ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Företagsekonomi - kalkylering, LNC223

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

28 svarande

Högst 5 timmar»5 17%
Cirka 10 timmar»11 39%
Cirka 15 timmar»8 28%
Cirka 20 timmar»1 3%
25 timmar eller mer»3 10%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»2 7%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»13 46%
100%»10 35%

Genomsnitt: 4

- lite svårt att lyssna på lektionerna..» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 59%

Genomsnitt: 3.29

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 19%
Ja, i hög grad»18 69%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.92

- Investeringskalkylering var en omotiverat stor del av tentan enligt mig, då vi inte hade så mycket undervisning på det. » (I viss utsträckning)
- den tenta jag haft hittills som verkligen testade vad jag lärt mig - i hög utsträckning. mycket bra. » (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte att tentan på ett bra sätttogupp det som vi läst under kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»15 55%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.74

- boken hjälpte till mycket» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»12 42%

Genomsnitt: 3.28

- Kurslitteraturen är under all kritik, dock har instuderingsfrågor och gammla tentor varit till stor hjälp, så länge man har överseende med att det finns en hel del fel i facit och lösningsförslagen...» (Ganska stor)
- Har tyckt att de kompletterat varandra bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»19 67%

Genomsnitt: 3.57

- det behövdes kanske ingen heller, han gjorde kopior som delades ut.» (Mycket dåligt)
- Något förenjlat skulle jag vilja säga att kursmaterialet säger vad man ska göra, men inte varför man ska göra det. Jag tycker ämnet som sådant kan vara lite ologiskt ibland, därför vore det bra med fler förklaringar, detta gäller för övrigt kurslitteraturen också.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»12 42%
Har ej sökt hjälp»9 32%

Genomsnitt: 4.03

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»4 14%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»15 53%
Hög»9 32%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.35

- Fruktansvärt långsamt tempo under föreläsningarna. Med en vettig arbetstakt hade man hunnit med att räkna fyra gånger så många exempel. Strukturen och pedagogiken på föreläsningarna är inte heller direkt på någon hög nivå.» (Låg)
- men jag skulle räknat mer» (Lagom)
- Jag har pluggat ovanligt mycket för det var komplicerat, inget man kunde ta för självklart. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»17 60%
Hög»9 32%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.35

- Blev extra hög när vi helt plötsligt skulle söka praktikplats.» (Hög)
- kalkyleringen tog upp väldigt mycket tid så jag hann inte med så mycket på den andra kursen. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»11 39%
Gott»9 32%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 3.64

- Har bedrivit större delen av studierna som självstudier då föreläsningarna inte gav mig nånting. Kurslitteraturen har inte heller varit den optimala jämfört med annan litteratur i ämnet.» (Mycket dåligt)
- Föreläsare var alltid förbered och visste hur att svara på frågor från grunden! Inga stress även det var mycket att göra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många räkneexempel»
- Instuderingsfrågorna och bladen med Görans frågor.»
- Ingenting!»
- Mycket rolig kurs! Matte och problemlösning! Min sorts kurs.»
- Läraren var väldigt bra och pedagogisk.»
- matrialet på hemsidan var bra, allt lades ut direkt efter föreläsning»
- jag tycker mycket om Göran, men trist nog så har jag väldigt svårt att lyssna på honom på grund av hans tidigare sjukdom. »
- Göran Johansson, som jag tycker visar ett stort engagemang.»
- Göran är en väldigt duktig och trevlig föreläsare som gjorde kursen bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lektionernas tempo. Skulle kunna gå lite fortare. Hinner tappa koncentrationen. Carolina behöver däremot räkna sina exempel långsammare. Och räkna ALLA steg i uträkningarna.»
- Man kanske skulle lägga större fokus på ABC-kalkylering och andra modernare modeller för ekonomistyrning såsom balanced scorecard och kaizenkalkylering, dels för att dessa upplevs som bättre instrument för ekonomistyrning och dels för att det kan vara bra att som nyutexaminerad ha moderna kunskaper med sig i bagaget.»
- Byte av lärare?»
- Lägga lite mer tid på de senare delarna av kursen som var svårare. Det vi gick igenom i början av kursen var ganska lätt och det behöver man inte lågga så mycket föreläsningstid på. »
- väldigt låg nivå på föreläsningar, tentan var mkt svårare än övningstentor och tentan. Kräver mkt självstudier.»
- ny lärare =(»
- Kursen bör fokusera mer på de nya kalkyleringsmetoderna som t.ex. ABC-kalkylering istället för gamla metoder som knappt används längre.»

16. Övriga kommentarer

- Både Carolina och Göran var väll förberedda inför lektionerna och väldigt duktiga. Bra att få mycket extra uppgifter som man kan räkna. »
- En av de bättre kurserna.»
- bra lärare som hade bra insikt i att mycket inte är helt självklart.»
- Föreläsningarna var väldigt långsamma och upprepande. man klarar tentan utan att gå på dom, för kursen kräver att man läser in och lär sig allt på egen hand.»


Kursutvärderingssystem från