ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Tekniskt basår lp2 H09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-20
Antal svar: 103
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

38 svarande

Ja»27 71%
Nej»11 28%

Genomsnitt: 1.28

- Det har ofta varit gamla tenta frågor och den höga svårigheten i det har höjt mig förmåga. Samt att SI-läraren för grupp 10 är väldigt kompetent.» (Ja)
- Genom att presentera och gå igenom pedagogiskt utvalda uppgifter som är relevanta för det aktuella området.» (Ja)
- Bidragit med G.T. och fått många bra tips.» (Ja)
- fått svar på frågor» (Ja)
- Man har fått mer hjälp och ibland bättre och mer lättförståeliga förklaringar.» (Ja)
- 1. Bra att höra någon annan än bara föreläsaren förklara. 2. Mer utrymme att ställa kontrollfrågor. 3. Omedelbar tillgång till någon att fråga berikar gruppsamtal mellan studenter.» (Ja)
- lite, mest första perioden, andra perioden gick jag inte på så många.» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

38 svarande

Ja»13 34%
Nej»5 13%
Vet ej»20 52%

Genomsnitt: 2.18

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

34 svarande

Ja»6 17%
Nej»28 82%

Genomsnitt: 1.82

- Jag attackerar problem på ett helt annat sätt.» (Ja)
- Vet vad som är viktigt att kunna å hur man ska lära sig det.» (Ja)
- Man får ett ökat intresse för ämnet och större förståelse med handledarnas hjälp.» (Ja)
- jag minns saker och ting lättare och längre, pga att jag repiterar mer om jag gå på si-mötena» (Nej)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

36 svarande

Ja»15 41%
Nej»21 58%

Genomsnitt: 1.58

5. SI har inte gett mig något.

34 svarande

Ja»7 20%
Nej»27 79%

Genomsnitt: 1.79

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- Känner inget behov»
- Jag har prioriterat annat. »
- har inte känt behov av extra hjälp»
- Inte ansett det nödvändigt.»
- Jag har inte känt att det har behövts.»
- Dåliga tider»
- Går i grupp 1-5, vi har inga»
- behöver inte»
- Gick på alla möten förra perioden men det gav ingenting. Problemen vi löser är för trviala för att diskussion ska ge något. Det handlar mer om att nöta in formler och lösningsgångar än att förstå komplexa problem. Ta bort SI och inför en extra övning istället.»
- Gick i grupp 3 och de ligger väl på schemat för grupp 6-10?»
- Pluggar hellre själv eller med ett fåtal vänner när jag känner för det.»
- Jag har inte känt att det har behövts.»
- var i grupp 1-5»
- Går i grupp 1-5»
- Har inte haft några SI-möten»
- kände mer för att plugga med vänner på eget sätt»
- Var i grupp 5, erbjöds ej.»
- Förvirrande SI-ledare som inte har potensial att varken ställa eller svara på frågor»
- Ej tillgängligt för min grupp.»
- Känner att jag inte behövt.»
- Väldigt mycket schemalagd tid i övrigt så denna tid har i stället utnyttjats till egenstudier vilket känts mer givande.»
- DET ÄR JU INTE SCHEMALAGT.»
- Har inte haft behov än.»
- Inte kännt behovet»
- Jag har inte känt något behov av det denna terminen.»
- Har känt att jag har lyckats utan den extrahjälp som erbjudits från SI-möten»
- Jag har kännt att det varit vktigt att få studera ensam mycke av tiden för att smälta informationen från föreläsningarna.»
- har ej fått, gick i grupp 1-5»
- Jag tror att möterna är givande men jag har inte tagit mig tid att gå dit. Dessutom är jag i grupp 5 så de ligger inte på mitt schema. »
- Har inte haft behov av det.»
- Ej möjlighet i grupp 1-5»
- denna perioden var det ju endast matte si och på det planet kände jag att matte sin inte gav mig så mycket då jag har matten ganska så klar för mig!»
- Överskattning av egen förmåga. Ska nog börja gå på mötena.»
- Hjälpen är egentligen inte ansedd för mej och jag har svårt att hinna med. »
- Har inte behövt. Har fått den hjälp jag velat ha av mina klasskompisar.»
- Jag fick bättre hjälp av vänner samt pojkvän som gick teknisk bastermin förra året.»
- Har studerat på egen hand.»
- Tiderna passade inte»
- Jag fick inte,för var i grupp 4»
- pluggar hellre hemma»
- Jag gick på de första mötena, men det gav mig inget, det var för lite folk på lektionerna och det blev inget grupplösningar utan var och en för sig. »
- Studerade i en liten grupp på egen hand.»
- det känndes inte att jag behöver!»
- Har haft en tuff period där jag inte riktigt har brytt mig men ska börja gå på dem mötena i nästa läsperiod.»
- det har varit tillräkligt med övningarna.»
- inte haft tid, försökt konsentrara mig på mina studier på egen hand »
- Jag är i grupp 2, vi har inte haft några SI möten?»
- tiderna har inte passat mig. Har inte känt att jag behövt.»
- inget negativt med SI- mötena. Jag har bara inte haft orken att va med»
- har inte haft behov, lust eller ork.»
- va i en grupp där dom ej va chema lagda, pluss att ja inte hann.»
- Trodde de var bara för grupp 6-12.»
- Inte fått information om dem»
- Arbetar bättre på egen hand.»
- Det skar sig helt med SI-handledaren. VI fick förklara hur vi löst uppgifterna för hon "kom inte ihåg någonting från just det här" och "hade ju fått underkänt på det provet" vilket hon gladeligen upplyste oss om. Hon hade bara de rätta svaren till uppgifterna. Efter för många sådana uttalanden och flera SI-möten där vi kände att vi lika gärna kunde sitta själva och lösa uppgifter och förklara då hon snarare blev ett irritationsmoment än hjälp, så slutade vi gå.»
- Har prioriterat bort dem pga bla. boendesituation »
- Går i grupp 4 och fungerar bättre på att plugga på egen hand»
- För att jag har inte haft någon information om att göra det. Vi har inte haft det i schemat och jag har inte känt att jag har behövt det. Räcker med föreläsningar och övningstillfällen. »

