ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 09/10 Byggteknik, VHU501

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-09 - 2010-01-22
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 19%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 61%

Genomsnitt: 3.19

- så tydligt de kan, det är mycket att lära in» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Jag tycker att kursen började på en lagom hög nivå och att den gav en grundläggande förståelse för vissa grundläggande problem vid byggnationen av ett hus. » (Ja, målen verkar rimliga)
- men data delen hade för få poäng och matematik för mycket, men blev ganska lagom belastning.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»8 28%
Ja, i hög grad»19 67%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- inte tentan, den var tämligen värdelös, men däremot tycker jag att konstruktionsuppgiften var väldigt bra» (Nej, inte alls)
- Bra att få träning på grundläggande räknesätt, leder till att det blir lättare att sedan räkna med mer avancerade metoder då du känner till grunderna.» (Ja, i hög grad)
- bra med både inlämningar, tenta och grupparbete» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»13 41%

Genomsnitt: 3.32

- Jag lärde mig mest på hemräkningsuppgifterna och prjekten men föreläsningarna gav information om hur man skulle lösa dom.» (Ganska stor)
- Inte alltför förståeliga föreläsningar ibland, Bengt Åke kan vara svår att förstå» (Ganska stor)
- under period 1 i alla fall. denna period, 2, har vi mest haft eget arbete.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»11 35%

Genomsnitt: 3.16

- Extremt dålig kurslitteratur, innehållsförteckningen överensstämmer inte med sidnumreringen. Rörig och osammanhängande struktur. Eftersom läraren i ämnet också var ansvari utgivare finns ett vinstintresse i att så många böcker som möjligt köps av studenter. Vidare har nya upplagor reviderats medvetet på ett sådant sätt att förra årets litteratur renderats fullständigt obrukbar. Skandalöst.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav väldigt mycket, men kurslitteraturen har också varit oumbärlig.» (Ganska stor)
- Kursboken behöver korrekturläsas och ändras i vissa avseenden så som att innehållsförteckningen inte uppdaterats när ny upplaga av boken kommit ut. det borde även finnas med en frmelsamling så att man på ett överskådligt sett kan få tag i alla formler som är nödvändiga för beräkningar. det tog otroligt lång tid att bara hitta formler på olika sidor osv. om formelsamling finns tillgänglig kommer man kunna använda den tid det tar att leta i boken till att faktiskt lära sig det väsentliga i kursen.» (Ganska stor)
- » (Ganska stor)
- boken är mycket rörig och kan förbättras betydligt, även språkmässigt.» (Ganska stor)
- Vital del eftersom att hela kursen i princip bygger på en bok. Tycker dock att denna bok på många sätt kan förbättras då bl.a. registret i slutet av boken är från en gammal upplaga vilket gör att det inte stämmer över huvud taget, utöver detta finns det många tryckfel i boken.» (Mycket stor)
- eftersom han baserar allt på sin bok är man chanslös utan den» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»15 48%

Genomsnitt: 3.38

- Varför kan ej allt föreläsningsmaterial (exempelvis från Simon Pallins föreläsningar) läggas ut på hemsidan? Tempot var väldigt högt på genomgången, och man var mera inriktad på att skriva av vad han visade än att följa med vad han berättade. Eftersom han redan hade föreläsningarna som PPT-presentation hade det ju varit enkelt att lägga upp dem på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Bengt-åke har inte använt kurshemsidan så mycket, synd att inte pm och liknande fanns uppe innan kursen startade.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 58%
Hög»13 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Mycket inlämningsuppgifter som är tidskrävande» (Hög)
- Men det är bara positivt. Det är bra att ha mycket att göra. Det var ju inte så att man inte hann med, det gällde bara att sätt igång med en gång.» (Hög)


Föreläsningar

Föreläsningarna om uppbyggnaden av Väggar och Takkonstruktioner, Olika Stomsystem, Krypgrunder och Fukthalter, samt Strålning gavs av läraren Simon Pallin. Följande frågor ställs i avseende på dessa fyra föreläsningar:

8. Vad anser du överensstämmer med föreläsarens kunskap i ämnena?

(Om kunskapsnivån anses olika så kan detta anges under kommentarer!)

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Medel»0 0%
Bra»12 38%
Mycket bra»17 54%
Vet ej»2 6%

Genomsnitt: 4.67

- Skuylle varit dubbelt så mycket, de som inte har varit på byggplats eller läst liknande hade mycket svårt att förstå vad de olika byggsätten var, därför att det var alldeles för lite tid om just konstruktionstyper.» (Bra)
- Simon är en extremt kompetent, duktig och insatt föreläsare. Ser gärna att han får större inslag i kursen.» (Mycket bra)
- Simon är väldigt kunnig.» (Mycket bra)
- väldigt bra på att förklara» (Mycket bra)

9. Hur anser du föreläsarens förmåga att kommunicera på rätt nivå har varit i avseende på klarhet, förståelse och entusiasm?

