ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Linjesjöfart och hamnar, SJO585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

33 svarande

Högst 5 timmar»1 3%
Cirka 10 timmar»10 30%
Cirka 15 timmar»16 48%
Cirka 20 timmar»5 15%
25 timmar eller mer»1 3%

Genomsnitt: 2.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»12 36%
100%»19 57%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 24%

Genomsnitt: 2.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»18 60%
Vet ej/har inte examinerats än»7 23%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»22 66%

Genomsnitt: 3.51

- Tror att de lärde sig allt på lektionerna. Folk har sagt att det varit den bästa kurs på chalmers men från min synvinkel, med bara extremt dyr litteratur, en helt onödig kurs. Har inte lärt mig något och het slöseri med tid för oss som läste upp sol.» (Mycket liten)
- dock var det svårt att helt veta vad vi skulle förstå och solla ut när vi gade gästföreläsare» (Ganska stor)
- Väldigt intressanta föreläsningar, både de lärarledda samt gästföreläsningarna. Bra sammanhållning i de olika delmomenten som föreläsningarna behandlat. Röd tråd!» (Mycket stor)
- Univervisningen har hjälpt massvis då boken är svår och tungläst» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»19 57%
Ganska stor»10 30%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.27

- FÖR DYR!!» (Mycket liten)
- Tungläst bok man inte alltid greppar vid första läsningen» (Ganska liten)
- Väldigt bra kurslitteratur. dyr, men motiverat.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»10 30%

Genomsnitt: 3.12

- Powerpointsidorna kom ut på nätet med för lång fördröjningen (vissa gånger över 1 månad efter föreläsningen)så det var svårt att veta vad man missat på lektionen om man var sjuk.» (Mycket dåligt)
- powerpointsen kom ut sent» (Ganska dåligt)
- Fick aldrig ut ngn ovningstenta el liknande= mkt svart att forberda sig for tentan.» (Ganska bra)
- ppt kunde vart utlagt innan föreläsningstillfället.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»25 78%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.96

- Det har varit en väldigt öppen miljö under föreläsningarna, så möjligheten till frågor har varit stor.» (Mycket bra)
- trevlig lärare som gärna hjälpte» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»20 60%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.84

- Vi har ju inte haft några arbeten eller sådant, men som nämnt oven, bra stämning.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»29 87%
Hög»3 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- En krävande kurs...» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 51%
Hög»14 42%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.54

- mycket arbeten under kursen» (För hög)
- denna kurs har blivit lidande pga den andra kursens höga belastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»2 6%
Gott»4 12%
Mycket gott»26 78%

Genomsnitt: 4.66

- LÄraren var det inget fel på och kursen var kanske trevlig att höra från olika rederier som presenterade sig, men läromässigt för övrigt, helt värdelös.» (Dåligt)
- Lite för mycket gästföreläsningar, man tappar greppet om kursen lite när man har så många olika individer som talar.» (Godkänt)
- Otydligt vad man forvantades kunna o hur tentan skulle se ut» (Gott)
- Bästa kursen hitills!» (Mycket gott)
- Antagligen den bästa kursen vi har läst» (Mycket gott)
- Tror att denna kurs varit den bästa hittils på vår utbildning. RIKTIGT BRA! mycket tack vare en engagerad lärare som tagit i från tårna och hittat intressanta föreläsare från "verkligheten".» (Mycket gott)
- bra att det handlat om hur det ser ut i verkligheten och väldigt bra med så många gästföreläsare från företag.» (Mycket gott)
- Bästa kursen på programmet hittills, tveklöst. Super!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningar som knutigt samman till verkligheten var mycket bra. Även bra namn på intressanta positioner som föreläst. Mycket bra att starta föreläsningarna med reflektioner gällande nyhets händelser under gångna dagarna.»
- Anknytningen till verkligheten»
- Gästföreläsningarna med verklighetsförankring var mycket bra.»
- Gästföreläsarna»
- Läraren och kurslitteraturen»
- Läraren och alla gästföreläsare!»
- ALLT»
- Rekomenderar varmt att man fortsätter med näringslivsrepresentater på varje lektion!!!»
- Lararen! Mkt kunnig o goda kontakter»
- gästföreläsare samt verklighetsperspektivet»
- bra med gästföreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kurslitteraturen bör kopplas mer till undervisningen»
- Lite mer struktur och lite mer relaterat till kurslitteraturen om nu tentan kommer att baseras på den.»
- Har varigt lite otydligt med vad som är examinations viktigt inför tentamen. Skulle kanske varigt mer koppling från föreläsningarna till kurslitteraturen eller rent av skippa kurslitteratur då föreläsningar i övrigt med pp varigt tillräckligt. »
- Inget»
- Sammankoppla föreläsningarna mer med kurslitteraturen»
- Tydligare koppling mellan litteratur och föreläsningar.»
- Skippa repitioner varje föreläsning»
- Ev. att kurslitteraturen kunde varit lite mer närvarande under föreläsningarna.... inte bara läsanvisningar, ev. hemtentamoment på kurslitteraturen.»
- Koppla föreläsningarna mer till böckerna.»
- Kanske att koppla undervisningen mer till litteraturen, vilket känts överflödig.»
- Byt kurslitteratur, den är för dyr och oklart om man verkligen behövden den.»
- Jag tycker att det kan vara lite tydligare, jag blev lite förvirrad kring att vi skulle starta eget rederi o så.»
- Mer koppling till litteraturen el byte av litteraturen»
- ha med mer vad det står i litteraturen i föreläsningen.»
- tigare utlämning av powerpoints. tydligare mål för tenta.»
- Någon form av grupparbete, inlämningsuppgift/redovisning? Något större koppling till kurslitteraturen?»

16. Övriga kommentarer

- Bästa kursen genom åren, till stor del beroende av lärarens engagemang. Har känt att man lärt sig mycket»
- Jätte bra och trevliga och inspirerande lektioner!»
- Läraren var toppen!!! Intresset hölls uppe tackvare intressant kursupplägg och tillräcklig omväxling. Extremt intressant med näringslivsrepresentanter utöver hela kursen!!!»
- Fantastisk kurs»
- Första året kursen gick. Därmed ingen gammal tenta att kolla på. Fick heller ingen övningstenta. Läraren sa att gästföreläsningarna va viktigast, och böckerna bara ett kompliment. Sen en vecka innan var böckerna helt plötsligt väldigt viktiga om man skulle klara provet. På en vecka hinner man inte läsa två böcker som är på engelska dessutom. Dålig planering och känner mig lurad! Tycker gränserna på tentan borde kollas upp, och att man tar hänsyn till detta när man rättar tentan.»


Kursutvärderingssystem från