ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik och mätteknik 2009 Lp2, ESS215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»6 18%
Cirka 25 timmar»12 37%
Cirka 30 timmar»6 18%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 3.12

- Jag gick på föreläsningarna» (Högst 15 timmar)
- Hur kan den vara på 6 poäng? Folk blir faktiskt drabbade.» (Minst 35 timmar)
- Eftersom övningarna var dåliga fick var och en sitta och försöka lösa uppgifterna som hon gjort själv och försöka förstå. Detta pga av att hon inte kunde förklara. Detta tog tid!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 6%
75%»14 43%
100%»15 46%

Genomsnitt: 4.34

- de flesta föreläsningarna, dock inga övningar» (50%)
- Började med att gå på allt, men insåg hur dåliga demoövningarna var, så jag struntade att gå på de, men fortsatte gå på allt annat.» (75%)
- Sjuk någon föreläsning» (75%)
- Övingarna gav mig inget, pga virrig lärare» (75%)
- Allt utom övningstillfällen. » (75%)
- Även om övningarna inte var bra så gick jag» (75%)
- Föreläsningarna var väldigt bra!» (100%)
- Synd att det inte fanns lösningar på uppgifterna i häftet, pga detta var jag tvungen att gå på de dåliga övningarna eftersom det var der enda sättet att få lösningarna. Annars var övningarna väldigt förvirrande, dels för att läraren inte kunde förklara och svara på självklara saker under lektionstid och dels pga ständiga felskrivningar på tavlan.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 43%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 62%
Nej, målen är för högt ställda»11 37%

Genomsnitt: 2.37

- eftersom övningsläraren hade så svårt att förmedla poängen med varje uppgift kanske målen skulle ses över » (Ja, målen verkar rimliga)
- För mkt el. Grundläggande saker man skall ha från gymnasiet. Kunskaper som är 3-10 år gamla för vissa. INTE bra. Borde gås igenom en gång till och grundligare på en enklare nivå.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För att verkligen greppa innehållet hade man behövt ha stabilare bakrund, t.ex. mer komplex matte. Med tanke på arbetsbördan och svårigheten på kursen borde den vara värd mer poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det här är en stor kurs kunde ligga på 7,5p» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»20 66%
Vet ej/har inte examinerats än»9 30%

Genomsnitt: 3.26

- Var en bra tenta» (Ja, i hög grad)
- pga dålig undervisning framgick det ganska sent i kursen vad som var viktigt » (Ja, i hög grad)
- Skrev den aldrig, vi har ju två kurser till» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»19 59%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 3.03

- Svårt att hänga med. Mycket nya grejer. Inte alls likt andra tekniska kurser vi haft.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var hyfsade» (Mycket liten)
- Föreläsaren Torsten är den bästa sådan jag erfarit under min skoltid, hans föreläsningar har vart väldigt bra och mycket givande. DOCK så har övningstillfällena i den här kursen vart dem sämsta någonsin. Våran övningsledare är pinsamt inkompetent och skrattretande okunnig. I en sån här kurs som många anser svår är det väldigt viktigt för många att ha en bra övningsledare och jag kan garantera att fler hade klarat kursen om vi hade haft en något kompetent sådan. Istället för ledning och svar fick man ursäkter. Jag kan inte gå in på detaljer i varje moment och område i kursen som hon var otillräcklig (inkl. labbar). Den här åsikten delas av alla jag vet som läste kursen i år. Man kan väl säga att skadan är redan skedd för oss i år men förhoppningsvis så slipper nästa årskull denna inkompetens.» (Ganska liten)
- som tidigare nämnts var övningsledaren fruktansvärt dålig. Kunde inte svara på frågor direkt och rörde till genom att svara fel och argumentera för fel tex på lab. Frl var till hyffsad hjälp och de var intressanta» (Ganska liten)
- Det har varit svårt att följa med på övningarna ocg få svar på frågor.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit mycket bra» (Ganska stor)
- Lektionerna har varit bra men JÄTTEDÅLIGA ÖVNINGAR!» (Ganska stor)
- Denna kurs kan man inte lära in själv. Undervisningen är mycket viktigt. Det negativa med undersvisningen är att den kännts väldigt osammanhängande. Både föreläsningar och övningar. Det som tas upp på övningar tas upp på föreläsningar först efterråt.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna och till viss del demoövningarna har varit väldigt nödvändiga för förståelse och lärande av tillvägagångssätt. Dock har inte föreläsningar och övningar synkat, det har varit ganska hoppigt i kursmaterialet. Jag ser helst att föreläsningarna först ska ta upp ett område, som sedan kommer på nästa övning så att man kan koppla ihop allt. Nu har det varit lite rörigt och hoppigt mellan områden.» (Ganska stor)
- övningstillfällena har ibland varit röriga.» (Ganska stor)
- Torstens föreläsningar var bra. Demoövn var sådär lite väl flummiga..» (Ganska stor)
- Det var lite svårt att hänga med på upplägget av kursen. Visa av föreläsningarna kändes lite ostrukturerade. Demoövningarna kändes dåligt förberedda och som det ibland var för mycket material att gå igenom. Övningsledaren kunde ofta inte svara på frågor om uppgifterna, inte heller relativt enkla frågor. » (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar, mycket dåliga räkneövningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»13 40%
Ganska stor»13 40%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.68

