan var mycket krånglig att använda. » (Ganska bra)
- Förutom svårbegriplig design på webbsidan, så var material som fanns där mycket bra» (Ganska bra)
- Bra kurshemsida med exempel m.m.» (Mycket bra)
- förutom dataproblemen första veckan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»38 50%
Mycket bra»26 34%
Har ej sökt hjälp»6 7%

Genomsnitt: 3.36

- För få handledare på övningarna.» (Mycket dåliga)
- Handledarna som vi hade kontakt med car oerhört otrevliga och arroganta. » (Mycket dåliga)
- För få handledare under övningarna» (Ganska bra)
- Övningen var där man kunde stälal frågorna alltid lång kö där. hälften av "övnings lärarna" (en av två) kändes som han inte tyckte om elever och gärna märkte fel. Den andra var hur skön som helst och svarade inte med en fråga när man sätllde en fråga vilket var en uppfriskning.» (Ganska bra)
- Det mesta av hjälpen gavs av hjälplärarna under övningstillfällena, vissa var bättre än andra. Man fick ibland vänta länge innan man fick hjälp pga många ville ha hjälp.» (Ganska bra)
- Skulle behövas fler lärare på övningslektionerna, då man ibland kunde bli sittandes över 1h för att få ställa en fråga» (Ganska bra)
- Väldigt långa väntetider ibland vid övningarna.» (Ganska bra)
- Bra hjälp förutom från en SI-ledare som bara verkar vara där för pengarnas skull. » (Mycket bra)
- Övningstillfällena med hjälplärare fungerade mycket bra» (Mycket bra)
- Lärarna på övningarna var väldigt hjälpsamma, pedagogiska och kunniga» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»23 30%
Mycket bra»49 64%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.63

- Har ibland hjälpt andra med frågor och problem.» (Ganska bra)
- Man kommer lättare vidare mha samarbete» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»1 1%
Låg»7 9%
Lagom»49 64%
Hög»15 19%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.18

- Pga av att jag redan sen innan har god kunskap i programmering och slupit stora det som kan har varit svårt.» (För låg)
- Det var ett svårt ämne för mig.» (Hög)
- om man ville få alla exersise uppgifter klara i tid.» (Hög)
- Lungt i början tills man skulle ge sig på snake» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

75 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 6%
Lagom»45 60%
Hög»23 30%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.24

- Pga av att jag redan sen innan har god kunskap i programmering och slupit stora det som kan har varit svårt.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»8 10%
Godkänt»25 32%
Gott»30 39%
Mycket gott»11 14%

