ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik KI del B 2009 Lp2, LMA515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.58

- Har försökt sitta hemma men får man inte hjälp på lektionerna är det svårt att förstå.. » (Högst 15 timmar)
- Har pluggat mycket självständigt och varit med på de flesta stödmattetimmarna eftersom ingen hjälp kan fås av läraren.» (Cirka 30 timmar)
- Kommer inte riktigt ihåg hur många timmar kursen var på.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»2 11%
75%»3 16%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.27

- Sjukdom orsakade att jag missade en del och fick därmed inga närvaropoäng...» (25%)
- För att kunna klara kursen överhuvudtaget krävdes 80%. Synd eftersom lektionerna inte gav särskillt mycket förutom nedstämdhet och dåligt självförtroende.» (100%)
- Ganska exakt 80% eftersom vi av vår lärare Sverker Mattsson får "närvarobonus" om vi är närvarande 60% eller mer. Vid 80 % fås mest bonuspoäng på tentan. » (100%)
- Endast missat några övningar» (100%)
- På grund av obligatorisk närvaro för att få viktiga bonuspoäng, dock gav inte föreläsningarna mycket.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 55%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 22%

Genomsnitt: 2

- Har nog skummat igenom målen men kommer ej ihåg de.» (Jag har inte sett/läst målen)
- vi fick inget kursplan och det fanns ingen kurshemsida» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen förevisades en gång med tillhörande kommentar: "Bäst att ni skriver av detta, för det skriver jag inte en gång till!"» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 41%
Nej, målen är för högt ställda»7 58%

Genomsnitt: 2.58

- Denna kurs svårighetsgrad är väldigt mycket högre än föregående kurs, ett stort hopp tycker jag. Att 80 % kuggar på denna kurs första gången borde också vara ett tecken på detta. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Sverker har kommit fram till att man skulle få bonuspoäng för att vara på lektionerna, helt absurt. Maxpoängen på en tenta är 50 poäng. Vi ska ha 40 för att få godkänt. Sen kunde man få extra poäng från en dugga men det är inte det lättaste när läraren anser att vi är för dumma för att lära ut till.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vet att jag ligger lite under medel när det gäller mattekunskaper men krävs att man skulle förstå allt i föregående kurser som rinnande vatten vilket oftast inte är fallet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»7 43%
Vet ej/har inte examinerats än»7 43%

Genomsnitt: 3.25

- Pga ett krångligt poängsystem baseras betyg på bonuspoäng enligt ett ganska oklart system... mycket tvivelaktigt!» (Nej, inte alls)
- Tycker att allting har varit väldigt svårt och det kändes om möjligt ännu svårare vid tentamenstillfället.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»7 38%
Ganska liten»8 44%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Eftersom läraren är otrevlig och ger oss öknamn och rentav sagt att det inte kommer bli något utav oss "så står han endast där för att han måste" inte för att han vill hjälpa oss eftersom vi är utom allt hopp....» (Mycket liten)
- läraren bara läste ur boken» (Mycket liten)
- Mycket dålig lärare» (Mycket liten)
- Bonussystemet gav som resultat att man "satt av" föreläsningar för att få ihop bonuspoängen då man istället kunde ha sökt kunskap någon annan stans ifrån. » (Mycket liten)
- Det är inte lätt att koncentrera sig när man mestandels får höra glåpord under lektionen. Att läraren inte heller lyssnar eller svarar på elevernas frågor gör det hela inte mycket bättre. Det är en svår kurs där mycket hjälp behövs, men detta har inte tillgodosetts enligt mig. Under lektionen förklaras inte mycket, utan det är bara som att läraren skriver av ifrån matteboken och säger "så här är det", när vi ställer frågan "varför" svarar han att det är vi för dumma för att förstå. Att kasta pennor på eleverna höjer inte trygghetskänslan heller. » (Ganska liten)
- Föreläsaren har tagit för givet att all förkunskap suttit i benmärgen. Har ofta gått för snabbt.» (Ganska liten)
- Lärarens kommentarer i stil med "Är ni korkade?" eller "Det här måste ni ju kunna!" hjälper inte direkt för att stimulera inlärning...» (Ganska liten)
- Många kommer säkert klaga på Sverker, men jag tyckte att han var bra och väldigt kompetent.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.33