- boken är dålig» (Ganska liten)
- I kurslitteraturen är det väldigt kortfattat.» (Ganska liten)
- Bra med tips till övningsuppgifterna!» (Ganska liten)
- Relativt dålig kursbok få exempel» (Ganska liten)
- Jag kände ibland att Glad och Ljung behandlade teorin i kursboken lite väl kortfattat och handviftande.» (Ganska liten)
- Det är ibland svårt att se någon koppling mellan kurslitteraturen och undervisningen. Mycket som tas upp på föreläsning som inte finns i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Kursboken är inte så jättebra, det är svårt att hitta i den, och det är svårt att få ut något vettigt ur den när det gäller tillvägagångssätt då man löser tal.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.96

- Övningsledaren verkade negativ över att använda stuieportalen och delade ut papper på föreläsningar istället, bättre med internetbaserade dokument så att man alltid kan komma åt dem. » (Ganska dåligt)
- Uppgifter som inte gås igenom borde läggas ut på kurshemsidan!» (Ganska dåligt)
- Finns inga lösningar till de rekommenderade talen. Alldeles för krångligt att behöva gå till läraren för att få hjälp med dom. Urdåligt!» (Ganska dåligt)
- mycket fel i exempelsamling, få lösta exempel » (Ganska dåligt)
- Dock dåligt med information om när man skulle ha labbar och anmälan till dem. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»17 53%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»2 6%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.46

- Under övningarna kunde man inte ställa några frågor då övningsledaren FÅ gånger kunde svara. Om man ville ha hjälp fick man springa till övningsledarens/kursföreläsarens kontor på eftermiddagarna.» (Mycket dåliga)
- När handledarens inkompetens får en att tvivla på dem få vettiga svar man får ut av henne är det svårt att lära sig. Eftersom den mytomspunna lösningspärmen i den här kursen inte var direkt tillgänglig utan var något man fick kämpa för var det ofta svårt att gå vidare inom dem områden man hade svårt för.» (Mycket dåliga)
- Virrig övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Det var väl framförallt i pausen mitt i föreläsningen med Torsten som man hade chans. Anna-Maria kunde ju inte svara på något, så man hamna verkligen i klistret! Resultatet blev att det blev svårt att få hjälp. Och visst Anna-Maria ville ju hjälpa till, men innan man fick svar så fick man ju vänta en vecka och det har man ju inte alltid riktigt tid med! » (Ganska dåliga)
- En lunch i veckan var ju lite ohållbart. En räknestuga per vecka under hela läsperioden skulle vara att önska.» (Ganska dåliga)
- Räkneövningsledaren hade väldigt dåliga kunskaper inom reglerteknik så fick oftast inget svar.» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren var inte jätte bra, men hon blev lite bättre på slutet av kursen. » (Ganska dåliga)
- Inga övningar i denna svåra period i något av ämnena bra tänkt!!!» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren kunde inte svara på frågor, utan hänvisade gång på gång till att hon fått hjärnsläpp på övningarna.» (Ganska dåliga)
- Det har varit svårt att få hjälp av Anna-Maria då hon sällan varit påläst/inläst på veckans uppgifter. Torsten har hjälp till så gott han kunnat på rasterna, vilket varit bra.» (Ganska dåliga)
- rasten i föreläsningen är kort och efetrsom vi hade mycket få räknestugor hande jag mycket frågor. på övningarna var det lönlöst. på slutet gick jag upp till hennes kontor några gånger. det gick bättre då.» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren kom av sig vid frågor» (Ganska dåliga)
- Anna-Maria kunde sällan svara direkt på frågor som rörde rekommenderade uppgifter, vilket känns som ett ganska rimligt krav på en övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Sådär. Lite jobbigt att springa bort till E huset» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.78