(Om denna förmåga har varit skiftande för olika föreläsningar så kan detta anges under kommentarer!)

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Medel»4 12%
Bra»12 38%
Mycket bra»15 48%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 4.35

- Simon var otroligt bra på denna punkt. (följande är inte om Simons förelsningar) Tyvärr kan jag inte säga samma sak om våran huvudläsare, ha ar mycket bra och kunnig, men drev ofta ut och pratade om helt andra saker, vilket fick många av oss att tappa koncentrationen eller överhuvudtaget fortsätta hänga med. Han hade även ofta en dålig struktur på lektionen.» (Medel)
- Lite svårt att hänga med ibland men mycket entusiastisk lärare» (Bra)
- Simon var mycket pedagogisk och förklarare så att man på ett övergripligt sätt kunde förstå. Bengt-Åke har hög kompetens inom sitt område vilket är oerhört bra men är tyvärr inte lika pedagogisk.» (Bra)
- Alla har verkligen lyssnat när simon har pratat, han talar med inlevelse och hittar ofta liknelser ur vardagen som förenklar förståelsen för det som gås igenom.» (Mycket bra)

10. Vad anser du om föreläsningarnas tempo och möjlighet att göra anteckningar?

(Om tempot har varit skiftande för olika föreläsningar så kan detta anges under kommentarer!)

31 svarande

För högt»4 12%
Högt»12 38%
Medel»15 48%
Lågt»0 0%
Mycket lågt»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- Dessa föreläsningar gick extremt fort. Mycket svårt att hinna både anteckna och lyssna samtidigt.» (För högt)
- Se kommentar på punkt 6. ang. utdelat material.» (För högt)
- tempot var i bland lite väl hög när man försökte göra anteckningar.» (Högt)
- Då Simon använde power point och inte skrev själv på tavlan var det ofta svårt att hinna med att ta anteckningar så sidor ofta kunde bytas ganska fort.» (Högt)
- föreläsningarna har varit rika på fakta, vilket är bra men som ibland gjort att man inte riktigt hunnit anteckna allt. Skulle vara ett lagom tempo om simons powerpoints kom ut på kurssidan så man kunde se tillbaka på dem. » (Högt)
- Var ganska lagom, skulle gärna sätt en längre kurs på fler poäng som täckte mer om material och olika konstruktionstyper » (Högt)
- KAN VA TREVLIGT NÄR FÖRELÄSAREN HAR MYCKET SOM HAN VILL GÅ IGENOM ATT HAN DELAR UT LITE MATERIAL. LÄTT ATT TAPPA MYCKET NÄR MAN SKA SKRIVA MYCKET OCH LYSSNA MYCKET SAMTIDIGT.» (Högt)
- tempot var dock alldeles för högt under vissa av Simons föreläsningar. Power-points lades inte ut på internet vilket borde göras men det ville inte Bengt-Åke...» (Medel)
- ibland har det gått väldigt fort» (Medel)

11. Hur anser du föreläsarens förmåga att svara på frågor har varit?

(Om denna förmåga har varit skiftande för olika föreläsningar så kan detta anges under kommentarer!)

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Medel»3 9%
Bra»11 35%
Mycket bra»16 51%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 4.48

- Detta gäller alltså Simon Pallin, inte Bengt-Åke.» (Mycket bra)
- ALLTID HAFT ETT SVAR.» (Mycket bra)

12. Vad anser du om föreläsarens hantering av visuella hjälpmedel som presentationer och tavelteknik?

(Om dessa har varit skiftande för olika föreläsningar så kan detta anges under kommentarer!)

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Medel»2 6%
Bra»14 46%
Mycket bra»12 40%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 4.2

- BRA NÄR DEM ANVÄNDER POWER POINT. LITE RÖRIGT NÄR DEM SKA TA DET PÅ TAVLAN, DOM HOPPAR GANSKA MYCKET. SVÅRT ATT SE EN RÖDTRÅD OM MAN LIGGER EFTER I ANTECKNINGARNA.» (?)
- Kunde använt sig mer utav tavla då det tar lite längre tid och information hinner sätta sig lite bättre samt att jag som student hinner reflektera över vad som precis sades i stället för att stresse vidare.» (Medel)
- Tycker det bör vara med datoriserat än användning av over-head då det är svårt att se när man sitter långt ifrån den sida där over-headen visas» (Bra)


Övningar

Följande frågor ställs i avseende på övningsmomenten för B-kursen och berör de elever som haft läraren Simon Pallin som övningsledare:

13. Anser du att övningsledaren har kunnat bistå med den hjälp som har varit önskvärd för att klara uppgifterna som har tilldelats?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Medel»5 29%
Bra»3 17%
Mycket bra»6 35%
Vet ej»3 17%

Genomsnitt: 4.41

- Han var inte alltid insatt i vilket material och instruktioner vi fått från Bengt-åke» (Medel)

14. Anser du att övningsledaren har haft den kunskapsnivå som krävs?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Medel»1 5%
Bra»3 17%
Mycket bra»10 58%
Vet ej»3 17%

