ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik 2009 Lp2, TMS145

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»7 35%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.3

- Satsade på den andra kursen istället, så gick bara på föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- Den andra kursen, transportprocesser krävde mycket mer tid.» (Cirka 20 timmar)
- Satsade på den andra kursen, Transportprocesser, så de sista veckorna av den här läsperioden gick jag enbart på statens föreläsningar och räknade inget.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»7 35%
100%»11 55%

Genomsnitt: 4.45

- Har inte gått på några övningar. Inte för att de inte var bra men jag kände att jag behövde utrymme som inte gavs av schemat.» (75%)
- Alla föreläsningar, men ej alla övningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 1.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

- Biokemin var lite oklar» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»1 8%
Vet ej/har inte examinerats än»6 50%

Genomsnitt: 3

- relativt svår tenta i förhållande till tidigare tentor. Testade väldigt specifikt och inte särskilt brett på frågorna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3.15

- Föreläsningarna har varit väldigt bra i sannolikhetsteori och i statistik. I bioinformatik har det varit svårt att få en bra bild av kursen som helhet. » (Ganska stor)
- Båda föreläsarna var väldigt bra och hade väldigt bra exempel och upplägg på sina föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.5

- Särskilt i bioinformatiken har det varit svårt att se sammanhanget i materialet, då inte mycket var sammanhängande text, och det som var sammanhängande text kändes för avancerat.» (Ganska liten)
- Gjorde mest uppg» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»8 40%

Genomsnitt: 3.25


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.6

- Frank var väldigt bra att svara på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.75

- Det finns en stressande miljö bland många på bt vilket gör att jag och min kompis inte känner för att plugga så mycket med folk som bara definerar människor efter resultat.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 65%
Hög»4 20%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.5

- Med tanke på att man hade transporten samtidigt så hade det omöjligt fungerat om man inte prioriterade den här kursen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 15%
Hög»6 31%
För hög»10 52%

Genomsnitt: 4.36

- Hur hade ni tänkt att man skulle klara av både statistiken och transporten samtidigt och dessutom sista perioden på året? Det är helt orimligt. Det var bara att prioritera en kurs. Människor stressar sönder sig och mår jättedåligt av det. Många stressar upp varandra också. Man måste kunna leva och plugga samtidigt. Snälla planera om det här för det fungerar inte.» (?)
- Mest på grund av att vi läser transportprocesser samtidigt. » (För hög)
- Då man inte hinner med att plugga på de två kurser man har trots att man knappt gör annat än pluggar, så kan man säga att arbetsbelastningen var lite väl hög...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»9 45%
Gott»10 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Alexandra var mycket pedagogisk och bra föreläsare samt övningsledare.» (Godkänt)
- Fast den skulle gått i en annan period.» (Gott)
- Förutom bioinformatikdelen var kursen väldigt bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den delen av labben med programmet för proteiner var givande. Kanske en kort genomgång av programmets funktioner vore bra innan. Sannolikhetsdelen och statistikdelen var bra och sammanhängande.»
- Föreläsarna.»
- Jag tycker att det är bra att det finns ett laborationstillfälle i bioinformatik. »
- Alexandra»
- föreläsarna var jätteduktiga!»
- Statistik och sannolikhetsdelarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bioinformatikdelen kändes inte alls kopplad till resten, och jag blev därmed inte så motiverad.Den ena delen av labben, med matlab var bara frustrerande då matlab aldrig fungerar och man missar poängen med labben.»
- Bioinformatik delen av kursen, stor skillnad från resten av kursen.»
- Inom kursen är det bra. Men rent planeringsmässigt borde det mesta förändras. Gör om hela programplanen. Det är inte rimligt att läsa dessa fyra jättetunga kurser på en höst. Många väljer bioteknik för att de är intresserade av biologi. Man måste känna att man läser i alla fall en kurs som är intressant på en hel höst. Annars orkar man inte med.»
- Bioinformatiken borde vara en egen kurs, eller i alla fall mer separerad från de andra två delarna på något sätt tycker jag. Det borde också bli lättare att hitta mer sammanhängande information i den delen av kursen, kanske genom en kursbok. »
- Det hade varit bra att veta i förväg vilka utav föreläsningarna som skulle vara bioinformatik.»
- Bioinformatiksdelen borde plockas. Kopplingen till statistik och sannolikhet är väldigt svag, eftersom den inte har väldigt få statistiska moment. SÅ bort med den !»
- Bioinformatiksdelen, man visste inte vad man skulle plugga på till tentan, det fanns ingen kurslitteratur förutom utdelade sidor med power point punkter om vad han pratat om. Inga anteckaningar gjordes på tavlan an läraren.»
- Lättare tenta»

16. Övriga kommentarer

- Snälla, snälla jag vill inte att fler studenter ska behöva stressa så mycket som många i min klass gör nu. Det är hemskt att se dem. Det är så mycket grunder som byggs nu. Var inte med och bygg en grund som kommer leda till utbrändhet och skeva perspektiv på vad som verkligen definerar en människa.»
- Skulle uppskatta om det hade funnits någon smamanhängande text till bioinformatikdelen, ej enbart de slides man fick på föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från