- Toppen, fungerar alltid bra i vår klass!» (Mycket bra)
- Vi har hjälpt varandra otroligt mycket då det är en svår kurs och hjälpen från Anna-Maria tyvärr varit knapp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 18%
Hög»17 53%
För hög»9 28%

Genomsnitt: 4.09

- Då övningarna inte varit så jättebra och det har varit svårt att få hjälp av Anna-Maria har det varit ganska tungjobbat under kursen.» (Hög)
- Den blev för hög pga. att det var VÄLDIGT svårt att få hjälp och att det var dåliga övningar.» (För hög)
- Trots 12 övningar var det inte mkt man förstod. Övningarna gicks igenom väldigt snabbt och man fick få, eller otillräckliga, förklaringar på det man frågade om.» (För hög)
- Ett nytt ämne för alla. Det tar tid att smälta in alltihopa. Man känner att man måste lägga all sin tid på denna kursen.» (För hög)
- Får bara 6 poäng på något som motsvarar väldigt mycket mer arbete. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 9%
Hög»9 28%
För hög»20 62%

Genomsnitt: 4.53

- VERKLIGEN FÖR HÖG! HUR HAR NI TÄNKT HÄR?!!! Hur många hinner alla tre kurserna samtidigt? 5 personer? Detta borde ni verkligen se över.» (För hög)
- Tre kurser är alltid för mkt. I omtentaperiod rekommenderas vi göra MAX 2 st tentor. Men under ordinarietid är det ok med 3?» (För hög)
- Med både Reglerteknik och Kemisk reaktionsteknik samma period och dessutom Kemisk miljövetenskap så har detta vart den tyngsta perioden under utbildningen hittills. Jag har dock inga försla på hur upplägget kunnat vara annorlunda. Kanske byta plats på KRT och "Yt-Material"-kursen frå period 1.» (För hög)
- På grund av reglertekniken.» (För hög)
- Tre kurser med reglerteknik och KRT samtidigt är tufft!» (För hög)
- om man hade fått bättre förutsättningar i den här kursen hade det varit bättre» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»2 6%
Godkänt»13 40%
Gott»10 31%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.18

