ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska kretsar lp 2 H09, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 89
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 15 timmar»9 10%
Cirka 20 timmar»33 37%
Cirka 25 timmar»23 25%
Cirka 30 timmar»13 14%
Minst 35 timmar»11 12%

Genomsnitt: 2.82

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

89 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»2 2%
75%»20 22%
100%»66 74%

Genomsnitt: 4.69

- Större delen av undervisingen men inte alla övningar. » (100%)
- säg 90 %.. så 100 var närmast» (100%)
- Närmare 100% än 75% iaf.» (100%)
- 90 - 100 %» (100%)
- Varit med på nästan allting, inklusive SI-träffarna. (Vilka förresten är helt underbart bra.)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

89 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 28%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»40 44%

Genomsnitt: 2.84

- Har inget minne av kursmål men bruka inte lägga sånt på minnet. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

73 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 6%
Ja, målen verkar rimliga»68 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

77 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 18%
Ja, i hög grad»41 53%
Vet ej/har inte examinerats än»22 28%

Genomsnitt: 3.1

- Tycker examinationen hade lite fel uppgifter.» (I viss utsträckning)
- vi har haft 2 duggor än så länge. ej obligatoriska utan ger bonuspoäng. de 2 duggorna gav ett bra test på kursens innehåll» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 4%
Ganska stor»28 31%
Mycket stor»56 62%

Genomsnitt: 3.56

- Bill är superbra.» (Ganska stor)
- Mycket bra undervisning. Bill äger.» (Ganska stor)
- Bill har jättebra föreläsningar» (Mycket stor)
- Bill är bra!!» (Mycket stor)
- tro mycket av det terotiska har varit svårt och lära sig på egen hand.» (Mycket stor)
- Duktig och välorganiserad föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»23 26%
Ganska stor»38 43%
Mycket stor»21 23%

Genomsnitt: 2.84

- Ena boken var slutsåld ungefär hela kursen och den andra boken som fanns hade väldigt dåliga exempel. » (Mycket liten)
- Både förklaringar och uppgifter i böckerna kändes svåra jämfört med föreläsningarna rep. tentauppgifterna. Examinatorns egna kompendier var dock mycket bra.» (Ganska liten)
- Tog nästan sex veckor innan jag fick tag på en av böckerna.» (Ganska liten)
- För lite av föreläsningsmaterialet finns tillgängligt» (Ganska stor)
- Problemet var bara att det tog alldeles för lång tid in på läsperioden innan kokboken fick in läroböckerna.» (Ganska stor)
- Böckerna har varit mycket bra, men skulle inte har skadat att slå i hopp de två böcekrna med enbart det som denna kursen innehåller för att både sänka priser och underlätta för en och läsa iförväg.» (Mycket stor)
- Elektronik boken var dock lite onödig, ett kompendium om dioder och OP hade varit tillräckligt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 5%
Ganska bra»44 50%
Mycket bra»38 43%

Genomsnitt: 3.35

- Sidan gick ner helgen före en dugga - kan inte bli sämre!» (Mycket dåligt)
- kunde inte köpa böcker förrän efter två veckor» (Ganska dåligt)
- Det var dåligt att det dröjde (2 veckor) innan man kunde köpa kurslitteraturen.» (Ganska dåligt)
- Böckerna tog snabbt slut, vilket ledde till att många i kursen ej kunde skaffa sig kursmaterial första 2-3 veckorna.» (Ganska dåligt)
- För lite av föreläsningsmaterialet finns tillgängligt» (Ganska bra)
- Det hade inte skadat att ha en mer utförlig hemsida, med nyheter och föreläsningsupplägg och inte bara utdelat material. Överlag kändes det dock ganska lätt att ha bra koll på kursen.» (Ganska bra)
- Läraren kunde varit snabbare med att dela ut nytt material på hemsidan.» (Ganska bra)
- Dåligt att kokboken inte hade böcker så att det räckte till alla!!» (Ganska bra)
- Väldigt bra hemsida. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

89 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»36 40%
Mycket bra»38 42%
Har ej sökt hjälp»11 12%

Genomsnitt: 3.61

- mycket bra med si-övningar» (Ganska bra)
- Underbemannade övningstillfällen!!! Men kompetenta och tillmötesgående övningsledare.» (Ganska bra)
- Under övningstillfällena fick man som regel max hjälp med en uppgift eftersom det var så många som ville ha hjälp och bara en lärare fanns närvarande. Man tar oftare hjälp av varandra istället.» (Ganska bra)
- Föreläsare svarade gärna på frågor men blev lätt arg och missförstod frågor flera gånger.» (Ganska bra)
- Gärna fler övningstillfällen.» (Ganska bra)
- svårt att hinna få hjälp under övningarna ibland» (Ganska bra)
- möjligheterna att få hjälp har varit bra, men inte alltid att man fått den hjälp man behöver och förstått det läraren sagt. Har också kännts som att läraren blivit smått arg när man gjort något felaktigt, vilket har fått en att inte vilja ställa vissa frågor när man egentligen borde ha gjort det.» (Mycket bra)
- Om man inte räknar med SI.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»25 28%
Mycket bra»59 66%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.74

