ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Finit elementmetod, MHA021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-26
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 82%
Kontaktperson: Peter Möller»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»9 15%
Cirka 20 timmar»25 41%
Cirka 25 timmar»20 33%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.4

- ca 15» (Högst 15 timmar)
- Läste två andra kurser parallellt.» (Högst 15 timmar)
- Runt 10 - 15 h utöver undervisning. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor andeldel av förläsningarna har du deltagit i?

60 svarande

0%»3 5%
25%»0 0%
50%»5 8%
75%»15 25%
100%»37 61%

Genomsnitt: 4.38

- Alla föreläsningar krockade med en annan kurs.» (0%)
- Krock med annan kurs» (0%)
- Jag har arbetat heltid under hela kursen och har inte deltagit alls på föreläsningarna» (0%)
- Hade velat vara på alla då de var väldigt bra» (75%)
- Var sjuk en hel del och missade därför några föreläsningar.» (75%)
- Missat en.» (100%)
- Mycket bra föreläsningar, men kanske lite för högt tempo ibland! » (100%)

3. Ungefär hur stor andel av de handledda datorövningarna har du utnyttjat?

60 svarande

0%»2 3%
25%»3 5%
50%»1 1%
75%»8 13%
100%»46 76%

Genomsnitt: 4.55

- Användes bara för att redovisa uppg. 3. Självklart bra att det finns övningar om man kör fast dock.» (0%)
- Jag hade sedan tidigare klarat av datorövningarna och lade således ingen tid på dessa. » (0%)
- Krockade tyvärr med obligatoriska möten» (25%)
- Enbart redovisning» (25%)
- Vi blev klara med inl4 en vecka tidigare och behövde ej gå på den sista övningen pga detta :p» (75%)
- Hoppat några de gånger vi lyckats jobba bort inlämningsuppgifterna innan annan delats ut.» (75%)
- Hur det är emot genevekonventionen att lägga datorövningar till 19:00» (100%)
- DEn tid som var handledda för datorövningarna räckte för att klara övningarna.» (100%)
- Mycket väntetid på handlending- mesta tiden satt man och väntade på hjälp» (100%)
- HAde varit bra om det fanns två korta tillfällen i veckan istället en lång.» (100%)
- Handledningen var bra» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Lärandemålen är i huvudsak sammanfattade på frågeform i de "Teorifrågor" som varit tillgängliga på kurshemsidan.

4. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 26%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 60%

Genomsnitt: 3.03

- Har slarvat själv. Möjlighet gavs!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Repetera föreläsningar och diskuterade sådant som jag inte förstod med kompisar istället för teorifrågorna.» (Jag har inte sett/läst målen)
- I början av kursen är det svårt att förstå dessa mål, innan man har några kunskaper om området.» (Målen är svåra att förstå)
- Bra med Teorifrågorna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 25%
Ja, i hög grad»37 71%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.78

- Lite "typad", men den tar ju med de viktigaste momenten i kursen.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentorna har varit alldeles för mycket typtenta. Jag tror att man skulle kunna klara kursen utan att egentligen ha lärt sig något. Det kanske vore en tanke att inte lägga upp så många gamla tentor, eller kanske bara utan svar. Det hade gjort kursen mycket svårare men även så att man lär sig det mer på djupet» (I viss utsträckning)
- I princip alla delar i kursen togs upp.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»20 33%
Mycket stor»36 61%

Genomsnitt: 3.52

- Missade dessvärre alla föreläsningar.» (Mycket liten)
- Gick inte på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Dom är bra men man måste läsa själv också. Så är det väl i alla kurser.» (Ganska stor)
- Har hållit väldigt höh kvalitet.» (Mycket stor)
- Anteckningarna var super. När du berättade om hur man kunde tänka vid minimeringsproblemet på en föreläsning var det nåt som snäppte på plats och hela kursen blev klarare.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Peter är inspirerande och får föreläsningarna att bli intressanta och flyta på utan att bli långtråkiga.» (Mycket stor)
- Kanonbra föreläsare/examinator!» (Mycket stor)
- Bra insats av föreläsaren.» (Mycket stor)
- Suveräna föreläsningar.» (Mycket stor)
- Som vanligt tas det viktigaste upp på föreläsningar, de gav en bra inblick i vad man skulle lära sig. Bra struktur på dem också, man såg hur inlärandet utvecklades. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har datorövningar och inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

Använd fritextfältet om du har synpunkter på någon enskild inlämningsuppgift.

