ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk reaktionsteknik 2009 lp2, KKR100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»10 25%
Cirka 20 timmar»13 32%
Cirka 25 timmar»11 27%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.4

- jag gjorde matlabuppgifterna förra året, annars vore antal timmar i veckan högre» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»4 10%
50%»1 2%
75%»12 30%
100%»23 57%

Genomsnitt: 4.35

- en del föreläsningar, dock inga övningar» (25%)
- Har ej tagit del av konsultationstillfällen, dessutom har samtliga inlämningsuppgifter lösts hemifrån och inte under studioövningar.» (50%)
- Framförallt demoövningnarna har hoppats över eftersom det bara var genomgång av utdelade handouts. Det gav lika mycket att läsa dem på egen hand.» (75%)
- Allt utom övningar. » (75%)
- Mycket bra föreläsningar, dåliga demoövningar.» (100%)
- Föreläsningarna var bra.» (100%)
- Inte konsultation.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 30%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 45%

Genomsnitt: 2.82

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 18%
Ja, i hög grad»18 54%
Vet ej/har inte examinerats än»9 27%

Genomsnitt: 3.09

- Relativt lätt tentamen» (I viss utsträckning)
- På grund av tidsbrist kunde inte de inhämtade kunskaperna fullständigt redovisas.» (I viss utsträckning)
- Hann dock inte plugga tillräckligt mycket etersom de andra två tentorna gjordes tidigare.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»20 51%

Genomsnitt: 3.43

- Övningstillfällena har ibland varit mindre givande, men föreläsnngarna har vart mycket bra.» (Ganska stor)
- Jag skulle gärna se att kursens första delar där ideala reaktorer behandlas ges mindre utrymme i förmån för kursens senare delar. Ideala reaktorer har vi ju behandlat omfattande i GKT:n. Detta skulle ge möjlighet att lägga ytterligare någon föreläsning på inre och yttre masstransport som jag upplevde behandlades mycket kortfattat och handviftande. » (Ganska stor)
- föreläsningarna var bra! Övningarna dåliga och snabbgenomgångna! Norman borde skriva på tavlan isället och gå igenom teori.» (Ganska stor)
- Demoövningarna gick ibland lite väl fort. Det känns onödigt att använda power point och skynda sig igenom uppgifterna när det sedan återstår en timme av övningen när genomgången är klar. Det andra seminariet efter laborationen kändes väldigt meningslöst om man hade gjort det man skulle.» (Ganska stor)
- Jättebra föeläsningar! De gav väldigt mycket!» (Mycket stor)
- Dock så var Demo-övningarna röriga och man kände sig mer vilsen än upplyst » (Mycket stor)
- Alla moment i kursen har varit givande.» (Mycket stor)
- Detta gäller endast föreläsningarna. Övningarna var under all kritik. De var för snabba. Det var svårt att hänga med i tankegången när övningsledaren klickade fram olika power points i högt tempo. I masstransporten behövde man t.ex. inte göra alla uppgifter på 45 min. Man kunde ha utnyttjat att man har 45 min kvar av lektionen till att förklara tankegången. Typ vilka ekvationen är från formelsamling och vilka som inte är det och hur man ska börja tänka när man ser än uppgift.» (Mycket stor)
- Föreläsningar, demoövningar (speciellt handouts) och studioövningar har varit väldigt lärorika. Rodmans demoövningar går ganska snabbt fram, och det är ibland svårt att höra vad han säger, men hans handouts är jättebra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»8 20%
Ganska liten»15 37%
Ganska stor»12 30%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.35

- Känns som att det var väldigt onödigt att köpa boken eftersom allt togs upp på föreläsningarna och övningarna.» (Mycket liten)
- Köpte ej boken» (Mycket liten)
- Jag har inte alls använt boken. Den är inte bra skriven. Det är svårt att hitta den information man letar efter och ofta finns det inte information om just de frågor man har. » (Mycket liten)
- Köpte inte ens boken, och det känns som att jag gjorde ett bra val att inte köpa den.» (Mycket liten)
- Jag öppnade aldrig boken, fanns inte tid till det» (Mycket liten)
- Kursboken öppnade jag aldrig ens. Den var onödgig, och dyr. Finns det inget bättre alternativ? Ex. andvända Transportprocesser-boken till transportdelen och dylikt.» (Ganska liten)
- Jag köpte inte boken, och ångrar det inte. Det gick att klara sig bra på föreläsningsanteckningar och demo-handouts.» (Ganska liten)
- Hade inte boken men uppgifterna var bra!» (Ganska liten)
- Hade mycket väl kunnat klara mig utan kursboken eftersom jag läste in nästan allt från föreläsningsanteckningar.» (Ganska liten)
- Har inte läst boken, men demo-övningarna är bra» (Ganska stor)
- Använde inte kursboken, men klarade det ganska bra ändå.» (Ganska stor)
- Ej boken.» (Ganska stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)
- Har lärt mig det mesta ur Fogler. Bra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»21 52%
Mycket bra»15 37%