- Den boken vi har använt är imho värdelös.» (Mycket liten)
- för få exempel i boken och övningsuppgifter» (Mycket liten)
- Dålig bok» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen som används i kursen har ett brett rykte bland studenter att vara bland de sämsta, minst pedagogiska böcker som författats i ämnet. Det är förvånande att den fortfarande används...» (Mycket liten)
- Utan att ha sett på likvärdig kurslitteratur anser jag att boken är mycket dålig. Svår att förstå. De exempeluppgifter som inleder kapitlen går ofta inte att relatera till uppgifterna som följer, speciellt inte de av svårare slag. Hade varit bra med lösningsförslag på vissa utvalda uppgifter för att få lite ledning. Förutom detta är boken ihopsättning under all kritik. Sidor som ramlar ut, några sidor är felkopierade och vissa klasskamrater har efter kursen slutat med en bibba lösblad till bok.» (Ganska liten)
- Eftersom undervisningen varit bristfällig har litteraturen varit det jag vänt mig till. Men detta har inte hjälpt särskilt mycket heller då det står samma i boken som på tavlan under undervisningen.» (Ganska stor)
- För få exempel och övningsuppgifter på vissa delar i boken. Bra med extrauppgifter men inte om man inte får något facit.» (Ganska stor)
- Boken är inte särskillt bra. Men enda sättet att lära sig något från kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»10 55%
Ganska dåligt»5 27%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 1.66

- Läraren lägger inte ut någon information på nätet. Vi har fått tjata till oss gamla tentor som han ändå säger att han inte ska efterlikna det minsta utan hitta på mer "spännande" uppgifter.. vad det nu kan innebära... Han gjorde olika papper med uppgifter för oss men vägrade ge oss något facit. Då slutade han ge oss uppgifter istället.» (Mycket dåligt)
- De enda uppgifter vi fick var utan facit ("ska jag sitta och skriva facit, det är ju jättejobbigt" svarade läraren) » (Mycket dåligt)
- ej kurshemsida, endast lösblad, inte bra!!!!» (Mycket dåligt)
- Vår lärare, Sverker, vill inte använda datorer, så missar man en lektion så blir det svårt att få tag i kursmaterial/information» (Mycket dåligt)
- Det fanns ingen kurshemsida..» (Mycket dåligt)
- Weddsida existerade inte, uppgifter vi fick från läraren var alltid handskriva (även tentan)och inga svar på uppgifterna gavs även fast vi så önskade. » (Mycket dåligt)
- Det fanns inget utdelat material, ingen kurshemsida och inget kurs-PM... Mycket dåligt räcker kanske inte som betyg.» (Mycket dåligt)
- Inga lösningar till utdelade övningsuppgifter. Nödvändig information delades ut på papper. Tentamen var handskriven vilket inte borde vara tillåtet år 2009 då det kan vara svårt att läsa. Det användes också förkortningar i tentamensuppgifterna som borde varit utskrivna.» (Ganska dåligt)
- vi fick övningsuppgifter men aldrig svar» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»6 33%
Ganska dåliga»7 38%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kommer med elaka komentarer då man ställer frågor. Säger till oss att vi förmodligen är ointelligenta och lata. Jag blir kallad nolla vid ett tillfälle. Dessutom ropar han ut provresultat högt inför hela klassen och gör narr av elever och deras misstag inför andra elever. Visar elever vad en annan elev hade gjort för fel på tentan och frågar oss om eleven är korkad.» (Mycket dåliga)
- Om man inte förstod första gången han förklarade så skulle man "tänka lite bättre" enligt honom. Han påpekade oftast hur värdelösa och lata vi var istället för att lära oss.» (Mycket dåliga)
- Ställde man en fråga så blev man dumförklarad. Jag har aldrig förut blivit så nedtryckt av en lärare. Det man frågade om skrattade han åt och sa att vi skulle kunna, sa att minsta barn borde veta det här,och att vi skulle gå i in på märmsta dagis så skulle till och med dagisbarnen förstått det här.» (Mycket dåliga)
- när vi frågade om något svarade han med att till och med ett dagisbarn kunde förstå det och varför fattade vi inte» (Mycket dåliga)
- Hann inte tänka på föreläsningarna så det fanns ej plats för frågor. De få som ställde frågor på föreläsningar gjorde det med risk att inte få ha hedern i behåll. På övningstillfällena fanns hela tiden läraren tillgänglig för frågor.» (Ganska dåliga)
- svårt att hinna ställa alla frågor under de få övningstimmarna som fanns. Bra att det finns mattesupport i biblioteket.» (Ganska dåliga)
- Vi var en stor grupp och antagligen med flera oregistrerade. » (Ganska dåliga)
- Att få cyniska kommentarer som svar på en fråga om hjälp måste nog snarare ses som en negativ inverkan på studieklimatet.» (Ganska dåliga)
- Han har alltid varit hjälpsam med frågor, men samtidigt haft en otroligt dålig attityd gentemot oss studenter. Det är inte roligt att höra " det står ett fett U i pannan på er". Skärpning!» (Ganska bra)
- Sverker kunde svara på alla mina frågor, även de som låg långt utanför kursens egentliga innehåll.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Med hjälp av några särskilt skarpa klasskamrater lärde jag mig åtminstone lite under kursen.» (Ganska bra)
- Enda sättet att lära sig något. Tack och åter tack för stödmatten!!» (Mycket bra)
- Det enda hopp jag har haft har varit att söka hjälp hos mina kamrater. Tyvärr har de inte förstått så mycket heller. » (Mycket bra)
- Utan det samarbetet så skulle jag aldrig ha en chans att klara kursen.» (Mycket bra)
- Gyllene klass!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»11 61%
För hög»6 33%

