ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del B, 2009 Lp2, TMV036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-05-10
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»7 14%
Cirka 20 timmar»12 24%
Cirka 25 timmar»11 22%
Cirka 30 timmar»11 22%
Minst 35 timmar»9 18%

Genomsnitt: 3.06

- Mer när duggan närmade sig.» (Cirka 20 timmar)
- Var bortrest samt alldeles för slapp i början av läsperioden och fick därmed väldigt mycket att göra i slutet. Detta påverkar inlärningen eftersom det är svårt att "trycka in" kunskap i huvudet, och den borde komma kontinuerligt under kursens gång» (Cirka 25 timmar)
- Minst 35 timmar var det högsta alternativet? Så ironiskt. Det bör finnas en som lyder "Minst 55 timmar", vilket är mer realistiskt. Undra om denna kommentar verkligen läses?» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 6%
75%»15 30%
100%»32 64%

Genomsnitt: 4.58

- Var på BUS och missade 2 dagar» (75%)
- Var borta hela vecka fyra på resa» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 44%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 20%

Genomsnitt: 2.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»27 77%
Nej, målen är för högt ställda»6 17%

Genomsnitt: 2.11

- har fortfarande inte läst de» (?)
- Vi fick gå igenom ett antal saker som vi lärde oss på gymnasiet. Den tiden borde ha gått åt att gå igenom nya ochg svårare saker. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Förkunskaper från gymnasiet eller tidigare kurser? Gällande kursen poängtal kan inte jag yttra mig något om, det anser jag vara er, som sätter poäng och mål, ansvar att se till.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 31%
Ja, i hög grad»18 40%
Vet ej/har inte examinerats än»12 26%

Genomsnitt: 2.91

- provet va sjukt konstigt. han borde göra en typtenta så det blir mer rättvist mellan åren. tentan va obegriplig!» (Nej, inte alls)
- Tyckte inte att tentan motsvarade det som gåtts igenom på kursen.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade precis det som lades vikt på under kursens gång. Både föreläsningarna, lektionerna och duggorna lade vikt vid det som faktiskt kom på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 12%
Ganska stor»35 71%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 3.04

- Föreläsningarna var på för låg nivå om man jämför med vad som kom på duggorna och tentan.» (Ganska liten)
- Strålande föreläsare» (Ganska stor)
- SI MATTEN ÄR BÄST» (Ganska stor)
- Jag tyckte inte det var något fel på undervisningen utan skulle säga att den var riktigt bra. Däremot tog jag inte mitt eget ansvar och pluggade, det är ju i slutändan elevens ansvar att lära sig.» (Ganska stor)
- Förhållandevis föreläsningarna, ja. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»29 59%
Mycket stor»16 32%

Genomsnitt: 3.24

- All min kunskap kom från kurslitteratur sista veckan i princip då jag inte var så koncentrerad tidigare under läsperioden.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»32 65%
Mycket bra»15 30%

Genomsnitt: 3.26

- Var lite rörigt med kurshemsidan. Vissa länkar har inte funkat osv. » (Ganska bra)
- Ibland länkar inte allt till det det sår att det skall göra, men det blir ganska fort fixat igen» (Ganska bra)
- Lite krångel med hemsidan var det ju, men som helhet var det bra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»26 53%
Mycket bra»16 32%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.34

- Fanns sällan tid på lektionerna att fråga om hjälp då genomgångarna tog upp mycket tid. Och den lilla tid som var kvar var det många som skulle ha hjälp så det fanns inte tid till att hjälpa alla.» (Ganska dåliga)
- Skulle inte varit fel med en mattestuga på samma sätt som vi har i kemi.» (Ganska bra)
- Ett tillfälle för enbart räknestuga skulle uppskattas» (Ganska bra)
- Övningsledare för Kf, Henrik G, har varit till stor hjälp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»38 77%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.79

- Vi pluggade tillsammans under speciellt sista delen av kusrsen så det gick bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»14 29%
Hög»25 53%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.74

- Tycket det är dåligt att lägga duggor på tenta veckan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»12 24%
Hög»22 44%
För hög»13 26%

Genomsnitt: 3.91

- Jag tror inte den var för hög men den blev det för mig i och med att jag hamnade efter i ett så tidigt skede.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»17 34%
Gott»27 55%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 3.69