Genomsnitt: 3.25

- Väldigt dåligt rapportsystem på assignments, två personer med samma program kan få rätt och fel.» (Mycket dåligt)
- Dåligt fick inte inläningsuppgufterna för än i tentaveckan. Det är ok att ge retur på den sista uppgiften då men inte låta alla komma dagen innan tenta det är väldigt dåligt!» (Ganska dåligt)
- Det enda problemet var det med att bokning av lab-tillfällen krockade med labbar från andra kurser» (Ganska bra)
- Louise är duktig på att uppdatera studieportalen.» (Mycket bra)
- Toppen att lösningarna kom ut på hemsidan sen! Det sparar mycket tid och irritation jämfört med att leta efter en försvunnen pärm.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»8 20%
Har ej sökt hjälp»14 35%

Genomsnitt: 3.76

- Inga övningstillfällen är ju rätt konstigt me tanke på hur många som kuggar en eller fler kurser denna period så är det ju sjukt att man inte har riktiga tillfällen där man kan ställa frågor lunchen är ju inte precis optimal tanken är väl ändå att man ska kunna ha rast då dessutom har många som är engagerade i kåren möten då.» (Mycket dåliga)
- Det var på lite tid för inlämningsuppgifterna. » (Ganska dåliga)
- Bra på föreläsningarna, dålig på demo-övningarna» (Ganska bra)
- Det har varit otydligt vem och var som ska hjälpa med frågor» (Ganska bra)
- Rodmar var jättebra på att svara och hjälpa till. Vår andra öv-lärare var desto sämre.» (Mycket bra)
- Rodman är jätteduktig och kan verkligen sitt område. Han tar sig alltid tid och vill att man ska förstå då man har frågor. Louise är också otroligt hjälpsam och tar sig tid för att hjälpa till. Jättebra! Den andra övningsledaren (kommer ej ihåg hans namn) har jag inte frågat om hjälp, så har ingen kommentar där.» (Mycket bra)
- Borde även lägga in räkneövningar!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»18 45%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»17 42%
Hög»17 42%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.55

- Lagom mycket material varje vecka och lagom många uppgifter.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna gjorde att arbetsbelastningen blev hög.» (Hög)
- Man hade 5 assignments som tog upp mycket tid. » (För hög)
- Till följd av inlämningsuppgifter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»10 25%
Hög»11 27%
För hög»18 45%

Genomsnitt: 4.15

- FÖR HÖG! » (För hög)
- Tre kurser varav reglerteknik och KRT samtidigt är tufft!» (För hög)
- för mycket att göra» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»18 45%
Gott»14 35%
Mycket gott»7 17%