- Föreläsningar/kurslitteratur var till lite hjälp, dåligt med hjälp från övningsledare. Inga utsatta räkneövningar där man kunde räkna själv och fråga. Dåligt.» (Mycket dåligt)
- Som sagt pga övningstillfällena» (Mycket dåligt)
- Både föreläsaren och övningsledaren gick konsekvent över tiden, både på rasten och efter föreläsningen» (Dåligt)
- Bra föreläsningar men övningarna drog ut på tiden varje gång, och det blev hoppit när hon bara gick i genom halva uppgifter i racefart i slutet, » (Godkänt)
- I det stora hela en intressant kurs som hade fått mycket bättre betyg om det inte vart en sån totalt värdelös övningshandledare, det enda som drar upp den till godkänt är Torsten.» (Godkänt)
- Kursen är i sin helhet helt ok. Men att varken föreläsare eller övningsledare kunde hålla tiden en enda gång drar ner betyget» (Godkänt)
- Får lägre mest p.g.a. dåliga räkneövningar och oförståeliga delen av tanklabben (del 2).» (Godkänt)
- Det har varit ganska hoppigt mellan alla avsnitt genom hela kursen, och dåligt synkade föreläsningar och övningar. Torsten har varit bra i sina föreläsningar, men det har varit svårt med Anna-Maria då hon har haft tufft med ny kurs och nytt jobb. Men helt ärligt så ska inte det behöva gå ut över oss elever. I en så svår kurs som denna ska allt flyta, och man ska kunna få den hjälp man behöver, och det har tyvärr inte funkat. Dessutom har inte Anna-Maria hunnit med de uppgifter som är avsedda för övningarna, vilket blir väldigt jobbigt för oss studenter!» (Godkänt)
- Tyckte det var svårt att i början av kursen få en överblick och uppfattning om de ingående momenten. Kanske berodde detta på att ämnet reglerteknik var helt nytt.» (Godkänt)
- Demoövn. katastrof» (Godkänt)
- Torsten gör en kanoninsats!» (Gott)
- Laborationen i mät-/elteknik kan förbättras avsevärt. Som exempel kan labhandledare börja med en genomgång av apparatur och utrustning som för kemisterna var helt okända i stället för att i 10 min förklara hur värdelösa kemister BRUKAR vara och att de inte har några som helst krav eller förväntningar på hur långt man ska komma i laborerandet. Det hade underlättat mycket!» (Gott)
- Kul kurs, bra föreläsare. » (Mycket gott)
- en av de roligaste ämnena hittills. Mycket bra föreläsningar» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsningarna var bra. »
- räknestugorna»
- Bra föreläsningar»
- Torsten!!!»
- Inget ...»
- Torsten»
- Tipsen på övningsuppgifterna, det bra häftet med alla OH-bilder. Överhuvudtaget kurslitteraturen och kursmaterialet är bra och känns välgenomarbetat. inlämningsuppgifterna är bra!»
- Mer kunnig övningsledare.»
- boken och Torsten»
- Föreläsningasanteknikar, tips till uppgifter.»
- Föreläsningarna är bra som dom är. Bättre dela ut lösningar på övningarna direkt, så slipper det bli så stressigt.»
- Torsten är bra som föreläsare.»
- Torsten kul typ»
- föreläsaren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg labbarna tidigare, ha ett pass där man kan öva på matlab komandona som man måste ha till labben. Räknestuga från andra veckan. »
- Lite rörigt? Gick fram och tillbaka i föreläsningarna. Alldeles för stor kurs för poängtalet!!»
- Övningarna borde vara i liten grupp och Anna-Maria måste verkligen lära sig mer reglerteknik, pedagogik och se till att räkna igenom samtliga uppgifter. Övningarna är verkligen UNDER ALL KRITIK! Det fungerar inte att ha en övningslärare som inte kan sitt ämne! Laborationen i mätteknik: Det hade varit bra om de hade kunnat visa lite hur instrumenten fungera. Det verkade som att vi skulle kunna det sedan innan, men senast jag läste någon el var i gymnasiet och det var faktiskt 6 år sedan!!!»
- 1. Bättre (mer pedagogisk och kunnig) övningsledare. 2. Avsatta tider för egen räkning där en övningsledare är närvarande så att man kan ställa frågor. 3. Det var många (många!!) tryckfel i övningshäftet, tex för lite information till en uppgift eller fel med facit. Rätta detta. 4. Gå igenom el-delen grundligare.»
- Anna-Maria AKA. "Slowwitted and heavy" [Efternamn]»
- Mätlabben skulle behöva göras om. Att vi får höra hur dåliga vi är på elektronik hjälper ingen med labben, bättre om den startades med en genomgång av utrustningen(som de flesta aldrig sett förut) som start. Den andra labben känns också inte helt genomarbetad iom att tiden inte räckte. Just det med tiden verkar ha varit ett väldigt problem under denna kurs. Vi slutade inte en enda övning i tid och flertalet föreläsningar gick också över. Det blir en irritationsmoment när man inte får någon rast alls mellan föreläsningarna.»
- Bättre räkneövningsledare eller att hon utbildar sig, bättre labhandledning till del 2 på tanklabben.»
- Reglerlabben var ingen höjdare. Kom dit, ingen genomgång utan fick bara köra igång. Anna Maria var väl inte den bästa övningsledaren annars heller.»
- Övningarna måste bli mycket bättre drar över på tiden hinner inte med en bråkdel av uppgifterna lämnar ut lösningar på olika sätt. Sådant som jag uppfattar som baskunskaper som krävs av oss på tentan tycker jag att vi kan kräva att övningsledare ska kunna men så var ej fallet. Mättekniklabben kan man antigen ta bort eller faktiskt göra något vettigt av så att man slipper sitta där som ett fån. Gå igenom det inlämningsuppgifterna till reglerlabben är på innan vi gör dom, dagen innan räcker INTE.»
- Att lösningar till ALLA uppgifter läggs ut på kurshemsidan. Bättre övningar, ibland kunde inte övningsledaren ens svara på varför hon gjort som hon gjort. Förbereldelser till labbuppgifter är för svåra och tar väldigt lång tid. Dessa bär förenklas eller att tips till uppgifterna ges.»
- En doktorand hinner inte att hjälpa alla, gå igenom kursmaterialet grundligt och ansvara för två laborationer. Arbetsbördan bör fördelas på minst två doktorander. Fler övningstillfällen så att alla demonstrationsuppgifter hinner gås igenom. Strukturera upp kursen lite mer så att övningen inte tar upp något innan föreläsningen.»
- Vi bör få lösningar till de rekommenderade talen. Annars är det bara ett test om man förstått och inte en möjlighet att lära sig. Som det är nu skiter de flesta i att göra övningarna därför. Det är alldeles för jobbigt att behöva gå bort till el och hoppas på att någon ska vara där.»
- Kursen bör bli mer synkad så att föreläsningar och övningar följer varandra. Övningsledaren måste kunna sin sak och vara förberedd, hinna sina tal på övningarna, kunna svara på frågor och vara påläst! Det måste bli bättre till nästa år!!»
- Mer diciplin och förberedelse på demoövn.»
- Det vore bra om det fanns två st laborationshandledare närvarande på labbarna. Jag upplevde det som att det var svårt att få hjälp och att hinna diskutera med labhandledaren eftersom labtillfällena bara var 2 timmar. »
- övningsledaren behöver en rejäl genomgång av kursen så hon fattar vad hon gör!!! »
- Passa tiden, att dra över 2minuter enstaka gånger är oundvikligt, att dra över 10 minuter alltid ger problem för studenterna att hinna till nästa föreläsning»

