ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik 2009 Lp2, KMB056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»3 18%
Cirka 20 timmar»9 56%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.18

- Väldigt olika, under labb-period betydligt mer!!» (Högst 15 timmar)
- Angav högst 15 timmar, detta gäller Lp2 inte Lp1.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 47%
100%»9 52%

Genomsnitt: 4.52

- Har vart på de flesta föreläsningar och många av dom var väldigt intressanta!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 23%

Genomsnitt: 2.29

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Tentamen testade grundkunskaper men ej de fristående föreläsningarna. Dessa var dock i mycket lägre grad repressenterade i kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Om man ska se föreläsningsnärvaron som examination så kunde den skötts lite bättre...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.12

- Laborationerna gav också mycket kunskap. Iom dess förändring under kursens gång i år ska de för förhoppningsvis fungera bra nästa år.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»8 47%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.11

- Kursen verkr inte ha varit upplagd efer kursboken: däremot har the Cell varit till stor hjälp.» (Mycket liten)
- Boken var bra, men kursen var tydligt uppbyggd efter en tidigare bok. Otroligt lite av det som ingick i kursen fanns att hitta i boken. Mycket dåligt.» (Mycket liten)
- Har googlat väldigt mycket av kursmaterialet. Den bioteknikboken som har varit kursmaterial har jag knappt öppnat. The Cell däremot har varit mycket användbar.» (Ganska liten)
- Den litteratur som berorde enzymteknik var ganska tröttsamma att läsa.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.18

- Flera av gästföreläsarna lovade att deras presentationer skulle lämnas till Joakim för att läggas upp på kurshemsidan men ingen av gästföreläsningarna lades upp.» (Ganska dåligt)
- Nyckelord hade varit bra att få ut från början av kursen.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt att skriva ut det utdelade materialet ibland.» (Ganska bra)
- visst krångel med tidigt utlagda powerpoint slides.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.82

- Joakim tog sig tid när man kom till hans rum med frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»6 35%
Hög»9 52%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.58

- För hög under viss period! Labben tog mycket tid!» (Lagom)
- Lagom» (Lagom)
- Många projekt» (Hög)
- Att utöka en kurs med 33% jämfört med tidigare år är att ta i. Tentan var på lagom mycket, men med tanke på att det fanns så mycket runt omkring (labhandledning, rapporter, projekt, obl föreläsningar mm) som inte ingick i tentan var arbetsbelastningen på kursen för hög» (Hög)
- Fun-gen var inte givande. Jättesvårt att hitta information och jobbigt att stå och prata om något man inte är säker på hur det funkar. För svårt helt enkelt. Då är det inte så kul att få svåra frågor av läraren.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»8 50%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 4

- Mycket laborationer som tog tid, men samtidigt var intressanta.» (Hög)
- Bra första läsperioden, men labbarna krockade i andra läsperioden med bioreaktionstekniken. Blev för mycket att göra andra läsperioden» (Hög)
- De två labveckorna var lite i överkant.» (För hög)
- Detta berodde snarare på andra delar under läsperioden.» (För hög)
- Tre stora labbar tillsammans med övrigt i BRT-kursen ger en mycket tung period!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 41%
Gott»5 29%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 3.88

- FUN-gen projektet var inte så givande- Skulle kanske kunna göras som ett seminarium och datalabb om målet är att slå i gatabaser» (Godkänt)
- Visst kursinnehåll gick inte att hämta in på annat håll än föreläsningen. Inte så bra om man skulle vara sjuk och inte kunna ta igen det på något sätt» (Godkänt)
- Är inte helt nöjd med labben (väldigt rörig), och tyckte att kinetik delen (från förra perioden) inte riktigt fick någon röd tråd till resten, men annars en mycket bra och intressant kurs.» (Gott)
- Röd tråd genom hela kursen. Projektbaserat, man får lära sig alla steg från idé till färdig produkt (ex.vis enzym). Lisbeths del ingick till mindre del i denna röda tråd. Man lärde sig bla michaelisplot för att glömma det lika fort.» (Mycket gott)
- Den mest intressanta/roliga kursen jag läst hittills!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben var bra!»
- Skrivandet av en egen labmanual var mycket lärorikt. Den första veckans lab var också både trevlig och intressant.»
- De flesta inspirations-föreläsningarna var väldigt intressanta, så borde ha kvar alla dem! Bra och trevlig labb-handledare, Hampus»
- Föreläsningar, både Joakims och de andra.»
- Tenta i Lp1»
- Joakim»
- Det egna skrivandet av en labbhandledning var ett mycket bra sätt att få eleverna att sätta sig in i laborationerna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ev. kunde fungene förändras. Vissa av gästföreläsarna hade dåligt grepp om våra förkunskaper och höll föredragen på gymnasienivå. Vissa av gästföreläsarna var lite sämre eller hade mindre intressanta ämnen. Ev. ändra Enzymdelen.»
- Gästföreläsarna visste ofta inte när vi skulle börja/sluta och ha rast. Detta gjorde att föreläsaren inte hann med allt, så de vill nog ha information om våra tider. »
- FUNgen-projektet var väl inte så speciellt intressant. Den andra veckans lab var mycket rörig med ex. en labmanual som ändrades gång på gång och felmärkta behållare med olika lösningar. Att dessutom hålla på sent in på kvällen varje dag var inte någon höjdare. Kanske kan det räcka med lite mindre analys till nästa år?»
- Labbens upplägg! Var mycket rörigt, och svårt när man aldrig visste vad man skulle göra när man kom dit, blev väldigt många förändringar i den handledning vi ganska sent fick!! Hade varit bra att få en hadledningi förväg så man kunde förbereda sig och ta reda på ev okänd fakta. Lite mer handledning till FUN-gen-projektet.»
- Tydligare labhandledningen i lab 2. Poängfördelningen över läsperiod 1 och 2.»
- Gästföreläsarna skulle kunna anpassa sina presentationer bättre, mycket tid gick åt att säga sådant vi redan visste.»
- Tycker att om man har semi-obligatorisk närvaro på föreläsningarna så ska detta kontrolleras konsekvent.»
- Gästföreläsningarna får gärna vara lite mer utanför det vi redan läst.»
- Enzymdelen av kursen behöver finslipas, med innehåll och presentation. Det var lite oklart vad som var av större vikt. I övrigt bra, men ibland lite förvirrande förklaringar ibland.»
- Integrera Lisbeths föreläsningar i resten av kursen, nu kändes de som en separat kurs. »
- Fun-gen bort! Ta bort bioteknikboken.»
- Kan inte tänka på något speciellt.»

16. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs!! Har alltid blivit mycket bra bemött av lärare och handledare!!»
- Gillar konceptet med gästföreläsningar. Ger insikt i vad det finns för områden att arbeta med inom ämnet.»


Kursutvärderingssystem från