Genomsnitt: 4.27

- Jag hade klarat detta med en mer motiverande lärare som inte talar om för mig att jag är värdelös och bättre litteratur som besvarar frågan "varför" och beskriver med många fler exempel. » (Hög)
- Man måste räkna mycket hemma, men så är det väl med matte.» (Hög)
- Mycket svårt att tillgodogöra sig kunskap enbart från den dåliga boken...» (Hög)
- jag fick hitta en annan bok för att hitta förklaringar till teorin. det kändes mest som föreläsningarna var värdelösa och att vi skulle lösa allt själva» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 29%
Hög»10 58%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»9 50%
Dåligt»4 22%
Godkänt»4 22%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Stort hopp mellan del a och b i svårighetsgrad» (Mycket dåligt)
- En svår kurs med ett fattigt och dåligt utbud av litteratur och undervisande. » (Mycket dåligt)
- Känns som en allt för svår kurs för mig och många andra klasskamrater. Hängde inte med alls på föreläsningarna. Föreläsaren var väldigt snabb att gå igenom saker. Det var precis att man hann med att anteckna. Ingen tid att tänka emellan. » (Mycket dåligt)
- Svår kurs med en av de sämsta lärare jag träffat.» (Mycket dåligt)
- En av de sämre kurser jag har hört talas om... betygsstatistiken säger kanske sitt.» (Mycket dåligt)
- Sverker var en dålig föreläsare.» (Mycket dåligt)
- Man visste inte vad läraren gick igenom, det var svårförståligt och när man ställde frågor blev vissa "retade" av läraren. » (Dåligt)
- varför finns ingen SI-matte?» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mattestödet i biblioteket!!»
- Mattehjälp! »
- Duggan med bonus poängen!»
- Förhoppningsvis ingenting med den här kursen. Extramatten i biblioteket är det enda som har hjälpt mig igenom det här.»
- Sverker»
- Inget»
- övningsskrivningen i mitten av kursen»
- Inget»
- tempot»
-
- Inte Sverker»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läsrarens attityd till andra människor»
- Lärarens attityd och omsorg om andra! Mattehjälpen bör det annonseras om, jag fick reda på alldeles nyss att den fanns och nu är kursen nästa slut. »
- Attityden hos föreläsare. Att hålla sig till relevanta fakta och inte stojja runt med elever. Tror många elever har svårt att flörstå detta och kanske tilloch med uppleva det kränkande.»
- Attityden på läraren! Man kan inte förolämpa studenter, även om han kanske skämtar så känns det inte roligt att höra att man är dålig för att man inte har svar på alla frågor alltid.»
- Läraren. Ta in någon som vill lära ut och få eleverna att förstå och inte någon bitter lärare som bara klankar ner. »
- Boken»
- Kurslitteraturen är under all kritik. Vi fick köpa den utanför väg- och vattenhuset av Lars Westerlund själv. Den kostade 350 kronor trots att det bara var en ihoptejpad bok, som lätt går sönder. Min har fallit sänder i många delar. »
- Använd en del av övningstillfällena till att läraren visar hur man kan lösa exempeluppgifter. Dela upp eller sprid ut kursen. Väldigt mycket att ta in under en läsperiod. Bättre kurslitteratur.»
- bonuspoängsystemet för närvaro bör tas bort och övningsskrivningen borde bara kunna ge pluspoäng till tentan och inte kunna höja gränsen för godkänt.»
- lärarens attityd och kursboken»
- Byt lärare»
- Kurslitteraturen som enligt mig förklarar dåligt, ger enkla exempel och sedan mycket svårare uppgifter. Läraren "skämtade" ofta på ett nedvärderade sätt som jag vet vissa tyckte var mer jobbigt än roligt. Det skulle vart bra med SI matte. »
- Poäng-/betygssystemet och litteraturen i första hand, läraren i andra hand. Om inte ett lärarbyte, så ett ordentligt möte med läraren i fråga för att diskutera pedagogiska tillvägagångssätt.»
- Ny föreläsare.»