16. Övriga kommentarer

- Tyckte mättlaben var onödig. »
- Kul kurs! Torsten är guld värd!»
- Har aldrig någonsin varit med om att jag inte förstått NÅGOT i en kurs, detta var första. Jag är inte enda personen som tycker detta. Det faktum att det inte finns FULLSTÄNDIGA lösningar på övningsuppgifterna vi fick försvårar inlärning. Om man fastnar på ett tal måste man antingen skita i det eller springa bort till EL-byggnaden för att fråga övningsledare/kursföreläsare om hjälp med att lösa en uppgift - boken räcker inte. »
- SÄMSTA övningsledaren någonsin.»
- Den här perioden har varit ett skämt vad det gäller kursernas storlek, upplägg och övningar. Har man inte lyckats ha någon kontinuitet över huvud taget vad det gäller hur en det bör fungera. Jag börjar allvarligt talat funderar på hur denna skola kan påstå sig vara en av Sveriges bästa tekniska högskolor.»
- Återigen Torsten gör en kanoninsats! Han ska ha en stor eloge för det.»
- Mycket bra föreläsningar med Torsten, väl förberedda och tydliga! Lite sämre var övningarna med lite sämre förberedda genomgångar och lite för dåliga svar på frågor under dessa tillfällen men ändå bra sett till sin helhet.»
- Dåligt med tid avsatt till vissa laborationer. När den andra gruppen kom till laborationen var inte den första klar.»


Kursutvärderingssystem från