- Redan godkänd på laborationsmoment» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 4%
Lagom»55 62%
Hög»28 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- lagom första halvan och betydligt högre andra halvan» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»54 60%
Hög»32 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Elektroniska kretsar är ett hyfsat tungt ämne, men det underlättades av den mycket enklare programmeringen.» (Lagom)
- Har läst elektriska kretsar parallellt med Dynamiska system och reglerteknik - mycket matte.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»20 22%
Gott»43 48%
Mycket gott»25 28%

Genomsnitt: 4.03

- Inte alls intresserad av ämnet. Bill gjorde ett mycekt bra jobb, så det var mycket tack vare honom jag klarade det.» (Dåligt)
- snål med delpoäng på provet.» (Gott)
- Att kursen var så lyckad beror delvis på Bills positiva och lättsamma attityd. Hans inställning smittar av sig på studenterna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill som lärare.»
- Bill!»
- Läraren. Grymt duktig, och även rolig att lyssna på. Kurslitteraturen var också bra.»
- föreläsaren. en mycket bra föreläsare som är väldigt pedagogisk!! även att man har2 duggor!»
- Bill"s humor!»
- Bill!»
- Duggorna!»
- Kan inte komma på något som varit speciellt utmärkade utan i princip bevara hela kursen som den är. Bill får bevara sina små avbrott under föreläsningarna och ställa lite luriga skämt ,). Föreläsningarna blir inte lika långa och sega då utan livar upp lite grann :). sin v/cos v = hö :)»
- Duggorna som ger bonuspoäng till tentan.»
- Läraren!»
- Bill så klart! underbar lärare.»
- Bill och hans goa humor.»
- Förhandstitten på duggorna innan de skal göras.»
- SI var till stor hjälp, även duggorna»
- Bill.»
- labbarna»
- Föreläsararen»
- allt»
- Läraren (Bill) var mycket rolig och instressant att lyssna på, detta gör att det blir mycket lättare att hålla koncentrationen uppe under hela föreläsningen. »
- Föreläsningarna var väldigt bra.»
- Läraren Bill»
- Laborationer, och omfattningen av förberedande uppgifter bör inte höjas.»
- Övningstillfällena»
- läraren»
- Det mesta.»
- Upplägget med att få ut vissa av duggafrågorna i förväg fungerade förvånansvärt bra.»
- Genomgången av uppgifter på övningarna»
- Bill»
- läraren: Bill »
- Systemet med laborationerna fungerade mycket bra. Väldigt bra och givande föreläsningar.»
- Föreläsaren»
- SI»
- Bill Karlström»
- Samma föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer av föreläsningsmaterialet på nätet. »
- Har inget att klaga på.»
- Slå ihop de två böckerna till en.»
- går djupare på transistorer o dioder »
- snabbare rättning av duggor!! »
- Lite mer tid borde läggas på dioder, speciellt grunderna.»
- Bills lön borde höjas!»
- Kan inte komma på något som varit speciellt dåligt och därför måste ändras. Lite strul med utrustningen på labbarna men kan vara svårt att undvika kanske. Kanske förtydliga lite vad alla ord inom elektroniken innebär (reaktans, kapacitans osv), först kändes det som en djungel. Men detta förklaras ju även i boken om man känner sig vilsen.»
- Mer personal på övningstillfällena.»
- Man borde införa nodanalys tidigare.»
- Mer pedogogiska förklaringar vid övningarna när man enskilt frågar läraren»
-
- bättre hemsida»
- Fler labbar och fler räkneövningsledare. »
- Se till att läroböcker finns tillgängliga.»
- inget»
- Nytt system för utdelat material.»
- inget speciellt.»
- De föreslagna uppgifterna som fanns på papper stämde inte överens med vad som ingick i kursen. Läraren bör kolla lite extra på vilka uppgifter i läroböckerna som eleverna faktiskt bör kika lite extra på.»
- Mer handledare per övningstillfälle, man kan inte behöva vänta 40 min varje gång man vill ha hjälp.»
- Intressantare kurslitteratur och bättre förklarat vad man skulle läsa om varje vecka»
- antalet böcker på kokboken»
- Köp in fler böcker.»
- kontroll på att man lyckats lösa labuppifterna.»
- Få fram kurslitteratur snabbare»
- hemuppgifterna»

16. Övriga kommentarer

- mycket trevlig och bra lärare/assistent.»
-
- jätte bra lärare!»
- Bill är en bra lärare!»


Kursutvärderingssystem från