ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

28 svarande

Högst 5 timmar»9 32%
Cirka 10 timmar»11 39%
Cirka 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»1 3%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2

- Om man inte räknar med lektionerna» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»8 28%
100%»16 57%

Genomsnitt: 4.35

- Har läst dubbelt» (50%)
- schemakrockar» (50%)
- inte LCA föreläsningen dock. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 3.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- kändes inte som att man skrev en tenta på högskola utan högstadiet.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- men en hel del onödig kunskap som aldrig kommer fastna i långa loppet.. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Många i SoL har inte läst kemi och fysik tidigare vilket gjorde att det blev för svårt när de blandade in kemiska beteckningar och sådant.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 40%
Ja, i hög grad»11 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 18%

Genomsnitt: 2.77

- Jag pluggade inte så mycket men tentan var väldigt lätt så det gick toppen. » (I viss utsträckning)
- vi har lärt oss mycket mer och svårare saker än va som togs med på tentan.» (I viss utsträckning)
- Det kunde ha varit fler frågor på tentan. Tex 20 mindre och 1 essefråga. » (I viss utsträckning)
- var en alldeles för enkel tenta. tycker att poängsystemet var katastrofalt dåligt då man kunde få 9 p om man kunde IMO OCH marpol!» (I viss utsträckning)
- Tyckte om att vi även hade ett seminarium för att få prova på något annat men tycker dock att jag inte rikigt fick visa allt jag lärt mig på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Sjuk vid tentamen tillfället.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 3.03

- schemakrockar, dock har de varit ganska intressanta forelasningar.» (Ganska liten)
- Upplägget var intressant och bra strukturerat. Få kurser har sån mångsidighet. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.71

- Dålig bok att ha som kurslitteratur, och frågan är om det verkligen är nödvändigt att ha en bok som skall vara uttalad kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Boken var väldigt intressant även om den inte alltid var relevant. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»16 57%

Genomsnitt: 3.57

- Var bra med information på kurshemsidan men filerna las upp sent.» (Ganska bra)
- Tog för lång tid innan power-pointsen från föreläsningarna kom upp.» (Ganska bra)
- Instuderingsfrågorna hade fått komma tidigare.» (Mycket bra)
- Inget negativt alls, det var super!» (Mycket bra)
- I bland tog det lite lång tid innan föreläsningarna kom upp.» (Mycket bra)
- Visst material gick ej att skriva ut.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt hjälp»8 28%

Genomsnitt: 4.07

- Blir svårare att få hjälp frågor när man har många olika föreläsare.» (Ganska bra)
- Väldigt engagerade lärare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»18 66%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.74

- Som vanligt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»24 85%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Ganska enkel kurs.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»15 53%
Hög»9 32%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.39

- läser dubbelt» (Hög)
- Läste kurs i kalkylering och den tog upp största delen av tiden. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 39%
Gott»11 39%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 3.82

- Kunde bli lite mer ihopsamlad och inte så spretig. En föreläsare kanske skulle hjälpa.» (Godkänt)
- Att säga något annat än att kursen är lite luddig vore att ljuga. Men en bra kurs med intressant innehåll men lite väl brett ämne kanske? Bra med lite olika kunniga föreläsare.» (Godkänt)
- Föreläsarna var duktiga men vissa gick kanske in lite för djupt i sina ämnen. Dom tänkte kankse inte på att vi inte kunnde så mycke sen innan. » (Godkänt)
- Lite rörigt med så många olika lärare. Flera sade samma sak som varandra..lite tråkigt» (Gott)
- Bra kurs, lärorik intressant och väl administrerad.» (Mycket gott)
- Väldigt allmänbildande. En kul kurs. Blev väldigt insatt i de miljöfrågor som man inte pratar så mycket om, det handlar väldigt mkt om koldioxid idag och vi pratade mycket om SOX och NOX och PM och det var super att få reda på de andra miljöhoten som vi har idag.» (Mycket gott)
- Intressant kurs. Även intressant att vi hade flera föreläsare som berättade om sina ämnen för att få en bred bild av miljöpåverkan» (Mycket gott)
- Intressant kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lärarna»
- Inriktningen på sjöfarten.»
- Instuderingsfrågorna var ett mycket bra hjälpmedel för denna kursen. Samtliga föreläsningar/föreläsare var intressanta. Seminarieuppgiften var också bra. »
- Seminarium och upplägget. Jag var skeptisk till seminarium först men det var väldigt lärorikt, blev otroligt insatt i svavel och utsläpp via rökgaser. Det hjälpte mkt när jag skulle plugga till tentan senare. Sven var en mkt tydlig, sympatisk och bra lärare också. Strukturen på kursen var över förväntan och på hela taget toppen. »
- Bra föreläsningar »
- Bertil»
- Seminariedelen, studiebesöket.»
- Sjöfartsperspektivet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- litteraturen»
- Det ostukturerade upplägget»
- Föreläsningarna på LCA-delen var lite för avancerade. Lägg på en lägre nivå eller påtala att det är extra viktigt med förberedande inläsning inför dessa föreläsningar. »
- Kanske göra tentan lite svårare, några kompisar tyckte inte den testade deras kunskaper så bra. Den testade dock mina kunskaper eftersom jag inte pluggat överdrivet mycket. Eller var tentan svår egentligen eftersom det var 9p på en definitionsfråga? Missade jag något? Vissa av instuderingsfrågorna var mindre bra. Om man relaterar till vad jag kommer ha med mig och ha användning för så är det inte vilka resultat nåt möte för ett år sen hade eller kunna rada upp MARPOLs annex. Lite onödigt. »
- Lite svårare tenta, vi lär oss ganska mycket på kursen men tentan tar bara upp grundläggande. Det leder till att även de som inte pluggar klarar tentan.»
- tentan var lite konstigt uppbyggt, svårt att förstå hur mkt man skulle skriva på varje uppgift. få frågor med många poäng.»
- Färre lärare»
- nivån. inte för mycket kemi och fysik,»

16. Övriga kommentarer

- Lite svårt att veta på vilken nivå frågorna på tentan skulle vara.»
- Intressant och trevlig kurs.»
- Kursen är ganska oklart på vad man egentligen skall lära sig, Det känns mest som att man skall ha "hört talas" om det mesta»
- Grupp arbetet var intressant men man fick ju bara inblick i ett område. Kanske kan en från vare grupp träffas på varje seminarium och prata om det som gruppen mommit fram till. Då blir det lite mer av ett grupp arbete också. »
- Poängsättningen på tentamen var väldigt konstig. Förstår inte varför man väljer att sätta 9(!) poäng på vardera av de första 9 uppgifterna när det bara är faktafrågor som skall besvaras kort. Likaså 19 poäng på essäuppgiften. Att få 9 poäng för att besvara en fråga kortfattat känns välgidgt konstigt. Och vilka 19 saker är det man ska ha med på sin essäuppgift?!»
- Gästföreläsningarna gav inte så mkt de andra var mkt bättre. Skulle vilja ha mer sjöfartsperspektiv på kursen t.ex LCA kändes som den inte riktigt hörde dit»
- Bra kurs»
- Förmodligen ett av de mest ambitiösa kursuppläggen på hela SOL programmet med mycket initierade och intressanta föreläsare och relevanta gästföreläsare. Väldigt bra och heltäckande upplägg. Trots att Chalmers ligger i Sveriges sjöfartsstad har studiebesök aldrig tidigare anordnats som en del i SOL programmets undervisning. Därför var det mycket välkommet med ett besök i "verkligheten" på KBV. »


Kursutvärderingssystem från