7. Övriga kommentarer.

- Hört mycket bra om SI-möten dock.»
- Det är bra att SI finns.»
- Skulle gärna vilja gå på SI-möten, men har inte direkt fått någon info om ifall man är välkommen även om man går i 1-5, och hur man ska anmäla sig isåfall. Det hade verkligen underlättat i studierna.»
- Om några av SI-ledarna hade kunnat förklara och visste lite mer om ämnena vi läser hade det hjälpt jättemycket.. vi hade en ledare som inte var bra på o förklara och det gör allt när man vill lära sig.»
- Jag är riktigt nöjd över att ha haft SI. Våran handledare Patrick har gjort ett bra jobb och gjort matten rolig.»
- Nope.»
- mer koll under SI-perioden är viktigt för att veta om lärarna fungerar.»
- Övningsledare bör nog ha någon form av pedaggisk instruktion. »
- Jag uppfattade aldrig att vi arbetade tillsammans i en storgrupp och det är ju tanken med SI-möten, men det blev liksom grupperingar ändå och till slut så satt man där själv och räknade på de uppgifter som man fått och då hade man lika gärna suttit någon annanstans och räknat i övningsboken. »
-
- Jag hade haft bättre hjälp av SI-möten under LP 1, men då var jag i grupp 3 och hade ej några SI-möten. När jag väl bytte till grupp 6-10 så hade jag helt enkelt inte rutinen inne.»
- Si är bra om man har en bra handledare, dock har man inte tid så ofta. Man har så mycket annat som ligger över axlarna.»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

97 svarande

Ja»19 19%
Nej»78 80%

Genomsnitt: 1.8

- Daniel LindQuist Teknisktbasår» (Ja)
- Kan kanske vilja nästa år i mekanik/matte.» (Ja)
- Mandus Jeber tekniskt basår» (Ja)
- Albin Löfgren, Tekniskt basår» (Ja)
- Christopher Schyberg Hansen. Tekniskt basår» (Ja)
- Paula Eriksson Tekniskt basår» (Ja)
- Pontus Hanson, tekniskt basår, grupp 7.» (Ja)
- Johannes Berglind Söderqvist, tekniskt basår» (Ja)
- Niklas Lange, Tekniskt Basår» (Ja)
- Hjalmar Kaudern Tekniskt basår» (Ja)
- Gustaf Werlinder, TB» (Ja)
- Carin Larsson, Tekniskt Basår» (Ja)
- Jonas Fenn, Tekniskt Basår» (Ja)
- Richard Petersson, TB.» (Ja)
- Samuel Eliasson Tekniskt basår» (Ja)
- Sonny Eriksson tekniskt basår» (Ja)
- Emma Dirnberger Tekniskt Basår» (Ja)
- Eventuellt. Andreas Berg» (Nej)Kursutvärderingssystem från