Genomsnitt: 3.52

- Som nybörjare var jag förvirrad om hur jag skulle göra övningsuppgifterna eftersom ja inte fått lära mig alla komandon» (Dåligt)
- Verkar underligt att lägga en kurs i linuxmiljö utan att kunna tillhandahålla linuxdatorer åt alla elever. Dessutom är de allra flesta inte vana vid den miljön vilket innebär att en onödigt stor del av undervisningen måste läggas på att lära sig använda ett annat operativsystem, vilket inte var en del av målen så vitt jag har förstått.» (Dåligt)
- Då jag inte kunde programmera på mitt egna account så kunde jag inte lära mig ordentligt. Fick sitta bredvid andra. Detta gjorde allt väldigt jobbigt och irriterande. Annars var kursen ganska okej..» (Dåligt)
- jag upplever kursen väl anpassad för de som ej sen innan kan programmering.» (Godkänt)
- väldigt enkel om man har tidigare erfarenhet, väldigt svår om man aldrig har programmerat tidigare» (Godkänt)
- Kul kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetsuppgifterna på kurshemsidan, övningslektionerna.»
- Konsultationstid.»
- Kurslitteraturen.»
- roliga uppgifter»
- så många övningstillfällen. bonuspoäng på uppgifter man kan lämna in.»
- övningarna men ha fler handledare»
- de långa övningspassen.»
- varierade svårighetsgrad på labbar och möjlighet att fördjupa sig gällande gällande övningarna »
- Övningarna. Bytet som Joakim och Jan gjorde. Inte för att Joakim var dålig, utan för att det kändes bra att få förklarat från en annan också. Kanske något som förtydligade något man inte förstått riktigt tidigare, som han förklarar på ett annat vis. Det var mycket bra.»
- Övningarna»
- killen med långt hår på datas övningar.»
- föreläsningar med jan skansholm.»
- Häftena med uppgifter som ger bonuspoäng till tentan.»
- övningar»
- Lektionerna har varit mycket bra. Tyvärr missade jag många för olika anledningar men jag önskar jag hade varit med på alla.»
- övningstillfällerna med kunniga handledare»
- Att man får tid att arbeta under lovet med laborationsuppgiften.»
- Allt.»
- Gott om övningstillfällen»
- Joachim von Hacht, övningstillfällena med till hörande uppgifter.»
- Upplägget med SI och övningar. Väldigt trevligt med såpas långa övningar som det var så att man hann komma in i kodningen och få den hjälp man behövde.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var svårt ibland att sätta anteckningarna till praktiken. Även svårt att ibland hänga med på det som visades med dator under föreläsningarna. Svar: Undervisningen.»
- förbereda datorer och utrustning så det fungerar trots att operativsystemet windows anvvänds»
- mer tydligt från början om data måste göra snake eller inte. mer hjälp med hur man laddar ner och kan få tillgång till linux hemma...»
- Inga elektro i samma sal som data på fredagar då det blev aldeles för lång kö till att få hjälp»
- SI tillfällen för mekatronik. »
- kurs litteraturen! innehåller felaktigheter och exempel på vanliga fel blandat med exempel på hur man skal göra så att man blir förvirrad. von hacht blandar förklaringar på engelska med förklaringar på svenska i sin bok vilket är irriterande. elektro körde övningarna på windows maskiner för att göra det lättare, detta blev inte följden! »
- Se över så all mjukvara fungerar tills starten av övningarna. Mycket strul i början vilket ledde till att hela första övningen kändes meningslös då man bara stötte på problem efter problem. Kanske ge mer information om vad för programvara man kan använda hemifrån, nu kändes det som att man inte fick så mycket info om detta utan fick söka sig till det själv. Och varför envisas med att köra det i linux-miljö? Borde fungera lika bra att göra övningarna i en editor med gcc som kompilator i windows. »
- hemsidan, bok»
- Bör göras enklare för ybörjarna att komma igång. Utförligare förklaringar på hur man startar upp det när man sätter sig framför datorn.»
- En intressant sak skulle ju vara att skicka ut sommarövningar på samma sätt som man har gjort med matematiken så att man kunde lärt sig de allra mest grundläggande sakerna innan man kom hit, så att man kunde ställt målen i kursen lite högre istället, för att jämna ut klyftorna något mellan oss som inte har programmerat någonting tidigare och de som är vana vid sådant här.»
- Bättre förklaringar till exempel i läroboken!»
- Övningarna kan ibland vara lite otydliga»
- Man måste se till att samtliga studenters konton fungerar som dom skall innan kursen startar.»
- att inte ställa in lektioner till förmån för självstudier.»
- Hemsidan är mycket dålig. Tanken är ändå att vi ska lära oss att ta fram funktionella lösningar. Datorerna vi använder hade problem mycket ofta. De flesta av oss har lagt många timmar bara för att få igång allt på datorerna.»
- Fler lärare på övningstillfällen»
- Anpassa kursen till de som inte läst ngn programmering alls då man inte behöver det till att läsa kursen!»
- Upplägget kring kursen, ha allting fixat och klart innan kursen påbörjas »
- Att man smidigare kan komma igång med utvecklingsmiljön. Kändes onödigt krångligt att komma igång med saker som inte ens hörde till kursen.»
- Inget.»
- Lägg föreläsningarna på en lite högre kunskapsnivå.»
- Bättre kurslitteratur. Som det är nu fungerar boken endast som referens och uppslagsverk och fungerar knappt alls om man behöver läsa stora delar av kursen själv enligt mig.»
- Stenkoll på datorerna så folk kan använda datorerna överhuvudtaget.»
- Inlämningsuppgiften borde bara ge bonus, ej göra hela kursen till u eller 4a...»
- inget»
- jag tror att mekatronik inte hade några SI lektioner för den här kursen»

16. Övriga kommentarer

- Jag läst en hel del programmering innan, samt har kamrater i klassen som kan ännu mer som har förklarat en del för mig. Därför har jag svårt att bedömma huruvida svår kursen har varit då jag redan kunde en hel del.»
- Påminn tydligare och oftare att man skall bytas av vid datorn på övningarna!»
- Ett krav på programmering B från gymnasiet (vilket skulle vara rimligt för data) skulle göra den här kursen onödig.»
- programering i sig är inte svårt att lära sig. inte heller linux, emacs eller linux terminalen. att lära sig allt samtidigt är däremot svårt. en idé till nästa år är att lägga några föreläsningar i början av kursen på att gå igenom mjukvaran som skall användas. »


Kursutvärderingssystem från