57 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»7 12%
Mycket stor»48 84%

Genomsnitt: 3.78

- Inlämningsuppgifterna var ett jättebra sätt att lära sig och övningsledarna var mycket kompetenta och hjälpsamma.» (?)
- Lagom storlek och svårighetsgrad.» (Mycket stor)
- Inlämningsuppgifterna hjälpte mycket för förståelsen» (Mycket stor)
- känns som man har fått en relativt stabil teoretisk grund att stå på efter inlämningsuppgifterna. » (Mycket stor)
- Tyckte det var väldigt bra att inl 2,3 och 4 hängde ihop och byggde på varandra. » (Mycket stor)
- Datorövningarna var bra! Mer vikt kan läggas på dessa övningar.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»17 28%
Ganska stor»26 44%
Mycket stor»12 20%

Genomsnitt: 2.77

- Inte jätte imponerad av boken.» (Ganska liten)
- Använde mig till största del av föreläsningsanteckningar, gav mera än att kolla i FEM-boken.» (Ganska liten)
- Boken var bra men det var lättare att lära sig från föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Snarare Peters föreläsningar» (Ganska stor)
- Möllers anteckningar räcker i många fall tillräckligt för att få en grymt bra bas att stå på. Boken var bra att slå i när vi skulle lära oss grunden till isoparametiska avbildningar.» (Ganska stor)
- Tillsammans med föreläsningarna så fungerar det riktigt bra.» (Ganska stor)
- Jag läste igenom boken noga och skapade mig en ganska bra uppfattning om vad kursen handlade om och sen gjorde jag övningar för att se att jag förstått.» (Ganska stor)
- Bra och grundläggande bok!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»45 76%

Genomsnitt: 3.76

- Använd den vanliga hemsidan på studeiportalen istället.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Det man ville ha fanns där. Många gamla tentor tillgängliga är ett plus.» (Mycket bra)
- Allting fanns enkelt och tydligt tillgängligt på kurshemsidan. Mycket bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»9 15%
Mycket bra»43 72%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 3.86

- Svårt att ställa frågor under datorövningen » (Ganska dåliga)
- Det var lång väntetid innan man kunde få hjälp vid handledningstillfällena. Däremot var kvalitén på hjälpen som sådan bra.» (Ganska dåliga)
- Möller och Öhman har alltid tid för en student och det uppskattas!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 13%
Mycket bra»47 79%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.93

- Som vanligt!» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»42 71%
Hög»17 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Dock tyckte jag att inlämningarna i slutet kom alldeles för nära inpå tentaveckan. Särskilt eftersom det krävs att man är godkänd på alla inlämningar innan tentamen så är detta riktigt stressande.» (Lagom)
- men det tycker jag det skall vara!!» (Hög)
- som sig bör» (Hög)
- Hög fast nyttigt! =)» (Hög)
- Mycket tid fick läggas på inlämningsuppgifter, men det var rimligt!» (Hög)
- Alltid hög belastning på Chalmers kurser, men den var inte för hög!» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 22%
Hög»30 51%
För hög»14 24%

Genomsnitt: 3.98

- Läste endast denna kursen (Masterstudent).» (Låg)
- Reglertekniken är ganska krävande med många obligatoriska moment.» (Hög)
- Varit med om värre perioder, men visst var belastningen även här hög.» (Hög)
- Jag går inte M, kanske inte bör svara på denna frågan...» (För hög)
- Har endast haft tid till inlämnongsuppgifter. Blev inget räknande eller fördjupande läsning i kurslitteraturen förrän vid tentaplugget» (För hög)
- Regleren tog mkt tid» (För hög)
- läser dock F» (För hög)
- Det blev för mycket parallellt med reglertekniken. Sammanlagt 7 inlämningar och 2 labbar totalt, vilket gjorde att man under tentaveckan fick prioritera en tenta så att man inte kuggade båda...» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 6%
Gott»19 32%
Mycket gott»36 61%