Genomsnitt: 3.67

- Väldigt dåliga föreläsningar kring massatransport då det gicks igenom väldigt fort och är det svåraste i hela kursen samt att övningarna var under all kritik då han bara snabbt slängde upp uppgifterna visade några korta formler och sedan visade dem med siffror i och sen hade vi svaret. Det är ju värdelöst om man inte får någon bild av hur man skall gå till väga och tänka när man gör uppgifterna då kan man lika gärna skita i övningen. Att bara ha frågetid på lunchen är ingen höjdare.» (Dåligt)
- Aldrig mera en reaktor i mitt liv!!» (Godkänt)
- Transportdelen (senare delen) av kursen var inte bra.» (Godkänt)
- lite jobbigt med alla matlab sakerna» (Godkänt)
- Nästan sugen på att läsa fortsättningskurser» (Gott)
- Mycket gott överlag, med undantag för en i år alldeles för omfångsrik tentamen vilket ledde till tidsbrist så att denna inte kunde färdigställas på ett tillfredsställande sätt och dels att inlämningsuppgifterna 1,2 & 3 endast fanns tillgängliga från datorer i kemihuset.» (Gott)
- Jag tycker att allt har rullat på bra, och lärarna har varit jättebra, väldigt hjälpsamma och måna om oss studenter! Lagom många uppgifter varje vecka.» (Gott)
- Louise är en jätteduktig och pedagogisk lärare! Bra kurs-upplägg.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att lösningsförslagen läggs upp på kurshemsidan»
- Mycket bra föreläsningar»
- Dom svårbebripliga assignments 4 och 5.»
- Läraren Louise. Hon är bra.»
- matlabuppgifter»
- Allt förutom det som bör förändras, se nedan.»
- Föreläsningarna fram till avsnitten om masstransport var mycket bra. Bevara dem.»
- Föreläsningarna var mycket bra»
- Upplägget med föreläsningar, demoövningar och studioövningar.»
- Boken och föreläsaren. Labben är trevlig.»
- Rodmars ppts»
- Bra föreläsningar!»
- det var jätte bra föreläsningar»
- föreläsaren»
- Jag tycker att de första föreläsningarna var jättebra! Tydliga och bra genomgångar, mycket bättre att skriva på tavlan än att klicka fram på powerpoint. Synd att de sista och svåraste (för att det var mest nytt) med masstransport förelästes med powerpoint för man märkte stor skillnad i förståelsen för den delen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Studiouppgift 4 var alldeles för tidskrävande och krånglig. Labhandledare visste inte vad som skulle tas upp på seminariet vilket gjorde att man inte kunde ställa frågor innan seminarie 1. detta ledde till tidsbrist eftersom man inte kunde förbereda sig.»
- Kanske förbättra demoövningarna»
- Byte till uppvärmd tentasal med vanliga bord och stolar.»
- Rapporteringssystemet till assignments»
- Inte ha så många assignments.»
- övningar, snabbare rättning av matlabuppgifterna, bättre föreläsning om masstransport»
- Inämnigsuppgifterna 1,2 & 3 bör finnas tillgängliga från vilken dator som helst och inte endast de i kemihuset, vilket är fallet för uppgifterna 4 & 5. Lösningsförslag till räkneuppgifter bör finnas tillgängliga på hemsidan från första dagen på läsperioden. Tentan borde ha en omfattning som svarar mot tidigare års tentor.»
- 1) Inlämningsuppgifterna kan ta oproportionerligt lång tid och tillför inget nytt lärande. Låt dem antingen vara av mer fördjupande karaktär, dvs INTE exakt samma typer av beräkningar som annars men med matlab, eller avskaffa dem. 2) Låt även masstransportföreläsningarna vara av samma typ som de första föreläsningarna. Tavelföreläsningar är mycket mer givande än hastigt framslängande av bilder med text. Låt dessa föreläsningar i stället ta den tid de behöver.»
- Laborationen bör utvecklas. Nu hann man inte med allt och även ansvariga labbhandledare kunde inte allt om labben. Större sal för sista delen av labben bör bokas. Nu fick alla knappt plats.»
- Demoövningarna var värdelösa. Lärarna var mycket oförberedda och oinspirerande (ex. vet inte vad som står i ppw:n, inte gjort klart ppw:n). Gå på dom så förstår ni. Dessutom så tycker jag inte om att det är 5 obligatoriska inlämningar. De är för många, tar för lång tid och framförallt är det mycket svårt att få hjälp med dessa då man får problem. För få lärare på för många elever på lektionerna + oförberedda lärare + för kort tid. Dessutom var själva labbseminariumet ett skämt, vad var syftet att ha det? Gör det ordentligt eller inte alls. »
- Studioövningarna kunde bli väldigt tidskrävande, då småfel kan ge fel svar i slutet och datorn inte vill godkänna en pga noggrannheten i dataprogrammet. Det var ganska konstigt då en av studenterna i ett par blev godkänd av datorn, men inte den andra. Störande! Det är även lite jobbigt at man inte kan nå resultatsidan hemifrån utan att man måste vara på skolan.»
- Föreläsningarna är bra oftast, men dröjer ibland onödigt länge på triviala saker (ekvationslösning, material från kursen i GKT, etc).»
- Laborationensseminariumet var väldigt ogivande, mest sitta och lyssna i ett rum med dålig luft en timme.»
- Tycker att mindre tid skall läggas på repetition och mer på masstransport. Masstransporten får gärna gås igenom på tavlan då det blir för högt tempo och svårt att ta till sig med powerpoint. I övrigt mycket bra föreläsningar!»
- Övningarna var dock dåliga, läraren hade allt på slide och amn hann inte hänga med för det gick så snabbt. »
- bättre genomgång av tal på övningarna»
- Mer tid att fråga om inlämningsuppgifterna och att uppgifterna rättas kontinueligt och inte efter kursens slut då man har glömt bort hur man gjorde uppgifterna.»

16. Övriga kommentarer

- Besviken!»
- Det tog alldeles för lång tid med rättningen av inlämningsuppgifterna som Jan inte satte igång med innan folk hade skrivit till Louise och påpekat detta. Detta blir extra besvärligt i och med att man bara kommer in på användargränssnittet till uppgift 1-3 från skolans datorer. »


Kursutvärderingssystem från