16. Övriga kommentarer

- Som jag skrivit tidigare så har jag aldrig blivit så nedtryckt av en lärare förut. Han ville inte att vi skulle lära oss och tyckte bara att vi var dumma och lata. Han sa saker som inte skulle klassas som godkänt av någon. T.ex "det enda ni kan tappa är anseendet om det går dåligt på duggan, men det har ni ju inget ändå", "Va? behöver du hjälp med det här? det kan ju minsta barn". Och om man försökt lösa ett tal på övingarna så frågade han vad man har gjort på ett sätt som gjorde att man tillslut inte vågade fråga om hjälp. Under kursens gång har jag vågat fråga om hjälp 2(!!!) gånger på grund av sättet man visste man skulle bli bemött på. Och jag vet att jag inte är den enda. Jag är inte den eleven som har lätt för matte, kanske därför det gör mig till ett särskilt "offer", jag tar åt mig för jag tycker det är nog jobbigt att klara sig igenom UTAN alla dessa påhopp. Som sagt, jag vet att det är långt många fler än jag som tycker att han har betett sig på värsta sätt och jag hoppas det kommer fram i våra utvärderingar och att vi slipper honom i kommande kurser. Den enda hjälp jag har fått det är från mina kurskamrater som förstått på föreläsningarna och kunnat läsa in lite själv. Jag har även gått på extramatten och fått förklarat saker så jag förstår av det han gått igenom. »
- Det måste göras något åt boken! Det borde inte vara tillåtet att sälja så dåliga böcker och speciellt inte på det sättet vi fick köpa dem. Läraren har kränkt många under kursen och verkar inte förstå att vi inte hänger med. Fick några tentor att öva på vilket var bra, men de var inte skrivna av vår lärare. Tycker att det är dåligt att det finns lärare som inte är datakunniga alls, utan bara ger ut handskrivna papper och dessutom handskriven sluttenta. »
- Läraren var en trevlig och rolig person men fungerade absolut inte som mattelärare åt mig personligen. Dessvärre är det nog ingen vidare lätt uppgift att lära ut allt detta på så kort tid.»
- Det kanske är dags för SNK eller studiecentrat för Kemi att samordna ett möte för kursnämndsrepresentanter för någon av de fyra kurser som vi hittills läst...?»


Kursutvärderingssystem från