Genomsnitt: 4.54

- Bra kurs som jag känner jag kommer ha användning för i framtiden. » (Gott)
- Väldigt spännande och rolig kurs. Mycket tänka och föreställa sig. Det gillar jag!» (Mycket gott)
- Roligt när man får göra egna modelleringar och få ut plottar som ser rimliga ut. Rolig kurs.» (Mycket gott)
- Otroligt bra kurs. Väl genomförd, med bra föreläsningar och inlämningar. Intressant att inlämningarna följde en röd tråd och alla inlämningar bidrog till den sista inlämningen.» (Mycket gott)
- Den bästa kursen jag läst hitills på maskin, Möller har lagt upp kursen väldigt bra och det mesta känns relevant.» (Mycket gott)
- Underbar kurs» (Mycket gott)
- En av de roligaste kurserna.» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsningar, man förstod det mesta på plats men övrigt kunde man ta till sig på dataövningarna.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möller »
- Inlämningsuppgifterna.»
- Både instuderingsuppgifterna och inlämningsuppgifterna var väldigt bra för förståelsen.»
- Möller»
- Peter Möller»
- Föreläsare och antalet inlämningsuppgifter»
- Inlämningarna, Peter, Carl, Johannes och Mikael»
- Peter Möller»
- Peter Möller!»
- Allt.»
- Att inlämningarna bygger på varandra.»
- Upplägget med 4 inlämningsuppgifter bör bevaras eftersom de var till stor hjälp för inlärningen.»
- Peter Möller som föreläsare»
- Möller!»
- Peter Möller. Mycket bra lärare, mycket bra på att undervisa.»
- Peter Möller!! Utan honom hade kursen antagligen inte varit i närheten så bra som den blev!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Peter Möller»
- Examinationsformen.»
- Inlämningarna är roliga och ger stor möjlighet för att utvecklas genom att arbeta aktivt med kursmaterialet.»
- datoövningarna- man lär sig mycket av att "testa" själv»
- Allt»
- Datorövningarnas upplägg och typen av problem som skulle lösas. »
- Datorövningarna ger mycket praktisk kunskap, mycket bra»
- Föreläsare, inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna hjälpte mycket för förståelsen så dessa bör finnas kvar»
- Examinator, kursens upplägg»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I inlämningsuppgift 3 var det svårt (omöjligt) att hitta svaret på vissa av frågorna som skulle besvaras i kurslitteraturen. Inlämningsuppgift 4 hade en annan nivå på vägledningen än övriga uppgifter vilket gjorde det svårt att förstå, logiken i att ställa upp randvillkoren när variationsformuleringen redan är given är inte uppenbar. Låt det ingå i uppgiften att visa att randtermen blir som den blir för ökad förståelse.»
- Fler handledare på övningstillfällena så man inte behöver vänta över en timme på hjälp varje gång. Annars var handledarna jättebra, när man väl fick hjälp. »
- Tidigare omnämnande av teorifrågorna. Eventuellt några räkneuppgifter att göra under kursens gång.»
- Kanske några dedikerade räkneövning för bättre förståelse för matrisalgebran.»
- Mer tips på hur man kan tänka för att förstå. Som med minimeringsproblemet. Den minsta kulan finns i V, Vi tar en hink kulor Vh från V och väljer den minsta i hinken som approximation.»
- eventuellt flytta fram inlämning 4 några dagar, för att kunna fokusera mer på tentan.»
- Att datorövningen ligger mellan tre och sju på tisdagar. Kunde på en morgon istället. Men det skall vara 4 timmar sammanhängande övning, för det är viktigast!»
- Det skulle vara bra med fler handledare vid handledningstillfällena så att det snabbare går att få hjälp. Det kanske också skulle kunna vara möjligt att dela upp klassen i två delar, och ha två olika handledningstillfällen med halvklass.»
- Det hade varit roligt att få prova på ett konventionellt program för att få en större inblick i hur man använder FEM i arbetslivet.»
- Flytta tentan längre ifrån Reglertentan, en stor del av studenterna läste FEM, och därför tror jag en stor del fick sämre resultat på regleren med bara en och en halv dag emellan»
- Möjligtvis beröra till exempel meshning och liknande något mer för att få bättre helhetsuppfattning.»
- Inga övningar efter 17.»
- Tentan kanske skulle kunna vara lite mindre typad, med något lite mindre rättframt och mer klurigt tal, så att man måste kombinera sina nya kunskaper man har fått av kursen för att kunna lösa talet.»
- Tidigarelägga inlämningarna i slutet så det inte blir stressigt innan tentamen.»
- fler handledare så man kan få hjälp på datorövningarna. Utan att vänta 2h.»
- kortare fristående frågor på tentan.»
- Ta bort lösningarna från gamla tentor, så att man tvingas lära sig och förstå innehållet»
- Lektionspasset med föreläsning och övning mellan 13 - 19 varje tisdag var påfrestande. Om möjligt, lägga datorövningen på fyra timmar någon annan dag? Inlämning ett fick man väldigt lång tid på sig, även fast den var enklare. Istället blev det stressigt i slutet, inte optimalt. »
- vet ej»

18. Övriga kommentarer

- Trevligt med tillämpningar»
- Mycket bra och intressant kurs.»
- Mycket bra betyg för både Möller och Öhman. De andra handledarna var inte av samma samma rang.»
- Bra kurs!»
- Mycket bra kurs, finns inga större invändningar.»
- Tack för en intressant kurs! »
- nej»
- Det bildades köer på datorövningarna så att man fick vänta väldigt länge på att få hjälp.»


Kursutvärderingssystem från