- Det är väldigt ojämnt uppdelat över de tre läsperioderna. Det är väldigt mycket duggor och inlämningsuppgifter med tanke på att vi har en stor tenta på kursen också. » (Dåligt)
- Föreläsaren fastnade ibland för saker som var ganska lätta och som många kunde sedan tidigare och därmed blev det lite för lite tid år svårare exempel osv som man har fått läsa sig till på egen hand. Men över lag bra! Bra och pedagogisk föreläsare! Även handledaren i matlab var mycket bra! Stor skilland mellan denna delkurs och ALA A. Det har varit mycket tydligare och mer organiserat nu. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Huvudföreläsaren och SI-Cecilia»
- Föreläsaren, Thomas, har gjort ett grymt jobb att föreläsa på ett sätt man lätt förstår. »
- Boken är väldigt bra.»
- MATTE SI, samt att föreläsningarna skrivs på tavlan och inte på powerpoint»
- Att ha duggor varannan vecka var toppen!»
- SI-matte är underbart»
- Matte SI, där lär man sig mkt! Eftersom man får testa på att räkna och fråga direkt efter en föreläsning.»
- Si-matten.»
- Tomas som föreläsare, mycket mycket bra! Hälsa honom det :)»
- Samma föreläsare och att han skriver på tavlan, jag lär mig bäst då.»
- Det var väldigt bra att få en översikt över vad som skulle göras under hösten. Väldigt bra så man kan planera o läsa på i förväg!»
- SI matten»
- Si-Matte och Lektioner där man kan få hjälp av äldre student/lärare»
- Duggor med bonuspoäng.»
- Jag tycker power point föreläsningarna var väldigt bra de första veckorna då det gicks igenom om matriser och annat.»
- Duggorna»
- sättet han går igenom sakerna, det var bra. Sen va ju tentan fucked up...»
- övnings grupper»
- Föreläsare Tomas W»
- Duggor med möjlighet till extrapoäng»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer koppling med kemikursen (tillämpningar!). Mindre hoppande mellan ämnen, inte först läsa analys i 6 veckor för att sen slänga in lite lin.algebra i AlaA. Dessutom är det samma sak i AlaB (först lin. algebra, sen analys och sen lite inslängd lin.algebra på slutet igen!). Fokusera områdena, lin.algebra en kurs, analys en kurs, diff. ekvationer en kurs. Eller vad som nu passar, men inte allt detta hoppande fram och tillbaka!»
- Matlab-boken totalt onödig. Mindre powerpoint på föreläsningarna»
- Ev. mattekonsultationstid så som på kemin? Det vore bra. »
- Ökade föreläsningstimmar»
- Föreläsaren bored kommunicera med föreläsaren från ALA A för att ta reda på vad vi redan kan. »
- Duggorna bör inte ligga på tenta veckorna. Lärarna borde inte heller stressa igenom allt.»
- Man borde få ett kladdpapper till duggorna, blev emellertid ont om plats.»
- Mer små-genomgångar av teorin i matteövningsgruppen. Så att inte övningsledaren bara räknar tal, utan också lite snabbt förklarar teorin bakom. (Repetition) »
- Högre tempo på föreläsningarna.»
- Föresläsaren bör ha bättre koll på vad vi läst innan på gymnasiet och ala A. Det borde läggas mer tid på de svårare momenten i kursen och mindre på de enklare som vi läst innan. Till exempel mindre tid på determinanter och imaginära tal och mer tid på integraler. Det vore även bra om det fanns tå studioledare till matlab, så man får hjälp lite fortare.»
- Mer möjlighet att kunna fråga, särskilt vid studio-övningarna.»
- Det var för många mindre inlämningsuppgifter som tog tid. Det var väldigt svårt att hinna med att göra uppgifter från boken och lära sig det det. Hade jag kunnat koncentrera mig på boken hade jag fått bättre resultat på duggorna och lärt mig mer och varit mindre stressad.»
- Bättre salar för data övningarna»
- Powerpoint på föreläsningar är jag skeptisk mot..»
- Ingen direkt klagomål(Eftersom jag inte var så delaktig som jag borde under kursen gång)»
- Mer räkning på övningarna»
- jag tycker att på övningstillfällena skall tjäna som en extra genomgång, hur man räknar och tänker, och inte ta slumpmässiga tal i boken som exempel. För då har man chans att smälta föreläsning samt få mer förståelse. »
- Under kursens början gick vi ganska långsamt framåt vilket gjorde att det kändes stressigt att hinna med viktiga bitar i slutet. Lite för mycket repetition av matrisoperationer!»
- tentans upplägg. han borde göra mer som tommys tentor, alltså en typtenta. »
- föreläsningarna»
- Något högre tempo på föreläsningar så tid för repetition finns lite mer i slutet. »
- Att all information och veckoplanering kommer upp senast samma vecka som kursstart»
- matte hemsidan»
- Schemat.»

16. Övriga kommentarer

- En grundförutsättning när man ska hålla en kurs som är del två i en serie är att man kollar vad eleverna gjort innan. Det är direkt oförskämt att komma första föreläsningen och knappt ha förberett sig, sätta sig in i kursen upplägg osv. att bara försöka kopiera tidigare års upplägg rätt av och sedan inte lyckas med det är dåligt. Förhoppningsvis blir detta bättre nästa år då läraren haft kursen en gång tidigare. Skärpning!»
- Rolig kurs!»
- I och med att vi hade en annan examinator blev tentan väldigt annorlunda mot tidigare, trots mycket studerande var den väldigt svår och inte alls som man hade tänkt sig. »
- Studiotimmarna klaffade inte till 100% med föreläsningarna utan låg oftast före, vilket gjorde de var svårare att greppa än vad de egentligen var.»
- tentan va förskräcklig!»
- man lär i mycket högre grad av övningsgrupper än föreläsningar»


Kursutvärderingssystem från