Genomsnitt: 4.88

15. Anser du att övningsledaren har varit hjälpsam och intresserad av att svara på frågor?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Medel»0 0%
Bra»2 11%
Mycket bra»12 70%
Vet ej»3 17%

Genomsnitt: 5.05


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»13 50%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.46

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»21 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.74

18. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 59%
Hög»11 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- MEN JAG HADE INTE FÖRVÄNTAT MIG NÅGOT ANNAT SÅ DET VAR MAN INSTÄLLD PÅ.» (Hög)


Önskade åtgärder

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bengt-Åke! Duktig och insprerande»
- Alla inslag med Simon Pallin.»
- Simons föreläsningar, pluspoäng!»
- jag tycket bursen var bra upplagd över lag, kommer inte på några direkta förändringar som kan/behöver göras»
- Övningsuppgifterna! De gör att man "måste" räkna varje vecka och det underlättar väldigt mycket inför tentan. »
- Lärarna då dessa är intresserade av sitt ämne och därmed inspirerande. Upplägget med övningsuppgifter som ger pluspoäng på tenta, hjälpte mig mycket med att ta tag i själva inlärnadet redan från början.»
- Hemräkningsuppgifterna med tillgogräknande av poäng till tentan. Har gett mig oerhört mycket kunskap att sitta med dessa!»
- konstruktionsuppgiften»
- Simons engagemang och bra föreläsningar! Bästa hittills»
- UPPLÄGGET, TENTA FÖRSTA LP OCH SEMINARIEUPPGIFT ANDRA LP. LÄRARNA VAR MYCKET BRA ALLIHOPA. »
- Inlämningsuppgifterna är jättebra, då de är bland det enda räknematerialet som finns. Kul att jobba i grupp.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade gärna fått lite mer småuppgifter att jobba, med istället för få stora bitar»
- Kurslitteraturen bör förkastas och göras om, denna gång i icke vinstdrivande syfte. Bengt-Åkes ställning som kursansvarig bör allvarligt tänkas om.»
- Uppdateringen av kurslitteraturen.»
- ABSOLUT inte, ett 5timmars pass och ett 4 timmars för seminariredovisningarna.. Vi elever gjorde pakter "Ni behöver inte lyssna på mig så lyssnar jag på dig" Ingen orkar sitta i 5 timmar, hälften hade datorer och såg film»
- Examinationen, den vart alldeles för lång och det vart svårt att hålla koncentrationen upp under alla gruppers redovisning.»
- Förbättring av kursboken som jag nämnde ovan. Kanske skulle konstruktionsuppgiften vara att man konstruerar ett helt eget hus och utifrån det beräknar på de olika sakerna. viss info var bristfällig och det skulle inte gå att misstolka om varje grupp fick vissa förutsättningar men sedan jobba fritt och dimensionera utefter några få angivelser.»
- Inget speciellt i denna kurs men jag tycker att man borde sammanlänka de olika kurserna som vi läser samtidigt bättre om det är möjligt, DVS en "röd tråd". »
- Kurslitteraturen, rätta felaktigheterna och ev. ha någon form av förkortad formelsamling i början av boken vilket underlättar arbetet med den.»
- att kanske ha handledning även på övningsuppgifterna under första perioden, precis som den handledning som hölls för konstruktionsuppgiften under andra»
- Mera ingående om de olika konstruktionstyperna och mer materiallära, det skulle ge mycket mer förståelse.»
- KURSLITTERATUREN BORDE NOG SES ÖVER. BOKEN VAR BRA MEN DET FINNS EN DEL FEL I DEN. REGISTRET SÄMMER INTE TEX»
- Mera räkneuppgifter! Bortsett från inlämningsuppgifterna och de exempel som finns i boken finns väldigt dåligt med beräkningsunderlag.»


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- är väldigt nöjd över lag. känner att jag lärt mig mycket i kursen»
- Mycket att göra under hela halvåret egentligen»
- En bra kurs att starta byggprogrammet med då man sätter sig in i huskonstruktioner direkt! då får man lite mer kött på benen och vet vad utbildningen handlar om.»
- lite väl mycket hänvisningar till boken, samt att genomgångar bör vara ordentligt utskrivna så att man kan läsa vad det står, inga kladdiga overheads tack. Ibland är det trots allt så att man inte lyckats bra på övningsuppgiften, och får man då ingen bra ghenomgång av hur man borde gjort lär man sig inte.»
- Jag har läst en liknande kurs på KTH, den var 7.5p och gav mycket på materialbiten innan vi började räkna på fukt och värme, något som hjälpte mycket. Upplägget på den kursen var bra och är kanske något ni bör inspireras av, jag gissar att era kollegor på andra sidan blir glada, och det blir studenterna också i slutändan.»
- OM JAG SKA VÄGA FÖRDELAR MED NACKDELAR SÅ VINNER FÖRDELAR STORT! MYCKET BRA KURS OCH KURSLEDARE»


Kursutvärderingssystem från